2016. május 30., hétfő

Kozmikus Közzététel - I/6.

ALVÓ LÉNYEK – A Cosmic Disclosure sorozat 6. epizódjában Corey a földalatti barlangokban talált „alvó lényekről” beszél. A világ számos helyén találtak titokzatos szarkofágokban ún. „sztázis” állapotban fekvő óriás humanoidokat. Corey a titkos űrprogramokban használt okostömbökön sok adatot elolvasott e lényekről, és most részletesen beszámol e különös felfedezésről.


Összefoglaló

AZ IDŐ-RŐL ÁLTALÁBAN AZT GONDOLJUK, HOGY STABIL ÉS ÁLLANDÓ. A TITKOS ŰRPROGRAMOKBAN HOGYAN VÉLEKEDNEK ERRŐL? MI A VÉLEMÉNYÜK EINSTEIN-RŐL ÉS A RELATIVITÁSELMÉLETRŐL?

Corey szerint a titkos űrprogramokban tudják, hogy Einstein egyenlete rossz és az elmélet bizonyos részeire nyugodtan legyinthetünk. Einstein későbbi munkáiban viszont sok igazság van, élete későbbi szakaszában sok mindenre rájött, de ezeket az elméleteit végül elnyomták és eltitkolták az emberiség elől.

EINSTEIN ELMÉLETE SZERINT, AHOGY A FÉNYSEBESSÉG FELÉ KÖZELEDÜNK, AZ IDŐ FELGYORSUL. ENNEK ALAPJÁN ELKÉPZELHETŐ, HOGY EGY SEBESEN SZÁGULDÓ ŰRHAJÓBAN EGY HÉTNYI IDŐTARTAMOT ÉRZÉKELSZ, ÉS KÖZBEN A HAJÓN KÍVÜL AKÁR 1000 ÉV IS ELTELHET?

Corey a legtöbb információhoz ezzel kapcsolatban a már többször emlegetett okostömbökön / okosképernyőkön keresztül fért hozzá. Nagyon sokat nézegette, olvasgatta ezeket és sok titkos információt kapott ezen keresztül. Innen tudja azt is, hogy olyan lényeket találtak a Földünk felszíne (általában hegyek, temetkezési helyek, vagy indián halomsírok) alatt, akik ugyan nem voltak halottak, de nem is voltak igazán élők. Alvó lényeknek nevezték el őket (stasis being), és úgy tartják, hogy egy „ősi építő faj” tagjai lehettek. Kiderült, hogy ahhoz, hogy ilyen állapotba helyezzék magukat, olyan technológiát használtak, amely már jóval az ő csoportjuk előtti időkben is létezett. Ez a technológia lehetővé tette, hogy egy szarkofágba, vagy kőlapra feküdve egy időbuborékot / időrést hozzanak létre maguk körül. Úgy tűnik, hogy ebben a buborékban az idő lassabban telik, mint kívüle. Tehát ez a technológia a szó szoros értelmében nem alvó (vagy hibernált) állapotba helyezte a lényeket, hanem megváltoztatta a buborékon belül elhelyezkedők időérzékelését. Lehetséges, hogy ez az ő érzékelésük alapján mindössze 20 percnyi szundikálásnak tűnik, és eközben a kinti világban 30 000 év telik el.

EINSTEIN ELMÉLETÉT ALAPUL VÉVE, ELKÉPZELHETŐ-E, HOGY EZZEL A TECHNOLÓGIÁVAL „FELGYORSÍTOTTÁK” AZ IDŐT A BUBORÉKON BELÜL?

Corey szerint ennek az ősi építő fajnak a technológiája messze-messze meghaladja az emberiség által ismert technológiai színvonalat, sőt, olyan fejlett technikák ezek, amikre a jelenleg zajló föderációs konferenciákon részt vevő 4D-s, 5D-s fajok is áhítoznak és szeretnék megszerezni. Az ősi építők technológiája multidimenziós technológia. Bizonyos eszközeik pl úgy néznek ki, mintha egy átlagos tábla, vagy lemez lenne – de közben más dimenziókban üzemelnek és fejtik ki hatásukat. A titkos űrprogram embereinek sok idejébe telt pusztán arra rájönni, hogy amivel szembetalálták magukat, az valójában technológia, vagyis technológiai vonatkozásai vannak. Előtte ugyanis még a 20. századi tudásukkal is azt hitték, hogy valamiféle varázslattal állnak szembe. Végül azonban SIKERÜLT RÁJÖNNIÜK, HOGYAN IS MŰKÖDIK EZ VALÓJÁBAN!

Az okostömbökön olvasottak alapján az 1800-as években bizonyos elit, illuminátus csoportok látogatásokat tettek ilyen barlangokban, földalatti „csarnokokban. Ezek a barlangok kb 27 méter belmagassággal bírtak és oldalfalai valamilyen fekete színű anyaggal voltak bekenve, a helyiségben körbe-körbe pedig kéznyomok és valamiféle ősi írásjelek voltak. A jelek nagy részét sikerült megfejteniük.
A helyiségben „Y” alakban 3 szarkofág volt elhelyezve, középen pedig egy dobozszerű tárgy volt. A doboz közepében egy kéken izzó kristály függött, amit a 4 sarokelem pókhálószerűen tartott meg a levegőben. Az elit csoportok tagjai tehát ilyen technológiákkal találkoztak egy olyan korszakban, amiben semmilyen elektromosság nem létezett, és ők maguk is fáklyákkal mentek le a barlangba. El lehet képzelni milyen hatással lehetett ez rájuk. Ahhoz, hogy felülről egyáltalán belelássanak a szarkofágokba egy állványzatot kellett építeniük. Aztán amikor ez sikerült, megláthatták végre, hogy a szarkofágokban nagyon magas lények, óriás humanoidok feküdtek, vörös szakálluk és fehér bőrük volt és szinte kísérteteknek látszottak (Corey szerint valószínűleg a kékes fény miatt gondolhatták kísérteteknek őket).

TALÁLTAK-E MÉG MÁST IS A SZARKOFÁGOKBAN A LÉNYEKEN KÍVÜL?

Corey a szarkofágokban nem látott más tárgyat, de a szarkofágon kívül voltak edények, korsók és olyan tárgyak, amikből általában inni szoktak, vagy étel tárolására szolgáltak. A lények olyan testtartásban feküdtek, mint akik nem fértek bele teljesen a szarkofágokba.

ELKÉPZELHETŐ, HOGY CSAK BELEPRÉSELTÉK MAGUKAT ÉS EREDETILEG NEM NEKIK LETTEK FELÉPÍTVE A SZARKOFÁGOK?

Igen, egyértelműen úgy tűnt, hogy a szarkofágok nem az ő méretükre lettek megépítve. A föld alatti „csarnokhoz” egy hosszú folyosó vezetett, és a folyosó falait olyan festmények és petroglifák díszítették, amiket amerikai őslakosok készítettek. A folyosó végén egy hatalmas kő domborodott ki a falból. Ennél a kőnél kellett elfordulni a barlang felé, és ezért a látogatók ezt a követ „megjelölték” és ráírták, rákarcolták a nevüket. Abraham Lincoln neve is szerepelt a bevésett nevek között. Lincoln-nak van egy híres beszéde, amely a Niagara vízesésnél hangzott el. Ebben a beszédében nyíltan emlegette ezeket az óriásokat:
Lincoln halál komolyan mondta ezt, ugyanis tudott ezekről a lényekről. Corey elmondta, hogy ezeket a barlangokat később be kellett zárni, mert a látogatók kezdték tönkretenni a falakon található jeleket. Szóval az elit csoportok tagjai elől elzárták e helyeket, hogy megőrizzék őket. Az óriások ugyanis részét képezik a vallásuknak, mítoszaiknak, tulajdonképpen az isteneiknek tekintik őket.

A falakon található petroglifákból látszik, hogy az amerikai őslakosok már korábban felfedezték ezeket a barlangokat, és megjelölték őket, mint szent és különleges helyeket.

MIT LEHET TUDNI EZEKRŐL A FEHÉR BŐRŰ, VÖRÖS SZAKÁLLÚ ÓRIÁSOKRÓL?

Ilyen alvó lényeket a világ számos pontján találtak (Európában, Dél- és Észak-Amerikában is). Különböző etnikai csoportok találtak rájuk, akik aztán megszerezték a barlangokban talált technológiákat és megtanulták azok használatát is. Ezek az óriások az utolsó jégkorszak előtt nagy területeket uraltak a Földön.

AZ ÓRIÁSOK FÖLDÖNKÍVÜLIEK LEHETTEK?

Semmiféle erre utaló jelet nem találtak, de néhány földi csoport meg van róla győződve és határozottan állítja, hogy ezek a lények földönkívüliek voltak.

MILYEN FEJLETTSÉGŰ VOLT A TECHNOLÓGIÁJUK?

Némely eszközük arról tanúskodik, hogy nagyon fejlett kohászatuk volt. Viszont semmilyen arra utaló nyom nincs, ami azt támasztaná alá, hogy a mai értelemben vett fejlett technológiát használtak volna (legalább is az alapján, ahogyan a mai földi ember a technológiára tekint) Corey-ék sok követ találtak, amikről aztán kiderült, hogy nem kövek voltak, hanem valójában technológiai eszközök.

HONNAN SZEREZTÉK A SZARKOFÁGOKHOZ HASZNÁLATOS TECHNOLÓGIÁT?

A Földön nagyon sok helyen találtak ilyen technológiai eszközöket. Sok olyan hely létezik, ahol alvó lényeket találtak, de a technológia hiányzott és a lények elpusztultak. Néhány eszköz diorit kövekhez hasonlított és millió évesnek tűnt, tehát ez a technológia rendkívül öreg.

HÁNY OLYAN HELYRŐL VAN TUDOMÁSUNK, AHOL MÉG A MAI NAPIG IS ALVÓ LÉNYEK ALSZANAK?

Jelenleg több tucat ilyen hely van Amerikában, Európában, Ázsiában. Találtak köztük olyan lényeket, akik külsőre a kelet-indiai népekhez hasonlítanak és úgy néznek ki, mint a földön ma élő emberek. Nyilvánvaló, hogy az ő „alvó testeik” már egy későbbi korszakból valók, amikor már mások is megtanulták ennek a technológiának a használatát. A Föld felszínén ma sem találhatók meg ezek a technológiák, a föld alatti városokban azonban igen, de ehhez le kellene menni értük.

HOGYAN JÖTTEK RÁ A TITKOS ŰRPROGRAM EMBEREI ENNEK A TECHNOLÓGIÁNAK A HASZNÁLATÁRA? HOGYAN TUDTÁK BEKAPCSOLNI A KÖVEKET?

Interaktív módon működnek, vagyis összekapcsolódnak az ember tudatával. Amikor erre sikerült rájönni és kitalálni, hogy ez valójában technológia, utána már könnyedén megfejtették a használatát is.

AZ IDŐBUBORÉK LÉTREHOZÁSÁN KÍVÜL KÉPES-E EZ A TECHNOLÓGIA MÁSRA IS? VAN-E MÉG VALAMI MÁS CÉLJA IS?

Ezt nem lehet tudni. Emellett arra sem tudjuk a választ, hogy egyáltalán a lények miért helyezték magukat alvó állapotba. Vannak közöttük olyanok, akik már felébredtek és ők maguk sem tudják, hogy miért kerültek ebbe az állapotba és hogy mi történt velük valójában. A titkos űrprogramban számos pletyka és mítosz kering ezzel kapcsolatban (pl. magasabb denzitásban való látogatás, vagy hogy esetleg valamelyiküket megölték és a szarkofág segítségével „hozták vissza” az életbe, stb.) Senki sem tudja a valódi okokat.

AZ ŐSI ÉPÍTŐ FAJ FÖLDALATTI VÁROSOKAT ÉPÍTETT, BENNE PIRAMISOKKAL.

Corey csak képeket látott ezekről, saját szemével nem látta őket. A képeken piramisokat látott, amik úgy néztek ki, mintha kristályból készültek volna, teljesen átlátszóak voltak. Ezek a piramisok jóval kisebbek, mint az Egyiptomban található építmények, és nem lehet tudni, hogy pontosan milyen célokat szolgáltak. Az egyiptomiakat kőtömbökből készítették, de ezek a földalatti piramisok egyetlen darab átlátszó anyagból állnak. Corey látott még más képeket négyszög alakú, nyeregtetős épületekről is.

TÖBB HOLDON TALÁLHATÓK KÜLÖNBÖZŐ ÉPÜLETEK.

Igen, és sok földönkívüli csoport igyekezett eltüntetni ezeknek a nyomait, a falaikon található írásjeleket, hogy ne lehessen rájönni, kik is építették őket valójában.

VAJON MÁS HELYEKEN IS ALKALMAZHATTÁK-E EZT AZ IDŐBUBORÉKOT LÉTREHOZÓ TECHNOLÓGIÁT? MEGTALÁLHATÓK-E EZEK MÁS BOLYGÓKON IS?

Corey sehol máshol nem találkozott ezzel, csak a Földön az alvó lényekkel kapcsolatosan. Ugyanakkor az Naprendszerünkben megtalálhatók máshol is ebből a bizonyos átlátszó anyagból készült építmények. Általában piramisok, de főként tornyok, „kicsavarodott”, meggörbült tornyok, amikkel bizonyára történhetett valamilyen katonai csapás, vagy természeti katasztrófa. Ezek az épületek tehát jelentősen sérültek.

BIZONYOS EMBEREK NEM ÉREZNEK-E NAGY KÍSÉRTÉST ARRA, HOGY FELÉBRESSZÉK EZEKET AZ ALVÓ LÉNYEKET?

Azok a csoportok, akik a lények őrzésével voltak megbízva, az isteneiknek tekintették ezeket az óriás lényeket, ezért békén hagyták őket. Gondoskodtak róla, hogy háborítatlanul egyedül lehessenek. Semmi mást nem lehet tudni róluk.

MI TÖRTÉNIK, HA BE AKARSZ KERÜLNI EGY ILYEN IDŐBUBORÉKBA?

Voltak más technológiák is, amik időbuborékot hoztak létre maguk körül és voltak olyan emberek, akik megpróbáltak „belépni” ebbe a buborékba. Ők úgymond „beragadtak” az időbe. Más időkeretből származó emberek szintén csapdába estek ilyen időbuborékokban, ezt szintén az okostömbökön található információkból lehet tudni. Egyszóval nem érdemes piszkálgatni egy ilyen időbuborékot

MI ÖSZTÖNÖZHETI AZOKAT AZ EMBEREKET, AKIK MÉGIS FEL AKARJÁK ÉBRESZTENI EZEKET A LÉNYEKET? MIT VÁRNAK ETTŐL ÉS SZÁMÍTANAK-E BIZONYOS ESEMÉNYEKRE A LÉNYEK FELÉBREDÉSEKOR?

A Naprendszerünkben jelenleg egy hatalmas vibrációs változás történik. Átváltunk egyik denzitásból a másikba, éppen az átalakulásunk zajlik. És ha igaz, hogy ezek a lények arra „programozták” magukat, hogy most kell felébredniük, akkor Corey szerint lehetséges, hogy azért tették mindezt, mert részesei akarnak lenni ennek a váltásnak.

HOGYAN LEHET DEFINIÁLNI EGY OLYAN GÉPET, AMI EGY FEKETE GRÁNIT VAGY DIORIT KŐHÖZ HASONLÍT ÉS NINCSENEK MOZGÓ ALKATRÉSZEI?

A titkos űrprogramok emberei jó ideig nem tudták meghatározni, mi is ez valójában. Egyszerűen varázslatnak tűnt az egész. Viszont idővel rájöttek arra, hogy vannak olyan részei, amelyek multidimezionális szinten működtek. A mi dimenziónkban pusztán egy darab kőnek látszottak, bizonyos részeik viszont más dimenziókban energialenyomatokat hagytak, mozogtak vagy működtek. A Naprendszerünkben egyébként mindenfelé találtak különböző technológiákat.

TALÁLTAK-E OLYAN TECHNOLÓGIÁKAT MÁSHOL, AMIK KÉPESEK IDŐBUBORÉK LÉTREHOZÁSÁRA?

Corey csak a föld alatt talált technológiákról tud, amik képesek voltak ilyet létrehozni.

AZ ÓRIÁSOKON ÉS FÖLDI EMBEREKEN KÍVÜL TALÁLTAK-E FÖLDÖNKÍVÜLIEKET ALVÓ ÁLLAPOTBAN?

Corey nem olvasott róla, hogy valaha földönkívüli testeket is találtak volna ilyen állapotban.

HA EZ ENNYIRE KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIA, AKKOR VAJON FEJLESZTHETTEK-E ILYET MÁS FEJLETT FÖLDÖNKÍVÜLI INTELLIGENCIÁK IS, AKIK KAPCSOLATBA KERÜLTEK A TITKOS ŰRPROGRAMMAL?

Nincs pontos tudomásunk arról, hogy a földönkívüli csoportok milyen technológiákat fejlesztenek, de Corey-nak tudomása van róla, hogy rendkívül érdeklődnek eziránt a technológia iránt. Ezek a földönkívüliek egy ideje cserekereskedelmet folytatnak az emberiséggel és ennek keretében sok olyan dolgot elcseréltünk már velük, amiről akkor még nem is tudtuk pontosan, hogy micsoda valójában. A titkos űrprogramban sok expedíciót és felfedező utat indítottak abból a célból, hogy ilyen köveket szerezzenek, és miután rájöttek, hogy pontosan mire való ez a technológia, többé nem cserélték el a köveket.

A FÖLDALATTI VÁROSOK NAGY RÉSZE MÉG FELFEDEZETLEN. BIZONYÁRA SOK MINDENT TALÁLHATNÁNK OTT, HA LEMENNÉNK. MIT TUDNA KEZDENI AZ EMBERISÉG EGY ILYEN IDŐT BEFOLYÁSOLÓ KÉSZÜLÉKKEL? MIT ÉRHETNÉNK EL ENNEK SEGÍSÉGÉVEL?

Corey erre nem tudja a pontos választ.

VANNAK-E MÁS ESZKÖZEINK AZ IDŐ MANIPULÁLÁSÁRA?

Igen, vannak bizonyos típusú űrhajóink, amik ún. „temporális meghajtást” használnak („temporal drive” – ennek révén lehetővé válik, hogy a szubtérben való utazáskor a hajó szinte azon nyomban átkerüljön egyik pontból a másikba. Ezt a meghajtást arra használják, hogy leküzdjék vele a tér/időt illetve az idő/teret, és így az utazás a mi hagyományos felfogásunkhoz képest teljesen más módon történik. A hajók nyomát folyamatosan figyelik és olyan technológiát alkalmaznak, amely megakadályozza, hogy a hajó egy más idővonalon visszatérjen a Naprendszerünkbe. Ezt egyfajta kvantum-kommunikációs eszközzel érik el, amely bizonyos izotópok kvantumkeveredését használja fel arra, hogy az eszközök képesek legyenek tértől és időtől függetlenül kommunikálni egymással. Ez aztán össze van kötve a hajók navigációs rendszerével is.) Ezt a technológiát az űrben nagy távolságokra tett utazás során használják, és lehetővé teszi az utazást anélkül, hogy természetes portálrendszereken kelljen átkelni. Az ilyen portálokat más földönkívüli csoportok is használják a galaktikus hálón való utazáshoz.

ÉS ÍME KÉT VIDEÓ, AMIN ALVÓ LÉNYEK LÁTHATÓK. EZEKET A VIDEÓKAT COREY 2015 FEBRUÁRJÁBAN KÜLDTE EL WILCOCKNAK:

Az egyik videón egy már halott alvó lény látható:


A szemén egy érme van, a mellén pedig egy sumér ékírásos jelekkel díszített hal alakú aranytárgy.
EZ ALAPJÁN LEHET-E VALAMILYEN KAPCSOLAT A SUMÉROKKAL?

Igen, a földi nyelvek egy gyökérnyelvből fejlődtek ki, ami egyfajta ősi sumér nyelv volt, és ennek bizonyítékát a modern archeológia számos helyen kimutatta.

MEGSZOKOTT DOLOG-E, HOGY AZ ALVÓ LÉNYEKET JELEKKEL/IKONOGRÁFIÁVAL ELLÁTOTT ARANY TÁRGYAKKAL TEMETIK EL?

Nem mindegyik esetben történt így.

A másik videóban pedig egy olyan alvó lényt látunk, aki éppen a felébresztés stádiumában, és feltehetőleg még életben van:


Teljesen tisztán kivehető az aranytálon egy egyiptomi női fej, illetve egy másik szobor, ami a hinduizmushoz hasonló jellemzőkkel bír, egy alak két kígyóval az oldalán. Továbbá itt is sumér ékírást látunk. Hindu, egyiptomi és sumér, vagyis különböző kultúrák nyomait látjuk összekeverve.
Ez egyáltalán nem ritka. Észak-Amerika néhány barlangjában, amiket ilyen vörös hajú, fehér bőrű lények laktak, különböző kultúrák kereszteződéseire utaló műalkotásokat találtak. A fenti két videón ugyan orosz felirat szerepel, de nyilvánvalóan nem Oroszországban készültek, hanem valamilyen közel-keleti országban, talán Törökországban vagy Egyiptomban. 
 

1 megjegyzés:

  1. Úgy érzékelem az óriások testére helyezett aranytáblák is fontos kiegészítö részét képezik e technológiának.Figyeljük meg az elsö óriás ágyékán az aranyhal farokrészén két zöl és egy lila kristályt.Talán az információkat innen lehetne kikódolni?Nagy rejtély az egész!A halottnak vélt "óriások királyának" fejénél a
    párnája gyanánt jobbról és balról is mégtöbb rejtélyes funkció!Ez nagyon érdekes!
    Vajon a napvillanáskor ez ciklus végén mely közeljelenben esedékes,napvillanásra
    aktiválódik?

    VálaszTörlés