2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/2.

AGARTHAIAK: A HATÁROK KITÁGÍTÁSA – Ebből az epizódból újabb részleteket ismerhetünk meg a titkos űrprogram kezdeteiről. A német titkos társaságok találkoztak és technológiai útmutatást remélve szövetséget kötöttek a drákonidákkal és a belső földön élő agarthaiakkal, akik segítettek nekik földalatti városokat és bázisokat felépíteni Dél-Amerika dzsungeleiben és barlangjaiban. A II. világháború vége előtt az Antarktisz jege alatt található elhagyott romvárosokat is újra üzembe helyezték, így a nácik komplett szakadár civilizációja megkezdhette működését. Újdonsült szövetségeseik segítségével a németek kijutottak az űrbe és felügyeletükkel építkezésbe kezdtek a Holdon. Az epizódban szó lesz még a drákonidák és a sumér szövegekben található Annunakik kapcsolatáról és avian (madárszerű) földönkívüliekről is.


Corey, az előző adásban a titkos űrprogramok történelméről beszéltünk és akkor azt mondtad, hogy a modern időkben ezt a német okkult társaságok indították útjára.

Így van.

Azt mondtad, hogy 2 fő intelligens civilizáció volt, amellyel a németek kapcsolatba kerültek, és ők segítettek nekik tökéletesíteni antigravitációs technológiájukat, a Harangot.

Igen, korábban már saját maguk is elég jól haladtak a fejlesztésével, de aztán ez a két civilizáció segített nekik abban, hogy végül tökéletesítsék azt.

Azt is mondtad, hogy az egyik civilizáció ezek közül a drákonidák voltak, a másik csoportot pedig agarthaiaknak hívták, akik a Himalája hegység alatt éltek.

Így van.

Mióta éltek az agarthaiak a föld alatt?

Ez nem teljesen ismert, de valószínűleg több tízezer éve.

Történhetett-e a felszínen valami, ami elől menekülniük kellett? Pólusváltás vagy ilyesmi?

Kataklizmák miatt kellett a föld alá költözniük. A Föld bolygó ciklikusan számos kataklizmán ment keresztül, amire a modern archeológusok és geológusok is rámutattak.

Kicsit olyan ez, mint a görög istenek esetében, hiszen ők is szőke hajúak és kék szeműek voltak, és nem különösebben látszottak kedves embereknek. Ha pl Zeusz villámát vesszük, akkor láthatjuk, hogy háborúztak egymással. A róluk készült ábrázolásokon a mitológiai fegyverek, olyanok mintha kézileg vezérelt technológiák lettek volna. Szerinted lehet kapcsolat a görög istenek és az agarthaiak között?

Feltétlenül. Egészen addig, amíg el nem értünk egy bizonyos fejlettségi szintet, ők úgy mutatkoztak be a felszínen élő embereknek, mint istenek. Miután elértünk erre a pontra, elkezdték magukat idegenekként, földönkívüliként bemutatni. Mikor olyan szintre fejlődtünk, ahol már nem varázslatként tekintettünk a dolgokra, és elkezdtük megérteni a technológiát, változtatniuk kellett a narratíván és istenekből földönkívüliekké „változtak”.

Említetted, hogy földalatti civilizációjuk egy nagyon fejlett város volt...

Hát, igazából, városok egész hálózata.

Létezik-e valamilyen közlekedési rendszer e városok között?

Személyesen nem voltam odalent, ezért nem tudom. De mindenesetre ők ezt Agartha Hálózatnak nevezik.

Ha láthatnák őket, hogy néznének ki ezek a városok? Láttál-e róluk videókat vagy képeket?

Nem láttam róluk semmilyen képet és más információt sem kaptam, csupán annyit, hogy rendkívül módon fejlettek és önellátók.

Vannak-e űrhajóik odalent, amivel repülhetnek?

Igen, van egy egész flottájuk, ami Ezüst Flotta névre hallgat.

Térjünk egy pillanatra vissza a drákonidákhoz. Nem megy ki a fejemből, hogy az okostömbökön azt olvastad, ők már kb 375 000 éve itt vannak. Van-e valami kapcsolat a drákonidák és a sumérok által emlegetett Annunakik között?

Számos kutatás azt mutatja, hogy kapcsolatban voltak és nagyon-nagyon régen kísérleteket végeztek emberi lényeken. Ez a kísérlet elkülönül a Szuperföderációs humanoid földönkívüliek nagy kísérletétől, ami 22 különböző genetikai és társadalmi programot foglal magában. Ez lehet az, amiről Zecharia Sitchin beszélt az Annunakival kapcsolatban. Részletes magyarázatot kaptam arról, hogy az "Annunaki" csupán egy sumér kifejezés, aminek jelentése „földönkívüli”, illetve "azok, akiket Anu küldött a mennyből a Földre". Ez több csoportra is vonatkozott, de elég nyilvánvaló, hogy azokban a szövegekben valamiféle reptilián lényekre utalnak.


Ha megnézzük a sumér véseteket, akkor nem csak olyan alakokat láthatunk rajtuk, akik legalább kétszer olyan magasak, mint a körülöttük álló emberek, hanem avian-okat, madárszerű lényeket is. Vannak olyan sumér vésetek, amelyeken emberi testen madárfej található. Ez nagyon érdekes és megerősítheti azt, amit mondasz, hogy az Annunaki nem csak egy bizonyos földönkívüli csoportra vonatkozik. Van-e tudomásod arról, hogy léteznek-e még más madárszerű lények is a Kék Avian-okon kívül?

Igen, számos különböző fajtájuk van. Vannak közöttük nagyon barátságtalanok is. Ők leginkább 4D-s szinten mozognak. Technológiai alapúak, nem igazán magasabb denzitású éteri, vagy spirituális alapon élnek.


A Tágra Zárt Szemek c. filmben - amiben a Cabal csoportok találkozóján a résztvevők maszkokat viselnek - megfigyelhető, hogy a maszkok között nagyon sok Avian, vagy madárszerű maszk is van, jelezve, hogy a viselő személy ember, de a feje egy madáré. Szerinted ezek az avian maszkok kapcsolódhatnak azokhoz az avianokhoz, akik meglátogattak minket a múltban?


Az ősi Egyiptomban Avianként ábrázolták Toth-ot és Hóruszt. Az Egység Törvénye c. könyvben az áll, hogy hatodik denzitású lények érkeztek és elkezdték tanítani az embereket bizonyos információkra. De miután elmentek, egy bizonyos csoport eltorzította a tanításokat és kultuszt szervezett köréjük, és ettől kezdve a tanítások összekapcsolódtak a negativitással.


Mit gondolsz, mennyire lehet igaza Sitchin-nek? Szerinted a drákonidák összekötötték a genetikájukat a miénkkel, hogy megteremtsenek egy primitív munkás fajt, egy "Ádámot" vagy "Adamu"-t, ahogyan a sumér szövegekben utalnak rá?

Nem vagyok meggyőződve afelől, hogy ezt pont az a csoport tette. Tudok róla - és ez talán sok ember számára felkavaró dolog lesz hallani - hogy több különböző faj keverte bele a genetikáját a miénkbe. Egy kis mennyiségű reptilián DNS is bele van keverve az emberi faj génállományába.

A te megértésed szerint, a drákonidák egész idő alatt itt voltak? Nem mentek innen sehová sem?

Egy ideig háborúk dúltak a Föld felett. Voltak olyan időszakok, amikor a drákonidák visszavonultak és hátra hagytak a fajuk tagjai közül néhányat. Aztán voltak időszakok, amikor a drákonidák visszatértek és kiűztek innen más földönkívüli csoportokat. A Föld bolygónak a több százezer év alatt elég vad történelme volt.

A sumér feljegyzésekben szerepelnek a Lamia-k, vagyis a kigyóemberek.


Aztán ott vannak a mezoamerikai lépcsős piramisok, ahol drákó fejek láthatóak a piramis tetején. Mindenki azt gondolja ezekről, hogy pusztán csak kígyófejek. Gondolod, hogy ezek olyan példák, amik arról tanúskodnak, hogy a drákonidák megvetették a lábukat a Földön?


Lehetséges. Vannak más lények is, pl a raptorok, akiket sokan összetévesztenek a reptiliánokkal, ők sokkal madárszerűbbek, legalábbis, ami a mozgásukat illeti. És sokuknak tollazat fut végig a hátán. Ők egyfajta keverékei a reptiliánoknak és aviánoknak.


Gondolod, hogy bármi, amit csak humanoid formában el tudunk képzelni, az létezik valahol odakint?

Nagyon valószínű.

Térjünk vissza az eredeti témánkhoz. A drákonidák tehát kapcsolódnak a sumér leirások alapján az Annunakihoz... és azt mondtad, hogy visszaszorították őket, majd pedig visszatértek... Ezek alapján ők elég rosszindulatú népek, ugye?

Óh, nagyon is.

Legendák szólnak arról, hogy embereket áldoztak fel ezeken a lépcsős piramisokon, és ezzel az emberáldozattal e lények előtt akartak tisztelegni.

Igen.

Szóval ha ezek ennyire rossz fiúk, akkor miért akarna velük bárki is együttműködni?

Hát azért, mert akik ilyenre adják a fejüket, azok maguk is rossz fiúk.

A német titkos társaságokra gondolsz?

Igen, és később más nyugati titkos társaságok is bekapcsolódtak.

Miért akarna bárki Németországban, vagy bárhol máshol együttműködni egy olyan csoporttal, ami ennyire negatív és tisztán láthatóan sokkal erősebb és hatalmasabb náluk? Mi hasznuk származhat egy ilyen kapcsolatból?

Technológia. És ezen kívül szövetség egy olyan csoporttal, akiknek a segítségével elkezdhettek kijárni az űrbe és találkozgatni más csoportokkal is, akik persze szintén nem voltak túlságosan barátságosak. A német okkult társaságok úgy döntöttek, hogy szövetségre lépnek a "játszótér kemény legényeivel".

Mi volt a szerepe az agarthaiaknak abban, hogy a németek kezdetben csak a Haranggal rendelkeztek, majd elkezdtek kiépíteni egy teljes szakadár civilizációt?

A németek jobban együtt tudtak dolgozni az agarthaiakkal. Jobban hasonlítottak is hozzájuk a szőke haj, kék szemek miatt, és a mesterfaj ideológia is összekötötte őket...

Az agarthaiak hozzánk hasonló magasságúak?

Igen, talán kicsit magasabbak, de úgy nagyjából azonos magasságtartományba tartozunk.

És milyen ruhát viselnek?

Egyrészes, testhez simuló ruhát hordanak. A németek ehhez hasonló egyenruhákban utazgattak és repülgettek mindenfelé. Az 1950-es években kapcsolatba léptek emberekkel, azt híresztelvén magukról, hogy ők földönkívüliek és azért vannak itt, hogy a Föld bolygó javát szolgálják.

Melyik csoporttal vették fel először a kapcsolatot a németek? A drákonidákkal vagy az agarthaiakkal? Vagy nagyjából egyszerre történt meg a kapcsolatfelvétel?

Azt hiszem, először a drákonidákkal találkoztak. Az agarthaiakkal csak lassan alakították ki a kapcsolatot, amikor ásatásokat végeztek keleten a vimanákról és más hasonlókról szóló ősi iratok után kutatva.

Az agarthaiak meghívták a németeket az otthonaikba, levitték őket, megmutatták a társadalmukat, és felfedték a szuper technológiáikat előttük?

Az agarthaiak a második világháború vége felé hívtak meg néhány németet a hálózatukba és ősi romokat mutattak meg nekik az Antarktisz jege alatt. 
 

A legtöbben azt gondolhatnák, hogy azt területet mindig gleccserek takarják. Hogy építhetsz fel ilyet egy gleccser alatt?

Nagyon sok ősi rom van, amelyet a gleccserek teljesen összenyomtak. Földalatti városok egész hálózatai helyezkednek el a gleccserek alatt. A termikus aktivitás mindenféle alakzatot hozott létre, például jégbe vájt lávacsöveket. Emellett hatalmas kupolás terültek találhatók a jég alatt, amik alatt városok vannak.

A vulkanikus tevékenységből származó hő elég meleget biztosít ahhoz, hogy kényelmesen lehessen ott élni? Mert ha igen, akkor ez hasonló lehet az eszkimók által épített iglukhoz. Gyerekként csináltam ilyet, amikor cserkész voltam. Mikor hóerődöt építettünk, először mindig ástunk egy hóhányást egy fa oldalába, és ahogy benne lélegeztünk, a leheletünk rögtön elkezdte megolvasztani a havat és az jéggé változott az iglu falán. És annak ellenére, hogy jég vett minket körül, nagyon meleg és kényelmes volt benne tartózkodni.

Igen, a talajban tárolt hőenergia felgyülemlett az üregben.

Azt mondtad korábban, hogy a földkéreg, vagy a bolygó forgástengelye kimozdult a helyéről és az a terület, amit ma Antarktisznak hívunk, valaha lakható volt és máshol helyezkedett el a Föld felszínén?

Igen, valószínűleg nagyjából Ausztrália környékén lehetett.

És azt mondod, hogy valamiféle települések voltak ott, mielőtt ez a katasztrófa bekövetkezett?

Igen, egy ősi civilizáció élt ott.

Ez a kataklizma az atlantiszi árvíz lehetett, ami 13 000 évvel ezelőtt történt?

Nem, nem, ez a civilizáció sokkal régebbi volt annál.

Mikorra tehető mindez?

Nem tudom. Annyit tudok, hogy az emberek először azt gondolták, hogy ez volt az agarthaiak eredeti otthona, de azon információk alapján, amiket én olvastam, ezek a települések sokkal régebbiek annál, minthogy az agarthaiak otthonai lehettek volna. Már sok idő eltelt azóta, mióta olvastam erről, így nem tudom pontosan elhelyezni az időben, de az agarthaiak nyilvánvalóan tudtak ezeknek a helyeknek a létezéséről.

Ezeket a romokat az ősi építő faj hagyta hátra? Ennyire öregek lennének, millió évesek?

Nem.

Mit láthattak ebből a németek? Először is, hogyan jutottak el az Antarktiszra? Járt ott valaki a modern idők előtt? Úgy tudom, hogy Cook kapitány járt arrafelé...

Igen, azt hiszem vezettek néhány expedíciót arra. Három lakott város van a jég alatt.

Az Antarktiszon?

Igen.

Mikor mentek oda a németek? Ezek a városok már lakottak voltak akkor?


Az egyik város elhagyatott volt, viszont ez a hely tökéletesnek bizonyult a német tengeralattjárók számára, hogy megközelítsék a jég alatti barlangot. Tökéletes volt abból a szempontból is, hogy onnan kezdhettek el építkezni. Ugyanakkor befelé haladva volt két másik város is, amelyek már lakottak voltak, két másik csoport lakott bennük. Nincs tudomásom arról, hogy kik voltak ők, de ezek végül szövetkeztek a németekkel.

Az agarthaiak megmondták a németeknek, hogy merre kell hajózniuk? Ők már ezek szerint ismerték ezeket a helyeket korábban?

Igen.

Az agarthaiaknak miért volt szükségük a németekre ahhoz, hogy bármit is fejlesszenek, amikor ott volt nekik a hatalmas Agartha Hálózat, és a földalatti városaik?

Nos, meghívtak néhány németet az Agartha Hálózatba, majd egy egyezményt kötöttek, és ennek értelmében segítettek a németeknek az antarktiszi térségben és Dél-Amerika keleti partjainál földalatti bázisokat és felszíni városok építeni. Ezek a települések aztán szinte teljes mértékben németek lakta területek lettek.

Szóval a németek, mondhatni aláírási bónuszként kapták ezt, és ezek talán olyan területek lehettek, amikről a agarthaiak tudhattak, hogy nem éppen vendégszerető helyek voltak, de mézesmadzagként odaadták őket a németeknek.

Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen csak az egyezmény részét képezte.

Az agarthaiak korábban nem építették ki ezeket a területeket? Elhagyott helyek voltak, mint az az antarktiszi terület, amit említettél?

Ezeket a helyeket a németek építették ki.

Azt mondod, hogy amikor a németek felbukkantak arrafelé, akkor az a hely elhagyatott volt. Beszéljünk erről egy kicsit. A tengeralattjáró lement a jég alá, majd feljött, és azt mondod, hogy a vulkanikus tevékenység következtében meleg környezetet talált, olyan volt mintha egy kupolában lenne.

Így van.


Mit láttak, amikor feljöttek a tengeralattjáróval? Nőtt ott fű, vagy megtalálható volt ott bármilyen életforma? Vagy tényleg csak jég és hideg létezett?

Nem teljesen ismerem a részleteket, de azt tudom, hogy nagyon sok épületmaradványt találtak, amik romos és elhagyatott állapotban voltak. Tehát már volt egy földalatti komplexum, amit belakhattak, felújíthattak és beüzemelhettek.

Ezek az épületek olyasmik lehettek, mint az ősi építő faj építményei, piramisok például?

Nem, nem, ezek nem olyan régiek voltak.

Hogy nézhettek ki ezek a romok?

Nem tudom, képeket nem láttam, csak olvastam róluk.

Mennyire volt fejlett az épületekben talált technológia? Mint a puebló indiánoké?

Nem, ezek fejlett építmények voltak, de működőképes, fejlett technológiát sehol sem találtak. Úgy tűnt, hogy azokat valaki már korábban"elvitte" onnan.

Amikor azt mondod, hogy fejlett építmények, akkor olyan hatalmas létesítményekre kell gondolnunk, mint a felhőkarcolók Manhattan-ben?

A németek akkori technológiájához képest voltak fejlettebb épületek, legalábbis az akkori időkben dokumentáltakhoz képest.

Hány fős különítményt küldtek le a németek, hogy felderítsék a helyet? Először is, lehet tudni, hogy mekkora volt maga a terület, négyzetméterben?

Nem. Bár nem tudom pontosan megmondani, hogy mekkorát de elég nagy különítményt küldtek az Antarktiszra, Argentínába, Brazíliába, mindenfelé szétrajzottak Dél-Amerika szerte, és újraindították az antarktiszi bázist. Infrastruktúrát és hálózatot építettek ki odalent és mindez nem került túl nagy erőfeszítésükbe.

Többnyire tengeralattjárókat használtak, hogy eljussanak az Antarktiszi bázisra, és így mellőzhették a légi utat, ami során esetleg észrevehették volna őket?

Tengeralattjárókat és a nagyon fejlett légi járműveiket kellett használniuk ehhez.

Azt mondtad, hogy az agarthaiak irányították őket Dél-Amerika felé. Az ott található helyek hasonlóak voltak az ősi építő faj létesítményeihez, vagy inkább csak egy dzsungelhez hasonló hely volt?

Dzsungelt kell elképzelni és barlangokat.

Az ősi építő faj barlangjai?

Nem, ezek szimplán olyan barlangok voltak, amelyekben a németek a saját infrastruktúrájukat kiépíthették.

Tehát semmilyen ősi vonatkozása nem volt ezeknek a helyeknek...

Így van. Teljes mértékben a saját erőforrásaikkal építették ki őket.

Az antarktiszi bázis kiépítése azelőtt történt, mielőtt a németek elkezdtek volna terjeszkedni a bolygón kívül is? Mielőtt máshol is építkezésbe kezdtek volna?

A németek már korábban elkezdtek kijárkálni az űrbe. De az Antarktisz jege alatti terület csak azután jött képbe, miután a tengelyhatalmak számára nyilvánvalóvá vált, hogy el fogják veszíteni a háborút.

Tehát szükségük volt egy rejtekhelyre és ez tűnt a legjobb megoldásnak számukra?

Igen. Már évekkel korábban elkezdték kiépíteni, helyreállítani az Antarktiszon található épületeket. Évekkel előre tudták, hogy számukra rosszul fog végződni a háború.

A drákonidák és az agarthaiak kombinált segítségével a németek tökéletesítették a Harang-ot. Merthogy ők valójában nem nácik voltak, hanem német titkos társaságok.

És hozzátenném, hogy a Harang nem egy jármű volt, hanem egy meghajtórendszer. Nem tudtál beszállni egy Harang belsejébe.


A németek tehát kimerészkedtek az űrbe. Hová mentek először? És milyen érdekes dolgot találtak?

Először a Holdra mentek. Volt egy pár félresikerült kísérletük, hogy felépítsenek ott egy bázist...

Hány ilyen Haranggal meghajtott hajójuk volt?

Kezdetben kevesebb, mint 100 db.

Ezek között volt-e olyan, amely elég nagy méretű volt ahhoz, hogy jelentős létszámú személyzetet szállítson?

Igen, több különböző méretű is volt. Azt hiszem három különböző méretben készült.

Mekkora volt a legnagyobb?

Kb. 27 méter széles.

Hát abba, jó sok mindent elfért.

Nem olyan sok, ha figyelembe vesszük a hajón lévő szobák méreteit. De a 27 méter sokkal nagyobb volt a 7,5 métereshez járműhöz képest, bár nem emlékszem a pontos méretekre.

Korábban elmondtad a Szuperföderációs csoportokkal kapcsolatban, hogy a Hold túloldalán van egy hatalmas település, ahol mindenkinek megvan a saját diplomáciai zónája...

Igen, több település is van a Holdon.

Az ott élő csoportok miért nem űzték ki a németeket, amikor megjelentek, hogy területet szerezzenek maguknak?

Azért, mert a németek diplomáciai területen építették fel a bázisukat, néhány szövetségesükkel együtt

Valóban? Talán a drákonidákkal?

Én azt hiszem, hogy főként a drákonidákkal.

Tehát olyasmi komplex egyezményeket köthettek, ami alapján a németek bármit megtehettek.

Így van.

Említetted, hogy az 1930-as és 1940-es években az agarthaiak összedolgoztak a német okkult társaságokkal. Ezek az agarthaiak ma is itt vannak?

Igen, nagyon is. A titkos űrprogramoknak földönkívüliekként mutatkoztak be, és a titkos űrprogramok csak az 1970-es években jöttek rá arra, hogy ők nem azok, akiknek mutatják magukat. És mivel lelepleződtek, a titkos űrprogramok előtt felhagytak azzal a gyakorlattal, hogy földönkívüliekként állítják be magukat. Ugyanakkor a bolygó felszínén élő számos emberrel még mindig ezt játsszák.

Az agarthaiak részesei a Szuper Föderációs Tanácsnak?

Nem.

Tehát teljesen különállóak?

Igen. Van egy másik csoport, amely külsőre nagyon hasonlít az agarthaiak kinézetéhez, csak sokkal magasabbak. A mi átlagos méreteinkhez képest magasabbak (kb 270-300 cm), egy kicsit nagyobb homlokuk van és északi típusúaknak néznek ki. Szóval különböznek tőlünk.

Az agarthaiak szoktak találkozni más intelligens civilizációkkal is? Vagy inkább elvannak magukban? Mi az ő szerepük a jelenlegi földönkívüliekkel kapcsolatos geopolitikában?

Szövetségben állnak más ősi szakadár civilizációkkal, tehát nem mi vagyunk az egyetlenek. Emellett szövetséget kötöttek más földönkívüli csoportokkal is.

Nyilvánvalóan a titkos űrprogramok története, kialakulása, fejlődése egy nagyon komplex téma és mi most éppen hogy csak a felszínét kapargatjuk és nagyon sok félelmetes dologról beszéltünk már. Mit mondanál azoknak, akik nem látták a korábbi epizódokat? Van félnivalónk ezektől a németektől, agarthaiaktól, drákonidáktól? Valóban csak nyershús vagyunk a terítékükön?

Nem, a legfontosabb terveik már nem fognak teljesülni. Ugyanis egy új csoport lépett be a Naprendszerünkbe. Elég hatékonyan semlegesítenek minden olyan próbálkozást, amivel ezek a csoportok nagyobb kárt okozhatnának nekünk. Én a helyedben bármilyen félelmetes hírt, amit a hírekben látsz, egyszerűen figyelmen kívül hagynék. A jövő sokkal pozitívabb dolgot tartogat a számunkra, ha a Titkos Űrprogram Szövetségnek és a Gömb Szövetségnek sikerül elérnie a célját.

Tehát akkor nem kell félnünk, igaz? Mert ez az amivel ezek a csoportok egyfolytában próbálkoznak, félelmet akarnak generálni.

Így van.

És úgy tűnik, hogy nagyon hatékony ellenintézkedésekkel szembesültek, és megállítják őket a céljaik elérésében.

Igen.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése