2016. május 30., hétfő

Kozmikus Közzététel - I/5.

EGYEK VAGYUNK - A Cosmic Disclosure sorozat 5-ik epizódjában Corey nagyon sok új dolgot fed fel a Naprendszerünkbe érkező gömbökről és végre az is kiderül, hogy miért éppen Corey-t kérték fel a "hírhozó" szerepére. Beszél saját lélekszármazásáról, az Avian-ok üzenetéről, valamint az emberiség tömegtudatosságának fontosságáról.


Összefoglaló

A különböző titkos programokban nagyon sok hozzáférési/jogosultsági szint létezik. A különböző szinteken nagyjából mindenki azt gondolja magáról, hogy a hierarchiában ő helyezkedik el a csúcson és a legtöbb/legteljesebb információkhoz van hozzáférése. Ezek az emberek sok esetben nagyon arrogánsan védik saját állításaikat amikor csillagkapuk, portálok, antigravitáció, telepatikus és néhány esetben telekinetikus képességekkel rendelkező földönkívüli lények kerülnek szóba. A legtöbben nem látják át a nagyobb képet és figyelmen kívül hagyják a dolog spirituális összetevőit (pl a világ vallási mitológiáiban szereplő földönkívüli látogatásokat).

Wilcock a gömbök érkezéséről nem csak Corey-től értesült, hanem korábban már számos informátora megerősítette számára ezt a hírt. Ez hatalmas felfedezést jelentett a titkos programok személyzetének, mert egyáltalán nem gondolták volna, hogy létezhet bármi, ami akkora méretű lenne, mint ezek a gömbök.

MIÉRT ÉRKEZTEK A GÖMBÖK A NAPRENDSZERÜNKBE? MI LEHET A SZÁNDÉKUK?

Corey szerint a gömbök már jó ideje itt vannak, de sokáig csak megfigyelő üzemmódban működtek. Az 1980-as évek vége felé kezdtek érkezni, majd a 90-es években egyre többen jöttek. 2011-2012 körül kezdtek aztán igazán nagy számban megjelenni a Naprendszerünkben. Nyilvánvaló, hogy valami elkezdett történni, valami jönni fog és emiatt a gömbök aktív, működő üzemmódra váltottak.

A titkos űrprogramokban és a fekete projektben némelyikében felfedezték, hogy Naprendszerünk a forgása során a galaxisnak most egy olyan területére érkezik, amely energetikai részecskék hatalmas felhőjéből áll. Hamarosan egy szuperhullám fog érkezni és a titkos űrprogramban tudják, hogy ez közvetlen hatással lesz majd a Napunkra és az egész Naprendszerre. Változásokat figyeltek meg a Napban és a többi bolygóban is ezen időszak alatt és ezekből sok mindent már korábban is észrevettek. A Naprendszerünk energetikája lassan megváltozik, és ez a változás vibráló energiahullámok formájában jelentkezik.

A gömbök szétszóródtak a Naprendszerben (több ezer ilyen gömb van egyébként odakint), és egyfajta rezonancia-tompítóként viselkednek, vagyis felfogják az érkező energiahullámokat és rezegtetve szétáramoltatják egymás között. Így az energia nem lesz végzetes hatással a földi élőlényekre és nem fogja szétrobbantani a Napunkat sem. A gömbök nem hagyják pusztító cunamiként végigáramlani a bezúduló energiát.

(Az utóbbi időben világszerte sok helyen tűntek fel az alábbi képeken látható fényoszlopok. Corey szerint nem kell félni tőlük. Ezek a fényoszlopok nagy valószínűséggel a gömbökből érkeznek és segítenek megváltoztatni a Föld rezonanciáját. A Gömb Szövetség és a Kék Avian-ok közvetlenül ezt még nem erősítették meg, de a titkos űrprogram tudósai azt feltételezik, hogy ezek nagyenergiájú stabilizáló sugarak, amik elősegítik a bolygó és a rajta élők frekvenciájának megemelését, hogy egy magasabb szintre/denzitásba juthassunk.)

MEGMUTATTÁK-E HOGY NÉZ KI A GÖMBÖK MÁTRIXA?

Közvetlenül nem mutatták meg, de amikor Corey-t felvitték az egyik gömbbe, akkor a gömb átlátszó falain keresztül láthatta a többi gömböt egymástól egyenlő távolságba szétszóródva.

MILYEN SZÍNŰEK A GÖMBÖK?

A gömbben tartózkodva és a falakon kinézve indigó/kék színűnek látszottak. Ha viszont a gömbön kívül tartózkodsz, akkor láthatatlanok, és egy űrjárművel akár át is hajthatsz rajtuk.

A GÖMBÖK HÁROM FÉLE MÉRETBEN VANNAK ITT – HOLD, NEPTUN, JUPITER MÉRETŰEK. VAN-E VALAMI OKA A MÉRETBELI KÜLÖNBSÉGÜKNEK?

Corey nem tudja ennek az okát, arról viszont tudomása van, hogy a Holdunkkal megegyező méretűek egymástól egyenlő távolságot tartva szétszóródtak, a nagyobb méretű gömbök pedig a gázóriások körül helyezkednek el.
Corey csak találgatni tud ennek az okáról, de lehetséges, hogy másfajta pajzsuk van, vagy másféle rezonanciákkal dolgoznak illetve a méretük miatt más frekvenciákat képesek felfogni.

VAN-E BÁRMILYEN BIZONYÍTÉK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A TÖRTÉNELEM SORÁN A GÖMB LÉNYEK MEGPRÓBÁLTÁK-E MÁR FELVENNI A KAPCSOLATOT A FÖLDI KORMÁNYOKKAL JELENLEGI FELBUKKANÁSUKAT MEGELŐZŐEN?

A gömb lények közvetlenül nem vették fel a kapcsolatot földi kormányokkal, de Corey-nak elmondták, hogy a történelem során már 3 alkalommal próbáltak kommunikálni az emberiséggel. Minden esetben ugyanazt az üzenetet továbbították és bizonyos embereknek részletesebb információkat adták át. Ezek az emberek azonban eltorzították, vallássá és kultusszá alakították a kapott üzenetet.

Az 1950-es években több földönkívüli faj is felvette a kapcsolatot az emberiséggel. Néhányuk azért jött, hogy figyelmeztessen bennünket a nukleáris fegyverek jelentette veszélyre és a gömb lényekéhez nagyon hasonló "hippi szeretet és béke" üzenetet adtak át. Ez nagyon nem tetszett a katonaság embereinek, mert ők nem akarták feladni a nukleáris fegyverkezést, sőt még több technológiát akartak megszerezni, amit aztán fegyverré alakíthattak volna.

KIK VOLTAK AZOK A FÖLDÖNKÍVÜLI CSOPORTOK, AKIK AZ 50-ES ÉVEKBEN ÉRKEZTEK ÉS ÜZENETET HOZTAK?

Az egyik ilyen csoport tagjai, akikről a jelentésekben szó volt, nagyon hasonlítottak a szürkékre. "Kékeknek" (the "Blues") hívták őket, mert ugyan hasonlítottak a szürkékhez, de kék színűek voltak és nagyon magasak, szeretetteljesek és teljesen a hippi üzenet szellemében szóltak az emberiségez. Figyelmeztetni akartak minket néhány olyan döntésre, amiket bizonyos földi csoportok meghoztak korábban. Emellett felhívták a figyelmet a nukleáris energia és fegyverkezés veszélyeire. Ezt a csoportot a kormány minden teketória nélkül elküldte...

VAN-E VALAMI HASONLÓSÁG A KÉKEK ÉS A KÉK AVIANOK KÖZÖTT AZ ÜZENETÜKET ILLETŐEN?

Úgy néz ki, hogy üzenetükben és gondolkodásmódjukban is nagyon hasonlóak. Corey nem akart feltételezésekbe bocsátkozni, hogy vajon a Kékek csoportja egyike-e a Gömb Szövetség lényeinek azon két csoportjának, akik még nem fedték fel magukat nyíltan a titkos űrprogramban résztvevők előtt (egyelőre nem tudni, hogy melyik ez a két faj). Corey nem lenne meglepődve, ha kiderülne, hogy a Kékek csoportja ezek közül való lenne.

MIT MONDTAK EZEK A CSOPORTOK ARRÓL, HOGY MIT NYERNÉNK VELE, HA FELADNÁNK A NUKLEÁRIS FEGYVEREINKET? AKARTAK-E EGYÁLTALÁN BÁRMILYEN NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALT?

Igen, igen, teljes felfedést akartak és készen álltak arra, hogy békés célzattal technológiákat nyújtsanak át az emberiség számára cserébe azért, ha a nukleáris fegyvereinket, a militarizmusunkat és általánosságban a rossz szokásainkat, káros életmódunkat feladjuk. (Előtte nemrég ért véget a II. Világháború, közben pedig egyre csúsztunk bele a hidegháborúba). Az irányító Elit azonban soha nem akarta igazán feladni ezt az ösvényt, nem akart letérni erről az útról. Hanem inkább még több hatalmat, még több fegyvert és fejlett technológiát akart megszerezni magának. Vannak más lények odakint, akik pedig örömmel vették, hogy mindezt megadhatták nekik.

VALÓJÁBAN MIÉRT VANNAK ITT A KÉK AVIANOK? MI A CÉLJA AZ ITTLÉTÜKNEK?

Átadtak egy üzenetet, miszerint nem azért jöttek, hogy a megmentőink legyenek. Nem azért vannak itt, hogy lejöjjenek, letartóztassanak embereket és eltávolítsák a rosszfiúkat a hatalomból. EGY üzenetük van a számunkra, ami nagyjából megegyezik a legtöbb vallás alaptételével, üzenetével és aranyszabályával. A Kék Avian-ok szerint a Naprendszerünk vibrációs változása miatt az embereknek arra kell fókuszálniuk, hogy emeljék a rezgésüket és tudatosságukat.

MIÉRT ÉPPEN AZ AVIAN FORMÁT VÁLASZTOTTÁK A MEGJELENÉSÜKHÖZ? LEHET-E EZ EGY UTALÁS AZ ANGYALOKRA PL A TOLLAK MIATT?

Corey-nak fogalma sincs miért éppen avian formában mutatkoznak meg előtte. Már korábban elmondták neki, hogy valójában nem kell abban a bizonyos formában megjelenniük, sőt semmilyen testre, szállítóeszközre, vagy technológiára sincs szükségük – ők ugyanis magasabb denzitású élőlények, magasabb frekvenciaszinthez tartoznak. Pusztán a tudatuk erejével képesek a helyzetüket változtatni. Csak odagondolják magukat az adott helyre és megjelennek ott.

A KORÁBBAN EMLÍTETT LOC-ON MEGTARTOTT KONFERENCIA SORÁN COREY EMLÍTETTE, HOGY A SZÍNPADON AZ EGYIK AVIAN A SEMMIBŐL JELENT MEG COREY HÁTA MÖGÖTT. EZ MEGSZOKOTT, NORMÁLIS DOLOG A FEJLETT CIVILIZÁCIÓK EGYEDEINÉL?

Nem, egyáltalán nem az. Mindenképpen valamiféle technológia kell egy ilyen "mutatványhoz", még teleportálás esetén is kell lennie valamilyen technikának, vagy portálnak. (Az avianok viszont a semmiből jelenhetnek meg és lehetséges, hogy valóban messze felette állnak az általunk ismert fizikaiságnak. Corey egy másik közlésében elmondta, hogy volt néhány alkalom, amikor a saját házában "manifesztálódott" az egyikük és Corey nagyon érdekesnek találta, hogy ezen alkalmak során kivétel nélkül mindig a kutyája is ott tartózkodott mellette, ugyanabban a helyiségben. Ezt érdekes egybeesésnek tartotta megjegyezni - szerk.)

COREY-T HÍRHOZÓNAK VÁLASZTOTTÁK ÉS EZÉRT NYILVÁNVALÓAN NEM EGY ÁTLAGOS FICKÓ. SOKAN VANNAK, AKIK JÁRTAK KINT AZ ŰRBEN, DE ILYEN SZINTEN MÉG SENKI NEM ÁLLT NYILVÁNOSSÁG ELÉ. MONDTAK-E NEKI ERRŐL AZ AVIAN-OK BÁRMIT? MIÉRT ALAKULT ILYEN KÜLÖNLEGESEN AZ ÉLETE? VAN-E COREY-NAK VALAMILYEN MÚLTBÉLI KAPCSOLATA VELÜK (pl ELŐZŐ ÉLETEK SORÁN)?

Az egyik avian, akivel találkozott, Raw-Tear-Eir elmondta neki, hogy Corey az ő lélekcsoportjukból származik és okkal van itt most a Földön, okkal lett kiválasztva erre a feladatra.

MIT ÉRTETTEK AZON, HOGY AZONOS LÉLEKCSOPORTBÓL SZÁRMAZIK?

Ún. "vándorok" és "csillagmagok" vannak itt a Földön, akik meghatározott okkal lettek kiválasztva, hogy megszülessenek és életükben egy bizonyos célt szolgálnak. A vándorokra és csillagmagokra különböző definíciókat használnak odafent. Corey elmondta, hogy ez az ő esetében azt jelenti, hogy valamikor az ő létsíkukon létezett és közöttük élt, egy volt közülük. Most már tudja, hogy ezért lett kiválasztva erre. Az avian-okkal történt kommunikáció során elmondták neki, hogy óvakodjon attól, hogy guru váljék belőle, ne engedje, hogy az egója felülkerekedjen és előtérbe kerüljön, hanem helyette koncentráljon az átadandó üzenetre és figyeljen rá, hogy ne váljon az egész egy vallássá. Az üzenetre kell koncentrálni és a rezgésünk megemelésére.

Corey szerint a 80-as években kb 60 millió csillagmag volt már itt a Földön, ők mind okkal vannak most itt, köztük nagy számban vannak olyanok, akik még nem ébredtek tudatára ennek. Éppen ezért Corey egyáltalán nem tartja magát különlegesnek. Mindenkinek van lelke függetlenül attól, hogy csillagmag-e valaki, vagy sem. A gömb lények nagyon sok embert meglátogattak már, ez is része a jelenleg zajló felébredési folyamatnak.

MILYEN MÓDON SEGÍTIK A GÖMB LÉNYEK AZ EMBEREK FELÉBREDÉSÉT?

Például álmokon keresztül. Sokan számolnak be arról, hogy álmukban meglátogatták őket, illetve arról, hogy az álmukból olyan képekre emlékeznek, hogy más emberekkel együtt egy osztályteremben ülnek (tudatosan nem emlékeznek arra, hogy mit tanítottak ott nekik ezek a lények, csak az dereng nekik, hogy ott voltak.) Nagyon sok minden tehát álmokon keresztül történik.

A LÉLEK MENNYIRE KÉPEZI FONTOS RÉSZÉT AZ ÜZENETÜKNEK?

A magasabb énünkkel való kapcsolódásunk nagyon fontos lenne, mert mi valójában az a lélek vagyunk. A jelenlegi tudatos énünk csak nagyon kis részét képezi annak a TÖBBDIMENZIÓS LÉNYNEK amik mi valójában vagyunk. Egyszerre nagyon sok minden más dolog is történik nagyon sokféle másik szinten is. Számos más lénnyel történt kommunikáció alapján Corey-nak is ez a személyes véleménye erről. Van egy tudatos énünk, egy tudatalatti énünk és van egy felsőbb énünk, ami egyre csak felfelé igyekszik egészen addig, amíg visszajut a forráshoz és beolvad a nagy egészbe (a Forrásba). Mindannyian a Forrásból jövünk és onnan szóródunk szerteszét, de bizonyos szinten mind kapcsolatban állunk egymással. Valójában mindannyian EGYEK VAGYUNK!

Ez az egész tanítás nagyon hasonló az Egység Törvénye című könyvben található tanításokkal. Mindannyian egy Univerzumi Elme részei vagyunk.

MILYEN SZEREPE VAN A SZINKRONICITÁSOKNAK?

Corey már vagy 30 éve tapasztal szinkronisztikus eseményeket az életében. Apró dolgok, mint pl ránézel az órádra és az pont 11:11-et mutat, vagy valahol felbukkan a 33:33 szám egyszerre... Az ilyen szinkronicitások azt mutatják, hogy a helyes úton jársz és a felébredés ösvényére kerültél. Ha felismered ezeket, akkor az általában jó jelnek tekintethő.

MUTATTAK-E NEKI VALAMILYEN VIZUÁLIS BIZONYÍTÉKOT, VAGY ÉRZÉSEKET, GONDOLATOKAT ARRÓL, HOGY MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK?

Corey-nak is elmondták, hogy mindannyian a Forrásból származunk, azt viszont nem mondták el neki, hogy valójában mi is a Forrás. Corey-val már gyerekkorában is furcsa dolgok történtek, amik szokatlanok voltak egy 5-6 éves gyermektől. Édesanyjának mondta pl hogy emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor előző életükben "te én voltál, és én te voltam, valamikor én voltam nagyapa és ő pedig én volt". Édesanyja szerint ez fizikailag lehetetlen, Corey pedig állította, hogy nem, nem az, mindannyian ugyanolyanok vagyunk, mi valójában EGYMÁS VAGYUNK. Az édesanyja nem értette, hogy hogyan lehetünk mindannyian egyszerre egy másik személy is, Corey erre azt válaszolta, hogy az idő nem számít, csak a tapasztalat. (Ez rendesen kiakasztotta a muttert:) Nagyapjával is beszélgettek erről, ő még viccelődött is Corey-val, és ezek a beszélgetések nagyon furcsák voltak egy ilyen kiskorú gyermektől. Nagyon sok gyereknek vannak hasonló élményei, és a szülők sokszor lekiabálják őket, pedig inkább bátorítaniuk kellene a gyermekeiket.

MONDTAK-E EZEK A LÉNYEK COREY-NAK VALAMIT A MEDITÁCIÓ ÉS AZ UNIVERZUMI ELME KAPCSOLATÁRÓL?

Az ima és a meditáció segít megemelni a rezgésedet, tudatosságodat. Corey szerint a meditáció nagyon fontos lenne, legalább 1 órát kellene mindenkinek meditálnia naponta. Saját tapasztalatból tudja, hogy ha így tesz, akkor sokkal fókuszáltabb és jobban boldogul a számára kijelölt nehéz ösvényen, hogy sokkal szeretetteljeseb, megbocsátóbb legyen és ne uralkodjanak el rajta a negatív érzelmek.

Az a világ, amelyben 9-től 5-ig dolgoznod kell nagyon ingerlékennyé teszi az embereket, elég egyetlen apró szikra és kész is a baj. Ha többet imádkoznánk, meditálnánk, akkor meglennének az eszközeink arra, hogy másokat szolgálóvá, szeretetteljesebbé és megbocsátóbbá váljunk. Mindez segítene nekünk „társteremteni” azt a valóságot, amiben élünk. (a meditáció hatását tudományos kísérletek is bizonyították, 7-10 ezer ember együttes meditációja adott időszakban 72 %-kal csökkentette a bűnözés arányát). Tudományosan tehát nem lehet tagadni a tényt, hogy a tudatosság hatással van a fizikai valóságunkra.

Az emberiség nagyon széles skálán képes megélni az érzelmeket, ami áldás és átok is egyszerre. Ha megtanuljuk fókuszálni és ellenőrzésünk alatt tartani az érzelmeinket, tudatunkat, akkor képesek leszünk aktívabban részt venni az emberiség társteremtő tömegtudatosságában (amin mindannyian osztozunk). Olyan valóságot teremthetnénk, amilyet csak szeretnénk. Minden puszta vibráció - a fény, a gondolataink, a fizikai tárgyak (a mi észlelésünkben ezek szilárdak, de valójában csak a rezgés különböző állapotában vannak). A tudatosságunk képes hatással lenni a fizikai anyagokra, energiákra, más emberek gondolataira és érzelmeire.

SOKAN PRÓBÁLJÁK "BESÁROZNI" COREY-T, HOGY Ő IS CSAK AZ ÖSSZEESKÜVÉS ILLETVE A KATONAI-IPARI KOMPLEXUM ALKALMAZOTTJA ÉS CSAK MEGPRÓBÁLJA FÉLREVEZETNI AZ EMBEREKET.

Corey nem ismer olyan negatív erőket, akik ilyen típusú üzeneteket küldözgetnének (szeretet, megbocsátás, rezgés- és tudatosság emelés, illetve hogy legyél éberebb a negatív erőkre, hogy ennek tudatában sikerüljön kikerülni a hatásuk alól.) A negatív erők nem akarják, hogy fény vetüljön rájuk és nem akarják, hogy az emberek megtudják, kik is ők valójában. Ők mindig is el akartak bújni és biztosan nem örülnek annak, hogy Corey jópár dolgot nyilvánosságra hoz a tevékenységükről.

AZ EMBEREK AZT IS GONDOLJÁK, HOGY A NEGATÍV ERŐK ÉRDEKE, HOGY SZÁNDÉKOSAN AKARNAK LELEPLEZŐDNI.

Ebben van igazság, mert ők is az emberiség kollektív tudatosságát használják fel – csakhogy ellenünk teszik ezt. Mindig elrejtik a tudományukat, mert tisztában vannak vele, hogy ha egy kísérletet megfigyelsz, akkor arra maga a megfigyelés is hatással lesz és befolyásolja majd a végeredményt. Nem akarják, hogy az emberiség tudatába kerüljön a saját társteremtő képességeinek, mert az Elit ezt a saját céljaira használja fel ellenünk. Ha felszabadítjuk a tudatosságunkat, akkor kivesszük a negatív erők kezéből azt az eszközt, amivel rabszolgává tesznek minket. Az emberiségnek megvannak az eszközei, hogy felszabadítsa saját magát.

MIÉRT MUTAT A MÉDIA MINDIG NEGATÍV DOLGOKAT?

Mert el kell ültetni bizonyos magokat az emberiség tömegtudatosságában. Aztán jöhetnek a hamis zászlós műveletek (false flag akciók) és a mozifilmek, amikkel beindítják az emberiség széles érzelmi spektrumát, társteremtő képességeit és ezzel aktiválják az egész folyamatot, aminek eredményeképpen mindaz, amit akartak, végül megvalósul. Ez a titka a fekete mágiájuknak. EZ VALÓJÁBAN NEM AZ Ő HATALMUK, HANEM CSAK A MI ERŐNKET, TÁRSTEREMTŐ KÉPESSÉGEINKET HASZNÁLJÁK FEL ÉS HASZNOSÍTJÁK!!!

HA NEM JÖNNÉNEK A KÉK AVIAN-OK AZ ÜZENETÜKKEL, AKKOR MI LENNE A VÉGE ENNEK A TÖMEGMANIPULÁCIÓNAK?

Folyamatos status quo lenne. Egymást követnék a drámai jóslatok, tragikus eseményekről folyó előrejelzések, egyfolytában ezt sugároznák az emberek fejébe, tudatába. Soha nem lenne vége ennek a körforgásnak.

HA FOLYAMATOSAN A NEGATÍV DOLGOKRA KONCENTRÁLUNK, AKKOR VALÓBAN AZT FOGJUK MEGTEREMTENI. AKÁR MÉG AZ ALTERNATÍV MÉDIÁNAK IS LEHET EGY ILYEN HATÁSA.

Corey szerint igen, hiszen ezért tervezték így. A hollywoodi filmek arra programozták az embereket, hogy mindig ilyen katonai akciókat, leszámolásokat képzeljenek el a helyzet megoldásaként. Valójában viszont nem tudod „kibombázni” magad ebből a helyzetből, katonai megoldásokkal, lázadásokkal nem tudunk kikerülni ebből. A Kék Avian-ok azt tanítják, hogy negatívitással nem lehet pozitívat teremteni, csak a társteremtő képességeink és a felébredésünk jelenthet megoldást erre. Mi vagyunk a millió hangya, akiket néhány bogár tart fogságban (lásd. „Egy bogár élete” c. rajzfilmet). Ha felébredünk és rájuk irányítjuk a figyelmet, akkor nekik vége. De amíg a hangyaboly körül kergetnek minket körbe-körbe, és nem vesszük észre mit tesznek velünk, addig ők nyernek.

SOKAN GONDOLJÁK, HOGY MIVEL A PROBLÉMA 3D-S, EZÉRT LENNIE KELL 3D-S MEGOLDÁSNAK IS.

Igen, de a gömb lényeknek és a Kék Avian-oknak nincsenek rejtett céljaik. 3D-s gondolkodással nem értjük meg, hogy ők nem úgy gondolkodnak és működnek, mint mi. Jelenleg nem vagyunk azon a szinten, hogy megérthetnénk ezeket a magasabb valóságokat.

SOK SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ EMBERNEK KRISZTUS-KOMPLEXUSA VAN, VAGYIS VÁRNAK EGY MESSIÁSRA, AKI ELHOZZA MAJD A VÁLASZOKAT A SZÁMUKRA, AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA. SOKAN MONDJÁK, HOGY COREY IS ŐRÜLT ÉS CSAK MEGVEZETI WILCOCK-OT. HONNAN LEHET TUDNI AMIKOR MAGASABB VALÓSÁGOKKAL ÉRINTKEZÜNK, HOGY NEM ŐRÜLTÜNK MEG KÖZBEN?

Corey-t ennek érdekében előtte többször is letesztelték. Először álmában keresték fel, hogy ne ijesszék meg túlságosan. Amikor elkezdődtek a találkozások, akkor meg akart bizonyosodni róla, hogy ezek valódi, fizikai találkozások. Megbizonyosodott róla, sőt később találkozott olyanokkal is, akiknek hasonló élményben volt részük (Gonzales). Az avian-ok beszéltek Corey-nak Gonzales-ről és beszéltek Gonzales-nek Corey-ról. Az, hogy kapcsolatban áll, beszél a Titkos Űrprogram Szövetség embereivel és felviszik őt űrhajókra és az űrben lévő létesítményekre, valós élmény. Eközben valós, fizikai emberekkel beszél. Nem csatornázott üzeneteket továbbít és az információkat nem egy láthatatlan, halhatatlan erőtől kapja. A titkosszolgálatnak van egy ún. „Isten elméje” („mind of God”) nevezetű technológiája. Ezzel el tudják érni, hogy bizonyos emberek egy hangot halljanak a fejükben, és e technológia segítségével képesek információkat „letölteni” ezeknek az embereknek a fejébe. Corey látta működés közben ezt a berendezést. Sok „csatornázó” személy ilyen berendezésekből kapja az információkat (nem mindegyik, de van aki igen). Ezért óvatosan kell bánni az ilyen esetekkel. Corey saját olvasóit is arra biztatja, hogy használják a saját ítélőképességüket/igazságérzetüket, hogy spirituálisan rezonálnak-e velük ezek az információk, vagy inkább rossz érzéseket keltenek bennük.

HA VALAKI IGAZÁN KÜLÖNLEGESSÉ, EMLÉKEZETESSÉ AKARJA TENNI A MAI NAPJÁT, ANNAK MIT KELL TENNIE?

Keressen egy nyugodt helyet, csendesedjen el, és még ha nem is tud meditálni, ábrándozzon el egy kicsit, figyeljen az elméjére, fókuszáljon pozitív, szeretetteljes gondolatokra és arra, hogy a körülötte élőkkel szemben szeretetteljesebb legyen, gondoljon arra, hogyan tudná jobban szolgálni őket, hogyan tudna megbocsátóbbá válni magával és másokkal szemben. Ez a gondolkodásmód egyenként fogja megváltoztatni az embereket, majd idővel az egész világot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése