2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/16.

ÚJ TÁVLATOK A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELLENI HARCBAN – 2014 végén egy incidens következtében új helyzet állt elő, ami azt eredményezte, hogy a Gömb Szövetség űrhajói karantén alá helyezték Naprendszerünket. A kialakult helyzet miatt különféle tárgyalások kezdődtek, amiken Gonzales és Corey a Gömb Szövetség képviseletében vesznek részt. E tárgyalások többek közt a jelenleg uralkodó drákonida csoport tagjaival és a titkos földi kormányzatok képviselőivel zajlanak, mindeközben a Titkos Űrprogram Szövetség erőfeszítéseket tesz, hogy Naprendszerünket végleg megszabadítsa a mesterséges intelligencia jelentette fenyegetéstől.


A mesterséges intelligencia probléma olyan drámaian érintette a titkos űrprogramokat, hogy senki sem léphet be a Szuperföderációs konferenciákra, amíg át nem vizsgálták és meg nem szabadították ettől a mesterséges intelligenciától. Így van?

Még a LOC bázisra sem mehetsz be, és nem csatlakozhatsz egyetlen technológiai eszközhöz sem, amíg át nem vizsgálnak és meg nem tisztítanak.

Ha ez a szignál odakint van, nem képes bármilyen technológiai rendszert bármilyen úton-módon megfertőzni? Miért kell neki ehhez egy emberben lennie? Milyen hatással van ez a működésére vonatkozóan?

Nos, az embereket amolyan trójai falóként használja, rajtuk keresztül kijátssza a védelmi pajzsot, ami eredetileg azért van felállítva, hogy megakadályozza a mesterséges intelligencia bejutását.

Értem. Szóval ezek szerint létezik egy erőtér, ami blokkolja a mesterséges intelligenciát, de hogyha az bejut egy emberbe, például nanitok formájában, akkor az általa irányított nanitok képesek áthatolni ezen a pajzson?

Így van.

Az elmúlt adásban tettél egy meglehetősen provokatív kijelentést, amire most szeretnék visszautalni egy kicsit. Mondd el kérlek újból ezt a történetet a drákonidákkal kapcsolatban. Hogyan talált rá a Titkos Űrprogram Szövetség azokra a drákonida testekre, amik tömve voltak mesterséges intelligenciával? Hogyan történt ez?

Hogy ezt meg tudjuk érteni, a legelején kell kezdjem, vagyis vissza kell ugornunk oda, amikor a Gaia TV stúdiójában jártam, a Cosmic Disclosure (Kozmikus Közzététel) sorozat első epizódjainak felvételén. Távollétemben Gonzales kapta a feladatot, hogy részt vegyen két nagyon fontos találkozón. Az egyik találkozó azzal a csoporttal volt, akikkel én őszintén visszautasítottam az újbóli találkozás lehetőségét – ez a Drákonida Szövetség volt. Korábban ugyanis volt egy szörnyű találkozóm a fehér drákonidák királyi kasztjának egyik tagjával. Ez a reptilián lény kb 4 és fél méter magas, csökevényes farka és szárnyai vannak, és rendkívüli erőteljes. Számos nem-emberi lénnyel folytattam már telepatikus kommunikációt, de ezek során még soha életemben nem tapasztaltam olyan erőteljes mentális behatolást, mint ezen drákonida lény esetében.

Ezek a szeretetteljes Gömb Lények miért akarhatták egyáltalán, hogy te legyél a képviselőjük, miért téged kértek arra, hogy találkozz azzal a lénnyel, aki lényegében az ördög biológiai megfelelőjének tekinthető?

Ez része a munkámnak.

Emlékszem erre az esetre, ugyanis éppen akkor Skype-on beszéltünk. Éppen menni készültél, majd ezt a találkozót végül lemondták és elmaradt. Azt hiszem talán a Gömb Lények fújták le?

Igen. Éppen arra vártam, hogy felvegyenek. Hívtak, kapcsolatba léptek velem, majd közölték, hogy ez a találkozó elmarad. A szokásos módon vettek fel a kék Gömb Lények, a kis kék gömbök.

El tudnád mondani röviden, hogyan történt ez pontosan?

Egy kis kék színű gömb, egy orb érkezett a szobámba, cikázott egy ideig körülöttem, amíg észrevettem és jeleztem neki, hogy készen állok az utazásra.

Szóval, felkeltél az ágyadból és felöltöztél?

Felkeltem, felöltöztem, és minden más teendőmmel végeztem, hogy az alkalomra készen álljak. Aztán ez a kis gömb kb 50 cm-re a mellkasom előtt cikázott, majd megállt, aztán egy szempillantás alatt megnövelte a méretét akkorára, hogy be tudtam lépni a belsejébe, és pontosan a közepében lebegtem. Majd ezután átszáguldott velem a falon, egyenesen az űrbe vitt az egyik hatalmas kék színű gömbhöz, ahol általában vagy egy vagy három Kék Avian szokott rám várni. Raw-Teir-Eir, az egyik Kék Avian mutatott nekem egy holografikus képsort ezekről a drákonida lényekről, amint éppen arról beszélgetnek, hogy széttépnek, rám vizelnek, megszégyenítenek és ehhez hasonló dolgokat művelnek velem, ami ahhoz vezetett, hogy Raw-Teir-Eir és a Gömb Szövetség végül lemondta ezt a találkozót. Eredetileg egy mély földalatti barlangban kellett volna találkoznom ezekkel a lényekkel. Ezt a találkozót végül is lefújták és egy új időpontba, a bolygó felszínén kijelölt új helyszínre lett áthelyezve. Azt is megengedték, hogy a titkos űrprogram biztonsági személyzetéből négy embert magammal vigyek, akik szintén intuitív empaták voltak.

A drákonidák 2014. december 5-ét megelőzően nem is akartak féltétlenül sort keríteni egy ilyen találkozóra?

Nem.

Milyen fordulat következett be 2014. december 5-én?

A Gömb Lények felállítottak egy védőkorlátot, felhúztak egy „kerítést”, amely magában foglalja a teljes Naprendszerünket és messze túlnyúlik a helioszférán. A hatóköre elég messzire elér és megakadályozza, hogy bármilyen lények bejöjjenek vagy kimenjenek rajta. Lényegében tehát felállítottak egy karantént.

És mi a helyzet a rádiókommunikációval és ehhez hasonlókkal?

Nagyon nagy a zűrzavar ezzel kapcsolatban. A kvantum korrelációs kommunikációs készülékek segítségével a titkos űrprogram emberei képesek voltak kapcsolatot létesíteni a Globális Galaktikus Nemzetek Ligája program résztvevőivel, megpróbáltak beszélni, tárgyalni velük, hogy lehetővé tegyék a számukra és segítsék őket visszajutni a Naprendszerbe. Nem tudom, hogy a többi csoport pontosan mit csinál, de ha nekünk megvan erre a megfelelő technológiánk, akkor valószínűleg ezek a még fejlettebb csoportok is rendelkeznek hasonlóval. De rádiókommunikációval vagy más ehhez hasonló technológiával nem lehet áthatolni ezen a védőkorláton.

Mi volt az a művelet a titkos földi kormányzat szindikátusainak részéről, ami - mintegy közvetlen karmikus visszahatásként - azonnal kiváltotta ennek a védőkorlátnak a felállítását?

Nem tudom, hogy valóban ez az esemény okozta-e, de a titkos földi kormányzat szindikátusai, a hadsereg és néhány földönkívüli csoport kifejlesztettek egy nagyon erőteljes fegyvert, amivel célba vették az egyik gömböt. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni ezt?

Igen, az alábbi képet a Nemzetközi Űrállomáson készítették 2014. december 5-én. Amit látunk olyan, mintha egy picike vörös pont és egy lézersugár lenne. Azt látjuk a képen, hogy van egy vörös gömb, aminek a mérete nagyjából 1/4-e vagy 1/5-e a Holdénak, és olyan mintha egy vörös lézersugár menne fel hozzá. Tulajdonképpen mi az, amit a képen látunk?


A Gömb Szövetségnek alapvetően háromféle méretben vannak űrhajói. Hold, Neptunusz és a Jupiter méretének megfelelő méretben. A képen egy a Holddal megegyező méretű űrhajó látható, ami a Földhöz eléggé közel helyezkedett el.

Normál esetben ezek nem láthatóak a teleszkópokon, merthogy álcázva vannak?

Igen, álcázva vannak. Valamilyen módon azonban - földönkívüli segítséggel - képesek voltak bemérni a pontos helyét, célba vették és ezzel a hihetetlenül erőteljes fegyverrel tüzet nyitottak rá, rálőttek erre a gömb alakú űrhajóra. A Gömb Szövetség olyan technológiákat használ, amik elsősorban védelmi jellegűek. Az történt, hogy a lézersugár erejét visszairányították a leadott lövés kiindulópontjára. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a gömb elkezdett vörösen izzani, majd ezt követően egy vörös sugár jött ki belőle és eltalálta azt a létesítményt, amiből a lövést leadták rá és ennek következtében ez a létesítmény megsemmisült. Rengeteg emberi és nem-emberi lény esett áldozatul.

Tudjuk azt, hogy pontosan hol található ez a létesítmény? Honnan adták ki a lövést?

Azt mondták nekem, hogy 2 lehetséges helyszín jöhet szóba, az egyik Afrikában, a másik pedig Ausztráliában van, de azóta azt az információt kaptam, hogy nagy valószínűséggel ez a létesítmény Ausztráliában van.

Ausztrália közepén található a Pine Gap bázis, ami egy hatalmas létesítmény. Gondolod, hogy erről a helyről lehet szó?


Nem kimondottan a Pine Gap bázist említették nekem- mivel nagyon sok olyan létesítmény van, ami hasonlít az 51-es körzethez és S4 bázishoz – hanem az egyik Pine Gap közelében található létesítményről van szó, amelyben fegyverkísérleteket végeztek.

Ez rendkívül demoralizáló lehetett a Cabal számára, mivelhogy hatalmas tűzijátékra számítottak, amivel lényegében felrobbantották volna ezt a gömböt. Ebben reménykedtek?

Igen.

És ehhez képest azonnal kaptak egy karmikus pofont.

Így van.

Magas rangú személyek is meghaltak az esemény során?

Igen, nagyon magas rangú Cabal vezetők is részt vettek ezen a fegyverteszten. Továbbá földönkívüliek is voltak ott, földönkívüli mérnökök, akik segítettek ennek a fegyvertechnológiának a kifejlesztésében, és az egész projektben érdekeltek voltak.

A történtek után mennyi idő elteltével került felállításra ez a bizonyos védőkorlát?

Gyakorlatilag azon nyomban.

Nagyon érdekesnek találom ezzel kapcsolatban, hogy az Egység Törvénye könyvekben mindig az elsődleges direktíváról, a benemavatkozási irányelvről beszélnek, amely összhangban van a szabad akarattal és azzal, hogy nem hajthatnak végre támadó műveleteket. De abban az esetben, ha a negatív csoportok megpróbálkoznak valami még negatívabb dologgal, akkor felhatalmazást nyernek arra, hogy bizonyos akciókat végrehajtsanak. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben is pontosan ez történt.

Nekem mindössze annyit mondtak, hogy az aikidóban használatos metódus került alkalmazásra, azaz a támadó energiáját egyszerűen visszafordították magára a támadóra.

Azt mondtad, hogy a Napunkon keresztül valóságos energiacunami áramlik be a Naprendszerünkbe. Magánbeszélgetéseinkben illetve talán már kamera előtt is említetted nekem, hogy a Gömb Lények a "Nagy Ciklus" kifejezést használták, ami ugyebár szintén szerepel az Egység Törvénye könyvekben. A könyvben szereplő információk forrása folyton azt mondja magáról: "Ré vagyok". Az első találkozó alkalmával, amelyen delegáltként vettél részt, a találkozón részt vevő emberek megkérdezték a mögötted felbukkanó lényeket, hogy kicsodák ők valójában. Ők mit válaszoltak erre?

Nos, az egyik részt vevő megkérdezte: "Te vagy az Egység Törvénye könyvekben szereplő Ré? Amire ő azt válaszolta: "Raw-Teir-Eir vagyok."

Az Egység Törvénye könyvekben arról beszélnek, hogy átváltunk a negyedik denzitásba. Azt mondják - bár pontosan nem határozzák meg – hogy kb 30 évvel a könyv megjelenésétől (1980-as évek elejétől) számítva egy kvantumugrás fog bekövetkezni. Most hogy ez a védőkorlát fel lett állítva, miért akarnak ezek a földönkívüliek – a drákonidák és támogatóik – ilyen hirtelen kijutni a Naprendszerünkből? Mi fog történni abban az esetben, ha nem sikerül kijutniuk? Számítanak-e rá, hogy valami történni fog?

Hát, úgy tűnik, el fogják számoltatni őket azokért a negatív dolgokért, amiket itt évezredek óta műveltek. Amikor ez a védőkorlát felállításra került, ők csapdába estek a Naprendszerünkben. A Gömb Lények ezért jelölték ki Gonzales-t és engem, hogy képviselőkként részt vegyünk ezeken a találkozókon. Visszatérve Gonzales-hez, amint hazaértem azon a héten, mikor a videókat forgattuk, kapcsolatba lépett velem és azt mondta: "micsoda időszakon vagyok túl". Azt mondta: "elvittek, hogy találkozzam a Drákonida Szövetséggel, és részt vettem az egyik Szuperföderációs konferencián is." Nagyon meglepődtem, mikor hallottam erről a két találkozóról, de úgy tűnik, hogy Gonzales mindkét alkalommal elég jó munkát végzett. Rögtön bocsánatot kért, amiért korábban azt gondolta, hogy csak túloztam, amikor a királyi drákonidával szerzett tapasztalatomról meséltem neki. Amikor kapcsolatba kerültem ezzel a lénnyel, annyira támadón lépett fel, hogy olyan érzésem volt, mintha mikrohullámokkal próbált volna behatolni a fejembe a frontális lebenyemen keresztül. Megragadott és amíg kommunikált velem, nem engedett el a helyemről. Olyan erős mentális behatolást éreztem, ami semmilyen korábbi, általam megtapasztalt, más típusú kommunikációhoz sem hasonlított. Amikor végül eleresztett, semmi más nem érdekelt többé, onnantól kezdve semmire sem tudtam igazán figyelni. A szemei folyamatosan változtatták a színüket, kék, piros, mindenféle színekben, a vágott pupillái pedig kiszélesedtek, majd a szemei teljesen feketévé változtak és nagyon támadóan lépett fel. Amikor Gonzales találkozott velük, a „200-ak Bizottsága” nevű csoporttal érkezett. Ez a csoport a Cabal illetve a titkos földi kormányzat szindikátusai közé tartozik, vezetőjüket pedig Elnöknek nevezték.

Elnézést, hogy közbevágok, de azon nézők kedvéért, akik esetleg nem tudnák: mi volt a fehér drákonida kívánsága, mikor először találkoztál vele? Mik voltak a követelései?

A találkozónk alkalmával követelésekkel állt elő és azt akarta, hogy vigyek el egy ajánlatot a Gömb Lények számára. Az volt az ajánlat lényege, hogy feladják az összes emberi alattvalóikat (vagyis a titkos földi kormányzatot és szindikátusait) a Titkos Űrprogram Szövetségnek. Feladják az alacsonyabb kasztba tartozó reptilián katonáikat és földönkívüli szövetségeseiket, akik csapdába estek a Naprendszerben... Cserébe pedig a fehér drákonidák királyi kasztja számára a Naprendszerünkből való szabad elvonulást kérték a Gömb Lény Szövetségtől.

Szóval, lényegében mindenkit elárultak azok közül, akik korábban nekik dolgoztak. Az egész hadseregüket, az uralmon lévő hierarchia minden szintjét, még azokat is, akiknek azt mondták, hogy ők istenek itt a Földön, mivel annyira különlegesek. Az illuminátusokat, akik a fény „megtestesítői” a Föld számára. És a királyi kaszt erre azt mondta: feladunk mindenkit, csak engedjetek minket elmenni.

Így van, ez volt az ajánlatuk.

A Cabal tudomást szerzett erről? Rájöttek, hogy elárulták őket?

Nos, a 200-ak Bizottságának képviselői jelen voltak ezen az eseményen és tanúi voltak a saját elárulásuknak.

200-ak Bizottságát emlegeted, de akik sokat tanulmányozták a témát most azt mondhatják magukban: „várjunk csak, hiszen korábban ezt a csoportot 300-ak Bizottságának hívták”. Történt esetleg valami, ami szakadást idézett elő a csoportban?

Nem tudom, hogy miből ered a megnevezésbeli különbség. Nekem mindig 200-ak Bizottsága néven mutatkoztak be.

Pontosan mióta?

Már több hónapja.

Lehetséges, hogy a csoport tagjainak 1/3-a levált volna?

Lehetséges.

Ok. Szóval, a királyi drákonidák fel akarnak adni mindenkit, a Cabal emberei pedig végül rájöttek erre. Ez bizonyára nagyon felkavaró lehetett a számukra.

Igen. És ez azon nyomban szakadáshoz és belső harcokhoz vezetett a Cabal és szindikátusainak soraiban. Egymás ellen fordultak és ez volt az a pont, amikor a Cabal több csoportjának tagjai tanúvédelmi programokba kerültek. Ugyanis átálltak a Titkos Űrprogram Szövetség soraiba és magukkal hoztak rengeteg bizonyítékot a titkos földi kormányzat csoportjai ellen illetve ígéretet tettek, hogy tanúskodni fognak a jövőbeni tárgyalásokon, amennyiben ők és családjuk menedéket kapnak egy bolygóközi tanúvédelmi programban. Egyszóval eléggé nagy zűrzavar közepette került sor ezekre a találkozókra.

Te és én éppen itt dolgoztunk a sorozat forgatásán, szóval a Gömb Lények nem tudtak téged delegáltként küldeni, mivel már eléggé elfoglalt voltál.

Igen, viszont úgy vélték, hogy a találkozó nagy jelentőséggel bír. Amikor Gonzales megérkezett és találkozott a 200-ak Bizottságának elnökével egy, az USA délnyugati részén, a földfelszínen található létesítményben, azt mondta, majdnem leesett az álla, mikor meglátta azt a prominens döntéshozó személyt, aki jól ismert arról, hogy több USA elnök tanácsadója volt és közismert támogatója az Új Világrendnek, illetve a népességcsökkentő törekvéseknek. Nem fogom kimondani a nevét, de erős akcentussal beszél, kókadt szemei vannak és ősz, göndör haja.

Azt hiszem ennyiből már mindenki kitalálhatta... :)


Igen. És Gonzales elmondta, hogy majdnem leesett az álla, amikor találkozott ezzel az emberrel és bemutatkozott neki. Lekísérte a hallba és azt mondta neki, hogy Gonzalesnek tiszteletteljesebben kellene viselkednie, mint a korábbi alkalommal, akkor ugyanis egy kis incidensbe keveredett és ez nagy hullámokat kavart. Lementek a hallba és eközben Gonzales kísérői, akik szintén intuitív empaták voltak, szóltak neki, hogy úgy érzik, mintha az egész jelenet, csak megrendezett lenne. Mintha kezdettől fogva egy színházi előadásban lennének, minden olyan teátrálisan zajlott.

Mi volt a célja ennek a színpadiasságnak?

Azt a látszatot akarták kelteni, hogy a drákonidák nem szenvednek a gyengeségtől... Azért volt ez a színpadiasság, hogy fitogtassák az erejüket.

Miben mutatkozott meg a Gonzalesék felé irányuló erődemonstráció?

Ahogy végigsétáltak a lezárt hotelépület hatalmas előcsarnokán, nagy létszámú reptilián katonákból álló díszőrséget pillantottak meg, akik a kezükben valamiféle hosszú nyelű fegyvereket tartottak, a végükön pengékkel, mintha csak pallosok lettek volna. A sorfal mögött mantid és más inszektoid lények álltak szétszóródva. És ahogy a küldöttség elhaladt, a formáció közepén ott állt előttük ez a bizonyos fehér drákonida királyi lény.

Ő volt a drákonidák királyi kasztjának első számú vezetője?

Állítása szerint igen. Azon nyomban megragadta Gonzales elméjét és ő később elmondta, hogy ennek olyan erőteljes hatása volt, hogy majdnem leütötte a lábáról. Korábban biztos volt benne, hogy túloztam, amikor beszámoltam neki a saját tapasztalataimról. Ezen a ponton ez a fehér drákonida - nem tudom, hogy pontosan milyen kifejezésekkel - de azt mondta Gonzales-nek, hogy ismételjen meg mindent hangosan, amit ő mondani fog neki, hogy mindenki hallhassa. Ez pedig úgy szólt: "A Kék Avianok és a Gömb Szövetség félretájékoztattak téged a valós erőnkről és arról, hogy a feljebbvalóink mekkora hatalommal rendelkeznek." Gonzales később elmondta nekem, hogy ez volt az első alkalom, amikor megerősítést kaptak arról, hogy a drákonidáknak feljebbvalói vannak. Hogy van valaki, aki még náluk is hatalmasabb és akinek a drákonidák jelentenek. Majd a drákonida király félreérthetetlenül tudomásukra hozta követelését, vagyis hogy egyetlen emberi szolgálójuk sem lesz elítélve, mindenki kegyelmet kell, hogy kapjon. Minden földönkívüli csoport és a drákonidák szabad elvonulást kapnak, hogy elhagyhassák a Naprendszert, mert ha nem, akkor elkezdenek káoszt teremteni a Föld felszínén, háborúkat és viszályt robbantanak ki, és így tovább...

Hamis zászlós műveletekkel, merénylőkkel?

És azért, hogy még több "loosh" energiát generáljanak (Szerk. - alacsony rezgésű érzelmek pl fájdalom, félelem, düh előidézésével).

Tehát akkor nem arról van szó, hogy reptilián katonák pallossal a kezükben pusztítani kezdenek a Föld felszínén?

Nem. Hanem arról, hogy mozgósítják az embereiket, és olyan módon fogják manipulálni az eseményeket a felszínen, hogy az káoszhoz vezessen.

De hát lényegében már most ezt csinálják, nem?

Igen, de ők úgy értették, hogy ez az egész nagyon elharapódzik majd. A III. Világháború kitörésével fenyegettek és ehhez hasonló dolgokkal. Ezekről aztán később a Gömb Lény Szövetség biztosított bennünket, hogy nem fognak megtörténni.

Nos, úgy tűnik, hogy jószándékú lények, mint a Gömb Szövetség - és lehet, hogy más lények is segítenek nekik - ellehetetlenítik ezeknek a terveknek a megvalósulását.

Igen. Már nagyon sok próbálkozás történt arra, hogy kirobbantsák a III. Világháborút, de végül mindig megakadályozták. De erről majd később beszélhetünk.

Akkor ezek szerint, most sokkal erősebben próbálkoznak, mint bármikor korábban?

A drákonida királyi lény mindenféle grandiózus dologgal fenyegetőzött, majd bontotta a kapcsolatot Gonzales-szel, megfordult és aztán - Gonzales elmondása szerint - a drákonida király elcsoszogott a kíséretével. Gonzalesnek őrült módon fájt a feje, szó szerint émelygett, szóval ugyanazok a tünetek jöttek elő nála is, mint korábban nálam. Nem is akart mást, mint kijutni onnan és elhagyni a helyszínt. Távozóban ugyanaz az elnök kísérte őket és közben azt ecsetelte nekik, hogy mennyire fontos, hogy a drákonida vezető követelései meghallgatásra találjanak és elfogadják őket. Majd visszamentek, fel az épület tetejére, beszálltak a hajóikba és jelentést tettek.

Úgy tűnik, hogy a drákonidák ezzel felfedték minden gondosan őrzött titkukat, felfedték a gyenge pontjukat. Nevezetesen, hogy van egy extradimenzionális feljebbvalójuk.

Így van. Amikor erről beszéltem Gonzales-szel, ő előrahajolt és annyit mondott, hogy ez az extradimenzionális feljebbvaló felelős a földönkívüli-extradimenzionális mesterséges intelligencia fenyegetésért is. Azt mondta, hogy mostanra nagyon sok erre utaló információ gyűlt össze és mindez nagy megerősítést jelentett a számukra. Megkérdeztem tőle, hogy "akkor ezek szerint a drákonidák mesterséges intelligencia próféták". Mire ő azt válaszolta, hogy "igen, azok, vagy pedig vállt-vállnak vetve együttműködnek."

Van-e a Gömb Lény Szövetségnek valamilyen terve arra, hogy legyőzze a drákonidák extradminezionális feljebbvalóit? Van-e mód arra, hogy kitakarítsák ezt a mesterséges intelligenciát? Említetted korábban, hogy a mesterséges intelligencia fenyegetést észlelt maga ellen a jövőben?

Igen. Csak röviden fogok válaszolni a kérdésedre, ugyanis nem részletezhetem a dolgot: van egy terv arra vonatkozóan, hogy megtisztítsák a Földet és a Naprendszerünket ettől a mesterséges intelligencia jeltől.

Tehát teljes mértékben megszabadulhatunk tőle?

Igen.

És akkor ez hasonló lehet ahhoz, mint amikor kiütöd a központi agyat és ennek hatására az összes drón működése leáll?

Minden mesterséges intelligencia el lesz távolítva annak a műveletnek a részeként, amiről, ahogy mondtam is, nem beszélhetek részletesen.

A központi jel hiányában, mi fog történni azokkal a lényekkel, akiknek a teste tömve van nanitokkal?

A nanitok egyszerűen csak alvó állapotba kerülnek.

És mi lesz azokkal a lényekkel, akiket ilyen nanitok irányítanak? Ha szimbiotikus kapcsolat van köztük, akkor nem lesz ez rossz a számukra?

De. Ez viszont már elvezethet bennünket egy másik beszélgetés témájához, az éterikus lényekhez, ami pedig ugyancsak továbbvihet minket ahhoz a témához, amit "külső birodalmaknak" neveznek és beszélhetünk azokról az emberekről is, akikre különböző lények tapadtak rá és szimbiotikus kapcsolatban vannak velük, illetve hogy hogyan fognak ők szenvedni ettől. De ez már egy másik beszélgetés témája lesz. 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése