2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/11.

A NAP HATÁRAIN TÚL – Ebben az epizódban szó esik a Szuperföderációs csoportok és a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum bázisairól. Ilyen létesítmények nem kizárólag a mi Naprendszerünkben találhatók, a titkos űrprogramoknak ugyanis sikerült eljutniuk más csillagrendszerekbe is. Ebből az adásból egy kicsit jobban megismerhetjük a Galaxisunkban zajló aktivitást és szó esik olyan égitestekről, földszerű bolygókról illetve holdakról, amelyeken a miénkhez hasonló élet található.


Az előző adásban arról beszélgettünk, hogy a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum terjeszkedni kezdett a Naprendszerben, és bányászatot folytatott bizonyos holdakon. Kimondottan a Jupiter holdjait és az Uránusz körüli holdakat említetted. Továbbá azt mondtad, hogy a Szaturnusz lényegében tiltott övezetnek számított. Korábban beszéltünk a Szuperföderációs csoportokról, akik a Hold túlsó oldalán telepedtek le.

A Hold területei fel vannak osztva a Szuperföderációs csoportok és a drákonida szövetségesek között. Több különböző csoport, akik közül sokan nem kedvelik egymást túlságosan. De ez egy nagyon szigorúan zárt diplomáciai zóna, ahol az egyes csoportok területeit mindössze néhány kilométer választja el egymástól, és így a Holdon olyan csoportok is élhetnek, akik egyébként évezredek óta háborúznak egymással.

Azt is mondtad korábban, hogy a Holdon élő csoportok nem rendelkeznek területekkel a Marson. A Mars bolygónak megvan a maga területi felosztása. Van-e valamilyen kapcsolat a Holdon élő telepesek, a Marson élő telepesek és Szaturnusz holdjain élők között. Vagy ezek mind-mind különböző csoportok?

Van egy kis különbség közöttük. Amit mi Szuperföderációs Tanácsnak neveztünk, az valójában több föderációból, tanácsból, különböző szervezetekből és csoportokból tevődik össze. Azt is hallottam, hogy Konföderáció néven emlegették. Ez olyan, mintha a különböző föderációkból, konföderációkból, tanácsokból megalakult volna egy hatalmas ENSZ, aminek a tagjai időnként találkozókat tartanak. 40 fő csoport létezik, illetve még 20 másik csoport, akik - bár nem mindig voltak ott - már jó ideje a Holdon vannak. Ezeknek a csoportoknak a tagjai többnyire emberszerű, humanoid lények. A bázisaik többsége pedig a Hold sötét oldalán illetve gázóriások, főként a Szaturnusz holdjain találhatók. Vannak bizonyos holdak a Jupiter és a Szaturnusz körül, amiknek a közelébe űrhajók még csak nem is mehetnek. És ez mind a mi saját Naprendszerünkben történik...

Űrhajók alatt a Solar Warden frakciójának hajóit érted?

A földi Titkos Űrprogramok hajói nem mehetnek be azokra a területekre. Egy bizonyos távolságnál közelebb nem közelíthetnek meg bizonyos holdakat.

Jacob, a titkos űrprogramban szolgált másik informátorom elmondta, hogy e holdak közül néhánynak a belseje dodekaéder formájú és belül üreges. A belsejükben fák és lakható területek vannak. Berepülhetsz ezeknek a holdaknak a belsejébe és ott egy paradicsomi világot találsz. Gondolod, hogy ilyesmi lehet a Szaturnusz holdjain is, hogy a belső részüket kiépítették? Személyesen találkoztál-e erre vonatkozó információval?

Igen. Sok ilyen információval találkoztam, amitől megpróbáltam távol tartani magam. Ez az egész annyira hihetetlen, de ugyanakkor a mi holdunk is egy mesterséges égitest.

Majdnem minden belsős emberem ugyanezt mondja...

A Holdunk pályája össze van kötve a Föld bolygóval, valamiféle nyomkövető sugáron alapuló technológiával, ami összeköti a Hold pályáját a Földdel. Rátaláltak arra az energiamezőre, ami mélyen bemegy a Földbe, és ott fókuszálódik, hogy rögzítse a Holdat. Föld körüli forgása során azt hiszem kb pár centiméternyit változik a pozíciója évente.

Azt mondod, hogy ez nem természetes egy hold esetében?

Egyáltalán nem természetes jelenség. A Föld sűrűsége és a gravitációs hatása a forgás során az idő-térben egy torziós mezőt hoz létre és az eltorzított tér-idő nem elég ahhoz, hogy befogjon valamit, ami olyan sűrűségű, mint a holdunk. A Föld bolygó forgásának olyan hatással kellene lennie, hogy a Hold forgását előidézze. De a mi Holdunk rögzítve van, és nem forog. Túl közel van a Föld bolygóhoz és nem olyasvalami, amit be lehetne fogni. Egyetlen tudományos modell sem alkalmazható a Holddal kapcsolatban, hogy pl valaha a bolygó része volt és egy kataklizma hatására kilökődött volna. Kb 500 000 évvel ezelőtt vált mellékbolygóvá.

Hallottál-e arról a műveletről, amit "Brilliáns Kövek" (Brilliant Pebbles) néven emlegetnek?

(Szerk - „A „Brilliáns Kövek” eredetileg az SDI (Strategic Defense Initiative) vagyis közismertebb nevén a Csillagháborús tervezet része volt.

A Brilliáns kövek program keretében görögdinnye méretű, műhold irányítású, nem nukleáris minirakétákat akartak az űrbe elhelyezni, a nagy sebességű robbanófejek semlegesítése céljából. Úgy tervezték a rendszert, hogy tökéletesen együtt tudjon működni a briliáns szemek szenzorrendszerrel és minden külső irányítás nélkül képes legyen megsemmisíteni az említett robbanófejeket.

John H. Nuckolls , a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium igazgatója, 1988 és 1994 között, úgy írta le a rendszert, mint: “A Csillagháborús program fejlesztéseinek betetőzése”. E program fejlesztéseit több későbbi Csillagháborús programban is felhasználták.

Számítógépes szimulációk kimutatták, hogy ha az Öböl-háborúban bevetették volna a Perzsa-Öbölben, Szaddam Huszein minden rakétáját semlegesíteni tudta volna.

1993-ban a Clinton adminisztráció pénzügyi megszorításokra hivatkozva felszámolta a Brilliáns Kövek programot. Magát a technológiát azonban tovább tesztelték, és 1 évvel később a NASA fellőtt egy próbarakétát a mélyűrbe, amit „Clementine” névre kereszteltek el. Ehhez első generációs Brilliáns Kövek technológiát használtak, és ennek révén a Clementine sikeresen feltérképezte a Hold teljes felszínét (!) 80 millió dollárba került és lényegében beüzemelte és az űrben való működésre alkalmassá tette a Briliáns Kövek hardware-jeit.

Annak ellenére, hogy a Briliáns Kövek a leginkább kivitelezhető program volt, 1994-ben a Ballisztikus Rakéták Ellen Védő Szervezet (BMDO) leállíttatta. A program tervei aztán egészen 2002-ig fiókban maradtak, ekkor azonban George W. Bush elnök kiléptette az USA-t az antiballisztikus rakéta megállapodás hatály alól. Bár a program végig a Bush adminisztráció figyelmének középpontjában volt, végül ők sem foglalkoztak túl sokat az űrbe telepített rakétaelfogó-rendszerekkel.”)

Igen. A "Brilliáns Kövek Program" keretében az Aszteroida-övben feltérképezték az aszteroidák röppályáit és az adatok alapján több százezer évre visszamenőleg ki tudták számolni, hogy azok hol helyezkedtek el a múltban.

A közelmúltban először kaptunk valódi képeket a Plútóról. A Plútó elég messze van a Földtől. Aztán ott van az Oort-felhő is. Vajon az Oort-felhőhöz hasonló külső területeken is felállítottak-e bányászati létesítményeket, vagy kolóniákat?Nagyon sok meglepetés található az Oort-felhőben... És a Plútó is egy meglehetősen érdekes bolygó. Nagyon furcsa pályája van. A pályájának síkja különbözik az össze többi bolygó pályájának síkjától. És azt a tényt is érdemes megemlíteni, hogy a Naprendszerünk valamikor bináris naprendszer volt. Egyébként vannak más, Plútó-nagyságú bolygók is az Oort-felhőben...

Amit egyenlőre még nem mondtak el nekünk...

Így van.


Találtak-e még másik, az Ősi Építő fajhoz köthető épületeket, amiket helyreállítottak, lakhatóvá tettek és saját kolóniájuk részévé alakítottak át?

Mindenhol megtalálták az ősi építő faj építményeinek maradványait, így az Oort-felhőben is. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum eljutott az Oort-felhőbe és az ott található égitesteken is bázisokat hozott létre.

Eddig csupa olyan dologról esett szó, ami a Naprendszerünkön belül található. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátumnak adódott-e bármi problémája abból, hogy kimerészkedett a Naprendszeren túlra? Amúgy könnyedén ment számukra elhagyni a Naprendszert? Hová mentek, és találtak-e valamit?

Igen, több Naprendszerbe is eljutottak. 2 csoport van, amely a Naprendszeren kívül is működik. Az egyik a Globális Galaktikus Nemzetek Ligája űrprogramja. Ők szinte kizárólag a Naprendszeren kívül tevékenykednek. A másik csoport pedig a Sötét Flotta, akiknek szuperfejlett technológiái vannak, nagyon harciasak, támadóan lépnek fel és rendkívül titkos űrflottájuk van, amely a drákonida szövetséggel működik együtt. A Naprendszeren kívül járkálnak és a drákonidák háborús műveleteiben segédkeznek.

Kíváncsi vagyok, hogy ha a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum illetve a Globális Galaktikus Nemzetek Ligája kolóniákat hozott létre a Naprendszerünkön kívül, akkor találtak-e olyan alapanyagokat odakint, amikre szükségük volt, de nem találhatók meg a Naprendszerünkben?

Mindenféle anyag megtalálható itt, amire csak szükségük van, de a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum bázisain kívül még rengeteg más titkos űrprogramhoz tartozó bázis is megtalálható a helyi csillagklaszterünkben. Az egyik ilyenről, amit személyesen láttam, már írtam korábban. Ez az egyik gázbolygó körül keringő holdon található.

Úgy emlékszem azt mondtad, hogy azon a Holdon víz volt?

Igen. Vonattal érkeztünk meg egy portálon keresztül erre a holdra és a végállomás egy barlangban volt. Bal oldalt a biztonsági embereknek fenntartott terület volt, ami a létesítmény mélyebb rétegeibe vezetett, a jobb oldalán viszont egy hatalmas barlang bejárata látszódott és ha felnéztünk az égboltra, holdakhoz hasonló struktúrákat láttunk az űrben. És a barlangon kívül volt egy vízzel teli úszómedence, amiben foszforeszkáló vizet láttunk. Olyan volt, mintha egy üdülő-pihenő körzet lenne.

A NASA nemrégiben azt állította a nyilvánosság előtt, hogy számításaik szerint az általunk látható csillagok 20 %-a rendelkezik Föld-szerű bolygókkal. Szóval, ez egy hivatalosnak tekinthető álláspont, és a számokat lehet, hogy még alá is becsültek. Összhangban van ez az adat azzal, amit a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum és más csoportok találtak odakint? Valóban megtalálhatók olyan vízbolygók, ahová, ha úgy adódna, szükség esetén akár át is költözhetnénk?

Igen, de nagy valószínűséggel ez csak úgy lenne lehetséges, hogy azt az adott bolygót előbb el kellene vennünk valakiktől...


Oh, szóval akkor ezek szerint ezek a bolygók már eleve lakottak.

Nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Egyébként nagyon sok ilyen lakott terület holdakon található.

Tényleg? Földszerű holdakon?

Igen, Földhöz hasonló holdakon.

És ezek gázbolygók körül keringenek?

Igen. Ezek között nagyon sok a szuperföld vagy a Földhöz hasonló égitest. Nem vagyunk olyan ritkák és különlegesek, mint ahogyan azt gondoljuk magunkról. Úgy értem, igen, nagyon széles skálán mozog itt az élet és a genetikai diverzitás, de a titkos űrprogramok által tett utazások, a különböző földönkívüli fajokkal való kereskedés rengeteg más bolygóról származó életformával ismertetett meg minket, és ez alapján hihetetlen mennyiségű élet van odakint. Ha az emberiség itt a Földön netán egy olyan úton indulna tovább, amelynek végén elhasználjuk a bolygónk erőforrásait - és ez nem fog megtörténni, mert a dolgok hamarosan megváltoznak majd itt – de ha elindulnánk, hogy új bolygót találjunk magunknak az élethez, nagyon nehéz lenne ezt megtennünk, mert a minták és modellek alapján úgy tűnik, hogy a galaxisunkban a miénkhez hasonló bolygókon most is szinte hemzseg az intelligens élet.

Leginkább a bolygók felszínén vagy a bolygók belsejében?

Határozottan a felszínükön.

Milyen logisztika kellene ahhoz, hogy el tudjunk jutni egy másik naprendszerbe? Említetted, hogy a németeknek kezdetben pár órába telt eljutni ilyen helyekre, de a technológia azóta jócskán fejlődött és ma már szinte csak percek kérdése az egész.

Az egyik Naprendszerből a másikba való utazás mára rutinfeladatnak számít. Szinte nem is vesz időt igénybe.

Még a hosszabb ugrások sem?

Még a hosszabb ugrások sem. Minden bolygó, minden csillag, minden galaxis elektromágneses kapcsolatban van egymással, és létezik egyfajta hálózat, amin keresztül elérhetők egymás számára.

Valamiféle elektromágneses filamentumokon keresztül?

Igen. És ha a számításaid helyesek, egyetlen ugrással utazhatsz A pontból B pontba, oda, ahová csak akarsz. Ahelyett, hogy a nyílt űrben utaznál egy szuperlumináris meghajtású űrhajóval, utazhatsz ezeken a portálokon vagy filamentumokon keresztül, amelyben az idő, mint olyan nem létezik. Így szinte egyetlen pillanat alatt megérkezel.

Létezik olyan, hogy a megfelelő igazodáshoz várnod kell a filamentumokra?

Igen, ott mindenképpen számításokat kell végezned, különben nem oda érkezel meg, ahová eredetileg szerettél volna.

Lehetséges-e más utat választani, ha bizonyos filamentumok éppen nem elérhetőek?

Igen. Méghozzá ahhoz hasonló módon, hogyha például el akarsz jutni a keleti partról a nyugati partra, akkor repülhetsz olyan járattal, ami egyből a célállomáson landol és olyannal is, aminél néhány átszállásra lesz szükséged.

Léteznek-e útvonalak, amelyiknél számítógépes program végzi az egész műveletet és nem igényel emberi pilóták által végzett számításokat? Van-e olyan, hogy átugranak az egyik csillagrendszerbe és onnan azonnal ugranak a következő portálra? Vagy van-e olyan, hogy időnként várniuk kell, hogy a portál megnyíljon?

Várniuk kell a portál megnyílására. Ugyanez történik a Naprendszerünk közelében lévő portál esetében is. És ez az amiért olyan nagy intersztelláris forgalom van körülöttünk más fajok részéről. A legtöbbjük csak berepül és nem is igazán áll meg a Naprendszerünknél. A Naprendszer közelébe érnek, megállnak, várnak, elvégzik a szükséges számításokat, megvárják a megfelelő időpontot, felugranak a hálózatra, ami a célállomásra viszi őket és aztán eltűnnek.

Akkor ez nem kerül nekik túl sok idejükbe?

Nem. Ezek a földönkívüli társadalmak nagyon-nagyon rég óta elsajátították ennek a módját, technológiáját.

Valószínűleg akkor az egész folyamat automatizált lehet?

Több, mint valószínű, hogy igen.

Nem minden bolygón fejlődhetett ki teljesen az élet. Valószínűleg lehetnek olyan planéták, amelyeken történelem előtti állapotok uralkodnak, ahol az intelligens élet még nem fejlődött ki teljes mértékben.

Igen, vannak a fejlődés eltérő szakaszaiban lévő bolygók.

A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum vagy a titkos űrprogram csoportok találtak-e ilyen történelem előtti állapotban lévő bolygókat a közelünkben?

Bár nem tudom, hogy ezek pontosan hol találhatók, de olvastam róla, hogy találtak olyan bolygókat, amelyek történelem előtti állapotokat mutattak.

Hogyan próbálták meg hasznosítani az ilyen bolygókat? Landoltak a felszínükön, aztán létrehoztak egy előretolt állomást?

Van egy ilyen fejlődési szakaszban lévő bolygó, amiről valamilyen információ kiszivárgott, és amelyhez a földi szindikátusok illetve a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumhoz kapcsolódó csoportok egy portálkapcsolatot találtak. Azután pedig embereket küldtek oda. A fajok, életformák megmentéséhez hasonló projekt lehetett, vagyis, hogy biztosítsák a fajok továbbélését.

Mennyire történelem előtti az a bolygó? Még trilobiták vagy rákok élnek ott?

Nem, inkább a dinoszauruszokhoz hasonló életformák.

A titkos űrprogramok rendelkeznek-e a megfelelő technológiával ahhoz, hogy elültessék a Földről hozott életet más bolygókon, vagy legalábbis képesek-e lakhatóbbá tenni, terraformálni más bolygókat?

Amíg a kutatóhajón szolgáltam, éppen erre vonatkozóan történtek hatalmas fejlesztések. De egy bolygó hosszútávú terraformálására mindenképpen képesek lennénk.

Ok. Feltérképeztük a Naprendszerünkben és azon túl található élőhelyeket, de eddig még nem beszéltünk a Mars holdjairól, nem beszéltünk a Merkúrról és a Vénuszról sem. Említetted korábban, hogy nem tudunk leszállni a gázbolygókon, mert túl nagy a hő és a légköri nyomás.

A Vénusz teljesen más lapra tartozik. A Vénusz felszínén ahhoz hasonló bázisaink vannak, mint amit a Mariana-árokban létesítettünk itt a Földön, nagyon erősen ki kellett egyenlíteni a légnyomást e bázisokon. Ugyanakkor a Vénuszon lévő bázisok többsége, akár hiszed, akár nem, a légkör felső rétegeiben található. Ezek a bázisok a légkörben úszó felhőkben lebegnek és a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum irányítása alá tartoznak.

Nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni a te általad és más kiszivárogtatók által elmondottak illetve az Egység Törvénye könyvekben található leírások között. És ez nem lehet a véletlen műve. Az Egység Törvénye könyvekben beszélő csoport valójában a Vénuszon élt 1,2 milliárd évvel ezelőtt. Tudsz-e arról, hogy találtak-e romokat a Vénusz bolygón vagy ősi civilizáció létezéséről tanúskodó bármilyen bizonyítékot?
(Szerk. - Az Egység Törvénye Ötödik könyvének magyar fordítása nem sokkal ezelőtt készült el és mindenki számára letölthető ezen a linken:

A Vénusz bolygóval kapcsolatban gyakorlatilag hírzárlat van. Valami ugyanis történik a Vénuszon.


Hm. Tehát még a te szinteden sem szabad tudnod bizonyos információkról?

Oh, nagyon sok dologhoz nem volt hozzáférésem. Mikor az okostömböket néztük, nagyon sok esetben sötét képernyővel találkoztunk. A Vénusz esetében azonban személyesen láttunk hajókat jönni-menni. Szóval valami zajlik a Vénuszon, amiről fogalmam sincs, hogy valójában mi lehet. Talán valaki más kiszivárogtató előáll majd és elmondja. Van egy olyan érzésem, hogy miután ez a sorozat levetítésre kerül, a programban részt vevő más személyek is előlépnek végre. Tudom, hogy sokan beszéltek veled és más kutatókkal is, és nagyon sok mindent elmondtak – kamerán kívül. De ahogy élesben ment volna a felvétel, megálltak és inkább visszakoztak. Nem vállalták fel. Így végül nem mondták el, amiről tudomásuk volt. Sokak esetében pontosan tudom, hogy mivel foglalkoztak, mi volt a szerepük a programokban, és tudom, hogy sokkal többet tudnak. Remélem, hogy sok ember van odakint, akit ösztönözni fog ez a műsor arra, hogy előálljanak az információikkal.

És mi a helyzet a Mars holdjaival, a Phobos-szal és a Deimos-szal? A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum épített-e létesítményeket ezeken, mivelhogy a díjnyertes bolygójuk közelében helyezkednek el?


Annyit tudok, hogy felfedezőutakat tettek azokon a holdakon. Nem vagyok benne biztos, hogy építettek-e bármit is rajtuk. A Phobos-t már tudom, hogy több csoport is megvizsgálta és aligha hívhatjuk égitestnek, mert valójában egy mesterséges képződmény. Felfedezőutakat tettek rajta, és technológiák után kutattak. Ez a "hold" valahogyan összeomlott belülről. És általános jelleggel, amikor a Mars bolygó kérgében felhalmozódik az az óriási mértékű elektromosság, hatalmas villámok jönnek létre, amik eltalálják Phobos-t is. Szóval, nem gondolom, hogy túl jó ötlet lenne állandó bázist létesíteni rajta.


1 megjegyzés:

 1. Oh a Venus! Ott csak gyönyörü nök élhetnek!
  No félre a humorral a történelmi Contakta földiszemélyek már korábban beszámoltak
  arról, hogy meglátogatták öket csodállatos külselyü gyönyörü emberek a vénusziak.
  Ufó jármüvel mint ufonauták kb:50 es 60-as években? Vagy van a mega univerzumban
  másik Venus?

  VálaszTörlés