2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/12.

TUDOMÁNY A TITKOS ŰRPROGRAMOKBAN – Ebből az epizódból sok mindent megtudhatunk a titkos programokban szolgáló szuperkatonák képzéséről és nem mindennapi képességeikről. Szó lesz a programokban alkalmazott különböző gyógyászati és időutazással kapcsolatos technológiákról is, valamint megtudhatjuk, hogy a Gömb Lény Szövetség lényei - Corey és Gonzales révén - miért csak közvetítők útján kommunikálnak a Titkos Űrprogram Szövetség embereivel. A szövegben található zárójeles részek ezúttal Justin Deschamps-tól, a Stillness in the Storm blog írójától származnak. Justin rendszeresen fűz megjegyzéseket Corey és David beszélgetéseihez, amik általában nagyon jól kiegészítik a hallottakat, és néhányat ezek közül most érdemesnek tartottuk beilleszteni ebbe a cikkbe is.


Az egyik nagyon érdekes dolog, ami velem történt, hogy találkoztam egy Daniel nevű informátorral. A programot, amiben dolgozott Phoenix III néven emlegette. Állítása szerint a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban dolgozott, a Long Island-en található Montauk ponton. Ezt a programot sokan csak Montauk Projekt-ként ismerik. Korábban már beszéltünk róla, hogy egy olyan készülékkel dolgozott, amit egy lezuhant Ufo-ból szedtek ki. A készüléket nagy teljesítményű transzformátorokkal kapcsolták össze, és ezzel felerősítették a széket működtető személy pszichikus képességeit, így képesek voltak a szobában különböző dolgokat manifesztálni illetve létrehoztak egy portált, amin át lehetett hozni valakit a téren és időn keresztül.


(„Ennek a Daniel nevű informátornak az írásai angolul letölthetők ezen a linken: http://www.conscioushugs.com/daniel-papers/. Amiket elmond bennük, azok nagyrészt köthetők Dewey B. Larson-hoz és az általa felállított ún. "reciprok rendszerek elmélethez".
Larson egy amerikai mérnök volt, aki elméleti munkáiban megpróbált felállítani egy rendszert, egy mindent egyesítő elméletet, ami képes magyarázattal szolgálni minden univerzumunkban található fizikai jelenségre, a szubatomi részecskéktől egészen a galaxis klaszterekig bezárólag. Munkája során nemcsak meglátta a jelenlegi tudományunk hibáit - amelyek megakadályozzák, hogy tágabb perspektívában szemléljük a dolgokat - hanem létrehozott egy olyan komplex elméletet is, amely könnyedén megmagyarázza az anyagi univerzumnak, magának az életnek, a tudatosságnak, erkölcsnek, szabad akaratnak, intuíciónak és sok minden másnak a működését. Képes volt mindössze 3 alapvető feltételezésből kiindulva egyszerű matematika segítségével modellezni az univerzumot.

Tömören fogalmazva, Larson szerint a fizikai mozgás alapján az univerzum két részre osztható. A mozgás materiális szektora a fény sebességénél lassabban működik, és háromdimenziós térként illetve egydimenziós időként jelenik meg – ez tulajdonképpen az általunk ismert tér-idő. A mozgás metafizikai szektora pedig az anyagi szektor reciproka, ami a fény sebességénél gyorsabb, és egydimenziós térként illetve háromdimenizós időként jelenítődik meg. A fénysebesség végső soron a két szektor közötti peremfeltételként szolgál. Ahogy az anyag a fénysebesség fölé gyorsul, a mozgás az anyagi szektorból átalakul a metafizikai szektorba. Például az ún. "fekete lyuk" vagy más néven gravitációs szingularitás az anyagnak egyfajta felhalmozódása, ami a fénysebesség alatt gyorsul fel azzá, amit eseményhorizontnak hívunk, így a mozgás átalakul idő-térré. A tér-időből szemlélve a szingularitás feketének vagyis láthatatlannak tűnik, mert az anyag többé nem a tér-időben mozog, és ennél fogva megfigyelni sem lehet. A larsoni fizika alapján az élet rendjét le lehet írni úgy, hogy van egy tér-idő összetevője (ami a test) és van egy idő-tér összetevője (ami az elme).

Az elme saját magunk metafizikai aspektusa, ami képes keresztül hatolni az időn, míg a test kizárólag a térben tud mozogni, az idő egyetlen irányába. A test nem képes élmények megtapasztalására, az elme viszont igen. Az elme képes alternatív valóságokat, lehetőségeket, lehetséges jövőket elképzelni és persze elképzelni a jelent is. Végül pedig - az érzelmek révén - a tudatosság az, ami egyesíti magában a kettőt.

Más szavakkal, ha elképzelünk egy jövőbeli lehetőséget, ami valójában nem jön létre, attól azért még egy érzelmi töltés keletkezik. A tudat nem képes különbséget tenni tér-idő (anyagi) események és idő-tér (elképzelt) események között. A tudat számára ugyanolyan valóságosak, legalábbis abban az értelemben, hogy amíg a megfigyelés zajlik, hatással vannak ránk. Ennél fogva, habár a testünk egy adott idővonalon vagy tér-idő nexusban tartózkodik, a tudat képes áthatolni ezeken a valóságokon, és képes azokban változást megtapasztalni. A tudatnak az a képessége, hogy képes áthatolni az ún. Multiverzumon, fontos összetevőjét képezi annak, amiről Corey és David beszélnek a Titkos Űrprogramokban alkalmazott tudományok kapcsán”).

Sokat beszélgettem Daniel-el a témáról és gyakran emlegetett nekem nagyon szokatlan anomáliákat, amik az emberi testtel történnek, amikor átviszik egy ilyen portálon keresztül. Abban az esetben, ha biológiailag 30 éves vagy és átküldenek a jövőbe, gondolod, hogy utána a tested is 30 éves marad? Tudomásod szerint mi történik ilyenkor?

Az én esetemben, a programban amiben részt vettem, ezt úgy magyarázták nekem, hogy 20 évet fogok szolgálni a titkos űrprogramban, majd azután - hangozzék ez bármilyen furcsán – "visszafiatalítanak" és visszatesznek az időnek abba az eredeti pontjába, ahonnan elvittek. Visszavittek az időnek egy olyan pontjára, ahol úgy tűnt, mintha mindössze 5 percet lettem volna távol.

Viszont volt egy kis probléma, hiszen amíg kint voltál az űrben, közben 20 évet öregedtél.

Így van. Az én esetemben az történt, hogy a 20 éves szolgálatom végén – ami nálam valójában inkább 21 év volt – visszavittek a LOC bázisra, ahol tartottak egy nagyon hosszú eligazítást, aláírattak velem egy csomó papírt, majd elvittek és lefektettek egy asztalra. Olyannyira benyugtatóztak, hogy attól a testem szinte lebénult, és egyáltalán nem tudtam mozogni. Fontos volt, hogy az eljárás során teljesen mozdulatlannak kellett lennem. Leszíjaztak, majd a testem vonalát követve, nagyon vékony, kartonlaphoz hasonló lapocskákat tettek körém. A folyamat kb 2 hétig tartott és ezen időszak alatt, valamilyen technológia segítségével 20 évvel visszafiatalították a testem, és újra a szolgálatom kezdete előtti állapotba hozták. Ami tetoválást, sebet, sérülést összeszedtél a szolgálatod során, mind eltűntek a regresszió eredményeként. Azoknak az embereknek a testén, akiket visszahoztak a szolgálatuk előtti életükbe – vagyis tulajdonképpen a jelenleg ismert életükbe – ha hipnózisnak, vagy regressziós hipnózisnak vetették alá magukat, a hipnózis során ezek a sebek, sebesülések elkezdtek újra megjelenni, majd rövid idő után újra eltűntek. A tetoválásokkal ugyanez történt. Egy vörös színű tetoválás hege megjelent, majd a hipnózis után gyorsan eltűnt. Az történhetett ilyenkor, hogy sejtek - a sejtemlékezet következtében - valamiféleképpen elkezdtek újra emlékezni.

Sok évvel ezelőtt, kb a 2000-es év körül, olvastam egy nagyon furcsa könyvet, ami online jelent meg és "The Mars Records" ("Marsi emlékiratok") volt a címe.
(a tekintélyes terjedelmű anyag ezen a linken angol nyelven a mai napig letölthető:
Ez a könyv egy olyan fickóról szól, aki pontosan ugyanarról a dologról beszél, amiről te is, vagyis a titkos űrprogramokról. Abban az időben még nem volt elég adatom, amivel összehasonlíthattam volna, de számomra nem tűnt úgy, hogy hazugság lenne. Egyszerűen csak ösztönösen éreztem, hogy igaz. A könyvben szereplő fickónak csak nagyon halovány emlékeket sikerült visszaidéznie, és ezek mind arról szóltak, hogy valamikor ott volt a Marson és képes volt a pszichéjével gyilkolni, valamiféle pszichikus kivégzési technikával, amiben a telekinézis is szerepet játszott, és amiben ő nagyon jó volt. Képes volt kisütni az emberek idegsejtjeit. És a leírása alapján, az 1970-es években megbízatása végeztével, átesett egy 20 éves visszafiatalításon. Pontosan ugyanúgy zajlott nála is, ahogyan te leírtad nekünk. Hallottál korábban ilyenről, hogy emberek pszichikai kiképzésen estek át, ami után képesek voltak kisütni emberek idegsejtjeit?

Oh, persze. Van egy állomás, ahová be kell ülniük, vagy be kell állniuk, és ez felerősíti a képességeiket. Ez egy olyan fegyverrendszer, amit gyakran használnak. Azok számára, akik távolbalátásra vagy távolbahatásra vannak kiképezve, úgy működik ez, mint az anód és a katód esetében. Az egyik rézből készül, a másik pedig rozsdamentes acélból, vagy valamilyen más fémből. Ráhelyezik a kezüket, majd az elméjükkel a célszemélyre koncentrálnak és így számos különböző módon tudják megölni az adott egyént illetve akár egyszerre több személlyel is képesek végezni. A drónokat távirányítással vezérlő és drónokkal gyilkoló emberekhez hasonlóan, a távolbahatással ölni képes embereknek is nagyon sokszor hazudtak a célpontok kilétéről. De, igen, ez egy nagyon nehezen hihető, mégis valóságos technológia és fegyverrendszer. Sok ilyen képességgel rendelkező egyént arra képeztek ki, hogy pszichikus képességeikkel létesítményeket védjenek meg más távolbalátóktól. Sok esetben, amikor távolbalátók megpróbálkoztak létesítményeket távolbalátással feltérképezni, akkor ezek a védelemre kiképzett egyének képesek voltak összezavarni a behatolók gondolatait. És ezt technológia segítségével még fokozni is lehetett.

Corey, te valójában szuperkatona vagy?

Nem. Egyáltalán nem tartozom a szuperkatonák közé. Valóban dolgoztam olyan személyekkel, akik abba a kategóriába tartoznak, de én magam teljesen más programban tevékenykedtem. Sajnos, mindenki egy kalap alá veszi a különböző MILAB programokat, és azt mondják, "ha a MILAB programban voltál, akkor szuperkatona vagy". Egyáltalán nem így van. Amikor az emberek azzal jönnek, hogy szuperkatona vagyok, nagyon frusztrált leszek. Egyáltalán nem erről szólt a munkám, és nem ilyen jellegű tevékenységet végeztem.

Volt egy szuperkatonákról szóló könyv, amit szintén a 2000-es év körül olvastam és egyáltalán nem tudom, hogy megbízható-e vagy sem. A könyvben szereplő fickó egy nagyon furán hangzó dolgot említett. Azt mondta, hogy olyan embereket képeztek, akik képesek voltak ejtőernyő nélkül földet érni egy-egy nagyobb ugrás után. És azt állította, hogy ilyenkor a lábaikkal képesek voltak felugrani a talajról, és visszapattantak. Így nem haltak bele a földet érésbe. Ez számomra nem tűnik túl hitelesnek.

Azt láttam, hogy szuperkatonák hihetetlen dolgokra képesek, de soha nem láttam ilyesmit...

Nem hiszem, hogy egy egész epizódot kellene a szuperkatonákra szentelnünk, de hallhatnánk esetleg néhány dolgot, amire az ilyen emberek képesek és meghaladják az átlagember képességeit?

Képesek behatolni a célszemélyek elméjébe és képesek arra, hogy csapatként együttműködve pszichikus feladatokat hajtsanak végre. Képesek voltak arra, hogy bár nem olyan mértékben, mint mondjuk a Mátrix című filmben, de az izomzatuk is erősebb volt és nagyon gyors mozgásokra voltak képesek, amik halálosak voltak. De nem szuperemberek voltak, hanem csak felerősített emberek.

Pete Peterson elmondta nekem, hogy személyesen részt vett egy olyan kiképzésen - aminek az alapjai azt hiszem valamilyen keleti tanokból származhatnak – amiben emberek képesek voltak lecsendesíteni az elméjüket és engedni, hogy a testük ösztönösen működjön és képesek voltak egy rájuk kilőtt töltényt kesztyűvel elkapni. Mindezt úgy, hogy a karmozdulatot még az előtt kellett megkezdeniük, hogy a ravaszt elsütötték volna.

Tanúja voltam ilyen jelenetnek.

Tényleg? Na és hogyan működik ez a mechanizmus?

Amikor teljesen lecsendesíted az elmédet, az agyad elkezd az ösztöneire hallgatni. Ha egy kődarab közelít a fejedhez, neurológiai mérések alapján kiszámolták, hogy az agyad képes reagálni mondjuk egy tizedmásodperccel azelőtt, mielőtt a kő eltalálna. Ezek az emberek arra lettek kiképezve, hogy kapcsolatot létesítsenek a mentális képességeikkel és olyan módon munkálkodjanak vele, hogy bámulatos mozdulatok végrehajtásával szinte képesek legyenek kitérni a golyó elől. Amit az imént leírtál, egyáltalán nem áll messze a valóságtól, hogy mi lehetséges és mi nem ezen férfiak és nők számára – ugyanis nagy sok nő is van közöttük.

(„Ez egy újabb pont arra vonatkozóan, hogy a tudatosság képes áthatolni az időn és olyan eseményről információkhoz jutni, ami még meg sem történt abban a bizonyos tér-idő nexusban, amelyben a test tartózkodik. Nagyon sok megalapozott tudományos kísérlet létezik, amely bebizonyítja, hogy a test képes prekognitív adatokat fogadni. A Heartmath Intézet készített egy tanulmányt, aminek során a résztvevőknek véletlenszerűen képeket mutattak – néhány kép nyugodt, néhány pedig erőszakos hangulatot ábrázolt. Mind az agy, mind a szív kb 5 másodperccel azelőtt reagált, mielőtt a számítógép véletlenszerűen megjelenítette volna a képet a monitoron. Ez azt sugallja számunkra, hogy a tudatosság szó szerint képes megérezni jövőbeli eseményeket.”)

A szuperkatonák közül néhányan azt állítják magukról, hogy ninják, akik ninjutsu képzést kaptak. Ez igaz?

Igen. Többféle harcművészetre is ki lettek képezve.


Hallottál-e azokról a szamuráj katonákról, akik a kardjukkal képesek vakon is vívni, úgy, hogy harc közben semmit sem látnak?

Igen. Ez a dolog nagyon hasonlít ahhoz, amikor a Csillagok Háborúja filmben Luke Skywalker jedi kiképzése zajlik, kezében a fénykarddal és körülötte egy kis robot repked és lézersugarakat lő ki rá. Ehhez hasonló tréningek a valóságban is előfordulnak. Én magam nem vettem részt ilyenben, de sok katonától hallottam, hogy átestek hasonló tréningen. 
 

Annak, hogy valaki szuperkatona legyen feltétele az, hogy a fizikai testét valamiféleképpen megnagyobbítsák? Esetleg titánumot tesznek beléjük, és így félig-meddig kiborgokká válnak?

Nem. Injekciókat és mentális képzést kapnak illetve fel vannak erősítve. A szuperkatona megnevezés inkább arra vonatkozik, hogy ők alkotják az elitkatonák elitkatonáinak elitjét. A „szuperkatona” kifejezést csak később kezdték alkalmazni rájuk. Emellett pedig a várható élettartamuk sem túl hosszú...


Az átlagemberhez képest hosszabb ideig tudják visszatartani a lélegzetüket?

Igen.

Képesek-e mélyebbre ereszkedni a vízben, úgyhogy nem származik belőle károsodásuk?

Igen, képesek alkalmazkodni a kevesebb oxigénhez. Ezeket ők mind tudják.

Ezek a bizonyos injekciók, amiket kapnak, fejlett földönkívüli technológiákon alapulnak, és szokatlan módon felerősítik a testet?

Kombinálják őket. Egy részük teljes mértékben kemikália, másik részük pedig nanotechnológia.

Valóban? Ha valóban nanitokat, vagyis mikroszkópikus méretű robotokat alkalmaznak, akkor ez azt is jelentheti, hogy ezek a szuperkatonák sebezhetőbbek a mesterséges intelligenciával való fertőzésre?

Pontosan.

Térjünk vissza egy kicsit az idővel kapcsolatos problémára. Az egyik nagyon bizarr dolog, amit Daniel említett nekem, hogy a Montauk Projekt kezdeti időszakában rájöttek, hogy ha valakit előreküldesz a jövőbe, és mondjuk a teste 70 éves lenne azon a bizonyos időponton, az időutazás hatására a fizikai teste nagyon gyorsan öregedni kezd. De annyira, hogy napok, vagy bizonyos esetekben akár órák alatt a test 70 évesre öregszik. Találkoztál erre vonatkozó információval?
(Szerk - azt hiszem, ha jól értem, itt arról van szó, hogy pl 30 évesen átdobnak a jövőnek arra a pontjára, ahol 70 évesnek kéne lenned. A jövőbe küldött 30 éves fizikai tested pedig napok, vagy akár órák alatt öregszik még 40 évet és így utoléri a 70 éves „önmagadat”)

Találkoztam ilyen információval és emellett olyanokról is hallottam, akik utaztak az időben és megtapasztalták azt a jelenséget, amit "időleges őrületnek" neveztem korábban.
Ilyenkor segítségképpen injekciókat kaptak, ami azt hiszem valamilyen genetikai telomer terápia alkalmazásával megakadályozta, vagy lelassította a folyamat bekövetkeztét.

(„A telomerekről – vagyis a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakaszról - úgy tartják, hogy kulcsszerepet játszanak az öregedés folyamatában. Elvileg a telomerek akadályozzák meg a genetikai anyag romlását. Az elmélet szerint idővel a telomerek összeomlanak, és ez okozza a genetikai entrópiát és az öregedés folyamatát.”)

Térjünk vissza egy kicsit ahhoz, amikor valaki előremegy az időben oda, ahol normál esetben 70 éves lenne és a teste hirtelen elkezd öregedni. Nagyon sok specifikus információt kaptam Danieltől, és kíváncsi vagyok, hallottál-e ezekről az elméletekről, vagy tudsz-e bármit arról, hogyan működik ez valójában. Miért nem marad meg a tested eredeti állapotában, amikor előremész a jövőbe?

Úgy gondolom, hogy ez azon emberek számára jelent hatalmas rejtélyt, akik nem veszik figyelembe a tudatosság szerepét. Amikor tudatosan tudsz róla, hogy hová tartozol, és hová visznek, a tudatosságod kapcsolatban áll a testeddel. Hallottam arról, amit te nulla idő referenciának neveztél. De különösebben sokat nem tudok erről.

Mit hallottál erről, kíváncsi vagyok?

Azt, hogy a fiziológiádnak, a testednek és a tudatosságodnak – azt hiszem ezt hívhatjuk elme-test-lélek komplexumnak – mindháromnak egymással harmóniában kell működnie. Amikor különböző időutazó/temporális technológiák következtében ezek elkezdenek összekuszálódni – vagyis fogod a testet és elkezded oda-vissza utaztatni ebben az illuzórikus időben - akkor ennek az elme-test-lélek komplexumnak az egyensúlya felborul és eltorzul.

Hadd osszam meg akkor én is, hogy mit hallottam erről Danieltől. Állítólag a fogantatás ideje az egyetlen olyan pont, amikor a lélek és a fizikai test egyesülnek egy kitáguló időkúpban. Azt is állította továbbá – és ez nagyon fontos szereppel bírt a pszichikus tréningje során – hogy amikor a programban azt akarják, hogy magadban elérd az ún. csendes állapotot (quite point), azt akarják, hogy visszatekerd magad abba a pillanatba, amikor a lélek és a test ugyanazt a helyet foglalja el.
Azt is mondta, hogy a fizikai test életkora nem biológiai alapokon nyugszik, hanem valójában ennek a kúpnak a szélességétől függ. Szóval, hogyha az időnek egy távolabbi pontjába kerülsz, akkor úgy tűnik, hogy a természetnek van egy önkorrekciós mechanizmusa, vagyis nem hozhatsz létre egy paradoxont azzal, hogy tovább élsz, mint ahogy a természet engedné a normál életedben. Szóval ez egy hibajavító mechanizmus, ami be van építve az univerzum természetébe, méghozzá azért mert ezek a portálok és maguk a lehetőségek az ilyen utazásokra valóban léteznek.

Igen, úgy látszik ez egy sokkal komplexebb megfogalmazása annak, mint amit fentebb említettem, hogy az elme-test-lélek kapcsolatnak szinkronban kell lennie.

(„A fenti reciprok rendszer modelljét alkalmazva, úgy tűnik, hogy az elme szétárad, vagy kiterjed az idő-térben, a test pedig a fókuszált figyelem epicentrumaként működik. Ebben az esetben az elme nincs "bezárva" a testbe, hanem sokkal inkább egy test körüli felhőként fogható fel. Mivel az univerzum természete együttérzésen alapul, ami jelen esetben azt jelenti, hogy geometrián és vibráción keresztül működik, amikor is a test a helyhez nem kötődő tudatosság rezonátorként viselkedik. Amikor valaki utazik az időn keresztül, a teste a tudatos elme aspektusaival együtt mozog, míg egy szupertudatos aspektusa a valós idejében marad. Ez a szupertudatos aspektus aztán egyesül a fiatalabb testtel, ami egy korábbi időből érkezik, és elkezdi szinkronizálni a testet ehhez a másik tér-idő nexusban tartózkodó szupertudatosságához. Mindez egy elválasztó jelenség a mikrokozmosznak a makrokozmoszhoz való összekapcsolódása során. Például vegyük a Kimatika című filmből azt a jelenetet, amikor homokot tesznek egy acéltányérra és aztán a vibráció hatására különböző, jól kivehető geometriai mintázatok jönnek létre. Ahogy a frekvencia változik, a homokszemcsék újraformázzák magukat és alkalmazkodnak a megváltozott frekvenciához. A homok eközben ugyanaz marad, de a formája megváltozik. Ehhez hasonlóan a test és a tudatos elme ugyanilyen módon működik, újraszervezi magát, vagy megváltozik az erős mező vagy jel hatására, ebben az esetben a nulla idő referencia jövőbeni idő-tér nexusában található szupertudatosság hatására”)


Daniel azt is elmondta, hogy voltak bizonyos technológiai eszközök, amiket földönkívüliek segítségével fejlesztettek ki, amivel meg tudták változtatni a nulla idő referenciát. Így már át lehetett vinni embereket máshová anélkül, hogy ez a hirtelen öregedés vagy fiatalodás megtörtént volna velük. Hallottál-e arról, lehetséges-e visszautazni először a múltba, majd azután a jövőbe úgy, hogy közben életben is maradj? Mert normál esetben ebbe belehalnál.

Igen, hallottam, hogy már megtalálták ennek a módját. De biztos vagyok benne, hogy nem egyszerűen emberi mérnöki tevékenység során jöttek rá ennek a módszerére. Kéz a kézben dolgozunk ugyanis rengeteg földönkívüli csoporttal, szóval nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy kitaláljuk, földönkívüliek keze is benne van abban, hogy végül megoldást találtunk erre a problémára.

Korábban említetted, hogy ütközőket helyeztek el azokon a hajókon, amelyek képesek voltak időcsavart létrehozni.

Igen, és ez igaz minden más, idővel kapcsolatos, temporális technológiára is.

Voltak-e olyan esetek ezt megelőzően, amikor emberek visszaugrottak a múltba és megnézték a Föld történelmének bizonyos nevezetes eseményeit?

Általában – bár nem szándékosan – előfordultak olyan helyzetek, amikor emberek hosszabb ugrásokat tettek és nem a megfelelő időbe tértek vissza a Földre. Ezt a problémát meg kellett oldaniuk. Amikor emberek visszautaztak az időben, hogy megnézzenek dolgokat, az általában olyan temporális/időugró programokban fordult elő, amiket végül leállítottak.

Daniel elmondta, hogy voltak emberek, akik vissza akartak menni, hogy megnézzék Jézust valóban keresztre feszítették-e. Hallottál ilyenekről, hogy emberek valóban megpróbálkoztak ezzel? Vagy esetleg más híres történelmi esemény kapcsán?

A Looking Glass Projekt-re gondolsz?

A Montauk ugrás nevű dologra gondolok. Amikor valaki átmegy, és belép a Montauk portálon, hogy megnézze a keresztre feszítést.

Nem. Ezt nem ismerem.

És a Looking Glass Projektet? Azt esetleg használhatták erre?
(„A Looking Glass Projekt látszólag egy időlencséhez hasonló technológia, ami az emberi tobozmirigy működésén alapul. Nagyban hasonlít a távolbalátás folyamatához. Az operátor egy a tudatossággal összekapcsolódó székben ül, és a tudatát használja, hogy a mezőket irányítsa, amik képesek lesznek információt fogadni a megjelölt helyről, vagy időkeretből”).


Igen. Hallottam róla, hogy a Looking Glass-en keresztül majdnem az összes történelmi eseménynek megpróbáltak utánanézni, amit csak el tudsz képzelni. Különösen azoknak, amelyek a vallásos hittel kapcsolatosak és kérdésesek, hogy megtörténtek-e vagy sem.

Na és mi lett a végeredmény? Vagy ez személyenként változó, az egyes emberek hitétől függően?

Igen. Ahogy mondtam, az idő nagyban függ a tudatosságtól. A múltba vagy a jövőbe tekintve gyakran idővonalakat láthatsz, amelyek gyakran a szemlélő hitrendszerétől vagy tudatosságától függenek. Nem találkoztam semmilyen jelentéssel kimondottan Jézussal kapcsolatban, más dolgokat azonban találtak. Azt hiszem a Lincoln elleni merényletre vonatkozóan. Voltak különböző jelentések arról, amiket láttak, és még más, sokkal régebben történt esetekről is. Arra jöttek rá végül, hogy az egész nagyban függ a múltat szemlélő egyén előfeltevéseitől, hitrendszerétől, különösen a teológiai természetű eseményekre vonatkozóan.

Megnézték-e például a Függetlenségi Nyilatkozat aláírását, ilyesmiket?

Igen, a nyilatkozat aláírásán kívül még csomó más esemény is szerepelt a listán. De igazából ezeknek nem néztem mélyen utána.

A „Ki vagy doki” (Doctor Who) című sorozat a legrégebb óta futó TV műsor az angol televízióban. Ebben a sorozatban a Doktor egy TARDIS-nak nevezett telefonfülkében utazik, ami gyakorlatilag olyan, mintha egy portál lenne. Daniel szerint tonnányi érdekes dolog szerepel a „Ki vagy doki” sorozatban.

Igen, vannak olyan földönkívüli járművek, amelyek belülről nagyobbak, mint ahogy a külsejük alapján gondolni lehetne.
 

És a TARDIS pontosan ilyen. Bemész a telefonfülkébe, ami belülről valójában egy hatalmas terem. Gondolod, hogy akik készítik ezeket a műsorokat megpróbálnak felkészíteni minket a jövőbeni kozmikus közzétételre?

Néhány ilyen műsornak kimondottan az a szerepe, hogy felkészítse a tudattalanunkat a nyilvánosságra hozatal folyamatára, néhány pedig azzal a céllal készül, hogy hiteltelenítse azokat a személyeket, akik nyilvánosság elé állnak. Egy dolgot szeretnék itt még megemlíteni. Nagyon sokan átestek ezen a visszafiatalítási procedúrán és a 20 éves szolgálatuk után kitörölték az emlékezetüket. Említettem korábban, hogy ezen emberek 3-5 %-ánál ez az emlékkitörlés nem sikerült. De azoknál viszont, akiknél működött a dolog, azokkal kapcsolatban nagyon sok minden elmondható. Általában az életkoruknál fiatalabbnak néznek ki. Például 45 évesen inkább 35-38 évesnek tűnnek. Egy bizonyos pontig elég jól megy nekik az öregedés, aztán egyszer csak elkezdenek gyorsabban öregedni. Neurológiai problémák kezdenek jelentkezni náluk, általában 30-40 éves koruk között. Kéztőalagút szindróma kezd kialakulni náluk, a végtagjaikban idegi problémák mutatkoznak. Rohamaik vannak, ez nagyon gyakran előfordul. Aztán szemproblémák. Elkezdenek mindenféle problémák jelentkezni a belső szerveikkel, amik elkezdenek tönkremenni. Nagyon sok biológiai, és különösen neurológiai jellegű problémáik lesznek a későbbi életük során.

A másik titkos űrprogram informátorom, Jacob mondta nem sokkal ezelőtt nekem, hogy a gyógyászati technológiák, amiket a titkos űrprogramokban használnak, mostanra olyan fejlettek lettek, hogy ha mondjuk nyaktól lefelé lebénultál, akkor gyakorlatilag újra tudják növeszteni az idegrostokat ott, ahol elkezdődnek és aztán ezek képesek átirányítani magukat a testeden belül. Találkoztál ilyesmivel? Valóban igaz lehet ez?

Igen, és ez nagyon frusztráló a számomra, mert amikor látogatást tettem a LOC bázison – és konkrétan tudom, hogy 3 emelettel lejjebb olyan technológia található, ami képes lenne helyrehozni néhány problémámat. Azonban ezt megtagadták tőlem. Kicsit savanyú a szőlő a számukra, mert szerintem úgy gondolják, hogy én egyszerűen rájuk lettem kényszerítve. Hozzáférést kértem ezekhez a technológiákhoz a magam és néhány családtagom számára, akiket nemrég diagnosztizáltak bizonyos betegségekkel és erre azt mondták nekem: "Nem nekünk dolgozol".

Jacob elmondott nekem olyanokat is, hogy karokat, lábakat és végtagokat növesztettek ki a semmiből. És ha mondjuk szolgálat közben elvesztetted a karod, beültettek egy újat és összekapcsolták azt a saját DNS-eddel, így olyan lett, mintha a saját karod lenne. Hallottál erről?

Arról tudok, hogy azoknál az embereknél, akik elvesztették a végtagjukat egyfajta zselatinhoz hasonló, humusz-szerű anyagot használtak, amit holografikusan belenövesztettek a testükbe. Általában amiket én láttam, azok a LOC bázison illetve egészségügyi hajókon alkalmazott technológiák voltak. A zselatin körül létrehozott holografikus mező segítségével újranövesztették az idegeket és újraépítették a hiányzó végtagot.

Vajon miért nem bocsátják ezt a technológiát az emberiség rendelkezésére?

Hát, ugyanazon okból kifolyólag, amiért az élelmiszereinket is mérgezik...

Csökkenteni akarják a népességet...

azt akarják, hogy sokkal kevesebben legyünk.

Biztos vagyok benne – és ezt szeretetteljesen mondom - hogy az idő előrehaladtával egyre több és több ember akad, aki azt mondja majd, hogy a Szövetségtől származó üzeneteket, vagy olyan lények üzenetét közvetíti (channelling), akik a Szövetséggel dolgoznak, legyenek azok a Kék Avianok, vagy a Kék Gömb Lények, vagy az arany háromszög fejű lények...

... vagy pedig az a két faj, akik eddig még nem fedték fel magukat előttünk.

Az ufológiával foglalkozók körében sokan valósággal rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélik a dolgokat és azt mondják: "Hú, minden nagyon csodálatos, hiszen itt van ez a Titkos Űrprogram Szövetség". A te tapasztalataid alapján azonban – és ezt nyilvánosság előtt kell kimondanunk - a gömb lények egy magasabb szintről érkeznek. Nemcsak találomra álltak össze a Titkos Űrprogram Szövetséggel. Először is, a gömb lények rajtad kívül miért nem akarnak másokkal is beszélni a Titkos Űrprogram Szövetség tagjai közül?

Úgy érted, rajtam és Gonzalesen kívül...

Igen. Ha már egyszer ezeket az embereket hősöknek tekintjük, akik meg akarják menteni a Földet. Mi az oka annak, hogy a gömb lények mégsem beszélnek közvetlenül a Titkos Űrprogram Szövetség embereivel?

Azért, mert a Titkos Űrprogram Szövetség eredetileg a Cabalnak dolgozott. Közvetlenül a földi titkos kormányzat és szindikátusainak szolgálatában állt.

Néhány úgy mondanák, hogy az illuminátusokat szolgálta.

Igen, az illuminátusokat.

Ez nagyon riasztóan hangzik.

Hát, ezek az emberek nem angyalok. Semmilyen értelemben sem azok. Igen, új utat választottak, eléggé el voltak nyomva és elég elnyomást láttak ahhoz, hogy úgy döntsenek, korábbi mestereik ellen fordulnak és el akarnak hozni egy új korszakot az emberiség számára. De ettől függetlenül ezen emberek közül nagyon sokan sérültek, és emellett a Titkos Űrprogram Szövetség nem csak egyetlen csoportot jelent. Nagyon sokan álltak át hozzájuk olyanok, akik számos más titkos űrprogram csoportból dezertáltak és most közösen alkotják a Titkos Űrprogram Szövetséget. Nagyon sokan közülük rossz szándékú és talán még annál is rosszabb szándékú csoportokból érkeztek. Taktikáznak, megvannak a saját terveik, és nem váltak teljesen másokat szolgálóvá, és még mindig elsősorban a saját maguk céljait követik. A Gömb Lény Szövetség, más földönkívüli fajok és ez a Titkos Űrprogram Szövetség azt mondták, hogy annak ellenére, hogy ezek a csoportok az általános jó érdekében lépnek fel, egy bizonyos százalékig még mindig saját, különbejáratú terveiket követik, önmagukat szolgálók és ezért nem akarnak velük közvetlenül kommunikálni.

Említetted korábban, hogy a különböző katonai frakciók űrprogramjaiban azt hiszik, hogy minden odakint lévő űrhajó a miénk, vagyis földi emberek alkotása.

Igen.

És mit mondtak nekik a földönkívüliekről?

Néhányuknak azt mondták, hogy a roswell-i baleset valóban megtörtént. Néhányuknak pedig azt, hogy összesen 4 földönkívüli csoport látogat minket. Mások úgy hiszik, hogy 56-58 csoport van odakint. Ez mindig attól függ, hogy éppen melyik katonai csoportban dolgozol.

2008 óta kapcsolatban állok Richard Hoagland legfőbb informátorával. És ő letenné a nagyesküt arról, hogy egyetlen földönkívüli faj van odakint - az ősi építő faj. Minden más cucc az égen a földi katonai programok terméke. Nagyon vicces volt, mert pont ugyanezt mondtad nekem a különböző katonai frakciókról.

Az alacsonyabb rangú katonai frakciók, mint a légierőnél lévő Űrparancsnokságok, szóval néhányan ezen csoportok tagjai közül azt hiszik, hogy minden egyes hajó, amit az égbolton észlelünk, ember alkotta jármű. Azt gondolják magukról, hogy ők vannak a legmagasabb szinten beavatva. És ha elmondod nekik, hogy ez nem így van, akkor képesek ölre menni veled. Buzgón hiszik, hogy ők vannak a totemoszlop tetején és nem létezik semmi, amiről nekik ne lenne tudomásuk.

Milyen szereppel bír az NRO (Nemzeti Felderítő Hivatal) itt a Földön?

Az NRO szerepe alapvetően a légierő Űrparancsnokságával egyenértékű.


Szóval az NRO egy haditengerészethez köthető hírszerzési szervezet?

Igen. Érintettek a földmérnökségben (geoengineering), térinformatikában, felderítik a földközeli pályán mozgó objektumokat, és alacsonyabb rangú űrprogramjaik vannak, és azt hiszik, hogy a legmagasabb fejlettségű űrjárművekkel rendelkeznek. Vannak űrállomások, amik föld körüli pályán vagy a föld körüli pálya felett mozognak és ezek kicsit fejlettebbek, mint az ISS űrállomás, ahová és ahonnan általában repülnek. Ők azt hiszik, hogy ez a legmagasabb szint.

Sok bennfentes azt gondolja, hogy az NRO a csúcsszervezet és ez a legnagyobb szervezet, ami az űrben zajló folyamatokkal foglalkozik a hírszerzőközösségen belül. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem így van.

Nem bizony. Vannak bizonyos kiválasztott személyek az NRO-n belül, akik a valóban magas szintű tudással és hozzáféréssel rendelkeznek.

Ha láthatnánk az egyik ilyen föld körüli pályán keringő űrállomást, ami az NRO birtokában van, és mondjuk nem lenne álcázva, akkor vajon futurisztikus vagy bizarr látvány tárulna a szemünk elé?

Ha valamiféle közzétételre kerülne sor a részükről, és azt mondanák: "nos, ez a mi titkos űrprogramunk", azért hogy becsapjanak minket, megmutatnák ezeket a űrhajókat, űrrepülőgépeket, űrállomásokat, akkor azt gondolnánk, hogy igen, ezek bizony fejlettek. Azt hiszem valószínűleg legalább 50 évvel fejlettebbek az ISS Nemzetközi Űrállomáshoz képest.

Azt hiszem hallottál már arról, hogy az NRO ajándékba adott a NASA-nak 3 olyan teleszkópot, amik jelentősen fejlettebbek voltak a Hubble Űrteleszkópnál. Azt mondták: "ezek nekünk már elavultak, nincs szükségünk rájuk, odaadjuk nektek". Gondolod, hogy ezzel a tettel üzenni akarnának az embereknek? És ha igen, milyen üzenete lehet ennek?

Nem tudom, hogy valóban ez lehetett-e a mögöttes szándék, de maga a tény valóban üzenetértékű. És a NASA elutasította őket, mondván, nincs pénzük az új műholdak működtetésére. Úgy értem, hagyjuk már, ennek semmi értelme. Miért nem veszik ki az embereket a Hubble Projekt-ből és teszik át egy olyanba, ami legalább tízszer olyan hatékony, mint a Hubble.

Felmerül a kérdés, hogyha valóban tízszer olyan erős, mint a Hubble, akkor tényleg csak arra használják, hogy a csillagokat bámulják? Csak arra használatos, hogy a galaxisban található csillagokat számolgassák?

Miért akarná a katonaság megszámlálni a csillagokat...

Ebből sokkal inkább az következik, hogy valami olyasmit figyelnek odakint, ami nagyon-nagyon érdekli őket.

És egy ponton az emberek elkezdenek kérdezősködni majd arról, hogy az Állami Nyomozó Iroda fegyvereket küldött az űrbe és elkezdenek majd kérdezősködni, hogy ezek a fegyverek - aminek 2/3-a nem is létezik – miért kifelé irányulnak, és miért nem a Föld felé...

Jacob mondta nekem, hogy tudomása volt egy olyan űrprogramról, amiben olyan teleszkóp technológiák vannak, amelyek olyan erősek, hogy a Földről képesek más bolygókon található épületeket és felszíni formákat detektálni. Hallottál erről?

Ezek nem képalkotó optikai teleszkópok voltak, hanem képalkotó rendszerek, amelyek képesek voltak ilyen szintű kémkedésre.

Térjünk vissza egy kicsit az ősi görögökhöz, korábban emlegettünk titkos társaságokat. Elolvastam William T. Still "Új Világrend, a titkos társaságok ősi terve" című könyvét, amiben elmondja, hogy a titkos rendek tagjai egy bizonyos éjszakán mindannyian kimentek és levésték a görög isteneket ábrázoló szobrokról a figurák péniszét. És amikor a lakosság reggel felébredt, mindenki szörnyülködött. És aztán a titkos társaság azt mondta, "ha bárki elárul minket, rátok kenjük az egészet". Előfordult-e hasonló bánásmód a titkos űrprogramokban? Amikor mindenkit befeketítettek azon dolgok miatt, amiket el kellett követniük?

Mindegyik szindikátusnak vagy csoportnak megvannak a maga irányelvei, amihez a tagoknak tartaniuk kell magukat. Igen, kimondhatatlan gazságokra vettek rá minket, és közben olyan mélyen kompromittálódtál, hogy ha beszéltél volna minderről, akkor azzal magadat is vádoltad volna.

Ez tehát egy olyan módszer volt, amivel a titkos földi kormányzat szindikátusai azt gondolták, hogy bebiztosítják magukat, és soha senki nem szerez majd tudomást a titkos űrprogramokról, mert a résztvevők közül senki sem teljesen makulátlan. Mindannyian bemocskolódtak bizonyos fokig. Kényszerítették őket, hogy szörnyű dolgokat kövessenek el.

Így van. A Titkos Űrprogram Szövetség minden tagja szörnyű dolgokat művelt és talán most megpróbálják jóvátenni mindezt.

(Szerk – Más interjúkból és korábbi bejegyzésekből tudjuk, hogy Corey sok esetben a vallatások során jutott szerephez. Amikor földönkívülieket kaptak el, az intuitív empaták szerepe abból állt, hogy vallatásokkor figyeljék az „áldozat” reakcióit illetve ráhangolódjanak az érzelmeikre és jelezzék, hogy a delikvens mikor mond igazat és mikor nem. Szóval, nagyjából a vallatótiszt segédjeként szolgálhatott, ami valószínűleg nem lehetett egy kellemes élmény se az éppen kínvallatás alatt álló földönkívüli személy, sem pedig az érzelmekre ráhangolódni képes empata számára.)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése