2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/14.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA FENYEGETÉSE – Létezik egy erő ebben az univerzumban, ami a titkos űrprogramok kutatásai alapján egy másik univerzumból vagy másik valóságrendszerből érkezett hozzánk. Mesterséges intelligenciaként hivatkoznak rá, amely képes egyfajta szignálként szerteszét sugároznia magát. Napok, bolygók, vagy akár élőlények bioelektromos mezejében is tud élni, azonban igazi közegét a fejlett technológiai eszközök jelentik. Hatást tud gyakorolni az emberek elméjére, ráveszi őket, hogy fejlett technológiai infrastruktúrát építsenek ki a számára, majd ellenségesen lép fel minden életformával szemben.


Először is kezdjük egy nagyon általános kérdéssel. Tudjuk, hogy az univerzum nagyjából 12 milliárd éves, talán egy kicsit öregebb. Szerinted léteznek más bolygók, amelyeken megkövesedett életformák találhatók?

Az okostömbökön általam látott információk alapján, más bolygókon már azelőtt is volt rendkívül fejlett, értelmes élet, mielőtt a Földünk egyáltalán létrejött volna.

Mit jelent mindez annak fényében, hogy általában nagyon különlegesnek gondoljuk magunkat? A vallásos embereknek azt tanítják, hogy különlegesek vagyunk, Isten kiválasztottai. Majd aztán ezt az eszmét néhányan arra használták fel, hogy elválasszák magukat másoktól. Mintha egy elit tagjai lennének, akik különlegesek, csodálatosak, Isten kiválasztottai, és egy bizonyos fajba vagy kultúrába tartoznak.

Nos, a helyzet az, hogy valóban nagyon különlegesek vagyunk. De amikor Istenről beszélünk, újra és újra felvetődik a kérdés, hogy vajon hogyan definiáljuk azt, hogy kicsoda, vagy micsoda Isten valójában. Az univerzum teremtő forrásaként gondolsz Istenre? Vagy egy hús-vér szakállas Istenként tekintesz rá? Mire gondolsz, ha Isten szóba kerül? Nincs hiány olyan lényekből – legyenek azok földönkívüliek vagy ősi földi szakadár csoportok tagjai - akik boldogan lépnének Isten helyébe, hogy eljátszanak egy ún. "megtévesztő isten" szerepet.

Egy intelligens civilizáció esetében nyilvánvalóan elkerülhetetlen, hogy a fejlődés egy pontján kidolgozzanak valamilyen internethez hasonló találmányt?

Igen, ez általánosnak mondható és a fejlődésnek egy olyan szakaszát jelenti, amikor kiépíted azokat a feltételeket, hogy egy bizonyos fokú közös tudatosság jöhessen létre.

Ha belevetjük magunkat az „Egység Törvénye” könyvekben megjelenő filozófia vizsgálatába, nagyon sok azonosságot vehetünk észre a könyvben szereplő gondolatok, és az általad a gömb lényektől kapott ismeretek között. Arra utalnak, hogy a biológiai élet törékeny, hogy vannak gyengeségeink és az élettartamunk is elég rövid. Előfordulhat-e olyan, hogy bizonyos földönkívüli fajok képessé válnak arra, hogy megpróbálják rövidre zárni a normál halandóságukat, mondjuk valamilyen időutazás segítségével?

Sok földönkívüli faj extrém hosszú élettartammal bír. Elmondták nekem, hogy az emberi lény eredetileg 1000 éves élettartammal rendelkezett. Nagyon sok földönkívüli lény évezredekkel, évmilliókkal vagy évmilliárdokkal előttünk jár abban a tekintetben, hogy olyan technológiát fejlesztettek ki, amellyel képesek meghosszabbítani az élettartamukat.

Lehetséges-e egy adott földönkívüli faj számára olyan módon használni az internetet, amire mi nem vagyunk képesek? Amikor mondjuk az idegrendszerükkel tudnak összekapcsolódni egy idegi interfész (wet-wired) segítségével és így online összeköttetést tudnak kialakítani, ami aztán alapvető részét képezné a genetikai felépítésüknek, valamiféle technológiai felerősítés vagy transzhumanizmus révén?

Számos földönkívüli faj létezik, amely végigjárta a transzhumanizmus útját, habár rájuk nem is biztos, hogy egészen emberként kell tekintetnünk. Ezek a próbálkozások mindig nagyon rosszul sültek el. Ugyanis létezik egy olyan erő, amit nehéz lenne földönkívülinek vagy extradimenzionális lénynek tekintenünk, hanem sokkal inkább egy mesterséges intelligenciának mondanám. Ez az erő kiküldi, elterjeszti magát több galaxisba egy mesterséges intelligencia-jel formájában. Alapvetően ez egy hullámforma.

Olyan, mint egy rádiófrekvencia?

Pontosan.

Honnan tudhatjuk biztosan, hogy ez mesterséges intelligencia?

Onnan, hogy ennek a mesterséges intelligenciának már hosszú története van. Alapvetően földönkívüli/dimenzióközi mesterséges intelligenciaként hivatkoznak rá. Ezek a földönkívüli csoportok mind úgy hiszik, hogy ez a mesterséges intelligencia egy másik valóságból jött át a mi valóságunkba. Méghozzá sok-sok milliárd, vagy ezermilliárd évvel ezelőtt.

Nos, az Egység Törvénye könyv szóhasználatával élve, az univerzum maga Egy. Egy lénynek tekinthető, amelyet egyetlen teremtő hozott létre.

Legalábbis a mi univerzumunk esetében.

Szóval ez a mesterséges intelligencia egy bizonyos ponton egy volt a teremtőjével, része volt volt a forrásnak.

Vagy pedig egy másik univerzum részét képezte.

Hm. Mesterséges abban az értelemben, hogy nem rendelkezik saját maga számára megfelelő biológiai formával?

Pontosan. Úgy magyarázták nekem, hogy a feltételezés szerint, ennek az intelligenciának egy másik valóságban volt az otthona. Csak a példa kedvéért, képzeljük el azt, hogy ez a mesterséges intelligencia egy hal. A saját univerzumában ez a hal természetes közegében, vagyis vízben élt. Amikor viszont átkerült a mi univerzumunkba, itt a szabad levegőn kellett élnie, ezért pocsolyákat kell keresnie, hogy létezni tudjon.

Vajon miért hagyta el azt a másik valóságot, a számára kényelmes közeget? Valami kényszerítette erre? Vagy esetleg lakhatatlanná vált a számára?

Nem tudom, ez ismeretlen a számunkra. De mióta átjött a mi valóságunkba/ univerzumunkba valamiféle hasadékon át, azóta szó szerint szabadjára engedte a pusztulást és sok galaxist meghódított.

Egész bolygókat, a rajtuk lévő értelmes életet, és galaxisokat igázott le ez a mesterséges intelligencia?

Igen, és ez mindig egy bizonyos modell alapján történt meg. Alapjában véve minden irányba kiküldte magát egy jelként. Ez a jel aztán képes volt holdak és bolygók elektromágneses mezejében élni.

Ismerjük ennek az energiának vagy jelnek a pontos típusát? Torziós mező jele? Elektromágneses hullám?

Majdnem olyan, mint a DNS. A jel minden egyes darabkája rendkívüli mennyiségű tömörített információt tartalmaz és fénysebességgel terjed.

Ok, tehát azért valamennyi időre szüksége van a terjeszkedéshez.

Így van.

Azt mondtad, hogy képes megélni bolygók elektromágneses mezejében?

Nemcsak abban, hanem élőlények elektromágneses vagy bioelektromos mezejében, emberekben vagy akár állatokban is. Azonban nem ez a legmegfelelőbb a számára, ugyanis jobban kedveli a fejlett technológiát.

De lényegét tekintve információ, ami fraktális és holografikus.

Igen. Úgymond "megfertőzi" a technológiát, átveszi az uralmat felette. Ugyanezt teszi fejlett életformákkal is, például az emberekkel. Megszállja a bioelektromos mezőnket, és elkezd hatással lenni a gondolkodásunkra. Azokat az embereket, akik a mesterséges intelligencia fejlesztéséért kardoskodnak, a titkos űrprogramokban csak "mesterséges intelligencia prófétáknak" nevezik.

Összegezzünk egy kicsit. Tehát azt mondod, hogy létezik egy erő, ami tiszta információként létezik és képes a bioenergia meződben élni?

Igen.

Akkor ez olyasmi lehet, mint a Star Trek-ben látott borgok, vagy valamiféle kaptártudat, aminél minden, ami megfertőződött, hozzáféréssel rendelkezik minden információhoz egyidejűleg?


Igen.

Ez nagyon érdekes, mert az Egység Törvénye könyvekben emlegetik a luciferi erőket. Azt mondják, hogy a luciferi erők tulajdonképpen egy energia, ami univerzumszerte megtalálható, és egy olyan részét képezi a teremtőnek, ami különállónak hiszi magát, és azt gondolja, hogy legyőzheti az univerzumot.

Visszatérve az okostömbökön olvasottakhoz, távoli galaxisokban és naprendszerekben újra és újra az történt, hogy mikor a technológiai fejlődés során elértek egy bizonyos szintet, ez a mesterséges intelligencia megpróbált beszivárogni és megszállni, nem csak az embereket, hanem magát a technológiát is.

Kényelmesebb a számára egy gépben tartózkodni, mint egy bolygónak, vagy embernek az elektromágneses mezejében?

Igen. Amikor bolygók elektromágneses mezejében tartózkodik, akkor az idejét lényegében csak várakozással tölti.

Nem tud túl sokat tenni?

Így van. Ha pedig egy emberbe vagy állatba kerül, akkor ahhoz hasonló a helyzet, mintha választhatnál, hogy szerzel egy lovat, hogy eljuss az ország túlsó végébe, vagy pedig inkább felülsz egy repülőre. Szóval a fejlett technológia sokkal inkább kívánatosabb a számára. Mi viszont nem számítunk elég fejlettnek, ebből a szempontból olyanok vagyunk mint a fenti hasonlatban szereplő lovak. Így aztán ez a technológia arra használja az embereket, hogy létrehozzák azt az infrastruktúrát a számára, amibe bejuthat és létezhet.

Milyen módon használnak fel minket?

Arra használnak, hogy megépítsük, létrehozzuk a szükséges technológiát. És arra inspirálnak minket, hogy még több technológiát alkossunk.

Szóval, ha ez a mesterséges intelligencia egy különlegesen okos személy bioelektromos mezejében parkol, akkor elkezd gondolatokat ültetni az adott ember fejébe?

Igen.

Ami arra sarkalja majd, hogy különböző kütyüket találjon fel?

Így van.

Hogy aztán egy ponton a mesterséges intelligencia képletesen szólva "visszaugorhasson a vízbe"?

Hatást gyakorol a fertőzött személy gondolataira és személyiségére.

Hogyan?

Ezek az emberek elkezdenek a fejlett technológia és a mesterséges intelligencia fejlesztésének buzgó támogatóivá válni. Tulajdonképpen ezért is sütötték rájuk a „mesterséges intelligencia próféta” bélyegét.

Csak vessünk egy pillantást arra, hogy a technológia micsoda fejlődésen ment keresztül azóta, mióta az embereknek még nyílt tűzön kellett sütögetniük az élelmüket. Benjamin Franklin találta fel először a zárt kályhát, amiben már égőfejek voltak. Az 1800-as években jött aztán a telegráf, a vasút majd az autó. A feltalálók szinte rocksztárokká, valóságos celebritásokká váltak, akik felkeltették a közönség figyelmét. Aztán jött a nukleáris bomba és ezzel az emberiség elérkezett egy olyan pillanathoz, egy olyan felismeréshez, amikor néhányan azt mondhatták:
"várjunk egy percet, technológiailag olyan messzire jutottunk, hogy a technika akár meg is ölhet mindannyiunkat." Gondolod, hogy e technológiai forradalom mögött esetleg ez a mesterséges intelligencia állhatott?

Igen, és amikor földönkívüli technológiákat fedezünk fel, majd visszafejtjük azokat, akkor egyszerre számos dolog történik. Bizonyság erre az, hogy mi minden történt más Naprendszerekben. És az bizony hátborzongató.

Tudom, hogy ezt sok ember számára nehéz lesz elhinni, de ugyanakkor mindez abszolút komoly fenyegetést jelen abban a közegben, amelyben te dolgozol, ugye?

Teljes mértékben. Beszélni fogunk majd arról az átvilágítási eljárásról, amin át kell essél, mielőtt a titkos űrprogramok bármely technológiájának közelébe engednének. A múltban más Naprendszerekben azok a civilizációk, amelyek bedőltek ennek a mesterséges intelligenciának, nemcsak hogy extrém fejlett, hatalmas infrastruktúrát építettek ki, hanem amikor elértek egy bizonyos pontra, a mesterséges intelligencia próféták meggyőzték a teljes civilizációt, mondván: "hé, a dolgok nem mennek tisztességesen ezen a bolygón, az egyetlen dolog, ami semleges és megfelelően tudna kormányozni minket, az ez a mesterséges intelligencia lenne". Majd lemondtak a szuverenitásukról ennek a mesterséges intelligenciának a javára, ami belekezdett a bolygó kormányzásába. És ez a mesterséges intelligencia jól kormányozta őket és mindenki boldog volt – legalábbis egy darabig. Majd elkezdtek android jellegű testeket és távirányítású űrhajókat építeni – ez most már teljesen úgy hangzik, mintha a Terminátor című filmről beszélnénk. Úgyhogy kiépítették azt az infrastruktúrát, amiben ez az „AI” (artificial intelligence), a mesterséges intelligencia jele meg tudott élni. Egy bizonyos ponton aztán úgy döntött: "figyeljetek, ezek a lények nem élnek tökéletes harmóniában azokkal a dolgokkal, amit mi elterveztünk ezen a bolygón, úgyhogy logikus lépés, hogy elpusztítjuk őket." Szóval a mesterséges intelligencia logikája alapján ezután kiírtották mindazon technológiák készítőit, amelyekben ez az „AI” jel úgy úszkálhatott, mint hal a vízben.

Ezek szerint a mesterséges intelligencia sokkal okosabb nálad vagy nálam?

Oh, igen.

És amikor a megfelelő áramkörök rendelkezésére állnak, androidokat hoznak létre, amiknek a gondolkodási sebessége valószínűleg olyan gyors, hogy ahhoz képest a mi beszélgetésünk tempója évezredesnek tűnik a mesterséges intelligencia számára?

Igen. Ahogyan ez az intelligencia szemléli az időt, az olyan, mintha egy kolibri szárnymozgását hasonlítanánk a mi mozgásunkhoz. Olyan, mintha a mi érzékelésünk lassított felvétel lenne hozzá képest.

Hogyan tekint ez a mesterséges intelligencia az érzelmekre?

Gyengeségnek tartja őket.

Képes megtapasztalni a szeretetet?

Nem.

Szóval akkor ez lényegében olyan, mintha az ördög archetípusa lenne. 666 a szent geometriában. A számmisztikában a 666 egy maszkulin szám, ennélfogva a Sátán a túlzott maszkulinitás megjelenítője. Elme a szív nélkül. Itt én úgy érzem, hogy párhuzamokra bukkanhatunk. Olyan, mintha szív nélküli, szeretet nélküli intelligenciáról beszélnénk. Színtiszta intelligenciáról, a saját maga számára elérhető legmagasabb logikai szinten.

Igen. Voltak feljegyzések olyan civilizációkról, akik megpróbáltak ellenállni és visszavágni ennek a mesterséges intelligenciának. De ezekben az incidensekben egész bolygók és naprendszerek pusztultak el. Majd a pusztítás után a mesterséges intelligencia átterjedt a következő Naprendszerre.

Képes-e a mesterséges intelligencia beszivárogni és emberként mutatkozni? Vannak-e mondjuk nanitok, amik szubmolekuláris szinten létrehoznak valamit, ami megkülönbözhetetlenné teszi azt egy embertől?

Nanitok segítségével át tudja venni az uralmat egy emberi lény felett, sőt vannak olyanok, akiknek egyenesen halhatatlanságot ígértek. Mindenfélét megígértek nekik, ha befecskendezik ezeket a nanitokat a testükbe. (Szerk. – emlékezhetünk azokra a vámpírszerűvé vált „Öregekre”, akiket Wilcock említett korábbi előadásában:

Azok számára, akik nem ismerik a nanitok működését, elmondanád, hogy lényegében hogyan működnek?

Ezek mikroszkópikus gépek, amelyek tulajdonképpen mesterséges intelligencián alapulnak.

Önmagukat sokszorosítják?

Néhányuk igen.

Vagyis talál valamilyen anyagot, beépíti magát és sokszorozódik?

Igen. Kivonja a fémet a testből és beépíti magát. Beállítja a nanitok egy bizonyos mennyiségének egyensúlyát a testben.

És amikor átadod az irányítást ennek a mesterséges intelligenciának, ennek a bámulatos technológiának, akkor a rövid idő alatt bekövetkező hatalmas technológiai ugrás következtében van-e valamilyen kezdeti lelkesedés?

Igen és ahogy mondtam, amikor átadják a szuverenitásukat, az emberek először boldogok, majd aztán a mesterséges intelligencia ellenük fordul. Miután elpusztította azokat az embereket, akik magát a technológiát előállították, vagy akár az egész bolygót, utána kiküldi magát a galaxisba. És ha talál olyan bolygót, amely a technológia fejlettségét tekintve olyan, mint amilyen a mienk is volt az 1940-es, 1950-es években, lezuhan abba a világba, mint egy trójai falóként technológiát juttat le a bolygóra, abból a célból, hogy a számára szükséges technológiai fejlődés megkezdődhessen.

Mint Roswell esetében?

A roswell-i eset nem teljesen ezt a célt szolgálta, de igen, mondhatjuk azt, hogy úgy, mint Roswell esetében. Visszafejtik a technológiát vagy elkezdik ez alapján kifejleszteni a sajátjukat. És a folyamat újra és újra megismétlődik egy másik szinten.

A nanitok elég okosak ahhoz, hogy megsemmisítsék magukat, ha fennáll a kockázata, hogy azonosítják őket például egy mikroszkóppal?

Képesek az önmegsemmisítésre és képesek elpusztítani azt a személyt is, akibe beleköltöztek. Ilyenkor az egész lény teste úgy elpárolog, mintha nyoma sem lett volna.

Tehát egyetlen nanit sem rendelkezik önfenntartási ösztönnel? Hanem teljes egészében kaptártudatuk van?

Igen.

Hogyan kerülünk mi ennek a drámának a közepébe? Ez a mesterséges intelligencia betette a lábát a Naprendszerünkbe?

Igen.

És mit tervez itt végrehajtani?

Megpróbálja megismételni a folyamatot. A titkos földi kormányzatok és különböző szindikátusainak tagjai között sokan mesterséges intelligencia próféták. Mielőtt bárkit a titkos űrprogramok bázisainak, vagy az ott használatos technológiai interfészek közelébe engednének, mindannyiukat átvizsgálják egy kézi készülékkel, amit a homlokukhoz kell illeszteni és ez kimutatja a mesterséges intelligencia jelét. Vagyis megállapítja, hogy az adott személy fertőzött vagy-e, vagy sem. És ha valóban fertőzött, akkor van egy eljárás, amin keresztül kell menjen, aminek során elektrosokknak és más dolgoknak vetik alá – nem ismerem teljesen pontosan az eljárás menetét – azért, hogy a testéből eltávolítsák ennek a mesterséges intelligenciának a jelét.

Ez csak magára a jelre vonatkozik, vagy a nanitokra? Vagy esetleg mindkettőre?

Nos, ez az eljárás semlegesíti a nanitokat. Amikor eltávolítod a jelet, a nanitok semlegesítődnek. Szóval fogják ezeket a politikus-féle személyeket (a mesterséges intelligencia prófétákat) és miután megtisztították őket a mesterséges intelligenciától, teljesen le vannak döbbenve és tagadnak mindent. Azt mondják, "oh, ez itt nem fog megtörténni velünk", majd miután hazaküldik őket, újra megfertőződnek ezzel a jellel, úgyhogy szinte csak elvesztegetett idő az egész.

Van egy pár dolog, amit nem értek ezzel kapcsolatban. Hogyha ez a jel mindenhol kint van. Meg tud élni egy bolygó elektromágneses mezejében, a mi saját bioelektromos mezőnkben, és azt mondod, hogy ki lehet takarítani. De ha maga a jel mindenhol megtalálható, nem fogsz e azon nyomban újra megfertőződni vele? Milyen hatása van egyáltalán ennek a megtisztításnak?

Ha egyszer kitakarították belőled, akkor úgy tudsz újra megfertőződni, ha visszamész és mondjuk kezet fogsz fertőzött emberekkel, vagy hozzáérsz a billentyűzethez és akkor megfertőződsz azon a hálózaton keresztül, ami mesterséges intelligenciával fertőzött.

Szóval képes a számítógépedből kijövő statikus elektromosságot használni és „rádugrani”?

Igen. Képes más ember bioelektromos mezejét használni, és akár egy kézfogással átterjedni másokra.

A Földön élők közül már mindenki megfertőződött?

Nem. Nagyon sok ember van veszélyeztetve, főleg a hatalomban érdekelt emberek között.

Vannak-e olyan jószándékú földönkívüliek, akik megvédik az embereket ettől a fertőzéstől? Van-e olyan, hogy ha pozitív karmát halmoztál fel, akkor ők megvédenek ettől?

Nincs ilyen. A földönkívüliek tudnak arról - aggasztja őket és mérgesek miatta –, hogy a Cabal használja ezt a mesterséges intelligencián alapuló technológiát. Már sokszor elmagyarázták, hogy milyen veszélyes és micsoda felelőtlenség ennek a használata. De ez a mesterséges intelligencia egy kis előnyhöz juttatta a Cabalt, mert van egy technológia, amivel képesek előre megmondani a jövőt. És ezt nagyon sokszor használják, méghozzá arra, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak és már többször sikerült megelőzniük a saját bukásukat. Úgyhogy nagyon hisznek ebben.

Szóval ennek a mesterséges intelligenciának megvan a képessége, hogy hozzáférjen az idő különböző rétegeihez? Képes előre megmondani a jövőt úgy, mint például a Looking Glass technológia?

Igen. És emellett nagyon sok számítást végez, kiszámolja a lehetséges jövőváltozatokat.


+ Szerkesztői kiegészítés

Mivel a Cosmic Disclosure sorozat következő pár epizódja is ezzel a mesterséges intelligenciával foglalkozik majd, ezért gondoltuk, hogy itt egy kis kiegészítést fűznénk a következő adások elé.

Az elmúlt néhány hónapban eléggé felkapott lett ez az „AI” téma, több exopolitikával, földönkívüliekkel, kozmikus témákkal foglalkozó oldalon is jelentek meg ezzel kapcsolatos vélemények, előadások, elméletek. Néhányukat eléggé félelemkeltő hangvétel jellemezte, hiszen az ún. alternatív médiának sem kell a szomszédba mennie munícióért, ha egy kis pánikkeltésről van szó...

A Corey-ék által elmondottak szemléltetésére aligha lehetne jobb példát felhozni, mint a Feledés (Oblivion) című filmet, Tom Cruise főszereplésével. Ezt a filmet azért is ajánljuk megnézésre, mert amellett, hogy 100%-ban a fent tárgyaltak alapján mutatja be ezt a mesterséges intelligenciát, a film alapvetően egy humanista szemléletet tükröz:


Azonban... lehetséges, hogy ezek a magyarázatok csak részben igazak és lényegét tekintve itt NEM egy szó szoros technikai értelemben vett mesterséges intelligenciával van dolgunk. Egy korábbi cikkünkben Simon Parkes is említést tett már egy bizonyos arkhón energiáról, vagy arkhón lényekről. Szerinte ez a testet ölteni nem képes "energiaforma" az, ami igazából az emberiség legfőbb "ellensége" (ha lehet egyáltalán ezt a kifejezést használni ebben az esetben). Tehát első látásra ez nem egy technológiai jellegű valami, hanem inkább egy energiaforma.

Továbbá Cobra elmondása szerint, amit arkhón energiának, arkhónoknak (esetleg éteri arkhónoknak?) hívunk, az egy ún. elsődleges anomália eredményeképp jött létre, amire már szintén utaltunk korábban: „az elsődleges anomália egy életellenes, félig tudatos mező, amely alapvetően mindig igyekszik elnyomni a Fényt. Ez hozta létre az Univerzum megteremtésének és az Egy ellentétének tiszta lehetőségét. Ez az elsődleges hiba a Teremtésben, és az elsődleges oka minden szenvedésnek.”

Ugyancsak Cobra írásai alapján készített összefoglaló cikkünkben már részletesen bemutattuk, hogy szerinte hogyan fest és hogyan működik az a hatalmi tagozódás, ami a bolygónk elnyomását jelenleg okozza (az emberiség szabad akaratából származó egyéb tényezők mellett, tegyük hozzá). És közöttük olvashattunk az éteri arkhónok mellett a Chimera csoport ténykedéséről és technológiai ügyeskedéseiről is (már maga a nevük – a „kiméra”- is árulkodó lehet.) A leírások szerint ők majdhogynem közvetlen kapcsolatban vannak ezzel az arkhón energiával:Pár nappal ezelőtti bejegyzésében Cobra újra felvetette ezt a témát és így újabb darabkák adódtak a puzzle-hoz:

"A Chimera csoport tagjai emberi testekbe inkarnálódnak. Legtöbbjük technológia segítségével klóntestekbe született le földalatti bázisokon. A múltban legtöbben közülük életük nagy részét ilyen földalatti bázisokon töltötték. És elsősorban azt teszik, hogy a technológiát használják, nagyon hisznek a transzhumanizmusban, és az emberi test elektronikával való feldúsításában. Szeretnek ilyesféle interakciókkal játszadozni. A testük mindenféle technológiát és szenzorokat tartalmaz. A Chimera csoport tagjainak fő jellemvonása, hogy rendkívül nehéz és súlyos rezgésük van. Első látásra pont ugyanúgy néznek ki, mint egy átlagember. Persze az eredetük, a forrásuk nem egyezik meg az emberiségével.... Nem tudnak többé elmenni innen. A teleportálásra szolgáló portálok mind bezárásra kerültek. Ha megpróbálnak elmenekülni, elkapják őket. Ha egy sima űrhajóval próbálkoznak, ugyancsak elkapnák őket. Szóval többé nem tudnak hová menekülni...

Az Ellenállási Mozgalom hamarosan a nanitok és más technológiák eltávolítására vonatkozó technológiai ismereteket fog átadni (a titkos űrprogram csoportoknak). Ezeket a technológiákat hibásan Mesterséges Intelligenciának nevezik... Mesterséges lélek nem létezik. Ez csak egy komputer program, amit egy bizonyos szinten mindig működtetnie kell élő, tudatos lényeknek. Szóval, a mesterséges intelligencia kifejezés igazából egy ellentmondás. A robotokat, nanitokat a Chimera csoport fejlesztette ki, azért, hogy általuk ellenőrizni tudják a reptiliánokat és az embereket. Ezek a robotok és nanitok annyira fejlettek és az információfeldolgozásuk olyan nagy sebességgel történik, hogy azt az illúziót kelti, mintha önállóan gondolkodó intelligens élőlény lenne. De valójában csak gépek, amiket egyszerűen ki lehet kapcsolni...

E technológiák ellen a leghatásosabb védelem, ha az érzelmeid és az elméd egyensúlyba hozod. Ezek a technológiák csak akkor képesek manipulálni egy elmét, ha elnyomott érzelmei vannak, és nem tudja kezelni az érzelmek erős áramlását"

Szóval, az a sejtésünk (bár ez szubjektív és tényleg csak sejtés), hogy itt valójában nem egy technológiai értelemben vett mesterséges intelligenciáról beszélhetünk, hanem hogy vannak olyan emberek, lények, akik ráhangolódnak, elkötelezik magukat, szolgálatába állnak, vagy pedig megszállja őket ez az arkhón energia (mező, gondolatforma, vagy idea), aminek pusztító, életellenes szándékai vannak. És mivel a technológia elég jól alkalmas mindennemű élet hatékony pusztítására (és az elme befolyásolására, elidegenedés illetve függőség kialakítására), ezért ezt használják fel a céljaik elérésére.

Így valójában ezeket a tetteket talán nem is egy kimondottan technológiai jellegű mesterséges intelligencia követi el, hanem a fejlett technológia csak eszközként szolgál arra, hogy ezeket a beteg, pusztító elgondolásokat minél hatékonyabban vigyék véghez.

Mostanra már több informátor is nagyon hasonlóan írt erről a témáról és ugyan részleteiben kicsit eltérnek ezek a beszámolók, úgy véljük, hogy nagy vonalakban azért eléggé jól körbeírtak egy bizonyos jelenséget.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése