2016. május 31., kedd

Kozmikus Közzététel - II/17.

A GAIA TV NÉZŐINEK KÉRDÉSEI / 2. RÉSZ – Ebben az epizódban, egy korábbi részhez hasonlóan, ezúttal is a Gaia TV nézőinek kérdései kerültek terítékre. Sok mindent megtudhatunk Corey múltjáról, emlékbeültetésekről, párhuzamos univerzumokról. Szó lesz a nyilvánosságra hozatal menetéről, földönkívüliekkel történő kapcsolatlétesítésről és a Felsőbb Énünkhöz való kapcsolódásról.

Kozmikus Közzététel - II/16.

ÚJ TÁVLATOK A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELLENI HARCBAN – 2014 végén egy incidens következtében új helyzet állt elő, ami azt eredményezte, hogy a Gömb Szövetség űrhajói karantén alá helyezték Naprendszerünket. A kialakult helyzet miatt különféle tárgyalások kezdődtek, amiken Gonzales és Corey a Gömb Szövetség képviseletében vesznek részt. E tárgyalások többek közt a jelenleg uralkodó drákonida csoport tagjaival és a titkos földi kormányzatok képviselőivel zajlanak, mindeközben a Titkos Űrprogram Szövetség erőfeszítéseket tesz, hogy Naprendszerünket végleg megszabadítsa a mesterséges intelligencia jelentette fenyegetéstől.

Kozmikus Közzététel - II/15.

KÜZDELEM A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELLEN – Ebben az epizódban újfent a mesterséges intelligencia témáját járjuk körbe. Megvizsgáljuk, hogy a technológiai fejlődés milyen hatással van a mai kor társadalmára és milyen veszélyeket hordoz, ha túlságosan függőivé válunk a technológiának. Számba veszünk néhány közismert televíziós sorozatot, amelyekben úgy tűnik, nyíltan tájékoztatták az embereket a várható veszélyekre, és felhívták a figyelmet olyan folyamatokra, amelyek már ma is gőzerővel zajlanak. Emellett Corey részletesen kifejti, hogy szolgálata alatt a Solar Warden-nek és a titkos űrprogramnak milyen nehézségei adódtak ezzel a mesterséges intelligenciával.

Kozmikus Közzététel - II/14.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA FENYEGETÉSE – Létezik egy erő ebben az univerzumban, ami a titkos űrprogramok kutatásai alapján egy másik univerzumból vagy másik valóságrendszerből érkezett hozzánk. Mesterséges intelligenciaként hivatkoznak rá, amely képes egyfajta szignálként szerteszét sugároznia magát. Napok, bolygók, vagy akár élőlények bioelektromos mezejében is tud élni, azonban igazi közegét a fejlett technológiai eszközök jelentik. Hatást tud gyakorolni az emberek elméjére, ráveszi őket, hogy fejlett technológiai infrastruktúrát építsenek ki a számára, majd ellenségesen lép fel minden életformával szemben.

Kozmikus Közzététel - II/13.

A GAIA TV NÉZŐINEK KÉRDÉSEI – A Cosmic Disclosure sorozat készítői a Gaia TV honlapján várták az epizódokban eddig elhangzottakkal kapcsolatos nézői kérdéseket. Ebben az adásban Corey és David ezekre a kérdésekre próbálnak meg válaszokat adni. Előkerülnek a Naprendszerünkben hamarosan bekövetkező - már jelenleg is zajló - energetikai változásokra vonatkozó kérdések, a holdraszállással kapcsolatos elméletek és a replikátorok működésének alapelvei.

Kozmikus Közzététel - II/12.

TUDOMÁNY A TITKOS ŰRPROGRAMOKBAN – Ebből az epizódból sok mindent megtudhatunk a titkos programokban szolgáló szuperkatonák képzéséről és nem mindennapi képességeikről. Szó lesz a programokban alkalmazott különböző gyógyászati és időutazással kapcsolatos technológiákról is, valamint megtudhatjuk, hogy a Gömb Lény Szövetség lényei - Corey és Gonzales révén - miért csak közvetítők útján kommunikálnak a Titkos Űrprogram Szövetség embereivel. A szövegben található zárójeles részek ezúttal Justin Deschamps-tól, a Stillness in the Storm blog írójától származnak. Justin rendszeresen fűz megjegyzéseket Corey és David beszélgetéseihez, amik általában nagyon jól kiegészítik a hallottakat, és néhányat ezek közül most érdemesnek tartottuk beilleszteni ebbe a cikkbe is.

Kozmikus Közzététel - II/11.

A NAP HATÁRAIN TÚL – Ebben az epizódban szó esik a Szuperföderációs csoportok és a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum bázisairól. Ilyen létesítmények nem kizárólag a mi Naprendszerünkben találhatók, a titkos űrprogramoknak ugyanis sikerült eljutniuk más csillagrendszerekbe is. Ebből az adásból egy kicsit jobban megismerhetjük a Galaxisunkban zajló aktivitást és szó esik olyan égitestekről, földszerű bolygókról illetve holdakról, amelyeken a miénkhez hasonló élet található.

Kozmikus Közzététel - II/10.

A NAPRENDSZER MEGHÓDÍTÁSA – A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum a kikényszerített egyezmények aláírása után nekilátott a Naprendszerben található ásványkincsek felkutatásának. Kolóniáik felállításával egy időben bányákat létesítettek az Aszteroida-övben és különböző holdakon. Az ott talált értékes ásványi elemeket elszállították és a Marson felállított ipari létesítményeikben feldolgozták. Az epizódban szó lesz többek közt az általuk használt űrhajók meghajtórendszeréről, fejlett számítógépes technológiáikról és a különböző égitestek közelében talált ásványkincsekről.

Kozmikus Közzététel - II/9.

A MARS BOLYGÓ KOLONIZÁLÁSA – A német szakadár csoport, miután megállapodást kényszerített ki az USA kormányával – fenyegetve őket, hogy nyilvánosságra hozza a földönkívüliek létezését – intenzíven bekapcsolódott az amerikai katonai-ipari komplexum munkájába. Beszivárogtak az Egyesült Államok hadiipari gépezetbe, majd bankárok illetve a világ több országából származó ipari vállalatok tömörülésével megalapították a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum-ot, hogy az űrben már meglévő német bázisokat továbbfejlesszék és földi emberek átszállításával nagyobb kolóniákat hozzanak létre a Marson.

Kozmikus Közzététel - II/8.

ÉLETRE BUKKANUNK A MARSON – A most következő adásban megismerhetjük a Marson uralkodó viszonyok mellett annak a természetes portálrendszernek a működését, amin keresztül a német űrprogram emberei felszerelésiket szállítva oda-vissza ugráltak a Mars és a Föld bolygók között. A Mars felfedezésének kezdeti szakaszában a németeknek meggyűlt a bajuk az ott élő inszektoid és reptilián fajokkal, és nagy veszteségeket szenvedtek, mire képesek lettek sikeresen felállítani kolóniáikat. Minderre azonban csak azután kerülhetett sor, miután az USA katonai-ipari komplexumának teljes támogatását megszerezték és infrastruktúráját maguk mögött tudhatták.

Kozmikus Közzététel - II/7.

AZ ŐSI MARS MARADVÁNYAI – Ebben az epizódban a németek marsi bázisairól tudhatunk meg részleteket. Corey titkos űrprogramokban szerzett személyes tapasztalatai alapján megismerhetjük a Marson uralkodó körülményeket, az intelligens civilizációk által hátra hagyott építményeket és romokat illetve a híres Mars-arcról is szó esik. A nyilvánosság számára idáig ismeretlen részleteket tudhatunk meg a Mars bolygó élővilágról, geológiájáról, és holdjairól, továbbá betekintést nyerhetünk a nácik kolonizálási törekvéseinek kezdeti szakaszába, amikor is a számukra ismeretlen égitesten számos nehézséggel kellett szembenézniük.

Kozmikus Közzététel - II/6.

SOHA SEM VOLTUNK EGYEDÜL – Ebben az epizódban bepillantást kapunk a német titkos társaságok életébe, akik az agarthaiakkal és a drákonidákkal kötött egyezményeik eredményeképpen technológiákhoz jutottak és lassan-lassan kimerészkedtek az űrbe. A Holdra és az Aszteroida-övben tett látogatásaik után úgy döntöttek, kolóniák építésébe kezdenek.

Kozmikus Közzététel - II/5.

AZ ELVESZETT TECHNOLÓGIÁK FOSZTOGATÓIA nácik mögött álló német titkos társaságok médiumokon keresztül információt kaptak régmúlt civilizációk fejlett technológiáit rejtő dokumentumokról. Ezért nagy erőkkel kutatni kezdtek Ázsia keleti részén, és a megtalált, majd elhurcolt ősi szövegek alapján fejleszteni kezdték a későbbi űrrepüléseikhez elengedhetetlen technikai eszközöket. A múlt század 20-as, 30-as éveitől kezdve ezek képezték a titkos űrprogramok technológiai alapjait.

Kozmikus Közzététel - II/4.

AZ ELSZAKADÁS MEGKEZDŐDIK – A II. Világháború végére a német szakadár csoport hihetetlen technológiai fölénybe került és nem törődött többé az anyaország bajaival. Az Iratkapocs Hadművelet részként német tudósok tömegével kerültek át Amerikába, így az USA nyeregben érezhette magát a nyertes háborút követően. Nem sokkal később azonban tudomást szereztek a német titkos társaságok tevékenységéről, a felszámolásukra tett kísérletük azonban nagyon csúnyán végződött, ez pedig szinte azon nyomban súlyos folyamatokat indított útjára. A német szakadárok térdre kényszerítették az USA-t, majd egy megállapodást kényszerítettek ki az amerikai kormánnyal és teljes mértékben átvették a vállalati-ipari szektor irányítását. Ezzel megteremtődtek a feltételek a titkos űrprogram tényleges beindításához és a XX. század közepén titokban kezdetét vette az űr kolonizálása.

Kozmikus Közzététel - II/3.

A GONZALES-REJTÉLY – Ebben az epizódban Corey személyes élményeit ismerhetjük meg arról, hogyan vették fel vele a kapcsolatot a Kék Avian-ok illetve a gömb lények. Gonzales alezredes szerepéről is szó esik, aki összekötőként vesz részt a Titkos Űrprogram csoportok és a Gömb Szövetség munkájában. A gömb lények Corey és Gonzales mellett most már egyre több és több embert keresnek fel álmaikban, vagy éppen apró, kék gömbök formájában. Az epizódban szó lesz továbbá a bolygón élő csillaggyermekek szerepéről és a Földön zajló Nagy Kísérletről.

Kozmikus Közzététel - II/2.

AGARTHAIAK: A HATÁROK KITÁGÍTÁSA – Ebből az epizódból újabb részleteket ismerhetünk meg a titkos űrprogram kezdeteiről. A német titkos társaságok találkoztak és technológiai útmutatást remélve szövetséget kötöttek a drákonidákkal és a belső földön élő agarthaiakkal, akik segítettek nekik földalatti városokat és bázisokat felépíteni Dél-Amerika dzsungeleiben és barlangjaiban. A II. világháború vége előtt az Antarktisz jege alatt található elhagyott romvárosokat is újra üzembe helyezték, így a nácik komplett szakadár civilizációja megkezdhette működését. Újdonsült szövetségeseik segítségével a németek kijutottak az űrbe és felügyeletükkel építkezésbe kezdtek a Holdon. Az epizódban szó lesz még a drákonidák és a sumér szövegekben található Annunakik kapcsolatáról és avian (madárszerű) földönkívüliekről is.

Kozmikus Közzététel - II/1.

KAPCSOLATLÉTESÍTÉS – A második évad első része a titkos űrprogramokat irányító szakadár civilizációról és annak történelmi eredéről szól. Corey részleteket árul el a német titkos űrprogram kezdetéről, a titkos társaságok részvételéről, a programban használt technológiák alapjairól és a német tudósok felfedezéseiről. A XX-ik század elején titkos társaságok Németországban ősi keleti iratok és médiumi közvetítések útján információkhoz jutottak fejlett technológiákkal kapcsolatban és mindez ahhoz vezetett, hogy fizikai kapcsolatot kezdeményeztek a Drákonida Szövetség lényeivel illetve más földönkívüli fajokkal. E csoportok közül most megismerhetjük a különböző reptilián jellegű fajokat és szó lesz néhány, az Agartha hálózathoz tartozó belső földi csoportról is.

2016. május 30., hétfő

Kozmikus Közzététel - I/14.

PORTÁLOK: PÁRHUZAMOS FÖLD – A fekete projektekben sok olyan eszközt hoztak létre, amiket földönkívüliektől származó készülékekből fejtettek vissza. Ilyen technológiák segítségével láthatatlanná lehetett válni és így a program résztvevői képesek voltak szilárd falakon átmenni. Szó lesz a balul sikerült Philadelphia-kísérlet során fellépő, végzetes kimenetelű rendellenességről és az időmanipulációs célokkal létrehozott, félelmetes hírű Xerox Szobákról. Emellett Corey nagyon érdekes dolgokat mond el egy Párhuzamos Földre való utazással kapcsolatban és említésre kerülnek az UFO észleléseknél gyakran tapasztalható tér- és időmanipulációs jelenségek is.

Kozmikus Közzététel - I/13.

PORTÁLOK: NAVIGÁLÁS AZ IDŐBEN – Ez az epizód az idő témáját járja körül. A titkos űrprogramoknak sikerült hozzájutniuk földönkívüli űrhajókból származó ülésekhez, amelyek igencsak különlegesek voltak, és később felhasználásra kerültek a MILAB program növendékeinek kiképzése során. Szó esik az idő illúziójellegéről és a titkos programokban zajló időmanipulációs kísérletekről is.

Kozmikus Közzététel - I/12.

PORTÁLOK: KOZMIKUS HÁLÓZATEbben az epizódban a csillagközi űrutazás egyik fő formáját, a portálokon keresztül történő közlekedést ismerhetjük meg és betekintést nyerhetünk az univerzumot behálózó ún. Kozmikus Hálózat működésébe. Földünkön ősi csillagkapukat találtak, melyek kötődnek ehhez a hálózathoz és működésük szinte pontosan megegyezik a jól ismert filmekben látottakkal. Szó esik továbbá a portálok modern, továbbfejlesztett változatairól és az utazás pontos részleteiről is.

Kozmikus Közzététel - I/11.

AZ EMBERI TUDATOSSÁG POTENCIÁLJA – Ebben az epizódban Corey-ék elsősorban spirituális megközelítésből beszélgettek a titkos űrprogramban részt vevők pszi képességeiről, a Star Wars filmekből ismerős „ERŐ”-ről és hogy miért nehezebb a világos oldalán állni és cselekedni. Szóba került a földönkívüliek Nagy Kísérlete, továbbá fontos megállapítások hangzottak el az univerzális törvényekről, az időről és a karma kerekének megállításáról.

Kozmikus Közzététel - I/10.

A TOBOZMIRIGY FELÉBRESZTÉSE - A titkos űrprogram intuitív empatáit a MILAB programokban képzik ki. A tréning során különböző technológiai eszközök és módszerek segítségével stimulálják és aktiválják az empaták tobozmirigyét, majd a felélesztett intuitív képességeket virtuális valóság szimulációkban fejlesztik tovább.

Kozmikus Közzététel - I/9.

AZ ELEKTROMOS NAP – A Cosmic Disclosure sorozat 9. epizódjában a titkos űrprogramokban alkalmazott tudományos alaptételekkel ismerkedhetünk meg. A titkos űrprogramok tudósai a szuperhúr elmélettel, torziós mezőkkel, az elektromos univerzum és a szent geometria témaköreivel és csupa olyan feltevésekkel dolgoznak, amik lényegesen eltérnek a jelenlegi hivatalos földi tudományunk megállapításaitól.

Kozmikus Közzététel - I/8.

A "GLOBÁLIS GALAKTIKUS NEMZETEK LIGÁJA" – A sorozat 8. epizódjában a Corey által korábban csak NATO-típusú űrprogramnak nevezett csoporttal ismerkedhetünk meg. Ebben a titkos programban a Föld minden országa képviselteti magát és eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a földi emberiség fel tudjon készülni egy esetleges földönkívüli támadásra. Természetesen a földi Elitnek rejtett céljai is voltak e csoport megalakításával. Corey és Wilcock ennek jártak utána ebben az epizódban.

Kozmikus Közzététel - I/6.

ALVÓ LÉNYEK – A Cosmic Disclosure sorozat 6. epizódjában Corey a földalatti barlangokban talált „alvó lényekről” beszél. A világ számos helyén találtak titokzatos szarkofágokban ún. „sztázis” állapotban fekvő óriás humanoidokat. Corey a titkos űrprogramokban használt okostömbökön sok adatot elolvasott e lényekről, és most részletesen beszámol e különös felfedezésről.

Kozmikus Közzététel - I/5.

EGYEK VAGYUNK - A Cosmic Disclosure sorozat 5-ik epizódjában Corey nagyon sok új dolgot fed fel a Naprendszerünkbe érkező gömbökről és végre az is kiderül, hogy miért éppen Corey-t kérték fel a "hírhozó" szerepére. Beszél saját lélekszármazásáról, az Avian-ok üzenetéről, valamint az emberiség tömegtudatosságának fontosságáról.

Kozmikus Közzététel - I/4.

ÉLET EGY KUTATÓHAJÓN - Ebben az epizódban Corey a Titkos Űrprogramokban végzett feladatokról, mindennapokról mesél illetve szót ejt az űrben található létesítményekről és az odakint tett tudományos felfedezésekről.

Kozmikus Közzététel - I/3.

HOLD MŰVELETI PARANCSNOKSÁG (LOC – Lunar Operations Command)

Kozmikus Közzététel - I/1.

ÜZENET AZ EMBERISÉGNEKAz első epizód szövegének írott változata és egyéb kiegészítések Exopolitika Magyarországtól: