2016. június 1., szerda

Kozmikus Közzététel - III/7.

A FELJEGYZÉSEK CSARNOKA – Kaaree, a papnő leírása alapján betekintést kapunk a galaxis ezen régiójának ősi történelmébe, és azon folyamatok némelyikébe, amelyek meghatározzák a jelenleg zajló eseményeket is. Új dolgok derültek ki a Gömb Lény Szövetség tagjairól és a belső földiek szándékairól, felszíni emberekkel folytatott kommunikációjuk valós indítékairól.


Az előző adásban említetted, hogy te magad is utánanéztél néhány szó jelentésének Sitchin könyvéből. Mire jöttél rá?

Arra, hogy a szavak jelentése nem egyezett. Pontosan azt találtam én is, mint amit ezek a tudósok az interneten. A szövegek fordításában szó sem volt semmiféle aranybányászatról. És igazából „Róluk” sem (mármint az Anunnakik-ról).

Sitchin munkáiban az a feltételezés szerepel, hogy valaha létezett egy Szuperföld - amit a sumér agyagtáblák Tiamat néven emlegettek – ami végül elpusztult és ebből alakult ki aztán az aszteroida-öv. Te pedig azt mondod, hogy Kaaree, a papnő és a Titkos Űrprogram Szövetség más tagjai is azt mondták neked, hogy voltak túlélő emberi civilizációk olyan bolygókról, amik elpusztultak a Naprendszerünkben.

Elpusztultak, vagy pedig lakhatatlanná tették őket.

Az előző adásban kitértél arra is, hogy a papnő szerint a sumér agyagtáblákon szereplő adatok lényegében pontosnak tekinthetők, abban az esetben, ha jól vannak lefordítva. Lehetséges, hogy a Tiamat is egy elpusztult bolygó volt, amiről aztán a túlélők a Földre jöttek? A történetnek ez a része igaz lehet?

Igen. A belső földiek szerint is létezett valamikor egy bolygó - egy Szuperföld - ami a mai aszteroida-öv területén helyezkedett el. De hadd térjek vissza egy kicsit a papnővel folytatott beszélgetésre. A nő tágabb összefüggésbe helyezte a történteket – milliárd évek távlatába...

Hoppá! Jól értettem, hogy milliárd éveket mondtál?

Igen. Volt egy ősi faj, akiket „Őrzők” néven emlegettek, és akik már réges-régen elhagyták a mi „frekvenciánkat”. A papnő szerint ez a faj megegyezik a Titkos Űrprogramokban emlegetett ősi építő fajjal. Kaaree elmondta, hogy az Őrzők rendkívül fejlettek voltak és nagy hatalommal rendelkeztek. Védelmezték a galaxis ezen régióját, védték a helyi csillagklasztereket. És nem volt egyetlen földönkívüli csoport sem, akinek akárcsak megfordult volna a fejében, hogy megtámadja az általuk őrzött területeket. Még azt követően is, hogy elhagyták a mi frekvenciánkat, még mindig volt valamiféle energetikai védőháló, ami védte ezeket a területeket. Éltek azonban a Naprendszerünk más bolygóin olyan csoportok, akik őshonosak voltak, tehát nem máshonnan kerültek ide, hanem itt fejlődtek ki a Naprendszerünk bolygóin. Ezek a csoportok nagyon agresszívek és technológiailag nagyon fejlettek voltak és valamilyen úton-módon olyasmit műveltek a fegyvereikkel, ami kataklizmákhoz vezetett, hatalmas pusztítást vitt véghez a bolygókon, és emiatt leomlott ez a hatalmas energetikai védőmező. Ennek a híre pedig egyfajta jelzőtűzként terjedt a Kozmoszban, és ez volt az az időszak, amikor a különböző földönkívüli fajok elkezdtek beáramlani azokra a területekre, amiket korábban az Őrzők védelmeztek.

Az okostömbökön olvasottak alapján korábban azt mondtad, hogy a drákonidák becslések szerint durván úgy 375 000 évvel ezelőtt érkeztek.

Így van. 340-370 000 évet emlegettek.

370 000? Ok. Ez nagyjából beleillik abba az időintervallumba, amit az Egység Törvénye könyvekben mondanak ennek a bizonyos Szuperföldnek a felrobbanásával kapcsolatban.

Igen, és 500 000 évvel ezelőtt érkeztek más csoportok is még a drákonidák előtt. Tehát nem a drákonidák voltak az elsők. Aztán elkezdtek más csoportok is bejönni, és a papnő csoportja szerint ezek a csoportok belepiszkáltak a genetikába. Bejöttek, fogták a más bolygókon megmaradt túlélőket és ideköltöztették őket, menekültként. És ez aztán később elkezdett problémákat okozni a bolygónkon és a Naprendszerünkben. Ez volt a kezdete a hatalmas genetikai, spirituális és egyéb kísérletezgetésnek, amit ezek a különböző földönkívüli csoportok folytatnak.

Hmm. Tehát a tömeges bevándorlás azután vehette kezdetét, miután ez a védelmező „karantén” lehullott?

Igen.

Mindenki elkezdhetett játszadozni, átköltöztettek népeket, kísérletezgettek rajtuk. És a Szuperföderációs földönkívüli csoportok közül is sokan akkor érkeztek, igaz?

Igen.

És az ún. „Nagy Kísérlet” is ekkor kezdődött?

Igen. A belső földiek szerint igen.

Ez nagyon sok pontot összeköthet és én személy szerint nagyon érdekesnek találom.

Nagyon sok dolgot összekötött azokkal a dolgokkal kapcsolatban is, amiket az okostömbökön olvastam. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezek az információk olyan emberektől származnak, akik maguk is elismerték, hogy megtévesztették a felszíni embereket és földönkívüliként illetve istenként jelentek meg előttük. Úgyhogy én továbbra is megtartottam a kritikai gondolkodásomat, de valóban, annyi pontot összekötöttek ezek az információk, annyi minden összeállt ezek hallatára, hogy szinte eldobod az agyad. És ekkor a papnő azt mondta: „minden megváltozott azzal, hogy az Őrzők most visszatértek”.

Ezt mire is értették pontosan?

A belső földiek szerint ugyanis a Gömb Lény Szövetség nem más, mint maguk az „Őrzők”. Úgy hivatkoztak rájuk, hogy ők lennének azok a bizonyos „Őrzők”.

Hát ez nem semmi!

És a papnő tudni szerette volna, hogy annak ellenére, hogy a belső földiek a tudatuk kiterjesztésével megpróbáltak kapcsolatba lépni az „Őrzőkkel”, ők nem viszonozták a kommunikációt. És ezért a belső földiek tudni szeretnék, hogy a gömb lényektől miért nem érkezett válasz feléjük. Szerettek volna egy találkozót kérni az Őrzőkkel.

Szóval a belső földiek tudni akarták, hogy miért utasították vissza a közeledésüket?

Igen, hogy miért nem válaszoltak nekik és miért nem vettek tudomást róluk.

Még csak tudomást sem vettek róluk?

Még csak tudomást sem vettek róluk.

Hát, ez bizonyára fájdalmasan érintette őket.

Ugyanez történt a különböző földönkívüli csoportokkal, a Titkos Űrprogram embereivel és a titkos földi kormányzatokkal is.

És akkor - hogy a Harry Potter-ből ismerős kifejezéssel éljek - jött a „sárvérű” fiú, vagyis te, és most csak rajtad keresztül képesek kapcsolatba lépni velük.

Igen. És ekkor elmondtam a papnőnek, hogy a Gömb Lények elmondták nekem, hogy sok földönkívüli csoport van itt, akik bár pozitívnak tekinthetők, mégis valamilyen mértékben önmagukat szolgáló mentalitással rendelkeznek és különböző terveik vannak velünk. És ez a válasz nem igazán tetszett neki. Azt mondta: „Nos, ez nem teszi önmagukat szolgálóvá az Őrzőket?” Visszakérdeztem, hogy hogy érti ezt. Mire ő azt válaszolta: „Az Őrzőknek is vannak terveik. Azért vannak itt, mert ők is a saját terveiket akarják megvalósítani.”

Az Egység törvényében az áll, hogy közvetlen hozzáférésük van a Logoszhoz - pont úgy ahogyan neked is hozzáférésed van az internethez - és annak az akaratát követik.

A nő kérdésére egyszerűen nem volt válaszom. Megkérdeztem tőle: "milyen terveik lehetnek az Őrzőknek?" És erre azt a magyarázatot adta, hogy "azoknak ott, a magasabb frekvenciákon... visszaható kapcsolatuk van velünk, alacsonyabb frekvenciákon élőkkel és így ők nem tudnak továbbhaladni a Forrás felé. Olyanok vagyunk a számukra, mint az ejtőernyő, visszafogjuk őket. Vissza kell tehát jönniük, hogy segítsenek nekünk fejlődni, mielőtt ők maguk is tovább haladnának előre. Ennélfogva tehát nekik is terveik vannak velünk."

Az Egység Törvénye szerint a közvetítést lebonyolító csoport nem tud továbbmenni a hatodik denzitásból a hetedikbe addig, amíg a Föld minden lakója át nem kerül a 4D-be, mivel elkövettek bizonyos hibákat a Nagy Piramis építésével, gondolván, hogy ez a felemelkedés eszközéül fog majd szolgálni, de aztán magát az építményt és a hozzá kapcsolódó vallást átvette az elit és ebből lett aztán az, amit a legtöbb ember ma Illuminátusoknak nevez.

(Szerk. - Az Egység Törvényében egész pontosan ez olvasható erről: „A nagyobb piramisok az Egység erőinek használatában való képességeink révén épültek. A kövek élők. Ezt nem így értették meg a ti kultúrátok tudat/test/lélek torzulásai. A piramisok célja kettős volt: Elsősorban, hogy egy helyesen tájolt beavatási helyül szolgáljanak azok számára, akik megtisztult avagy beavatott csatornái kívántak lenni az Egység Törvényének. Másodsorban pedig a beavatottak gondos kalauzai kívántunk lenni kifejlesztve egy gyógyítást azok számára, akiken ők segíteni óhajtottak, valamint magának a bolygónak is. Az egyik piramis a másik után – feltöltve a kristály valamint a beavatottak által – arra lett kitalálva, hogy kiegyensúlyozza az Egységes Teremtés beérkező energiáját a planetáris tudat/test/lélek számos és többszörös torzulásával. Ebben az igyekezetben mi egy már megkezdett munkát folytathattunk, amit a Konföderációban más testvérek kezdtek meg más kristály-hordozó létesítmények felépítésével, és így teljessé tettünk ezekből egy gyűrűt, ha úgy tetszik, a Föld – ahogy ez az instrumentum vibráltatná velünk: felszíne körül.
...
Mi azon tagjai vagyunk a Konföderációnak, akik 11 ezer évetekkel ezelőtt eljöttünk két planetáris kultúrátokhoz, melyek akkor közeli kapcsolatban álltak az Egy Teremtő alkotásával. A mi naiv hitünk volt, hogy taníthatunk/tanulhatunk közvetlen kapcsolat révén, és azt gondoltuk, hogy az individuum-érzések vagy egyéniségek szabad akarat torzulásait nem fenyegeti veszély, ha megzavarjuk őket, mivel e kultúrák már addig is közel kerültek egy mindent felölelő hithez a mindenség élő mivoltában vagy tudatosságában. Eljöttünk és üdvözöltek minket az emberek, akiknek szolgálatába állni kívántunk. Próbáltunk segítségükre lenni gyakorlati módszerekben a tudat/test/lélek komplexum torzulások gyógyítására irányulóan mindig az adott torzulásnak megfelelő kristály használatával, az idő/tér anyag arányok bizonyos megfelelő sorozatán belül helyezvén el azt. Így jöttek létre a piramisok.

Arra jutottunk, hogy az eljárás nagymértékben ki lett sajátítva az akkori hatalom tudat/test torzulásában lévői részére. Ez nem szándéka az Egység Törvényének. Elhagytuk népeteket. Az a csoport, amely – ahogy földgolyótok azon részét nevezitek – a Dél-Amerika területén élőkkel dolgozott, nem adta fel ilyen könnyen. Ők visszatértek. Mi nem. Mindamellett sosem hagytuk el vibrációtokat a tudatosságbéli változásért érzett felelősségünk végett, melyet eleinte okoztunk majd később eltorzítva találtunk olyan jellemzőkben, amik nem utalnak az Egység Törvényére. Megkíséreltünk kapcsolatot létesíteni annak a területnek az uralkodóival, ahová eljöttünk, az országéval, amelyet Egyiptomnak vagy néhány helyen a Szent Földnek neveztek. A tizennyolcadik dinasztiában, ahogy az tér/idő torzulásaitok feljegyzéseiből ismeretes, kapcsolatba tudtunk lépni a fáraóval, ahogy nevezitek. Ennek az embernek kevés élettapasztalata volt a létsíkotokon, és egy… ahogy ez az instrumentum nevezné, Vándor volt. Ez a tudat/test/lélek komplexum tehát fogta a kommunikációs torzulásainkat, és torzulásait képes volt összhangba hozni a mieinkkel. A fiatal entitást egy olyan hang vibrációs komplexummal illették, ami hangzásában egy bőséges isten dicsét hirdette, minthogy ezt a tudat/test komplexumot – akit most az egyszerűség kedvéért csak instrumentumnak nevezünk – úgy hívták, „Ammon”. Az entitás úgy döntött, hogy ez a név, lévén, hogy egy istent dicsér a sok közül, nem elfogadható vibrációs hang komplexuma részének. Így hát megváltoztatta nevét egy olyanra, amely a napkorong dicsét hirdette. Ez a torzulás, amit „Aten”-nek neveztek, egy a mi valóságunkhoz közeli torzulás volt – ahogyan mi a saját tudat/test/lélek komplexum torzulásunk természetét értelmezzük. Mindazonáltal ez nem teljesen jött összhangba a szándékolt tanítás/tanulással, amit küldtünk. Az entitás, Ehnaton, meggyőződött arról, hogy az Egy vibrációja az igaz spirituális vibráció, és ekképpen kihirdette az Egység Törvényét.

Az entitás hitét azonban igen kevesen fogadták el. Papjai csak színlelést folytattak, a keresés spirituális torzulása nélkül. Az emberek megmaradtak a saját hitük mellett. Amikor az entitás már nem tartózkodott ebben a denzitásban, újra a sok istenben való polarizált hitek kerültek előtérbe és maradtak is ott, amíg a Mohamedként ismert férfi egy felfoghatóbb torzulásba nem emelte az emberek tudat/test/lélek kapcsolatait.”)

Mindenesetre a papnő ezen felvetésére sem tudtam válaszolni. Sok minden másról is beszélgettünk. A karma körforgásáról például, és arról, hogy a belső földiek nem teljesen vallják az ezzel kapcsolatos elgondolásokat.

Vagyis nem hisznek a karma működésében?

Így van. Egy ideig erről beszélgettünk. Azt kérdeztem tőle: "Hogy lehetséges, hogy nem értitek a karma működését? Hiszen ezt a saját életeddel kapcsolatban is megfigyelheted akár itt és most."

Akkor ezek a belső földi emberek az Egység Törvénye könyvek alapján inkább 4D-sek lehetnek, mint 3D-sek.

Azt állítják magukról, hogy 4D-sek.

Ok. Az Egység Törvénye alapján ez azt jelenti, hogy a 3D-ben a karma és a szenvedés százszor annyira intenzív, mint a 4D-ben. Vagyis a 4D-ben sokkal tovább tart, míg szembesülsz a karmád eredményével, míg a mi valóságunkban - John Lennont idézve - „a karma pillanatok alatt utolér.” Szóval lehetséges, hogy ők ezt nem így érzékelik. Ez nagyon érdekes.

Igen. Ezt követően abbahagytuk a beszélgetést és továbbindultunk. Azt mondta, hogy szeretné megmutatni nekem a könyvtárhelyiség két további emeletét. Ehhez lejjebb kellett sétálnunk. A következő emelet egy hatalmas helyiség volt, ahol a tojás alakú székek voltak, nagyon-nagyon sokan ültek ott ilyen székekben. Néhányan csak hátradőltek, néhányan pedig kör alakban elhelyezett székekben ültek.

Hányan lehettek ott?

Talán több százan, nagyon sokan. Teljes csendben ültek. Átsétáltunk a terem egyik végéből a másikba.

Ez egy teljesen egybefüggő tér volt, vagy kisebb szobák voltak benne?

Nem, ez teljesen egybefüggő, nyitott tér volt. Miközben haladtunk, nem verbálisan, hanem telepatikusan kommunikáltunk a papnővel. Elmondta nekem, hogy ezek az emberek arra várnak, hogy fogadják olyan felszíni embereknek a kommunikációját, akik megpróbálnak a tudatuk kiterjesztésével kapcsolatba lépni velük. Vagy éppen fordítva, ők lépnek kapcsolatba és folytatnak aktív kommunikációt felszíni emberekkel.

Itt most lényegében médiumi közvetítésről, azaz csatornázásról beszélünk?

Igen, telepatikus kommunikációról. Aztán továbbmenve volt még egy helyiség, amiben ugyancsak emberek ültek körben. A papnő azt mondta, hogy ezek az emberek egy közös tapasztalásban vesznek részt... ezzel a módszerrel a Feljegyzések Csarnokában található információkat tudnak megnézni, vagy telepatikus „telekonferenciát” bonyolítanak le, hozzáférnek különböző információkhoz és ebben a relaxált állapotban megbeszélik azokat.

Azok, akik olvasták a belső földi utazásodról írt beszámolódat, emlékezhetnek rá, hogy amikor Gonzales megtartotta rövidke beszédét a Belső Földi Szövetség tagjai előtt, akkor a belső földiek közül voltak, aki kikeltek magukból és mindenféle vádat a fejéhez vágtak. Az egyik dolog, amit utána elmondtál, hogy ezen csoportok közül néhányan szándékosan dezinformációkkal fogják tömni azokat az embereket, akikkel telepatikus kapcsolatban állnak a felszínen, merthogy ti értesültetek olyan információkról, amiknek az átadását az Őrzők kényszerítettek ki a belső földiektől.

Igen. Elmondták, hogy a belső földiek felszíni kapcsolatai közül csomóan elkezdték megkérdőjelezni őket, egyre inkább azt kommunikálták feléjük, hogy ők különlegesek. Mások pedig egyszerűen csak csalókkal kommunikáltak. Ezért aztán a belső földiek nem voltak túl boldogok attól, hogy mi ezt nyilvánosságra hoztuk. Azt gondolták, hogy ez a dezinformációs program elengedhetetlen a belső földiek számára ahhoz, hogy segítsenek a felszíni emberiségnek spirituálisan felülkerekedni bizonyos programozottságon. Emellett pedig stratégiai szempontból saját maguk számára is fontos.

Vagyis biztonsági okokból. Ugyanazt művelik, mint a Cabal - dezinformációkat adnak át, hogy megvédjék a titkaikat.

Így van.

Azok akik online követik a tevékenységedet, bizonyára tudják, hogy mi szinte minden hétvégén e-maileket váltunk egymással. Nem fogunk most neveket említeni, de minden héten akad egy-egy csatornázó, aki megpróbálja vadul eltorzítani mindazt, amiről ebben a műsorban beszélünk. Majdnem minden héten akad egy ilyen eset. Elmondták-e neked, hogy ezek az emberek, vagy legalább néhányuk, a belső földiek befolyásának hatására állnak elő ezekkel a történetekkel? Azaz hogy megpróbálják dezinformációkkal elleplezni az igazságot?

Igen. Egyáltalán nem azt mondom, hogy minden csatornázás sérül, de a nagy többségük esetében interferencia következik be és az ezeket közvetítő emberek úgy érzik, hogy ők különlegesek, túlzott magabiztosság lesz rajtuk úrrá a spirituális erejük és képességeik miatt, és ez a földalatti lényekkel való kapcsolódás miatt van. Ezek a belső földi lények egyébként nagyon sokat tudnának adni azzal, ha őszintén kommunikálnának velünk, nagyon sok spirituális információt tudnának átadni. De nem akarnak szakítani azzal, hogy ők lent élnek, mi pedig fent, és nem akarják, hogy a felszíni emberek lemenjenek és elkezdjenek utánuk kutatni.

Végső soron milyen információkat adnak át ezeknek az embereknek? Bizonyára nem feltétlenül megbízható információkat.

Úgy jelentkeznek be náluk, mint felemelkedett mesterek. Esetleg más csillagrendszerből érkezett földönkívüliek, vagy néha vallási személyiségek nevében szólnak hozzájuk és pozitív üzeneteket adnak át nekik, tehát nem negatív információkat, amik esetleg bántóak lehetnének. Megpróbálnak segíteni abban, hogy átlássunk a negatív genetikai és környezeti programozottságunkon és jobbá váljunk. Ezért pedig megpróbálnak a távolból segíteni megváltoztatni a társadalmunkat. Lényegében tehát igyekeznek a távolból hatást gyakorolni ránk.

Rendelkeznek azzal a képességgel, hogy bizonyos embereknek holografikus úton felfedjék a saját alakjukat, vagy legalábbis megmutassák azt a formát, amit a kivetítéshez választanak?

Oh, ezt ők mind létre tudják hozni az adott egyén elméjében.

Ha esetleg olvastál már ilyen könyveket, akkor kitűnik belőlük, hogy az emberek arról számolnak be, hogy felemelkedett mestereket láttak, és leírják, hogy milyen alakban látták őket a személyes kapcsolatfelvétel vagy éppen a jelenés alkalmával. Tehát minden bizonnyal megvan hozzá a technológiájuk.

Igen és nagyon sok esetben ez egy közös tapasztalás, vagyis az emberek maguk is közreműködnek arra vonatkozóan, hogy melyik csillagrendszerrel kommunikálnak, vagy melyik vallási személyiséggel. Ez tehát egy kétirányú kommunikáció. A felszíni emberek, akikkel kommunikálnak, szintén maguk is közreműködnek ennek a közös illúziónak a megteremtésében.

Tehát ezek a belső földiek általában azt gondolják, hogy ilyen módon egy sokkal spirituálisabb perspektívát terjeszthetnek el az emberiség körében?

Igen, méghozzá a távolból.

És úgy vannak vele, hogy a jótékony hatások felülmúlják a rosszakat a nagyobb cél érdekében, vagyis amiért valójában az egészet működtetik: hogy csökkentsék az agressziót és valamiféleképpen megemeljék a bolygó vibrációját.

Igen. És megóvják a saját biztonságukat, illetve megvédjék a kultúrájukat és elejét vegyék annak, hogy megpróbáljunk lemenni és keresni őket.

Innentől pedig nem maradt más hátra, mint hogy beszámoljak az utolsó emeleten, vagyis a Feljegyzések Csarnokában történt eseményekről. Az ott látottak ugyanis egy nagyon fontos dologgal állnak kapcsolatban. Amikor lementünk a legalsó szintre, egy olyan helyiséghez értünk, ahol nagyon világos volt. Viszont nem tudtunk bemenni.

Hogy érted azt, hogy nem tudtatok bemenni? Valamilyen védőkorlát volt felállítva?

Nem tudtunk bemenni. Az egész helyiség egy kupola volt, semmi egyenes felület nem volt rajta és a kupolán át lehetett látni, mintha csak egy ablak lett volna, csak éppen üveg nélkül. Valamiféle mező lehetett ott, ami nem engedett minket belépni. Nem mehettünk be a belsejébe, mert extrém forróság volt benne és olyan volt, mintha egy tökéletesen tiszta helyiség lenne. Úgy tűnt, hogy valamiféleképpen szabályozva van, hogy senki se tudjon be és kimenni belőle. A terem közepén pedig egyetlen nagy kristály volt, pont ugyanolyan, mint amilyennel a kristálybarlangban találkoztam 11 éves koromban. Ezt a kristályt egy bizonyos állapotban tartották, amivel megpróbálták megnöveszteni.


(Szerk. - Dr. Fred Bell plejádiakkal folytatott találkozói során számos ismeretet szerzett kimondottan a kristályokkal kapcsolatban, amiről később így nyilatkozott: „A plejádiak szerint a kristályok képesek eltárolni az emberi cselekedetek nyomán keletkező elektromágneses mezőket. Ha mondjuk két ember egyszerre gondol valamire és ezáltal ketten együtt megteremtenek egy közös gondolatot, azzal létrehoznak egy ún. Akasha-feljegyzést. Ez pedig tárolódik a „kristályvilágban”, ami valójában egy intelligencia. Azt is elmondták nekem, hogy egy bizonyos idő elteltével a kristályok növekednek... Minden gondolat, energia és teremtés eltárolódik a kristályvilágban. Minél több ember testesül meg és „fejezi ki” magát itt a Földön, a kristályok annál jobban növekednek, ez pedig 10 év alatt 0,1%-nyi növekedést jelent a kristályok esetében. És ebbe a föld alatti és a Föld felszínén lévő kristályok is beletartoznak. A kristályok intelligenciáját számos testi funkció során hasznosíthatjuk. Semjase meghatározása alapján a kristályok tökéletes szintézisei a szellemnek, az anyagnak és a nulla időnek. 20 év alatt nagyon sok mindent tanultam a kristályokkal kapcsolatban, eltartott egy darabig, amíg megismertem, hogy pontosan mi zajlódik le az ásványokban. A tested 5%-a ásvány és ez az 5%-nyi ásványi rész ellenőrzi és irányítja a test metabolikus funkcióinak 95%-át.”)

Megnöveszteni a kristályt?

Igen. A kristályban lévő információval képesek voltak telepatikusan kapcsolatba lépni akár a fentebb lévő emeletekről is.

És milyen információhoz tudtak így hozzáférni? A papnő nem mondta el neked, hogy milyen információ található a kristályban?

Nem. Pusztán megmutatta nekem és elmondta, hogy ebben a helyiségben éppen a növekedés állapotában tartják. Információt nyernek ki belőle. És most már értem, hogy miért volt fontos megosztanom velük a kristálybarlangban szerzett élményemet. Ezt az információt ugyanis megosztják majd egymással, a többi belső emberrel is.

Az is nagyon érdekes, hogy a raptor, olyan mintha annak a sárkánynak az archetípusa lenne, aki védi a szüzet és a kincset. Ez a csúnya, madárszerű reptilián lény olyan, mint a sárkány, a kristály pedig a mesebeli kincsnek felel meg és neked lehetőséged volt lejutni oda megnézni ezt a kincset. Korábban azt mondták neked, hogy mi, vagyis a kevert felszíni emberek csupán egyetlen dolgot tudunk felajánlani nekik: a te kristálybarlangban szerzett élményedet, amikor is kapcsolatba a kerültél azzal a kristállyal, amihez a belső földiek nem fértek hozzá, mivel ezek a sárkányszerű raptorok őrizték azt a bizonyos területet.


Gonzales elmondta nekem, hogy ez nem teljesen igaz (mármint, hogy nincs mit felajánlanunk nekik), ugyanis a belső földieknek szükségük van ránk, máskülönben nem közeledtek volna felénk.

Hát, ha saját maguk nem tudnak kapcsolatot létesíteni az Őrzőkkel, akkor nyilvánvaló, hogy segítségre van szükségük.

Ezt követően már nem sok minden maradt hátra. Kaaree azt mondta, hogy a társai hamarosan visszatérnek, így nekünk is vissza kell mennünk a tisztító ceremóniára. Ami sokkal, de sokkal kínosabbra sikeredett, mint a korábbi. Ezúttal többen tartózkodtak a medencében, ugyanis mások végezték a ceremóniát, vagyis meztelenül kellett belépned a vízbe és ott mások tisztogattak meg... Ezt követően felvettem a ruhámat, amiben eredetileg megérkeztem és visszasétáltam abba a terembe, ahol a papnő tartózkodott. A terem közepétől számítva kb 6-8 méterrel megállt, én besétáltam középre, majd elköszöntünk egymástól. Ezután egy fényvillanás következett, és újra a nappalimban voltam. És ezúttal is időtágulás történt, pedig elég hosszú ideig voltam távol.

Mit gondolsz, hová vezet ez az egész? Az első találkozó óta volt-e további kapcsolatod ezzel a papnővel vagy más belső földi emberrel telepatikusan, vagy másmilyen módon?

Azóta nagyon sok időt töltök magamban, miközben ezeken az információkon töröm a fejem. Sok mindennek utánanéztem az interneten, próbáltam felkutatni különböző dolgokat, főként a Zecharia Sitchin-féle témával kapcsolatban. Igazából nagyon kevés olyan információ van az interneten erről, amit valóban igaznak lehet mondani, és én megpróbáltam felderíteni erről mindazt, amit csak lehet. A többi dologgal kapcsolatban pedig... Egyfolytában ez jár a fejemben. Ez az utazás nagyon megváltoztatott. Olyan élmény volt, ami képes komolyan megváltoztatni az életedet.


Azt is mondtad, hogy sokkal intuitívabb lettél az utóbbi időben.

Igen. Akármerre járok, nagyon erősen érzem a körülöttem lévők érzelmeit és gondolatait. Nem tudom, hogy ez a papnővel folytatott "agyérintés" következménye-e. Talán lehetséges, hogy idővel elmúlik majd, de az is lehet, hogy ez a képességem mostantól már mindig ilyen marad.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése