2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/5.

AZ ELVESZETT TECHNOLÓGIÁK FOSZTOGATÓIA nácik mögött álló német titkos társaságok médiumokon keresztül információt kaptak régmúlt civilizációk fejlett technológiáit rejtő dokumentumokról. Ezért nagy erőkkel kutatni kezdtek Ázsia keleti részén, és a megtalált, majd elhurcolt ősi szövegek alapján fejleszteni kezdték a későbbi űrrepüléseikhez elengedhetetlen technikai eszközöket. A múlt század 20-as, 30-as éveitől kezdve ezek képezték a titkos űrprogramok technológiai alapjait.


A németek mivel próbálkoztak először, hogy megvalósíthassák az űrrepülést?

Kezdetben a saját mérnökeiknek - a korábban tett felfedezésekre alapozva - sikerült kifejleszteniük az ehhez szükséges technológiát. Keleten ősi szövegek után kutattak, amikről csatornázott üzenetekből értesültek. Ezekről az üzenetekről azt gondolták, hogy feltehetően nem evilági lényektől származnak, és a német titkos társasságok végül lepaktáltak velük. Később jöttek rá, hogy olyan ősi, emberi civilizációktól jönnek, akik a föld alatt éltek (Agartha Hálózat). És ez aztán ahhoz vezetett, hogy több titkos társaság expedíciókat indított az ősi szövegek felkutatására.

Helyileg hol találtak rá ezekre a szövegekre?

Különböző helyszíneken, de főleg Tibet és India területén. Bizonyára sokan hallották már a történeteket az ősi repülőszerkezetekről, a vimanákról, amik fejlett fegyverzettel rendelkeztek. Az erről szóló történetek olyanok, mintha sci-fit olvasna az ember, pedig már több tízezer évre nyúlnak vissza. A nyugati kutatók tudományos fantasztikumként tekintenek erre, pedig ezek a szerkezetek megelőzték a korukat. A németek viszont sokkal inkább hittek abban, hogy érdemes összeházasítani a tudományt és a spirituális, ezoterikus hitrendszereket. Úgy döntöttek, hogy követni fogják azt az információt, amit a csatornázások útján kaptak és felkutatják ezeket a szövegeket.

Azok a lények, akiktől ezek a csatornázott üzenetek érkeztek pontos koordinátákkal szolgáltak arról, hogy hol találhatók ezek a szövegek?

Igen. Azt mondták a németeknek, hogy egy olyan hegység közelében fogják ezeket megtalálni, ami egykor egy jóval fejlettebb civilizáció területének számított, és ezt a civilizációt a modern ember már rég elfeledte. A tibeti papi kaszt és a szerzetesek viszont tudtak róluk és őrizték a titkos tanításaikat.

A korábbi adásokban már beszéltél róluk, az agarthaiakról, és északi típusú, szőke hajú földi embereknek írtad le őket...

Igen, néhányuk valóban szőke, de nem mindegyikük.

Azt is mondtad, hogy a németek inkább az agarthaiakkal dolgoztak szívesebben, mint a drákonidákkal, a hüllő típusú lényekkel.

Így van.

Feltételezhetjük, hogy a német titkos társaságok a csatornázott üzeneteket ezektől az agarthaiaktól kaphatták?

Ezt nagyon nehéz egyértelműen kijelenteni, mert úgy tűnik, hogy Maria Orsic és a Vril Társaság több különböző csoporttal is kapcsolatban állt.

Különböző földönkívüli csoportokkal?

Földönkívüli és más ősi földi szakadár csoportokkal. Szóval, nagyon nehéz lenne pontosan meghatározni, hogy melyik információt melyik csoporttól kaphatták. Úgy tudom, hogy valamikor az 1930-as években megkérték őket, hogy rajzolják le az arcát és a fejét azoknak a lényeknek, akiktől az üzeneteket kapták.

És ez az arc bizony elég hátborzongatóan néz ki.

Igen, és ami érdekes, hogy látszatra az arc karakterisztikája nagyon hasonlít a Szürkékhez.


A szeme nem olyan nagy, viszont itt is megvan a hatalmas fej és a picike áll.

Így van. Elvezették a németeket a Himalája hegyeibe, ahol kiterjedt expedíciókat vezettek, hogy rábukkanjanak azt áhított dokumentumokra. Mindezt nem valami etikus módon tették... Elmentek a falvakba, kolostorokba, fegyvert szegeztek az iratok őrzőire, elvették a tekercseket, a könyveket és aztán elvitték őket Németországba.

Tehát azt mondod, hogy ezekre a bizonyos szövegekre tibeti buddhista kolostorokban találtak rá?

Sokat közülük ott találtak meg, igen. Másokat pedig olyan barlangrendszerekben, amelyek mélyen el voltak zárva a hegyekben.

Amikor lejutottak ezekbe a barlangrendszerekbe, volt-e valami iránymutatásuk arra, hogy egyáltalán mit kell keresniük? Tudták-e, hogy egy fejlett civilizáció maradványait kutatják, azon túl hogy csak lemennek és elrejtett dokumentumokat keresgélnek?

Az okostömbökön azt olvastam, hogy fából készült könyvespolcokat találtak, amik telis-teli voltak papírtekercsekkel és bőrkötéses könyvekkel. Nagyon sok gyógyászati feljegyzést találtak ezek között. Mindenféle titkos tanítást, gyógyászati, technológiai információkat/leírásokat.


Ezek természetes barlangok voltak, vagy volt valami épített jellege, mint amit az ősi építő fajjal kapcsolatban említettél korábban.

Igen, ezek természetes képződmények voltak. A könyvekkel megrakodva aztán visszamentek Németországba, ahol végre megvizsgálhatták a szövegeket. A német mérnököket valósággal sokkolta, hogy lényegében komplett tervrajzokat találtak a könyvekben.

Amikor tekercseket említesz, akkor elsőre nekem megbarnult, tépett papírdarabok jutnak eszembe.

A dokumentumok között voltak tekercsek és állati bőrbe kötött könyvek is. Ezeket sok esetben generációról generációra adhatták tovább az eredeti őrzőik, majd egy bizonyos idő után egy kolostorban helyezték el.

Tehát akkor ez esetben ezek a dokumentumok nem kevlárból, vagy valamilyen hiperszuper elpusztíthatatlan anyagból készültek, hanem egyszerű papírból.

Igen, így van.

Maguk a tervrajzok a járművek meghajtórendszeréről készültek? Pontosan mit tartalmaztak?

A legtöbbjét meg kellett fejteniük, de elmondható, hogy ez volt a kezdete az elektrogravitációs meghajtórendszereknek, amit később nyugaton ARV-nek neveztek (Alien Reproduction Vehicles, vagyis földönkívüliektől származó információk alapján megépített járművek). Ezek a meghajtórendszerek higany keringetésén, vagy higany-örvénylésen alapultak, ami lehetővé tette az elektrogravitációs emelkedést. A tervezést tekintve nagyon egyszerű volt, viszont a koncepció (ami az ősi szövegekben volt leírva) nagyon bonyolultnak mutatkozott. Így aztán amikor a német tudósok tervezéskor elértek ebbe a fázisba, össze kellett kötniük az olvasottakat azzal a tudással, amit a korábbi kutatásaik során szereztek. Ez pedig lehetővé tette számukra, hogy nagyon rövid idő alatt hatalmas fejlődést érjenek el, és nagy lépésekben tudjanak haladni.

Ismerős volt számukra a nyelv, amin ezek az ősi szövegek íródtak? Vagy ezt előbb meg kellett tanulniuk?

A nyelv bizonyult számukra az egyik legnehezebb akadálynak, amin mindenképpen át kellett jutniuk. Magukkal hoztak (erőszakkal) néhány, hogy úgy mondjam, „önkéntest” a tekercsek származási helyéről, hogy segítsenek nekik lefordítani a rajtuk található szövegeket. Ők persze nem voltak túl együttműködőek.

Tibetieket vittek magukkal?

Tibetieket és más országbelieket is, akik ezeknek az iratoknak az őrzői voltak. Arra használták fel őket, hogy segítsenek lefordítani a szövegekből annyit, amennyit csak tudtak. Néhány iratot olyan sokáig írtak át, hogy az eredeti jelentése időközben elveszett.

Lemásolták ezeket a könyveket?

Nagyon sokat igen. De a németek rendkívül intelligensek és találékonyak voltak. Ha már az ábrákról, rajzokról sikerült megtudniuk, hogy mire vonatkoznak, akkor képesek voltak saját kísérletekbe kezdeni, és ezek segítségével rájöttek az adott probléma megfejtésére.

Sokak számára felmerülhet a kérdés, hogy tulajdonképpen melyek azok a társaságok, amikről itt szó van. A Thule társaság közéjük tartozik?

Igen, a Thule Társaság, a Vril Társaság, a Fekete Nap Rendje... És még egy rakat másik társaság is van, amelyek nem annyira közismertek. Sokan e társaságok közül összedolgoztak, ami a technológia fejlesztése miatt logikus lépésnek tűnt. De emellett persze a titkaikat megtartották maguknak. Néhányuk sokkal fejlettebb technológiák birtokába került, mint más csoportok.


E társaságok tagjai irányították a német ipari konglomerátumokat, vállalatokat, pl az IG Farben-t?
Ez egy elég jó összefoglalás a német náci és amerikai cégek összefonódásáról. Legtöbbjük él és virul mind a mai napig...

Ezek a csoportok mindig is érdekeltek voltak a pénzügyi irányítás területén. Irányításuk alatt tartották a vállalatokat, viszont nem mindig ellenőrizték teljes mértékben a német kormányt. Azonban oda is beszivárogtak, a kormánynak pedig fogalma sem volt arról, hogy ezek a titkos társaságok mit művelnek valójában. Azt tudták, hogy a Fekete Nap Rendje mit csinál, mert a kormány nagyon sok katonai felszerelést használt, amit ez a társaság fejlesztett ki a háborús törekvések közepette. De jól tudták, hogy egyetlen egy technológia sem lesz használható állapotban a háború vége előtt.

Korábban említettük a dokumentumok felkutatásával kapcsolatban Indiát és Tibetet. Mikor zajlottak pontosan ezek a kutatások?

1918-19 körül, majd a 1920-as években, majd aztán a 30-as években exponenciálisan növekedni kezdett a számuk. Még az 1940-es években is nagyon aktívak voltak, de a munka nagy részét a 30-as években végezték el.

Más kutatóktól is hallottam, hogy a németek olyan tárgyakat is kerestettek, amiknek ezoterikus jelentést tulajdonítottak, mint pl a végzet lándzsája, amit ugye a feltételezések szerint Jézus testébe szúrtak. Aztán említhetjük az örök élet forrását, amiről sokan azt gondolják, hogy csak egy vicc.

Ez egy másik szakadár csoporthoz köthető. A II. Világháború alatt a németek elkezdtek csapatokat kiküldeni, hogy olyan vallási tárgyakat keressenek, amikről az gondolták, hogy valamiféle mágikus erővel rendelkeznek. Ez nem csak a judeo-keresztény tárgyakra vonatkozott, hanem mindenféle ősi vallási relikviára, amiről úgy sejtették, hogy gyökerei ősi szakadár csoportok technológiáira vezethetők vissza. Földi szakadár csoportokhoz vagy ősi földönkívüli civilizációkhoz köthetők. Néhány ezek közül az ősi építő fajhoz tartozott. Számos ok miatt akarták megkaparintani e műtárgyakat. Azt hitték róluk, hogy ha megszerzik őket, akkor bebiztosíthatják a győzelmüket. És néhány földönkívüli csoport, akikkel kapcsolatban álltak, szintén magának akarta ezeket a technológiákat, különösen az ősi építő faj technológiáit. És a kutatás e tárgyak iránt folytatódott, egészen a jelenkorig, amíg rájöttünk arra, hogy nagyon sok kőtábla, kődarab, amiről azt hittük, hogy élettelen, szent ereklyék, valójában olyan technológiai eszközök, amik multidimenzionális szinten működnek – és rendkívül fejlettek. A németek technológiákért cserébe elcserélgették ezeket más földönkívüli csoportokkal.

A Gaiam TV-n készítettem néhány adást Graham Hancock-kal. És akkor abban a műsorban szóba hoztuk a frigyládát. Egy egész epizódot szenteltünk ennek a témának és emlegettük Spielberg híres filmjét, Az elveszett frigyláda fosztogatói-t. Találkoztál-e bármilyen információval a frigyládával kapcsolatban? Vajon a németek tényleg kerestették ezt a ládát?

Az okostömbök információi alapján 3 frigyláda is létezik, és ez tulajdonképpen egy olyan készülék, amit valamiféle arannyal borított faládában tárolnak. Az arany arra szolgál, hogy egyfajta pajzsot alkosson a sugárzás ellen. Ez alatt nem olyan sugárzást kell értenünk, mint amilyen értelemben ezt mi ma használjuk, mondjuk a radioaktív bombákkal kapcsolatban. Hanem valamiféle fénygömbökről van szó, amik sugároznak. Szóval maga a sugárzás sok mindent jelenthet.


Ez bizonyára egy nagyon érdekes technológia lehet, mert ha pl olvasod a Bibliát, akkor azt láthatod, hogy Jerikó falainak leomlásakor a frigyládát használták. Megfújták a harsonákat és a falak egyszerűen folyékonnyá váltak és megolvadtak. Milyen technológia lehetett ez?

Szónikus, és nem csak erre volt képes, hanem élelmet is elő lehetett vele állítani (erre vonatkozik a „manna az égből” kifejezés). Élelmet, vizet, védelmet az ellenségekkel szemben, és egyszersmind egy közvetlen adó-vevő készülék volt „Istenhez”. Szóval, ez egy többfunkciós készülék volt.

A német ezoterikus társaságok tudtak róla, hogy 3 darab van belőle?

Azt hiszem, hogy az egyiket elpusztították, de kettő még a mai napig is a Föld felszínén található.

Ha megnézzük a tibeti történeteket és összehasonlítjuk őket más feljegyzésekkel, találkozhatunk az ún dupla dordzsé-val. Ez úgy néz ki, mintha egy furcsa energetikai spirál vagy orsó lenne. Nekem úgy tűnik, mintha ennek az alakja is valamiféle technológiát modellezne.


Aztán vehetjük a görög mitológiát, Zeusz villámát, ami szintén egy olyan készülék lehetett, amivel képes volt villámot létrehozni. Vagy ott van Thor kalapácsa, ami hasonló módon működhetett. Vagy Poszeidón lándzsája, szintén. Lehettek-e ezek olyan részecske- vagy energiafegyverek, amit mint egy pisztolyként kellett a kézbe venni? Esetleg a németek kereshettek-e ilyesmiket az expedícióik során?


Igen, nagyon hittek benne, hogy az istenekről szóló feljegyzésekben valójában technológián alapuló fegyverekről van szó, és aktívan kutattak utánuk. Sok kutató szerint a fent említett lények közül sokan földönkívüliek voltak, néhányan pedig rendkívül fejlett szakadár emberi csoportok tagjai lehettek, akik a felszíni emberek előtt istenekként állították be magukat és ezt jó darabig művelték. Amikor pedig a felszíni emberiség már elért egy fejlettségi szintet, a megtévesztő technikák is fejlődtek. A jelenlegi időkben sokszor jószándékú földönkívüliek szerepében mutatkoznak, akik azért vannak itt, hogy megmentsék a világot.

Gondolod, hogy a németeknek sikerült hozzájutni pl Zeusz villámához hasonló technológiához, amit aztán a mérnökeik odáig fejleszthettek, hogy az űrhajóikban hatékony fegyverként alkalmazhatták?

Azt hiszem, volt néhány technológia, amihez valóban hozzájutottak és beintegrálhattak a szakadár csoportjuk titkos űrprogramjába. De mindezt a saját céljaik okán tették, és akkor már nem érdekelte őket, hogy Németország, az anyaország megnyeri-e a háborút és legyőzi-e az USA-t a technológia segítségével.

Ha megnézzük a hatalmas kőből készült építményeket, mint pl a kőköröket, vagy a menhíreket, piramisokat, nyilvánvalónak tűnhet a számunkra, hogy ilyeneket még modern technológiával sem tudunk kifaragni. Ráakadhattak-e a németek olyan technológiára, amit hogyha kézbe vesznek, képesek lettek volna követ levitáltatni?


A technológiák közül nagyon sokat a Föld felszíne alatt fedeztek fel, mély barlangokban, azokon a területeken, amit néhányan csak Belső Földnek, vagy Üreges Földnek hívnak. Sokat az ősi építő faj és más ősi földönkívüli vagy szakadár csoportok hagytak hátra, akik aztán elköltöztek és technológiáikat hátrahagyták.

Az egyik informátor, akivel az elsők között találkoztam nagyon érdekes családból származott. A keresztapja a Cabal 90 legfontosabb emberének egyike volt. Ez az informátor beszélt nekem egy olyan kristályalapú technológiáról, ami úgy működött, mint egy hatlövetű pisztoly, csak itt 6 db kristály volt betöltve a tárba. Amikor ezt elsütötted, képes volt a levegőbe emelni és levitáltatni a követ. Kíváncsi vagyok, láttál-e ehhez hasonlót?

Rengetegféle kristályalapú technológiát láttam, és ezek közül nagyon sok visszavezethető az ősi építő fajhoz. Sokat viszont sokkal fiatalabb, a földünkön élő földönkívüli vagy szakadár fajok fejlesztettek ki.

A következő adásban folytatjuk majd a beszélgetést a német titkos társaságokról. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan jutottak ki az űrbe, és részletekbe menően tárgyaljuk majd, hogy hová mentek pontosan, mit találtak odakint, és hogyan kezdtek hozzá a saját bázisaik építéséhez.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése