2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/10.

A NAPRENDSZER MEGHÓDÍTÁSA – A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum a kikényszerített egyezmények aláírása után nekilátott a Naprendszerben található ásványkincsek felkutatásának. Kolóniáik felállításával egy időben bányákat létesítettek az Aszteroida-övben és különböző holdakon. Az ott talált értékes ásványi elemeket elszállították és a Marson felállított ipari létesítményeikben feldolgozták. Az epizódban szó lesz többek közt az általuk használt űrhajók meghajtórendszeréről, fejlett számítógépes technológiáikról és a különböző égitestek közelében talált ásványkincsekről.


Legutóbb a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumról beszélgettünk. Ez a csoport a II. Világháború után magához ragadta az USA ipari, vállalati és katonai erejét, hogy intenzíven terjeszkedni tudjon a Naprendszerben. Azt mondtad, hogy volt egy alapbázisuk a Holdon, amit még a németek építettek. Ez egy kisméretű bázis volt, amit aztán később a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum jelentősen kibővített. Sok sikertelen kísérletük volt, hogy a Marson is létrehozzanak bázisokat, majd végül ott is sikerült egy bázist kiépíteniük. Hány alapbázisuk lett a Marson és hol helyezkedtek el ezek a bolygón?

Az első néhány német alap kolónia a Marson a 20-ik szélességi fok környékén helyezkedett el, a sarkkörhöz közel. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum kimondottan egy bázist épített ki illetve növelt meg. Ez egy kanyon környékén helyezkedett el, és belevájták a kanyon falába, majd az üreget elkezdték befelé bővíteni. Maga a létesítmény egy földalatti bázis volt, a Mars felszíne alatt helyezkedett el.

Korábban említetted, hogy ezeket a falba vájt üregeket ötödik generációs nukleáris bombák segítségével tudták tovább bővíteni. Ez úgy működött, hogy volt egy hirtelen robbanás, viszont nem járt hosszantartó radioaktivitással. A fő marsi bázis a bolygó északi vagy déli féltekén helyezkedett el?

A Mars északi részén. Ez egyébként egy hatalmas kiterjedésű bázis volt. Úgy lett kialakítva, hogy rengeteg mérnöknek és tudósnak adjon helyet. Ipari létesítmények is tartoztak hozzá, ahol elkezdték gyártani azokat a szükséges technológiai eszközöket, amik azokból az alapanyagokból készültek, amit a Marson, a különböző holdakon és az Aszteroida-övben bányásztak. Fogták az alapanyagokat és használható anyagokká alakították át őket, sok esetben kompozit anyagokat készítettek belőlük, és a program kezdetén ezekből állították elő a szükséges eszközöket is.

Kezdetben mi volt az a kívánt technológia, amit létre akartak hozni? Mivel próbálkoztak?

Elsősorban olyasmiket állítottak elő, amire szükségük volt a Marson való terjeszkedéshez. Kezdetben csupa olyan eszközt készítettek, ami ahhoz kellett, hogy az infrastruktúrájukat bővíteni tudják.

A Marson is olyan kevlár zsákokat használtak, amilyeneket korábban említettél? Ezek segítségével a Mars bolygó talajának felhasználásával készítették a betont? Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen építési technológiát alkalmaztak? Azt mondtad, az ipari létesítményeikben készítették az ehhez szükséges eszközöket.

Igen, az alapanyagokat, amik a marsi bányászatból illetve a holdakon, és az Aszteroida-övben végzett bányászatból származtak, ezekbe a Marson lévő ipari létesítményekbe szállították. Ezek a létesítmények messze estek a kolóniák területétől és az alapanyagokat ott dolgozták fel, majd használható anyagokat készítettek belőlük. A fémeket megolvasztották és formába öntötték, vagy pedig kompozit anyagokká alakították át.

Nagyon érdekes témát érintettünk itt, hiszen azt mondod, hogy nem csak holdakon vagy a Marson bányásztak. Én azt hiszem, ahhoz, hogy ezt megtehessék, valamiféle bányalétesítményeket kellett felépíteniük a holdakon és az aszteroidákon...

Az aszteroidák közül néhány elképesztő méretekkel bír, ezekre 3-4 fős csapatok lettek telepítve, és ők ott éltek ezeken az aszteroidákon. Ők üzemeltették a bányalétesítményeket. A munka nagy részét robotok végezték, amik távirányítással működtek. A kibányászott anyagokat teherhajókra pakolták és visszarepültek vele a Marsra, majd ott kipakolták és feldolgozták.

Korábban említetted, hogy a németek földönkívüli segítséggel felfedezték azokat a gömb alakú természetes portálokat, amiken keresztül egész csatahajókat tudtak átteleportálni a Marsra. Ezek a természetes portálok elérhetőek voltak-e a számukra ezeken az aszteroidákon, vagy holdakon? Arra akarok kilyukadni, hogy miért kellett űrkompokat használniuk a szállításhoz?

Egyszerűen azért, mert sokkal praktikusabb volt ezeket az anyagokat hatalmas teherhajókon szállítaniuk az Aszteroida-övből és a különböző holdakról más helyszínekre.

Ha láthatnánk egy ilyen teherhajót, hogyan nézne ki?

Majdnem olyan, mintha egy óriási méretű konténer lenne, aminek a két oldalából apró szárnyak állnak ki. Ezek kis méretű szárnyak, nem elég nagyok ahhoz, hogy a Bernoulli-törvény alapján alkalmasak legyenek a légkörben való repülésre, ennek ellenére mégis vannak szárnyak ezeken a szállítóhajókon. Ennek a repülő konténernek az elején kb 45 fokos szögben található a pilótafülke. A hátsó része olyan mint az árbóc, és ez a része lecsatolható, annak ellenére, hogy én soha nem láttam, hogy levették volna. Csak olyan állapotban láttam ezeket a hajókat, amikor ez a rész rá volt csatlakoztatva.

Említetted, hogy a németek eredeti hajói higany örvénylésén alapuló meghajtórendszert használtak. A teherhajók milyen erőforrással rendelkeztek? Még mindig higanyt használnak, vagy már fejlettebb meghajtórendszerre váltottak?

Fejlettebb meghajtórendszert használnak. Többféle rendszer létezik. Vannak torziós rendszerek, amit sokan „lánc-meghajtónak” neveznek (warp drive). Ez torziós mezőt hoz létre. Ahhoz hasonló, mint amikor van egy motor, és mindkét oldalán egy-egy torziós mező jön ki a berendezés közepéből. Szabályozni tudják, hogy a két oldalon mennyi energia menjen a torziós mezőkbe. Ennek hatására görbület keletkezik a tér-időben és ez lehetővé teszi, hogy a hajót át lehet húzni az egyik, vagy a másik irányba. Pontosan úgy, ahogy a Star Trek filmekben láthattuk.


Olyan, mintha egy dombot hozna létre a tér-időben, aztán belehullik, miközben halad előre.

Így van. Aztán vannak különösen fejlett technológiájú meghajtórendszerek, amelyek időugrást tesznek lehetővé. Ezekben a meghajtókban ütközőket kell elhelyezniük, hogy az emberek ne ugráljanak oda-vissza a tér-időben.

Időutazásra gondolsz?

Igen, ez majdnem úgy működik, mint a teleportálás - azonnal megtörténik.

Milyen ismereteket szereztél magával az idő természetével kapcsolatban? Megmagyarázták-e a különbségeket az idő fizikájával kapcsolatban, hiszen Einstein azt mondja, hogy az idő egydimenziós és csakis előrefelé halad?

Igen, megmutatták Einstein egyik egyenletét. Igazából nagyon közel járt a valósághoz. Csak nagyon kis dolgot kellett volna megváltoztatnia. Egy későbbi elméletével pedig – amit aztán végül eltitkoltak – még közelebb jutott az igazsághoz. A fizika, amit jelenleg ránk erőltetnek, idejétmúlt. Ha gyógyászati hasonlattal szeretnénk szemléltetni a különbséget, akkor ez ahhoz hasonló, mintha a lázat úgy akarnánk csillapítani, hogy felvágjuk a beteget... A gondolkodásunkban jelenleg legalább ekkora különbségek mutatkoznak.

Hadd térjek vissza egy kicsit a meghajtórendszerekhez. Szóval van a tér-idő, ami ahhoz hasonló, mintha összeszorítanád a tökmagokat a tenyeredbe és azok kiesnek az ujjaid között létrejövő réseken. Ezen alapul tehát a torziós meghajtás. Aztán vannak az időugrást lehetővé tevő meghajtórendszerek, amikkel tudsz az időben utazni, de ahogy említetted, ehhez ütközőket kellett elhelyezni bennük. Miért van szükség ezekre az ütközőkre?

Azért, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos emberek szándékosan csinálják ezt és mert előfordultak balesetek. Kifejlesztettek egy kommunikációs készüléket, ami kvantum-összefonódáson alapult.
Mindegyik ilyen készülékbe izotópokat helyeztek el, amik kvantum-összefonódás állapotában voltak. Ezek a készülékek videóval is fel voltak szerelve, de nem küldtek közéjük jelet. Ez teljesen zárt rendszer volt és nem lehetett meghackelni. Kvantum Korrelációs Kommunikációs Készüléknek nevezték el. Ezek voltak beszerelve az űrhajókba. Hogy ha valaki véletlenül az ugrás során nem a megfelelő helyre vagy időbe került, akkor ennek a két izotópnak az összhangja néhány nanomásodpercnyi időre megbomlott. Képesek voltak kiszámolni, hogy mikor és hová került az adott személy vagy készülék. Kiszámolták, mennyi időbe telik, hogy a vibrációk újra összhangba kerüljenek.

Tehát a kvantum-összefonódás segítségével képesek voltak beszélni valakivel, aki egy másik időben tartózkodott?

Igen. Bármi, ami a kvantum-összefonódás állapotában van, mindegy, hogy a dimenziókban, a valóságban, vagy a idő-térben mennyire van elszeparálva – attól még össze van fonódva.

És egy Doppler-effektushoz hasonló, késleltetési idő alatt ki lehet számolni a tér és idő koordinátákat, hogy az a bizonyos ember éppen hová került.

Pontosan.

Megtapasztaltál-e időparadoxonokat, vagy ahhoz hasonló jelenségeket? Lehet-e ez az oka annak, amiért nem akarják, hogy az emberek visszaugráljanak az időben? Bele tudnak-e kavarni az idővonalainkba valahogy?

Sokszor előfordult, hogy emberek visszamentek az időben és ott különböző kísérleteket hajtottak végre. Azt mondták, "oh, létrehoztunk eltérő idővonalakat". Majd aztán csapatokat küldtek vissza, hogy kijavítsák ezeket, de ezzel csak még rosszabbá és rosszabbá tették a helyzetet. Végül rájöttek, hogy az idő valójában olyan, mint a tér, elasztikus. És ezek a paradoxonok mind összeomlanak és egy szingularitásba kerülnek. A tudatosságunk az, ami irányítja ezeket az idővonalakat, a tudatunk hatással van az idővonalakra. Ettől függ, hogy melyik idővonalra kerülünk, hiszen mi választjuk ezt tudatosan.

Térjünk vissza az epizód fő témájához, miszerint kolóniák vannak szerte a Naprendszerünkben. Először eljutottunk a Holdra, majd a Marsra. A marsi táborhelyek sikeres létesítése után mennyi idő elteltével kezdtek bele létesítmények felállításába az aszteroidákon és más holdakon?

Szinte azonnal. A németek már bányászatot folytattak bizonyos aszteroidákon. Ez is volt az egyik oka annak, amiért a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum el akart jutni oda. Hallották, hogy aszteroidákon platinát és aranyat találtak. Az a hiedelem itt a Földön, hogy aranyból kevés van, hogy az ezüst nagyon ritka – ez teljes manipuláció. Csak a Föld bolygón ezek a szindikátusok rengeteg aranyat rejtegetnek. Több tonnányi arany van. És ha magának az aranynak az atomi szerkezetét nézzük, az aszteroidákon található arany és a Földön található arany megegyeznek. Atomszerkezetüket tekintve nincs semmilyen különbség közöttük. Mindkettő arany. Úgyhogy igazából rengeteg arany található a Naprendszerben. Rengeteg arany, platina, ezüst és más elemek lelhetők fel az Aszteroida-övben...

Volt-e olyanra példa, hogy egy színaranyból vagy színezüstből álló aszteroidát találtak?

Azt nem mondanám, hogy egyetlen hatalmas aranytömbből álló aszteroidát találtak volna, de olyanokat igen, amiken rengeteg arany volt. És nem igényelt különösebben nagy erőfeszítést, hogy elválasszák az aranyat az aszteroida alapkőzetétől.

Azt hiszem elég nagy űrhajóra volt szükségük, ha ilyen módon akartak nekirontani az aszteroidáknak. Mekkora méretűek voltak a németek eredeti, űrbéli terjeszkedésre használatos űrhajói?

Kicsik. Úgy értem, az aszteroida méretéhez képest kicsik. Landoltak a felszínén, felállították a bányalétesítményeket és lassan elkezdek egyre beljebb és beljebb ásni és valósággal üregesre vájták az aszteroidát a bányászat során. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ezekbe az aszteroidákba kívülről folyamatosan kisebb aszteroidák csapódtak, így aztán a belsejükbe biztonságosabb munkakörülmények uralkodtak. Tehát a tevékenység legnagyobb része az aszteroidák belsejében zajlott. Amikor már egy bizonyos mennyiségű nyersanyagot gyűjtöttek, legyen az arany, platina, vagy akármi más, bepakolták hatalmas teherhajókba és a célállomásra szállították, ahol feldolgozásra került.

Pete Peterson említette nekem, hogy egy bizonyos fém, a bizmut nagyon érdekes jellemzőkkel bír. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon hosszú huzalt lehet belőle kinyerni és ha ebből egy tekercset készítesz, akkor furcsa dolgok kezdenek történni.


Azt hiszem ezt használják a Gauss-puskáknál (elektromágneses impulzussal működő fegyver)

Ezek gyakorlatilag olyanok, mint a railgun (elektromágneses fegyver). Amikor megmutatták nekem, egy pálca futott le a puskacsőbe és aztán volt egy vékony huzal – ezt nevezték tekercsnek – ami a külsején futott. Alapvetően úgy nézett ki, mint egy elektromágneses fegyver. Egy elektromágneses mező pulzáltatta ezt a pálcát és ez küldte ki a lövedéket. Már nem emlékszem rá, hogy pontosan milyen gyorsan, de kb 8 000 km/órával. Ez hihetetlen sebesség. A lövedék 50 kaliberesnél kisebb volt.

A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum vagy a németek kifejlesztettek-e olyan számítógépes technológiát, ami gyorsabb volt a Földön használatos gépeknél, és így elkezdhették a robottechnikát használni a bányászathoz?

Igen. Voltak számítógépeik, számítógépes rendszereik és kvantum számítógépeik, jóval-jóval korábban, mint hogy Bill Gates és az IBM elkezdett alaplapokat és integrált csippeket gyártani.

Pontosan melyik évben sikerült a németeknek az első táborhelyüket felépíteni a Holdon?

Annyit tudok, hogy az 1930-as évek végén, és ez egy öregebb létesítmény volt. Ezt aztán lakható állapotba hozták, amíg felépítettek egy kisebb saját bázist.

Akkor ez egy ősi építő fajhoz köthető rom lehetett?

Igen. És aztán az 1940-es évek elején sikerült felépíteniük azt a bizonyos kisebb bázisukat.

Mikor sikerült az első marsi bázisukat felépíteniük, ami aztán végleg meg is maradt?

1952-54 között vették rá az USA-t, hogy írja alá az egyezményeket. És csak ezután vethették meg a lábukat végleg a Marson. Nagyon sok kudarc érte őket, rengeteg emberéletet vesztettek.

Akkor úgy tűnik, hogy 18 éven keresztül csak erőlködtek?

Igen. Tulajdonképpen ők végezték az úttörő munkát a Marson.

Ugyanakkor nagyobb sikerrel jártak az aszteroidákon és holdakon lévő bányák kialakításával, mint azzal, hogy megvessék a lábukat a Marson?

A kettő lényegében egy időben történt. Amint sikerült egy stabil területre szert tenniük, amit a magukénak mondhattak, elkezdhették a bányászati tevékenységet is. És ezek a tevékenységek is kezdetben abból álltak, hogy körbejárták a területet, megvizsgálták a kőzeteket, mintákat vettek, kitalálták, hogy mit mire lehetne felhasználni, megjelölték és feltérképezték a területet. Azt hiszem, kezdetben inkább csak feltáró munkát végeztek. És amikor olyasmit találtak, amire szükségük volt, belekezdtek a bányászati műveletekbe.

Volt-e valaki a Földön, aki a kezdeti időkben tudhatott ezekről és akit elhallgattattak, elnököket, vagy miniszterelnököket például? Beleláthatott-e valaki, hogy mi folyik ott valójában?

Azt hiszem, hogy Eisenhower tudhatott ezekről. Ironikus módon, ő ugye tábornok volt a II. világháború végén. El lehet képzelni, milyen nehéz lehetett neki aláírni azokat a megállapodásokat a német szakadár csoportokkal. Szerintem nagyon nehéz lehetett a számára megtenni ezt. De aztán 1952-ben a dolgok nagyon felforrósodtak, hiszen visszautasítottuk az ajánlatukat. A németeknek rengeteg követelése volt, a megállapodás részeként hozzáférést akartak az Amerikai Egyesült Államok erőforrásaihoz. És mi visszautasítottuk ezt a kérést, nemet mondtunk. Próbáltunk keményen fellépni a tárgyalásokon. És az Iratkapocs Hadműveletben az USA-ba került tudósokon keresztül a német szakadár csoportoknak tudomására jutott a legnagyobb titok, a földönkívüliek és fejlettebb technológiák létezése. Az USA kormánya nem akarta, hogy bárki tudomást szerezzen erről, így aztán ezt a németek felhasználták ellenünk, és kikényszerítették a megállapodás aláírását. A folyamat során több mint valószínű, hogy Eisenhower, valamint vállalati emberek láthattak valamiféle bemutatót, és ezek után a vállalati emberek 100%-ban csatlakoztak a szakadár csoporthoz és ki akartak használni mindent, amit a németek odakint találtak.

Pontosan melyik holdakról van szó? Melyikeken építettek a németek? És pontosan hány van ezekből, mert a Naprendszerünkben legalább 100 hold van?

Áh, sokkal több van száznál.

Milyen messzire nyúlik vissza és mennyire terjedt ki az idő előrehaladtával? Melyik holdakat hódították meg először?

Az egész helyzet nagyon trükkös, mert vannak holdak, amik mindenki számára tiltott övezetnek számítanak. Diplomáciai területek, amiket ez a 40-50 szuperföderációs csoport birtokol. Különösen a Szaturnusz környékén vannak ilyenek. A Szaturnusznak sok holdja van, de nagyon sok aktivitás van a Jupiter holdjain is.

Aktivitás a németek és a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum részéről?

Igen, és ott van az Uránusz is, valamint az Aszteroida-öv. A holdak pontos neveire nem emlékszem, vagy hogy pontosan milyen elemeket, vagy erőforrásokat melyik égitesten bányászták.

Az Io, a Jupiter holdja az egyik, amin érdekes jelenségek folynak, például vulkanikus tevékenység. Ez a hold túl közel van a bolygójához és emellett túl forró is. Az ilyen barátságtalan holdakon lehetséges-e landolni?


Van néhány, amihez egyszerűen nem férhetnek hozzá. Olvastam róla, hogy az egyik gázóriás körül keringő holdról kilökődnek bizonyos elemeket tartalmazó felhők és ezeket aztán az űrből, a hold mögül gyűjtötték össze. Ez számomra elég nevetségesen hangzik.

Nem, nem, szerintem egyáltalán nem az.

Nem találkoztam semmilyen adattal, ami szerint egy gázóriás holdja bármit is kilövellne az űrbe...

Nos én hallottam ilyenről. Az Io - mert hiszen erről a holdról beszélünk – rendkívül aktív vulkánokkal rendelkezik, amik rengeteg részecskét lövellnek ki az űrbe, amik egy gyűrűt hoztak létre, és ezek úgy néznek ki, mint egy lehajló csészealj, ami lelassul, megáll. Ez a gyűrű összeér a Jupiter gravitációs mezejével. Mióta a NASA az 1970-es években felfedezte, jelentős növekedést tapasztaltak a gyűrűt alkotó részecskék sűrűségében. 
 

(Szerk - „A Jupiter körül azonban nemcsak porgyűrűt találtak, és ez felhívja a figyelmet a második fajta gyűrű létezésére, mégpedig a gázgyűrűkére. Azok a holdak ugyanis, amelyekről gáz szökik el, gázgyűrűk keletkezését teszik lehetővé. Először az Io hold körül találtak nátriumot, amit sárga fénye miatt már földi távcsövekkel is könnyű volt észrevenni. "Nátriumlámpás az Io körül" címmel jelentek meg a felfedezést ismertető cikkek, mert ez a nátriumgyűrű nem ért körbe a Jupiter körül. Amikor a Voyager szondák felfedezték az Io vulkánosságát, már érthető volt, hogy a vulkáni szórásokból kikerülő nátriumgőzök találhatók az Io körül, majd mintegy 20 óra élettartam után - nagyon ritka gyűrűként - Jupiter körüli pályán folytatják útjukat. A Voyager szondák fedezték fel, hogy a vulkánokból kikerülő kén is Jupiter körüli pályára áll. A kéngyűrűket a Földről 1979-ben sikerült először lefényképezni. A légkör szökése okozhatja azt is, hogy a Szaturnusz körül a Titán hold pályájának a távolságában semleges hidrogént találtak.

Miután a Nap ultraibolya sugarai ionizálják a gázokat, így a nátrium- és kénatomokat is, ezek a gázgyűrűk nem a földrajzi, hanem a mágneses egyenlítő síkjában helyezkednek el. Alakjuk és sűrűségük a forrásul szolgáló vulkánok és a magnetoszféra változásai miatt nagy változékonyságot mutat. Talán éppen ezért inkább gáztóruszként, semmint gyűrűként szokták őket emlegetni.” Természet Világa 136. évf. 3. szám. 2005 március)

Végeztek spektrális analízist, hogy meghatározzák, milyen kémiai anyagok törnek fel belőle?

Igen, és argont, neont, héliumot és oxigént találtak, amit akár mi is hasznosíthatnánk. Úgyhogy ez nagyon is lehetséges.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése