2016. június 2., csütörtök

Kozmikus Közzététel - IV/8.

ÚJABB BELSŐ FÖLDI TALÁLKOZÓK – A belső földi csoportokból alakult tanács képviselői először találkozhattak a Gömb Lény Szövetség lényeivel a titkos űrprogramok Kuiper-övben található bázisán. Corey és Gonzales delegáltként kísérték a képviselőket ezen a találkozón, amely számos meglepetést tartogatott a résztvevők számára. A találkozón történtek következtében gyökeres változás állt be a korábbi szövetségesek viszonyában, emellett pedig a bolygó felszínén élő emberek számára pozitív fejlemények is útjára indultak.


A korábbi adásokban végigvettük a belső földi emberekkel történt első találkozód részleteit. Azóta viszont újból részt vettél egy találkozón, igaz?

Igen, ezt megelőzően viszont még részt vettem egy megbeszélésen a Titkos Űrprogram egyik Kuiper-övben található bázisán, ahol a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsával találkoztam. Azután viszont újra találkoztam a belső földiekkel, és ez egy igen jelentőségteljes találkozó volt. Az a belső földi csoport, amelyikkel én beszéltem, és amely a Szaturnusz szimbólumát viselte, most már elmondhatom, hogy "Anshar" névre hallgat.

(Szerk – Ez a kifejezés - az „Anshar” - megtalálható a sumér nyelvben és mitológiában. A sumér nyelvet az ún. "agglutináló" vagyis ragozó nyelvek közé sorolják. Ez azt jelenti, hogy a szótövekhez, a szavak alapalakjához toldalékok kapcsolódnak, így a szavak több szóelemet is tartalmaznak. Biago Russo "Istenek rabszolgái – az emberiség hajnala" című könyvében ezt írja erről: "a szótagok szó szerinti jelentése alapján az AN azt jelenti "ég", a SHAR-nak viszont több jelentése is van, úgymint "univerzum", "világ", "mindenség", "teljesség", olykor abban az értelemben, mint "legfőbb", vagy "király". Mindebből arra következtethetünk, hogy a két elnevezés együtt (ANSHAR) azt jelenti: "Egész ég/teljes ég".Úgy volt, hogy Kaaree, a papnő, a csoport delegációjának tagjaként szintén jelen lesz majd ezen a találkozón. Így aztán engem is meghívtak és én is nagy izgalommal vártam a fejleményeket. Megérkezett a delegáció az egyik űrhajójukkal. Láttam őket bejönni, majd a folyosókon átkísértük őket a találkozó konkrét helyszínére. Gonzales és én is ott voltunk. Egyszerűen érezni lehetett a levegőben az izgatottságot. A várakozás izgalma csak úgy sugárzott a belső földi csoportok képviselőiről.

Hiszen ők korábban nem voltak kapcsolatban a Gömb Lényekkel.

Így van. A könyvtárban lefolytatott beszélgetés alapján elmondható, hogy nem álltak kapcsolatban velük, ez volt tehát az első kapcsolatfelvételük a Gömb Lényekkel, akiket ők „Őrzőknek” neveztek. Szóval nagyon izgatottak voltak...

Hogyan nézett ki ez a bázis? Le tudnád írni a jellemzőit?

Elég spártai jellegű volt, nem valami szuper high-tech helyszínre kell gondolnunk. Egyszerűen csak olyasmi volt, mintha egy földalatti katonai bázison lettünk volna. Semmi különösebb jellemzője nem volt, a terem belső része egyáltalán nem nézett ki sci-fi-szerűnek. A mennyezet is normál magasságú volt, kivéve talán a termet, ahol maga a találkozó zajlott. Olyasmi volt, mintha valamilyen raktárnak használták volna. De lényegtelen, hogy korábban mit tároltak benne, ugyanis nagyon izgatottan vártam a Kék Avian-ok érkezését.

Mielőtt odaértünk volna a terembe, üdvözöltem Kaaree-t, aki ekkor már sokkal inkább hivatalosan viselkedett és igen nagy várakozással tekintett a találkozó elé. De kedves volt, ő is üdvözölt, majd rögtön elindultunk a találkozó helyszínére. Gonzales tudta, hogy pontosan hová megyünk, én nem. Haladtunk előre a delegációval, aztán Gonzales-szel kb 4-5 méter távolságban egymással szemben megálltunk. Kaaree és két másik társa álltak elöl, de a delegációból még mások is voltak ott. Ők voltak tehát elöl, mi pedig ültünk és vártuk, hogy Raw-Teir-Eir megjelenjen. És akkor legnagyobb meglepetésünkre, egy háromszög-fejű lény jelent meg! 
 

Ez volt az a lény, aki - amikor találkoztál vele - nem szavakkal kommunikált.

Igen. Az a kommunikáció teljes csendben zajlott.

Lehetséges, hogy ő volt a legfejlettebb a Gömb Szövetség lényei közül?

Talán... Nem tudom. Erről nem kaptam információt tőle sem itt, sem korábban. Szóval, ez egy nagyon bizarr találkozó volt. Ültünk és néztünk jobbra-balra, oda-vissza és közben teljes csönd volt.
 

Az aranyháromszög-fejű lény kb 3 - 3,5 m magas volt. A feje majdnem olyan széles volt, mint a válla, talán még kicsit szélesebb is. Nagyon vékony volt. A karjai, lábai szintén nagyon vékonyak voltak. Úgy tűnt, mintha a végtagjai vízben hullámzottak volna, nagyon furcsa mozgást végeztek. A kezein és a lábain is 3-3 ujj található. A lábujjai egy nagyon furcsa hullámzó mozgást végeztek. A kommunikáció teljes csendben zajlott és jó darabig eltartott. Szinte lehetetlen megbecsülni, hogy mennyi ideig, de az biztos, hogy jó ideig zajlott. Csak ültünk, néztük egymást és az egyetlen, aki mozgott, az a háromszögfejű lény volt. Gonzales és én folyton egymásra néztünk, teljesen természetellenesnek tűnt az egész jelenet, aztán egyszer csak hirtelen vége lett.

Meddig tartott ez a nagy csönd?

Talán 30-40 percig, szubjektív megítélésem szerint. Egy jó darabig eltartott.

Intuitív módon sem tudtál rájönni, hogy miről folyhatott a kommunikáció?

A háromszög fejű lény részéről egyáltalán nem érzékeltem semmit, de az Anshar csoport részéről némi aggodalmat éreztem. Izgatottságot, egy kis zavarodottságot, és más dolgokat, de nem tudtam, hogy ezeket az érzelmeket mi váltotta ki belőlük, és a beszélgetés tartalmával kapcsolatban mire vonatkozhattak. Nem volt tudomásunk arról, hogy a két fél pontosan miről kommunikált. És miután a beszélgetésnek vége lett, a háromszög fejű lény – mintha csak csatornát váltanál a rádión – abban a pillanatban eltűnt!Fokozatosan elhalványult, vagy hirtelen teljesen eltűnt?

Hirtelen eltűnt, mintha ott se lett volna. A delegáció izgatott lett, de ugyanakkor volt egy kis felindulás is, szóval kicsikét felzaklatta őket az egész. És nem volt idejük utána gyorsanjában megbeszélni a történteket, ugyanis találkozniuk kellett ugyanazzal a belső földi csoportokból alakult tanáccsal, akikkel mi is találkoztunk Gonzales-szel, és amiről már korábbi epizódokban beszéltünk. Sietniük kellett tehát vissza, hogy találkozzanak ezzel a tanáccsal.

Az Anshar volt az egyedüli csoport, akiknek engedélyük volt arra, hogy találkozzanak a háromszög fejű lénnyel?

Az Anshar, és rajuk kívül még egy másik csoport volt jelen, akik a csillag szimbólumát viselték. De ők jóval hátrébb álltak. Szóval a találkozót követően mindenki indult vissza gyorsan. Ahogy elhagytuk a találkozó helyszínét, próbáltam szóba elegyedni. Kaaree azt mondta, hogy a megbeszélés jól ment, és tanultak néhány olyan dolgot, amit már rég óta szeretnének tudni. Zavarba ejtette őket, hogy a dolgok állását most az Őrzők nézőpontjából is hallották, miszerint a belső földi csoportok "nem voltak megfelelő gondnokai ennek a bolygónak". Lehet, hogy volt más információ is, amit megtudott a beszélgetés során, de azt nem mondta el nekem, és nagyon gyorsan távozott a találkozó helyszínéről.

Azt hiszem, senki sincs nálad jobb helyzetben ahhoz, hogy kitalálja, mindez vajon mit jelenhet. Miért nem voltak megfelelő gondnokai a bolygónak?

Nos, azt hiszem az egésznek köze lehet ahhoz, ahogyan ezek a belső földi csoportok kapcsolódtak és interakciót folytattak a felszíni lakossággal, vagyis amiről már korábban beszéltünk, hogy időnként megtévesztették őket és a felszíni lakosság bizonyos részeit bábuként használták/kihasználták. Ezen kívül - bár nem mindegyikük – de néhány belső földi csoport érintett volt az ún. „genetikai gazdálkodásban”, vagyis belepiszkálgattak a felszíni lakosság genetikájába. És azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban tudhattak meg bizonyos részleteket ezen a találkozón.

Szóval ezzel arra akarsz utalni, hogy bizonyos belső földi csoportok – a mi nézőpontunkból szemlélve – negatívnak minősülnek, mert lényegében együttműködtek a Cabal-lal? Talán ezért mondhatták, hogy nem voltak megfelelő gondnokai a planétának.

Igen. És hozzá kell tegyem, hogy amikor a hét belső földi csoport összejött, akkor az egyik csoport láthatóan kényelmetlenül érezte magát a többiek jelenlétében. Láthatóan nem kedvelik egymást és néhány csoport jobban hajlik a negatív, csak önmagukat szolgáló viselkedés felé, más csoportok pedig jobban húznak mások szolgálata felé, de úgy, hogy közben azért az önfenntartásukat az ne veszélyeztesse.

És mi van azzal, hogy bizonyos belső földi lények istenként mutatkoztak be a felszíni lakosságnak? Ez is része lehet a nem megfelelő gondnokságnak? Nem kellett volna nekik ilyesmit tenniük, vagy pedig ez is része volt a szerepüknek?

Ők úgy hittek, hogy ez a szerepük. Nagyon sok lény, akik önmagukra mint őrzőkre tekintettek, és részt vettek ebben, úgy hitték, hogy ez a szerepük. De hogy a Gömb Lények egyetértettek-e ezzel, vagy sem, azt nem tudom. Kaaree távozása után Gonzales később kapcsolatba lépett velem és azt mondta, hogy miután ezek a belső földi csoportok elhagyták a Őrzőkkel való találkozó helyszínét, találkoztak a belső földi Tanáccsal, és ez a találkozó abban a formában az utolsó ilyen összejövetelük volt.

Gonzales is részt vett azon a találkozón?

Nem.

Gonzales azért rendesen ki lehet akadva, mert te és ő lényegében delegáltak vagytok, ti vagytok a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának egyetlen összekötői, az egyetlenek, akik részt vettek ezen a történelmi találkozón, ahol az Őrzők találkoztak a belső földi tanács képviselőivel. És még ti sem tudjátok, hogy mi történik?

Teljes csönd van. Semmit nem tudunk.

Hát, azt hiszem, ez eléggé felzaklathatja a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsát!

Nos, ez a találkozó igazából nem rólunk szólt...

Akkor miért voltatok ott egyáltalán? Miért vittek fel benneteket egy olyan találkozóra, ahol semmit sem láthattok, semmit sem hallhattok?

Nem tudom... Hogy őszinte legyek, én magam sem látom semmi okát annak, hogy miért kellett mégis megjelennem. Ez volt a nyitány az Anshar és szövetségesei számára. Már egy ideje kijárnak a Kuiper-övben lévő bázisra, így aztán már ápolgatták ezeket a politikai kapcsolatokat.

Tehát azt mondod, hogy a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsa időnként kiviszi a belső földieket a Kuiper-övbe?

Igen. Gonzales több olyan találkozón is részt vett, amik a belső földi csoportok illetve a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsa közt zajlottak.

Azt mondtad korábban, hogy amikor lent voltál a belső földön, az 50-es évek klasszikus repülő csészealjaihoz hasonló hajókat láttál a barlangban illetve sziklákon keresztül repülni...

igen, és pontosan ezen utazás végeztével, Gonzalest a saját hajójukon hozták vissza pont erre a Kuiper-övben található bázisra.

Azért hoztam fel ezt, mert annak ellenére, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezek az emberek a föld belsejében élnek, mégis könnyedén keresztül tudnak utazni a naprendszerünkön és bárhová el tudnak jutni saját maguktól is.

Igen, ez teljes mértékben így van.

És talán még a Naprendszerünkön túlra is képesek eljutni.

Igen, ugyanis kolóniáik vannak más csillagrendszerekben.

Nahát, eddig erről még nem hallottunk!

Nekik és a majáknak is vannak kolóniáik másutt. A maják egyébként egyre aktívabbá kezdenek válni és róluk nemsokára részletesebben is beszélni fogunk.

Van egyébként konkrét információd arról, hogy pontosan hol vannak a belső földiek kolóniái? Van valamilyen beazonosítható csillag, aminek a közelében megtelepedtek?

Az egyetlen csoport, akikről tudomásom van, azok a maják. Ők pedig a plejádi csillagrendszer világaiban kolonizáltak. És kb 40 millió embert vittek magukkal a Földről.

Szerinted a belső földiek miért jöttek zavarba attól, amit a háromszög fejű lény mondott nekik? Hol van itt a csavar a történetben?

Nem mondanám a belső földiekre azt, hogy önelégültek lennének, de tény, hogy nagyon hosszú ideig így viselkedtek. Úgy érezték, hogy a dolgokat a tőlük telhető lehető legjobb módon intézik és helyesen cselekednek. Minden egyes alkalommal, amikor kataklizma történt a bolygó felszínén, megtették a magukét és segítettek a felszíni emberiségnek, annak ellenére, hogy sok esetben ezt manipulatív, tisztességtelen módon kivitelezték és nem voltak őszinték. Ez a mostani találkozó viszont sokuk számára egy ébresztőként szolgálhatott.

Ha azt mondták ezeknek az embereknek, hogy nem voltak megfelelő gondnokok, most viszont kaptak egy új direktívát, hogy fel kell fedniük magukat előttünk, akkor lehet, hogy most megijedtek ettől, és félnek, hogy meg is ölhetik őket?

Igen. Amikor egy későbbi alkalommal újból találkozhattam velük, pontosan ugyanezt mondták nekem. A fentiekben tárgyalt találkozót követően néhány nap elteltével Gonzales-től azt az információt kaptam, hogy nem alakult túl jól a belső földi tanácsot alkotó csoportok közti találkozó. Három csoport – megkértek rá, hogy biztonsági okokból ne fedjem fel, hogy pontosan mely csoportok voltak azok, de azt gondolom, hogy sokan már így is kitalálhatták (az omega csoport volt az egyik) – kivált ebből a belső földi szövetkezésből.

Na, de korábban azt mondtad, hogy azért alakult meg ez a belső földi szövetség, mert halálos fenyegetést kaptak a Cabal-tól, és csak úgy képesek megmenekülni, ha egyesítik erőiket. Vajon mi lehet az, ami most arra késztette őket, hogy mégis kiváljanak a szövetségből? Mert ez jelenleg élet-halál kérdésnek tűnik a számukra?

Igen, de nem mondhatok erről többet anélkül, hogy közben ne fedném fel a kilétüket...

Ok. Tehát akkor ők most kiváltak, mennek a maguk útján és megpróbálják megragadni a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Mondjuk úgy, hogy az egyik csoport kapcsolatban van egy olyan nem-evilági csoporttal, amelynek sok érdekeltsége és ingatlanja van Afrikában. Vagyis vannak más szövetségeseik is, nem csak egy vasat tartanak a tűzben...

Történt még más is a háromszög fejű lénnyel folytatott találkozó során? Történt még valamilyen más esemény is, vagy utána csak egyszerűen visszatértél az otthonodba?

Röviden átbeszéltük, hogy mi zajlik a különböző titkos űrprogramokban, és hogy milyen mendemondák terjengenek. A Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsa és a Földi Szövetség is egymáshoz lazán kapcsolódó csoportokból tevődik össze. Nagyon sok a politika a különböző csoportok között és több egymással ellentétes napirend is van. Szóval mindig nagyon érdekes hallani a különböző pletykákat.

Ezeket nem oszthatod meg velünk?

Nem tartozik szorosan a témához, de a katonai hírszerzéshez kapcsolódik – egy alacsonyabb rangú titkos űrprogram csoport nemrégiben kivált a Titkos Űrprogram Szövetségből és most úgy tűnik, hogy megpróbálják úgy pozícionálni magukat, hogy a dolgok hasonlóan legyenek kiszivárogtatva a nyilvánosságra előtt, mint amikor a 80-as években a lopakodók létezésére fényt derítettek. Szóval ez a csoport már nem tagja a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának. Ez a csoport a tanács azon tagjai közül került ki, akik azon a véleményen vannak, hogy minden repülő tárgy a miénk, itt nincsenek földönkívüliek, a régmúltban voltak, de most már nincsenek. Ezeket az elveket vallják.

Azt mondod, hogy az alacsonyabb rangú katonai titkos űrprogram hivatalos felfedést fog tenni az emberiség előtt?

Igen, fokozatosan, szakaszosan.

Tehát mondjuk bejelentik az X-37B létezését, ami egy kisebb űrrepülőgép, ami képes 1 évig a Föld körül keringeni, majd újra landolni?


Nagyon valószínű, hogy ez inkább azokra a különböző űrállomásokra terjed majd ki, amik Föld közeli pályára vannak állítva és az ISS Nemzetközi Űrállomásnál kb 30-50 évvel fejlettebb technológiával rendelkeznek. Havonta néhány alkalommal repülnek ezekkel. Valószínűleg ilyesfajta információkkal fogják kezdeni a felfedést.

Ezekkel körbe lehet repülni a Naprendszerünkben?

Azon a szinten, amin ők használják, igen, de nem olyan gyorsan és olyan rövid idő alatt, mint a magasabb szintű űrprogramokban.

De akkor ezek szerint ezt nyilvánosságra hozhatják. Ha ezt a programot felfedik, akkor ennek keretében azt fogják majd elmondani nekünk, hogy a hadseregnek űrhajói vannak, amikkel a Naprendszerünkben utazni lehet.

Így van. Továbbá arról is kaptam információt, hogy számos titkos űrprogramban szolgáló bennfentest készítettek fel és nem-hivatalosan feloldották őket a 20 éves titoktartási megállapodásuk hatálya alól.

Miért mondhatják ezek a katonai csoportok, hogy nem léteznek földönkívüliek és minden űrhajó a miénk? Mi áll e mögött a terv mögött?

A részleges közzététel narratívája, amin néhány csoport erősen dolgozik. Ez lényegében a szemünk előtt zajlik már most is. Találkozhatsz vele a tv-műsorokban, a reklámokban, hirdetésekben...

Beszéltünk korábban az X-akták sorozat január 24-én sugárzott első epizódjáról, ami 3 nappal azután került adásba, hogy a CIA egy eldugott, korlátozott nyilvánosságra hozatalt hajtott végre a saját weboldalán. A X-akták ezen epizódja alapvetően arról szól, hogy alig vannak földönkívüliek, és minden odakint lévő cucc a miénk. Mulder azt mondja ebben a részben: "Egész végig megtévesztettek bennünket. Ezek emberek voltak!" Azt mondod, hogy az ilyesféle tartalom része egy bizonyos típusú nyilvánosságra hozatali narratívának, amit szándékosan tolnak előre?

Igen, az X-akták ezen része pontosan ugyanazt a narratívát követi, mint amivel az űrparancsnokságok embereit évtizedek óta tömik.

Hogyan lehet valaki annyira naiv, hogy ezt elhiszi? Úgy értem, hogy hiheti valaki komolyan azt, hogy nem léteznek földönkívüliek?

Ha most kimegyek az ajtón, odakint rengeteg embert fogok találni, akik a mainstream média kondícionálása miatt nem hiszik, hogy léteznek földönkívüliek.

Igen, na de ezek a fickók odakint repülgetnek az űrben – mondtad, hogy repülőik vannak, amikkel a Naprendszerben utazgatnak. Aztán piramisok vannak a Marson. Van egy arc is a Marson. Vajon mit gondolnak, mi lehet az?

Nos, pont ugyanazt gondolják, mint amit ebben az X-akták részben bemutatnak, hogy igen, voltak - főleg az ősi múltban - elszórt kapcsolatfelvételek földönkívüliekkel. De minden ami ma van, azok az ARV-k, amik ugye a földönkívüli járművekből kinyert technológiák alapján készültek és ez minden, amivel repkedni tudunk.

Na de nem találkoznak a titkos űrprogramokban használt eszközökkel?

Dehogynem!

Hát akkor mit gondolnak ezekről, mik lehetnek azok?

Azt mondták nekik, hogy ezek kísérleti járművek és hogy ne beszéljenek róla senkinek, ne tüntessék fel a jelentéseikben és ne írják be a naplóbejegyzéseikbe.

Ez nagyon bizarr! Ismerek egy bennfentest, aki Richard C Hoagland-del dolgozott és ő pontosan ugyanezt a narratívát vallja. Ez teljesen sokkoló a számomra.

Olyanok is vannak, akik egyenesen pofán vernének azért, hogy megvédjék a saját álláspontjukat és hitrendszerüket, hiszen azt gondolják, hogy ők vannak a piramis csúcsán.

Ok. Térjünk vissza az eredeti témánkhoz. A belső földiekkel való első találkozódnak nagyon sok epizódot szenteltünk és azt mondtad, hogy ez 2015 szeptemberében zajlott. Mikor volt a második találkozó, a Kuiper-övben?

2015 december végén. És aztán 2016 januárjában volt a következő találkozó, ahol tulajdonképpen újra levittek és ahol megint találkozhattam a papnővel.

Szóval ezek szerint volt egy harmadik találkozód is a belső földiekkel. Először is, hol zajlott ez a találkozó?

Ugyanott, ugyanazon a földalatti helyszínen, mint a korábbi, de most nem kellett átmennem az összes rituálén és szertartáson.

Tehát akkor a normál utcai ruhádban voltál, és nem volt semmilyen ünnepi köntös?

Így van. Feljebb voltunk, a város területén és a papnő a korábbiakhoz képest teljesen más energiát árasztott magából. Azt hiszem, történhetett valami a belső földi csoportok között. 3 csoport kivált és az elválás nem volt éppen zökkenőmentes. Hatalmas nézeteltéréseik voltak arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban hogyan alakítsák a kapcsolatot a felszíni emberek illetve a belső földi civilizációk között.

Az Anshar úgy döntött, hogy lassan elkezd kommunikálni azokkal a felszíni emberekkel, akikkel eddig csak a távolból kommunikáltak, az elméjük segítségével és azt mondták nekik, hogy különböző csillagrendszerekből érkeztek. Most elkezdik nekik felfedni, hogy kik is ők valójában. A többi 3 csoportnak viszont kicsit sem tetszett ez az ötlet. Ők ezt meggondolatlanságnak tartják és azt gondolják, hogy ez végül a vesztüket fogja okozni. Így aztán kiváltak a szövetségből. És nem csak, hogy kiléptek, hanem fokozni kezdték a távolból ható kémelhárítási programjukat. Fokozni kezdték a kommunikációt ezekkel a felszíni emberekkel és gyanút keltettek bennük bizonyos információkkal kapcsolatban.

Szóval akkor ez alkalommal a belső földi város területén voltál, nem pedig a templomban. És lényegében azt mondták neked, hogy arra lettek utasítva, mostantól az igazat mondják.

Így van.

Mi történt még a találkozón ezen kívül?

Talán ez volt az egyik legizgalmasabb látogatás, amin valaha részt vettem. De többnyire csak beszélgettünk. Kaaree el akarta mondani nekem, hogy mennyi információt kaptak az Őrzőktől és hogy ennek mekkora hatása volt a közösségükre. Az, ahogyan megosztották az információt már azt mutatja, hogy hogyan fogják megosztani az információt a jövőben. Van egyfajta internetük, egy mentális hozzáférésű internetük...

Úgy érted, hogy telepatikus?

Igen, telepatikus... Ők így osztják meg az információt. Képzeld csak el, ha ilyesmi adatletöltéseket kapnál – ők ugyanis most az Őrzőktől kapják az információkat. És ez most telibe találta az egész belső földi internetet! Úgyhogy azóta a különböző belső földi városok teljesen felbolydultak.

Egészen pontosan mi az oka ennek a felbolydulásnak?

Úgy tűnik, hogy egy újfajta küldetést kaptak, mostantól új irányba kell tovább haladniuk. Nem azt mondom, hogy mostantól közvetlenebbül lépnek majd kapcsolatba, hanem hogy közvetlenebb, pozitív hatással lesznek a felszíni lakosságra. Sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerülhetünk velük, mielőtt ténylegesen elkezdenénk földönkívüliekkel kapcsolatot kialakítani.

Volt valami más oka is annak, amiért a belső földiek ennyire izgatottak lettek a háromszög fejű lénnyel lezajlott találkozót követően? Gondolod, hogy annak is betudható ez az izgatottság, hogy hosszú-hosszú idő után végre újra képesek voltak kapcsolatot teremteni velük?

Nos, ennek a csoportnak ez nagy megtiszteltetés volt, de az izgatottság oka az lehetett, hogy rengeteg információt kaptak, ráadásul egy olyan csoporttól, amellyel még soha nem találkoztak, viszont nagyon tisztelik őket. Úgy értem, képzeld csak el, mennyire izgatott lennél, ha találkozhatnál ezekkel a lényekkel? Számukra ugyanekkora jelentősége volt ennek. Kaaree elmondta nekem, hogy ettől kezdve ő és én sokkal többet fogunk találkozni és egyre több kapcsolat lesz a maja csoporttal is. És valóban, a maják szakadár civilizációja mostantól sok helyen felbukkanhat. 
 

A legutóbbi találkozón a Kuiper-övben lévő bázison voltam. Ezen a bázison már többször megfordultam és soha sem láttam a majákat ott. A legutóbbi alkalommal viszont ott voltak! Arrafelé járkálnak és Gonzales is elmondta, hogy egyre több helyen látja őket felbukkanni. Szóval azt hiszem, elkezdenek sokkal nagyobb szerepet vállalni. Hogy pontosan mi ez a szerep, arról viszont még nem kaptam tájékoztatást.


Nagyon izgalmas és szeretném megköszönni, hogy folytatod ezt a munkát, annak ellenére is, hogy hihetetlen dolgokon mész keresztül. Helikopterek köröznek a házad felett, egy fekete helikopter húzott el az én házam felett is. De ennek ellenére kitartasz. Itt vagy és részt veszel a műsor készítésében. Nagyon szépen köszönöm a hozzájárulásod.

Igen, az alacsonyabb rangú katonai titkos űrprogramokkal lezajlott közvetlen találkozóm után egy nappal egy Chinook helikopter 5 kört tett meg a házam felett, amit videóra is rögzítettem.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése