2016. július 1., péntek

Kozmikus Közzététel - V/1.

ÉGI IDŐVONAL – A Kozmikus Közzététel sorozat ötödik évadának első epizódjában -az okostömbökön hozzáférhető adatbázisokra alapozva – egy rövid összefoglalást kapunk a Naprendszerünk történelméről. Újra előkerülnek az ősi építő faj által hátrahagyott műemlékek, régészeti leletek és újra szó lesz a Szuperföld felrobbanásának következményeiről.


A most következő epizódban a Naprendszerünk kozmikus történelmébe fogunk belemerülni. Végigmegyünk azon az időszálon, hogy kik és mikor érkeztek ide, milyen információk kapcsolódhatnak ehhez, mert nagyon-nagyon sok minden van, amit még nem kötöttünk igazán össze. Megpróbálunk végigmenni a kezdetektől a jelenkorig és betölteni a réseket olyan információkkal, amelyekkel Corey a titkos űrprogramokban teljesített szolgálata során találkozott.

A feltételezések szerint az univerzum 13.8 milliárd éves, a Föld pedig kb 4 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. A bolygó 3.8 milliárd évvel ezelőtt hűlt ki és ezután lett rajta folyékony víz. Ekkor jelentek meg a mikrobák. Szóval erről tudunk. Tudjuk továbbá azt is, hogy a Föld kb 3 milliárd éve vízbolygónak számít. Vagyis elméletileg meg volt a lehetőség rá, hogy valakik landolhassanak itt. De mit tudunk arról, hogy akkoriban kik lakhatták a Naprendszerünket? Milyen tárgyi bizonyítékok találhatók erről? Mi az a legrégebbi tárgy, amiről tudomásunk van?

Az okostömbökön olvasottak alapján, a tárgyi bizonyítékokat ősi időkből származó romok szolgáltatják. Ezeket az „ősi építő fajtól származó romok”-nak nevezték el. A pontos korukat nem tudták megállapítani, mert annyira ősiek voltak, hogy több száz millió, vagy akár több milliárd évesek lehettek.

Lényegében tehát azt mondod, hogy ezeket a romokat régészetileg tárták fel? Hol ásták ki őket?

A Naprendszerünkben lévő különböző planetáris testeken: kezdve a Vénusztól, egészen az Oort-felhő területéig.

És ezek közül sok a felszín alatt helyezkedett el. Be voltak temetve... azaz ki kellett őket ásni.

Igen. Sok esetben mélyen voltak, néha pedig a felszínen, de belepte őket a törmelék. Sok esetben az adott égitest belsejében találtak rájuk és utána kiásták őket.

Hogyan néztek ki ezek a romok?

Ahogy arról korábban is beszéltünk, egyfajta átlátszó alumínium-szerű ötvözetből készültek. Ez egyben egy technológia is volt. Arra jöttek rá, hogy valamiféle technológia használatával impregnálták ezt az ötvözetet, ami így átlátszatlanná, sötétté tette az üvegszerű felületet, amit ezt követően valamiféleképpen kijelzőként is használhattak. Ezek egyébként eléggé fejlett technológiák voltak, és a megtalálói sok esetben arra sem jöttek rá, hogy egyáltalán megtalálták őket. Néha egyszerűen csak tárgyakat találtak, amik kövekhez hasonlítottak, később derült ki aztán róluk, hogy valójában valamilyen technológia lehet. De amikor rátaláltak, nem értették még pontosan, hogy mit is találtak valójában.

Mikor fedeztek fel először ilyen tárgyakat?

Azt hiszem, a legelső alkalommal német szakadár csoportok találtak rá ilyenekre az űrutazás kezdeti szakaszában, a II. világháború előtt illetve közben. Nem a Földön találtak rájuk.

Hogyan néztek ki ezek a milliárd éves épített struktúrák? Mit látnánk, ha elrepülhetnénk felettük?

Az égitestek felszínén látható struktúrák olyanok voltak, mintha hatalmas robbanáshullámok rázták volna meg őket. Meg voltak csavarodva, elhajlottak, mindenféle sérülések nyomai látszódtak rajtuk. Egyszóval romos állapotban voltak. Azok az építmények viszont, amik a felszín alatt voltak, sokkal jobb állapotban maradtak fent. Sok problémát okozott megvizsgálni őket. Nagyon sok rejtély övezte ezeket, és nem volt tudomásuk arról, hogy ki volt valójában ez az ősi építő faj, illetve hogy ez a faj honnan jöhetett. Az építményeken nem találtak semmiféle írásjelet. Ezek a romos építmények különböző alakúak voltak... Kupolás építmények, négyszögletű építmények, tornyok, vagy legalábbis valamikor tornyoknak kinéző építmények. Több különböző alakú és méretű struktúrát találtak. Piramisokat, obeliszkeket és a legtöbbjükre az égitest felszíne alatt találtak rá.

A Föld belsejében?

Nem csak a Földünk belsejében, hanem az adott égitest, planetáris test belsejében. Négyszögletes és piramis alakú építményeket, létesítményeket találtak.

Úgy tűnik, hogy a piramis formának fontos szerepe lehetett ezeknél a lényeknél.

Úgy tűnik, hogy igen. Amikor az okostömbökön olvastam ezekről, még nem igazán értettem a titkos geometriát és az ehhez kapcsolódó dolgokat. Ezt én is csak azután tanultam meg, miután láttam a Wisdom Teachings (Szerk - Wilcock másik műsorsorozata a Gaia TV-n) és más hasonló műsorokat. Szóval, akkor még nem ismertem fel ennek a jelentőségét. És úgy gondolom, hogy a romok megtalálói sem ismerhették ezt, vagy ha mégis, akkor nem mutattak róla semmilyen adatot.

Richard C. Hoagland fő informátora – akit én csak Bruce-nak hívok – azt mondta nekem, hogy mi valójában egy "kozmikus roncstelepen" élünk. Minden össze van törve, és egyáltalán nem tűnik túl vonzónak odakintről.

A titkos űrprogramoknak nagyon alaposan kellett kutatniuk, hogy egyáltalán valami használhatót találjanak.

Ok. Átlátszó alumíniumot emlegettél, ami üvegszerűnek néz ki, de azt is mondtad, hogy ahhoz hasonlított, mintha meg lenne égetve. Szenesedés nyomai láthatók rajtuk? Üvegnek néznek ki, de teljesen össze vannak törve?

Néhányuk igen. Üvegnek néz ki, de ezek annyira ősiek... nagyon törékenyek és nem átlátszóak többé.

Azokat az építményeket, amiket különböző holdakon találtak, belepte a regolit, a holdpor? Törmelék alatt vannak, olyannyira, hogy alig lehet észrevenni, hogy van ott valami, ami össze van törve.

A szemed kiszúrta volna, hogy van ott valamilyen nem természetes képződmény, de sok esetben nagyon erősen kellett volna nézned, hogy kivehesd a részleteket.

Na és mi történik akkor, ha kimegyünk a Naprendszeren kívülre?

Pontosan ugyanazokat a dolgokat találták meg a helyi csillagklaszterünkben is. A helyi csillagklaszter nagyjából 50 csillagot tartalmaz a környezetünkben, amelyek a kozmikus hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Korábban mondtál néhány érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, úgyhogy most szeretnék néhány kérdést feltenni a helyi csillagklaszterünkről, mert ez fontos részét képezi a történelmünknek az ősi építő faj vonatkozásában. Azt mondtad, hogy a helyi csillagklaszterünk csillagai között egy nagyon bizarr interakció tapasztalható. Pontosan mire értetted ezt? Mi az, ami a helyi csillagklaszterünket különlegessé teszi? Ellentétben a tőlünk távolabbi csillagklaszterek csillagaival, hogyan viszonyulnak a mi csillagklaszterünk csillagai egymáshoz?

Nagyon furcsa ezt mondani... nem mondanám, hogy "kaptártudatossággal" rendelkeznek, de valamiféleképpen egy mély energetikai szinten kapcsolatban állnak egymással és ugyanez elmondható a csillagklaszterünk csillagrendszereiben élő élőlényekről is. Úgy tűnik, hogy a csillagklaszterünkben lévő különböző csillagrendszerek az ősi építő faj védelme alatt állhattak. Volt valamiféle védelmi rács felállítva itt és ez több millió vagy milliárd éven keresztül üzemelt. Az ősi építő faj viszont ezt követően eltűnt.

Szeretnék kihangsúlyozni itt valamit, mert ez fontos lehet. Azt mondod, helyi csillagklaszter, vagyis a hozzánk legközelebb eső csillagok. Mikor vált lehetségessé először, hogy az embereink elhagyják a Naprendszerünket? Mi az a legkorábbi időpont, amiről tudomásod van?

Valószínűleg az 1920-30-as években már rendelkeztek a kellő feltételekkel.

Vagyis akár már a német szakadár csoportok is el tudták hagyni a Naprendszert. Semmiféle korlát vagy technikai probléma nem akadályozta őket abban, hogy máshová is elmenjenek?

Nem annyira technikai problémákról volt szó, hanem arról, hogy nem volt tanácsos kijárkálniuk ezekbe a különböző csillagrendszerekbe anélkül, hogy előtte a politika kapcsolatokat kiépítették volna az ott élőkkel.

Akár le is lőhették volna őket?

Igen. A németek úttörők voltak ezen a területen és nagyon sok helyen létesítettek kapcsolatot.

Említetted korábban, hogy a Cabal részleges nyilvánosságra hozatallal próbálkozik. És én úgy emlékszem, hogy azt is emlegettük, hogy ennek a részleges nyilvánosságra hozatalnak az egyik eleme az, hogy megpróbálják bebeszélni nekünk, hogy ők valójában egyáltalán nem is hagyták el a Naprendszert. Mire gondolhatnak ezzel kapcsolatban? Hogyan tudnak nekünk úgy beszélni az űrutazásról, hogy közben azt mondják, sohasem hagyták el a Naprendszerünket?

Többféle szcenáriót hallottam. Az egyik az volt, hogy megpróbálják felfedni előttünk, hogy létezett egy ősi építő faj. Elkezdenének arról beszélni, hogy talán valamikor réges-régen létezhettek földönkívüliek, de többé nem jönnek már errefelé. Valamint, hogy vannak technológiánk, amiket földönkívüli járművekből fejtettünk vissza. És aztán ennyi.

Ahhoz, hogy már a 30-as években el tudjunk utazni más csillagrendszerekbe is, feltételezem, hogy nagyon korán meg kellett értenünk a kozmikus hálózat működését. Egyáltalán portálok segítségével közlekedtek vagy pedig fénysebességű járműveket használtak?

Mindkettőt. Kezdetben portálokon keresztül történt az utazás. Ez volt a közlekedés fő módja. Aztán ahogy fejlesztették a járműveiket és kifejlesztették a torziós meghajtórendszereket, képesek lettek a szuperluminális (fény feletti) utazásra.

A fénysebesség feletti történő utazásra már a II. Világháború előtt képesek voltak, de az USA messze-messze le volt maradva a német titkos társaságok csoportjai által fejlesztett technológiák mögött. Az amerikaiak több évtizeddel le voltak maradva a németektől.

Azt gondolom, hogy ez egy fontos kontextus. Mert amikor a naprendszerünk történelméről beszélünk, és szóba kerül a részleges nyilvánosságra hozatal kérdése, akkor annak az is részét képezheti, hogy megpróbálják majd elmondani nekünk, hogy van valamiféle energetikai védőkorlát, valamiféle probléma, sugárzás, vagy valami, ami megakadályozta őket abban, hogy kimenjenek a Naprendszeren túlra. Valójában mikor hagytuk el a Naprendszert? Mikor jutottunk el más csillagrendszerekbe úgy, hogy nem lőtték le a hajóinkat rögtön? Mennyi ilyen ősi építő fajhoz köthető tárgyat találtunk? És egyáltalán hol találtunk rá ezekre? Bolygókon, holdakon, műholdakon?

Nagyjából ugyanolyan dolgokat találtak, mint amilyeneket itt is. A helyi csillagklaszterünk más csillagrendszerein is találták ehhez hasonló romokat. Bolygók és holdak is teli voltak velük.

Ez hihetetlen a számomra, hiszen azt mondod, hogy a helyi csillagklaszterünkhöz kb 50 csillag tartozik. Minden ilyen csillagnak, vagy legalábbis a legtöbbjüknek bolygóik is vannak. És bárhová mész, mindenhol ugyanolyan cuccokba botlasz. Mindegyikük ugyanolyan ősi volt?

Igen.

És mindenhol le voltak rombolva, mindenhol romos állapotban voltak?

Ezt nem tudom.

Vagy esetleg azok, amiket itt találtak, jobban le voltak pusztulva?

Ezt sem tudom. Nem sok részletet tudok arról, hogy miket találtak más csillagrendszerekben. Nem feltételezem, hogy ugyanolyan állapotban lettek volna az itteniekhez képest, főként annak tükrében, hogy mi történt itt később.

Rendben. Azt mondod, hogy ezen csillagrendszerek bolygóit az ősi építő faj igazgatta. Lényegében az ő védelmük alá tartoztak. Milyen formában mutatkozott meg ez a védelem? Valamilyen fizikailag is mérhető technológia formájában, vagy ezek a tárgyak kapcsolatban állhattak azzal a védelmi ráccsal, amit korábban említettél?

Igen. A védelemhez/fegyverrendszerhez használatos szállítórendszert hatalmas méretű gömbök alkották, amik majdnem Hold vagy bolygónagyságúak voltak. És a legtöbb esetben ezek olyan holdak voltak, amiket üregesre vájtak és állomásokká alakítottak át. Voltak olyanok is, amelyek külsején hatalmas, holdnagyságú lyukak mutatkoztak.

Ezek fémből készült gömbök voltak, vagy valamiféle építmények?

Képeket nem láttam róluk, csak a jelentésekben olvastam ezekről. Nem tudom megmondani, hogy pontosan mik lehettek.

Hány ilyen gömb lehetett a csillagklaszterünket alkotó egyes csillagrendszerekben?

Nem tudom.

De valószínűleg nem csak 1-1 darab lehetett belőlük? Hanem 1-1 naprendszerben több "halálcsillag-szerű" hold is lehetett.

Oh, igen.

Az ősi építő fajjal kapcsolatos dolognak sokkal nagyobb jelentősége van, mert ez nem csak a mi naprendszerünket érintette. Van valami ötleted arról, hogy a civilizációjuk mekkora lehetett, hányan lehettek összesen?

Fogalmam sincs. Hatalmas civilizáció volt, amiről viszont nagyon keveset tudunk. Egy nagy kérdőjel az egész. A titkos űrprogramoknak tudomása van a nagyon fejlett technológiáikról és meg is akarták szerezni ezeket a technológiákat. Kezdetben nem is ismertük fel, hogy ezek valójában technológiák. De amint rájöttünk, hogy mik ezek valójában, elkezdtünk rengeteg időt fordítani a keresésükre. De bárkik is voltak, eltűntek és ezt követően más csoportok érkeztek ide. Mindenféle írást illetve jelet, amik a történelemről tanúskodhattak volna, eltüntettek. Pontosan úgy, mint amikor a királyok bevonultak és kitörölték a régi királyok minden nyomát, vagyis eltörölték a régi történelem maradványait.

A következő dolog, amiről Hoagland benfentesétől, Bruce-tól hallottam így hangzik. A legújabb információ szerint a holdunkat kb 60 millió évvel ezelőtt állították pályára, a dinoszauruszok kipusztulása után. Továbbá van egy gigantikus civilizáció a Hold belsejében. Hallottál bármi olyasmiről, ami alapján a Hold 60 millió éves lenne? Illetve hogy 60 millió évvel ezelőtt állították volna pályára?

Az okostömbökön, ha jól emlékszem, 500 000 évről olvastam.

Bruce azt mondta, hogy egészen nem sokkal ezelőttig valóban ez volt az elfogadott elmélet. Viszont olyan új információk birtokába jutottak, ami azt mondatja velük, hogy ez az adat 60 millió év.

Igen, valószínű, hogy azóta, mióta én olvastam, frissítették az ezzel kapcsolatos adatokat.

Hallottál olyasmiről, hogy a Holdat bárkának nevezték?

Igen.

Szerinted a Holddal kapcsolatos új adatok alapján lehetséges az, hogy a dinoszauruszokat szándékosan pusztították ki egy aszteroida segítségével és azt követően az életet a Holdról hozták át ide? És lehetségesnek tartod, hogy a Holdon számos életforma élhetett, amit aztán a Földre költöztettek?

Igen, voltak spekulációk arról, hogy a dinoszauruszok kipusztulása nem a véletlen műve volt, és az a bizonyos aszteroida sem véletlenül érkezett, hanem egy irányított akció keretében.
 

Gondolod, hogy ennek köze lehetett a raptorokhoz, vagyis hogy kifejlődött itt egy intelligens dinoszaurusz faj?

Nem lehet tudni pontosan, de azon tapasztalatokról szóló jelentések alapján, amiket ezekről a lényekről – amikből aztán később a rapotorok lettek - illetve a föld alá költözésükről olvastam, egyáltalán nem lepne meg a dolog.

Ha azt mondjuk, hogy a Hold 60 millió éves és lényegében egy bárka volt, akkor mondhatjuk azt, hogy olyan lehetett, mint egy használt autó? Egy öreg és lehasznált jármű, amellyel mindenfelé közlekedtek?

Igen. Ez egy technológia, ami több százmillió, de az is lehet, hogy több milliárd éves. Voltak más civilizációk is, amelyek tudtak erről a technológiáról. Egyfolytában meg akarták szerezni és el akarták téríteni.

Szóval, úgy közlekedhettek vele a kozmikus hálózaton keresztül, mintha csak egy autó lett volna? Elméletileg, fénykorában oda mehettél vele, ahová csak akartál?

Ez beleillik abba, amiket én magam is olvastam róla.

Gondolod, hogy van elég hely a Hold belsejében ahhoz, hogy egy egész bolygónyi életet cipeljen egyik helyről a másikra?

Ez attól függ, hogy milyen életformát hordoz. Abban az esetben, ha ez az élet csak DNS formájában van, akkor idejöhettek és talán klónozásba kezdhettek. És akkor ebben az esetben egy DNS-bankként szolgálhatott.

Szóval, ha valaki azzal áll elő, hogy a Hold 60 millió éves, akkor ezt az állítást igazolhatják olyan felfedezések is, mint az a 220 millió éves nyaklánc, amit Thompson és Cremo „Tiltott régészet” című könyvében találhatunk.

Igen, lehetséges. Sok ősi civilizáció volt, amely kiemelkedett, majd elbukott a Földön az évmilliók során, és amiknek a maradványait különböző fura helyeken találták meg.

A következő dolog, amiről beszélnünk kell az idővonalak kapcsán, az a belső földi civilizációk kérdése. Ami mikor is kezdődött?

Egészen mostanáig az okostömbökön semmiféle adatunk nem volt erről. Nemrégiben aztán a belső földi csoportok azt állították magukról, hogy majdnem 20 millió éve itt vannak. Szóval ez egy eléggé friss információ.

Állításuk szerint a csillagklaszterünk más csillagairól érkeztek?

Ők azt mondják, hogy itt, a mi bolygónkon fejlődtek ki. A bolygónk saját életteremtő tevékenységének termékei.

Ok. Sokat foglalkoztunk korábban a belső földi civilizációkkal, és bemutattuk őket illetve a különböző csoportokat. Elmondták, hogy legöregebb csoport 18 millió éves, de mivel különböző időpontokban jelentek meg, az eredetük nem egyetlen időponthoz kötődik, igaz?

Igen. Több különböző csoportjuk van. Vannak közöttük egészen fiatal, 28-30 ezer éves csoportok is. Szóval ők eléggé fiatalnak számítanak. Más csoportok pedig 250 000 éves múltra tekintenek vissza, vagyis az egyes csoportok eredete eltérő időperiódusokhoz kötődik. Emellett a kinézetük is különbözik.

Van valamilyen információd arról, hogy a különböző csoportok pontosan mikor bukkantak fel? Vagy nem konkrétak az erre vonatkozó adatok?

Nem konkrétak egészen addig, amíg a Szuperföld, vagyis a Maldek és a Mars szóba nem kerül. És itt 500 000 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk. Volt arról információ, hogy valamiféle konfliktus történt közöttük. Visszanézve úgy tűnik, hogy ez a konfliktus a Szuperföldön élők és a marsiak között robbant ki. Az egyik csoport megheckelte, vagy mondjuk úgy, hogy betört az egyik „halálcsillagba”/holdba és megpróbálták fegyverként használni azt. Ennek következtében robbant fel a Szuperföld és ez egyszersmind le is vitte azt a védőrácsot, ami az egész csillagklaszterünket védte. Amikor a védelmi rács leomlott, a többi földönkívüli csoport, akik nem mertek bejönni a védelmi rács miatt – mivelhogy az nagyon fejlett volt – elkezdtek beáramlani és beleavatkozni a helyi csillagklaszterünkben található civilizációk életébe.

Azt mondod, hogy ez a robbanás 500 000 évvel ezelőtt történt?

Körülbelül.

És melyik volt az első csoport, amely ezt követően bejött?

Úgy hisszük, hogy a Szuperföderációt alkotó csoportok lehettek, ők jöttek be először. Ezt a Szuperföderációt számos csoport alkotja. A Szuperföderáció különböző tagjai kezdtek el bejönni 500 000 évvel ezelőtt.

Rögtön a robbanás után...

...rögtön a robbanás után, ugyanis folyamatosan figyelték az itteni helyzetet. Tudtak arról, hogy mi történt és ezt követően bejöttek erre a területre. Majd ezután kb 375 000 – 365 000 évvel ezelőtt – nem tudni pontosan mikor – érkeztek aztán a drákonidák is. A drákonidák tehát a nagy katasztrófa túlélőinek, menekültjeinek beáramlásával egy időben jöttek be. Szóval, igen sok minden történt itt. Egyszeriben nagyon nyakatekert és zavaros lett itt a helyzet.

Mikor érkezhettek a felrobbant bolygó első menekültjei? Ugyanis lényegében nem csak egy bolygóról van szó, hiszen az ott élők kolonizáltak más égitesteket is a Naprendszerünkben. Mindenhol voltak létesítményeik, településeik. Szóval a civilizációjukból feltehetőleg nem mindenki pusztult el a bolygó felrobbanásakor.

Így van. És a szolgálatom során hallott információk alapján - amiket ezek szerint az újabban érkezett információk megkérdőjeleznek – a Hold is ezekkel a menekültekkel együtt jött ide. Az általam olvasottak alapján mindez 500 000 évvel ezelőtt történt, közvetlenül a katasztrófát követően.

Itt vannak tehát a Föld belsejében élő emberek. Itt vannak azok a menekültek, akik a Földre érkeztek. A Mars és a Maldek szinte egyszerre pusztultak el. Az Egység Törvénye könyvekben azt írják, hogy az első 3D-s életforma itt a Földön 75 000 évvel ezelőtt jelent meg. Majd ezt követték azok az emberek, akik az elpusztult marsi civilizációból inkarnálódtak a Földre. Az Egység Törvénye három 25 000 éves ciklust ír le, és azt mondja, hogy minden egyes ciklus végén katasztrófák történnek. Vagyis a civilizációk emelkedése és bukása mutatkozik meg ezekben a ciklusokban...

Igen és ezt említették is nekem a Belső Földön, az Anshar csoport tagjai, hogy e ciklusok során voltak kisebb-nagyobb kataklizmák. A Szuperföld felrobbanását követően, elég sok ideig, törmelék szállt mindenfelé a Naprendszerben. Ezek lényegében a Szuperföld maradványai voltak és mindenfelé szálltak, ki, egészen az Oort-felhő irányába, majd ezt követően a Nap csapdába ejtette és visszahúzta a törmeléket ezekre a furcsa, erősen elliptikus pályákra. A maradványok végül eltalálták a Földet és más bolygókat is. Ez jó darabig eltartott. Egy ideig egészen őrületes volt a helyzet a Naprendszerünkben. Olyan volt, mintha biliárdoztak volna.


Ha már idővonalakról beszélünk, akkor szerintem mindenki szeretne hallani valamit Lemúriáról is. Hallottál arról, hogy volt egy civilizáció valahol a Csendes-Óceán környékén?

Biztos vagyok benne, hogy volt valamilyen információ erről, de ezt már nagyon régen olvastam. Nagyjából az idővonalakat írták le és hogy miket találtak. Nagyjából minden kontinensen megtalálták korábbi civilizációk nyomait.

Ok. Ezen az idővonalon, amin Lemúriát emlegettük, meg kell említenünk Atlantiszt is. Kaphatunk erről több információt? Talán könnyebben tudunk eligazodni abban, hogy mi történhetett itt, ha majd hozzáférhetünk az Atlantisz idejéből származó adatokhoz?

Nos, voltak könyvek, amikben voltak erre vonatkozó információk. A könyvekben található adatok visszavezettek egészen az atlantiszi időkig, és ezekhez a titkos társaságokhoz hasonló csoportoknak hozzáférésük volt. Ezeket az információkat azonban erősen védték. Azt hiszem talán beszéltél is korábban arról, hogy ezek közül sok a vérvonalukra vonatkozó információt is tartalmazott és nagyon hosszú éveket ölelt fel. Szóval ezen információk nagy részét titokban tartották olyan könyvekben, amiket a Vatikánban és más titkos helyeken őriznek.

A Mahabharata-ban rengeteg információt találunk egymással háborúzó civilizációkról és ezzel kapcsolatban van néhány dolog, amire érdemes felfigyelnünk. Úgy tűnik, hogy egy időben több csoport is volt a Földön, akik fejlett technológiákkal rendelkeztek és háborúkat vívtak egymás ellen. Az okostömbökön is olvastál hasonló esetekről? Volt olyan időszak, amikor különböző kolonizáló csoportok egy időben léptek interakcióba és háborúztak egymással a Földön?


Nem csak a Földön, hanem az egész Naprendszerünkben is. A Holdon is, még egészen a jelenkori történelmi időkben is háborúk folytak. Ezeket a területeket aztán meghagyták az utókornak mementóként, emlékeztetőként. És valamiféle megállapodásokat is kötöttek, amivel megpróbálták elejét venni, hogy ilyen háborúk később újra megtörténhessenek. De nyílt színi háborúk és csatározások zajlottak még a mi jelenkori történelmünkben is.

Vagyis egy nagyon komplex történettel van dolgunk, nem olyasmivel, amit könnyen be lehet tuszkolni egyetlen történetszálba. Amikor az atlantiszi civilizációról beszélünk, elképzelhetőnek tartod, hogy az több csoport, több különböző civilizáció konglomerációja lehetett és nem csak egyetlen összefüggő civilizáció volt?

Igen, pontosan így magyarázták el nekem. Fogtunk egy gyűjtőnevet és ráhúztuk több különböző civilizációra. A civilizáció, amely a bejövő aszteroida miatt pusztult el egy hatalmas özönvíz következtében, azt gondolom, hogy az lehet az a civilizáció, amit a legtöbb ember atlantiszi civilizációként ismer.

Ha megnézzük az amerikai őslakos irodalmat, láthatjuk, hogy számos különböző jóindulatú isten mutatkozott meg előttük és nyilvánvaló, hogy az egész olyanokhoz vezet vissza, akik az elpusztult Atlantiszt próbálták újraéleszteni. Kik lehettek ők és milyen szerepet játszhattak ebben? Mert úgy tűnik, hogy az, ami az atlantiszi özönvíz után következett, világméretű dolog lehetett.


Úgy tűnik, hogy ezek az istenek, akik visszajöttek és megpróbálták visszahozni a civilizációt, tulajdonképpen nem földi eredetű lények és olyan emberek kombinációi lehettek, akiket "belső földi csoportoknak" nevezünk.

48 megjegyzés:

 1. Köszi a fordítást.
  találtam egy idegen fajokat leíró pdf könyvet.
  http://exopolitics.blogs.com/files/russian.secret.alien.races.book.pdf

  VálaszTörlés
 2. ezek a fura koponyák, amiket a Földön találtak...
  https://www.google.hu/search?q=weird+skulls+found&sa=X&biw=1440&bih=790&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiqt9SZqNTNAhXEIpoKHWvgBNYQsAQIGQ

  VálaszTörlés
 3. Furcsa romok és tárgyak a Földről
  https://www.google.hu/search?q=weird+skulls+found&sa=X&biw=1440&bih=790&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiqt9SZqNTNAhXEIpoKHWvgBNYQsAQIGQ#tbm=isch&q=weird+ruins+found

  VálaszTörlés
 4. Romok a Marson
  https://www.google.hu/search?q=weird+skulls+found&sa=X&biw=1440&bih=790&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiqt9SZqNTNAhXEIpoKHWvgBNYQsAQIGQ#tbm=isch&q=weird+ruins+on+the+mars+

  VálaszTörlés
 5. Ezt olvastad már ?
  http://alliesofhumanity.org/hu/

  VálaszTörlés
 6. Hát ez az...ennyire én vagyok dörzsölt, hogy a jólfelkészült gyarmatosítók szándékát megkülönböztessem a valódi segítőkétől...és ha valóban a kormányok és vallások vezetői közöttő közülkeresnek szövetségeseket a terveik megvalósításához, akkor megint csöbörbül vödörbe esünk, mint a kgst/eu varsói szerződés/nato váltásoknál....ennyire én nem látok a szándékaik mögé...

  VálaszTörlés
 7. a nem kimaradz...nem vagyok ennyire dörzsölt....

  VálaszTörlés
 8. Na igen, ezért kellene az embereknek a saját életét élni s saját elhatározásaikat követni s nem a "dörzsölt" vezetőket keresgélni... :)

  VálaszTörlés
 9. a nagyszüleim is próbáltál és jöttek az igazságos bácsok és " lesöpörték a padlást" mert nekik az is járt...

  VálaszTörlés
 10. Ahol én látom a legnagyobb csavart, annyira régen élünk elnyomásban, rabszolgaságban, hogy nem ismerjük a szabadság jellemzőit...SEM...azt gondoljuk, hogy a többi lény isteni tudatosságú..főleg, hogy szívesen el el is játszák...kezdve a földalattiakkal...
  Azt gondoljuk (általános alany), hogy ők látják a mi elnyomásunkat...és persze, hogy látják...és azt szűrik le belőle, hogy minket fel kell szabadítani és megtanítani láncok nélkül élni... ment az ember (általános alany) könnyen bízik abban, amiben reménykedik...könnyen belelátja a megmentőt az űjabb haszonlesőkbe...de ahogy olvasom, ők nem csak elhitetik velünk, hogy ők így gondolják, közben meg szűrik, le, hogy mi könnyen irányítás alatt tarthatók és elnyomhatók vagyunk, ha ez másoknak is sikerült....szóval csak el kell űzni az előzőeket és a helyükbelépni....használni a munkánkat....eszünket... (általános alany) lehet, hogy ez nem lánc lesz csak póráz, de a megszállás marad....

  VálaszTörlés
 11. Kedves Faci, nos, ez már kezd értékelhető szintet elérni megértésileg.
  Igen mély meglátás amit leírtál...így gondolhatod azt is, hogy viszont abban
  érdekelt tudatok is vannak, hogy ez ne így történjék(póráz se). Viszont ebben
  már az alanyoknak részt is kellene venni s a fizikai szabadság legelébb tudati
  szabadság s helyesen értelmezett szabadság legyen. Magyarul az emberek a környezetük (természet stb) elnyomásával-kizsigerelésével felhagynak. Ehhez először is a félelem témakörét lenne célszerű megoldani ill feloldani. Anno ha nem féltek volna a padlássepregetőktől, akkor megoldották volna,h a sepregetők féljenek... de mi az unokák már ezt az utat járjuk, ugyan még csak páran, de ami késik, ugye az nem múlik. Szóval a fejekben kell rendet tenni mindenkinek magának...de ehhez a segítség is meg van adva mindenkinek. :)
  A tudati térből immáron egyre jobban kizáródnak az elnyomó energiák, vagy nem érzitek ?

  VálaszTörlés
 12. Ahhoz képest, hogy én írtam elég szép teljesítmény.
  Az én padlásomat biztosan nem bírják lesöpörni, mert lapos a tető....nem rakok fel takatmányt, mert megázik...
  Az emberiség egész életében csak az elnyomókat látta, ezért nehéz a felszabadítást felismerni...
  Másfelöl egész gyerekkoromban azt hallottam, hogy az usa milyen egy szabad egy ország...alig vártuk, hogy az oroszul beszélő kéz átadja a kilincset az amerikaiul beszélő kéznek...azóta kiderült, hogy az usa az állampolgárait IS egyik legjobban lekorlátozó ország...kiderült, hogy míg az orosz ittlét burkolt gyarmatosítás volt, ez már nyílt turbógyarmatosítás...az otthoni FEMA táborokról, lelövési és pénzlenyúlási törvényekről nem is beszékve.
  Ha nagyon gyanakvónak látszanék, az egyik belső földi jelentésben olvastam VÓT, hogy amíg a felsőfődiek(MI(NK)hatalmas llkesedéssel várjuk a felszabadítókat, ők erős fenntartásokkal és kételyekkel. Gondolom egy párszor már felszabadították őket...ezért IS bújtak a föld alá.
  Aztán meg ők végignézték az egész történelmünket...gyarmatosítások jobbról, balról, fentről...és ha ők olyan fejlettek technikailag, SPIRITUÁLISAN, a mi tudásunkat, ismereteinket minden szinten messze meghaladó EMBEREK...akkor biztosan csak a szabad akaratunk tiszteletbentartása gátolta őket a megsegítésünkben...azért az istenként való fellépéssorozat belefért a tiszteletbentartásba...
  Mit látok én lényegesnek...velük kellene szorosabbra főzni a kapcsolatot és az együttműködést, mert ők emlékeznek az évszázezredes tapasztalatokra...mi meg ott tartunk, hogy lehet, hogy nem is volt középkor...300évig...azért Mátyás király álruhájéról nem szívesen mondanék le....

  VálaszTörlés
 13. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 14. Szabad akaratom okán ha elnyomottat látok a saját belsőmre hallgatva segítem meg, ha úgy megy, hogy a segített nem is tud rólam az a legjobb, ha meg nem megy másképp akkor láthat is = de mindenképpen segítek . Utána a megsegítettnek nem muszáj részemre sem hálálkodni sem megköszöngetni mert minek jó az nekem ?.................a szövetség csak! szabad létezők között tud létrejönni --- minden más csak érdekszövetség vala, az első az valójában szimbiózis, míg az utóbbi meg valamilyen szintű élősködés vala.-------
  Ha magam meg azt mondom, hogy a betoldások a kitörlések helyére kerültek ?
  akkor meglehet, hogy +300-on vagyunk...már években ...mindjárt burul a jól kimódolt mutatvány.... Tidőugrásra felkészülni..............hopp

  VálaszTörlés
 15. Mindenki megvan .? :9)_

  VálaszTörlés
 16. na látom, önneked is van több személyiséged.
  Akkor sem látok más szövetségesnek valót...ezek végig vagy már jóval a kezdetek előtt itt voltak...néha feljöttek betakarítani a cuccost, bennünket meg mindig bennehagytak a ganajban...persze csak felebaráti testvériességből....sőt azért játszották el az isteni szerepeket meg a JézusMáriát, hogy ne is keressük őket...még lebuktak volna...szerintem most is épp készülnek láthatatlanná válni, mielőtt kitörne vagy beütne a nagy felszabadítás...nekik az a biztos, ha minket hagynak koncnak...ők húzzák a hasznot, amiből lehet, mi meg a bélésünket....testvériesen...persze

  VálaszTörlés
 17. Megint egy csepp beismerés a beismerő emberüktől Michael Moor-tól...
  http://www.rhj-online.tk/video/vip/7281/ismeretterjeszto/kapitalizmus_szeretem

  VálaszTörlés
 18. A Föld felszinén az emberiség már közel 13 évezrede él elnyomás, rabszolgaság alatt.Az Atlantiszi civilizáció 12 000 évvel ezelött semmisült meg, azért mert elszakadtak a Földanyával való természetes kapcsolattól és csak az önző érdekeik vezérelték őket.Erre van utalás a bibliában az ember bűnbeesésének elbeszélésénél is, ami egy jelképes történet.A múltbéli hibáink sajnos megismétlődtek, illetve folytatódtak világunkban és addig nem is fog megoldódni, amig visszanem találunk a világegyetemet meghatározó ősi és örök kozmikus irányelvekhez. Valójában az életünkben felmerülő legtöbb probléma abból származik, hogy felbomlott az egység és a harmónia köztünk és a bolygónk élővilága között.Ezt a lerombolt kapcsolatot kell helyreállitanunk, ahhoz hogy szabad és boldog életet élhessünk.Az elsőszámú és legfontosabb kozmikus törvény a SZERETET törvénye, ami az élet fő épitőköve.Amig nem vagyunk képesek békében és szeretetben élni egymással és a körülöttünk lévő élővilággal, addig ezen az alacsony szintű élethelyzetben kell léteznünk.A feltételnélküli szeretet a kulcs, ami egymás elfogadásán és kölcsönös tiszteletén alapszik.A jelenlegi civilizációnk totálisan kizsákmányolja bolygónk energiforrásait és beszennyezi annak élővilágát, nincs mit csodálkozni tehát azon, hogy ilyen rossz életkörülmények közt vagyunk kénytelenek élni.Megkell értenünk, hogy ugyanannak a nagy egésznek a részét képezzük.Ahogyan testünk milliónyi sejtből épül fel, úgy Galaxisunkat is több millió csillagrendszer alkotja.A leghatalmasabb dolgok is sok kis egészből tevődnek össze, ki mondhatná meg, hogy melyik értékesebb a másiknál.

  Kivánom mindannyiunknak, hogy leljük meg Isten tiszta szeretetét a szivünkben és halljuk meg lelkünk igaz szavát, bölcsességét!

  VálaszTörlés
 19. Igen van személyiségem elég határozottan. De a viccet fé'retéve és kommolyra fordítva az szókat kell is itt ha már úgyis mindig trollnak nézik az embert :)
  Akkor most hót komolyan azt tudnám javasolni, hogy próbáld magad az ilyen ami honlapokról leszakítani kis időre és jöjj magaddal tisztába, hogy mik is a hosszútávú céljaid esetlegesen s akkor nem ragadsz abba a "más" valóságszálba be...ha érted mire gondolok...tudom, csak előszőr érthetetlen, ám hidd el, ha nem, tudod/tudd másképp--hogy másképp tudhasd. :9)

  VálaszTörlés
 20. nem kő leszakadnom, mert nem is szakadtam rá.
  Sokat dolgozom a gépen és mikor besokallok tőle, ránézek a mailjeimre meg erre az oldalra is. Ez a lazítás.
  nem lárom az összefüggést a felhasználónév és a valós személyiség között.
  Igen Zsolt szép a szeretet, a feltétel nélküli szeretet mégszebb.
  Az eddig körülöttünk élő lények egyikének sem volt érdeke, hogy bármit is megismerjünk a világból. Megemelem a pöttyös kalapomat azelőtt, aki ekkora eltérítés, ködösítés és félrevezetés mellett képes a nemlátszó úton maradni...
  Itt nincs rá szükség.nem kő...

  VálaszTörlés
 21. Szerintem A Mindenhatò Teremtönk a tudòja és ismeröje mindennek! Ne akarjunk mi a régi dolgokkal foglalkozni hisz az lehetetlen, hogy mindent dokumentàlni tudjanak a mai hitetlen emberek szàmàra. S különben is, ami elmùlt hagyjuk nyugodni. A jelenben kell élnünk, azt hittel,szeretettel, embertàrsi tisztelettel, megbecsüléssel, emberi jogok, szabadsàgok, vallàsok szabadon hagyàsàval olyan formàban, amivel a màsiknak nem àrtunk!!! Ne akarjunk a szines emberekböl fehéreket csinàlni! Mindenki élje a sajàt faji jellegét, de adjuk meg szabadsàgukat és a szegényebb orszàgokat tàmogassuk,s ne akarjuk öket euròpaiakkà tenni, de rendnek kell lenni és szabadnak lenni nem elnyomottaknak mindenütt!!! A gyülölködést mindenütt meg kell szüntetni, és az emberéletet csak a Teremtö vehesse vissza! A bünözöket kènyszermunkàval kellene megböntetni, hogy megjavulhassanak, màs belàtàsra jussanak!!!A hàborùkat és gyilkolàsokat megszüntetni kellene épp ùgy az uzsoràsokat! Tegyünk a szebb és jobb jövöért minden gondolatunkkal és tettünkkel!!!!!!!!!!!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Még is hogy? Az emberek nagy része azt hiszi hogy ez a normális világ.A sötétség azaz a gonosz meg mindig erősebb.Elég azokra az emberekre ránézni akikkel dolgozok,egymást szídják,kibeszélik egymást meg úgy alapjában bunkó.Ti láttatok olyan embert aki kategorizálja a barátait? 1 hely 2 hely és 3.Sajnos igen.Lehet csak bemagyarázom magamnak de szerintem valós.Meg a facebookos ismerősök is,csak addig írkálnak amíg egy munkahelyen vagy iskolába jártok.De amint végzel a sulival vagy munkahelyet váltasz már nem is írnak rád!Sőt 1 év után csak elenyésző hányaduk fog köszönni az utcán.Na akkor nekünk kellene felszabadítani magunkat? Ássuk a sírunkat szerintem.Ezért is bízakodok hogy ha tényleg léteznek ezek a lényeg akiket nevezzünk földönkívülinek,segítenek egyszer valahogy.Istenben meg nem hiszem hogy segítene.Főleg hogy cseszik az emberiségre.

   Törlés
  2. Az hogy milyennek látjuk a világot és a világunkban zajló történéseket, az elsősorban mindkenkinek a saját nézőpontjától függ.A legtöbb embernél az Ego az ami dominál és az énközpontú gondolkodás az sajnos nagyon beszűkiti, korlátozza a látásmódunkat.A Tudatunk az, ami meghatározza, hogy mennyit vagyunk képesek felfogni, érzékelni a körülöttünk lévő világból.A kollektiv gondolatainkon és érzelmeinken keresztül képesek lehetünk formálni a valóságunkat!A világmindenségben minden létező dolog energiából van, még a gondolataink és az érzelmeink is.Ezért nem mindegy, hogy milyen minőségű gondolatokat és érzéseket közvetitünk kifelé egymásnak és a környezetünk felé.Energetikai szinten állandó kapcsolatban és kölcsönhatással vagyunk egymásra.Az élet arról szól, hogy kapcsolatot létesitsünk és megosszuk az energiáinkat egymással.Ha pozitiv energiát sugárzunk magunkból a kollektiv energia mezőnkbe, akkor az pozitiv hatást fog gyakorolni az életünkre előbb vagy utóbb.Attól mert valaki nem hisz Isenben attól Ő még hisz ő benne, hiszen mindannyian az ő szerves részét képezzük, ő belőle ered minden élet.A Teremtőnk nem azért hagyja és engedi, hogy az a rengeteg szenvedés megtörténjen életünkben, mert nem érdekeli őt, hogy mi lesz velünk, hanem arról van szó, hogy vannak bizonyos kozmikus törvényszerűségek, amik működtetik, irányitják az Univerzumunkat, amiket neki is tiszteletben kell tartania.Ebben az Univerzumban abszolút érvényű szabad akarat van érvényben, ami azt jelenti, hogy még azoknak a létezőknek is megvan engedve, hogy szabadon ténykedhessenek, akiknek céljai ellentétben állnak a magasabb szintű isteni törvényekkel és természetellenes életmódot folytatnak.A sötét idegen lények kihasználták a földi emberek tudatlanságát(vagyis hogy nem vagyunk tudatában a kozmikus törvényeknek) és rabszolga sorba taszitottak minket.A Mátrix cimű film egyébként jól bemutatja, hogy ahhoz, hogy szabaddá válhassunk, elősszőr a tudatunkat kell felszabaditanunk.A valódi börtön nem a fizikai testünket, hanem az elménket tartja fogságban.
   A vágyaink az álmaink és a hitünk az, amin keresztül formálni, alakitani tudjuk a valóságunkat!

   Szeretet és Béke!!!

   Törlés
 22. Szeretet az van. A feltétel nélküli szeretetet hívják amúgy szerelemnek s azé'
  titkosítva van kimondva, hogy az emberkék rá ne jöjjenek. Persze ez mind az egyéni véleményem amügy ami elég skizó: Szóval a szeretetből a létezők felé sok-de a viselkedésüket nem muszály szeretni.,a nemlátszó útról; azért kell vakon közlekedni s akkor tutti nem mész le az ívről-útról---
  erre modják a vakmerőt.Faci amúgy saját blogod van ? ..

  VálaszTörlés
 23. igen. de én a mindenkit egyformánszeretésben nem hiszek és erpltetésnek tartom. Amúgy szerintem közöttünk él egy csomó lény (például a hüllők) akik nem is tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal.A barátságos BLKÉS egymáshozviszonyulást öszintének tartom és én is eszerint élek. A legtöbb ember indítékait, gondolatmenetét értem, de ez nem azt jelenti, hogy egyet is értenék vele...én nem tudnék mindenkit szeretni. De el tudom képzelni, hogy vannak olyanok is.

  VálaszTörlés
 24. nincs annyi tartalék energiám, hogy blogot írjak-szerkesszek.

  VálaszTörlés
 25. eltitkolt leletek főleg Dél Amerikából (ICA kövek, koponyák, szobrok)
  https://www.youtube.com/watch?v=aooC7oWpGdQ
  magyar történelemhamisítás
  https://www.youtube.com/watch?v=26vdh-w7IcI

  VálaszTörlés
 26. nem tudom, bármilyen lényt fizikailag lehet szeretni mint például ha úgy tekintünk rájuk mint "rajzfilmfigurára" de a viselkedésük, mindenképp őket minősíti--ez tény...azt lehet nem szeretni is...pl a hülők is beletartoznak bár még élőben nem láttam egyet sem. A szeretet nekem is egy roppant tág téma amit jelenleg is tapasztalok pl Anyukámmal. igen ha valamiben egyetértünk az nem jelenti azt, hogy automatikusan mindenben egyet kell érteni/ünk s ez így van jól. ..akkor mi a fenét lehet annyit a gépen gugyorászni-nem értem ha nincs blog ? :)-----------------
  Látom megjelentek a vallási őslakosok is :) bár a Hölgy egész jókat írkál itt-ott de ez van. :)

  VálaszTörlés
 27. A szabad akarat csak egy illuzió jelenleg.Bárhol lakhatnék a földön ahol csak akarnék,de még sem lehetséges.Sőt sok kutatásban az szerepel hogy a szüleitől vagy az otthonától nem messze vesz lakást magának.Pedig elmehetne Hawaiira is lakni,de még sem.Az ember ezért hiszi azt hogy szabad akarata van,pedig nincs neki.Hiába akarok egy Ferrárit,megszerezni nem tudom.Ételek is pont ilyenek,nem ehetem azt amit akarok csak kivételes esetekben és ritkán.Faci amúgy igaz amít írsz! Az emberek soha sem éltek szabadon,mindig valaki uralkodótt felettük.Most annyi változott hogy hisszük hogy a poltikusok tehetnek erről,pedig ők elenyésző roaszat tesznek.A háttérhatalom az elit az aki irányít.Képes bármit elérni.De hogy őszínte leszek nem hiszem hogy bárki felszabadítana minket,nem tudom de nekem hihetetlennek tűnik.Ha több ezer évig senki sem csinált semmit,mért most kezdenek neki?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Valami szerződést kötöttek egymással a "jófiúk" meg a "rosszak" mi voltaunk a konc vagy szabad préda...dolgozni tudunk, bányászunk, megműveljük a földet és még meg is lehet enni bennünket....DE a csúnya rosszfiúk felrúgták a megállapodást és nyíltan is támadni kezdték az aranyos jókat...Egyszerűen ezt elégelték meg....

   Törlés
  2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
 28. Nos, a szabad.s.ág s a szabad akarat között némi + különbség mutatkozik nemde?
  Akarni szabad de a megvalósulása feltételekhez kötött így pontosabb lenne a meghatározása, csak azért, hogy nyelvészkedjünk is picikét :) Ha 'szeretnél' egy ferrárit (persze az engedélyezett a villamos kivitel) akkor lehet; másképp áll hozzád az univerzumka :) itt is van némi minőségi különbség.
  A háttérbe szorított hat alom tik magatok vagytok s egyértelmű, ha titetteteket irányítanak akkor mindent irányítanak...nosza pisiljük körbe az témát :)

  VálaszTörlés
 29. Akkor a műkedvelők kedvéért...s mivel a meló témakörben is jó... ;9)

  A LÓ

  Az ablakból eltűnődve nézem,
  ahogy álla járda közelében,
  szíjak közé , kocsi elé fogva,
  ez a szegény , szomorú lovacska.
  Égeti a nap, de ő mint a bálvány,
  meg sem mozdul, csak merengve, árván,
  Földre tekint, legfeljebb, ha olykor,
  horkant egyet, és urára gondol,
  a gazdára, aki hajnal óta
  szikráázó szeszt nyakal az ivóba.
  Áll a kis ló, dehogy is moccanna :
  mert egy erő tőle ezt akarja.
  Mi vigyázza, inti türelemre ? -
  Láthatatlan ostor leng felette.

  Na honnan 'kopiztam' ?-- gugli jóbarát :)

  VálaszTörlés
 30. Hason LÓ
  http://users.atw.hu/kutyus/vers5.html

  VálaszTörlés
 31. Sokat panaszkodik szegény és még bezabálják kolbásznak...nemcsak a lovat...a kutyát is....

  VálaszTörlés
 32. Sokat panaszkodik szegény és még bezabálják kolbásznak...nemcsak a lovat...a kutyát is....

  VálaszTörlés
 33. Persze, szép a szeretet, ha mindenkire vonatkozik...például a belső földiekre..."szeretünk benneteket.... távol tudni magunktól..." vagy "segítünk nektek...elhinni, hogy mi vagyunk az istenek..." ez csalás és ámítás...vagy a hüllők..."szeretünk benneteket...bezabálni...."

  VálaszTörlés
 34. Hja, mink emberek meg mindent béveszünk ...hehe nem úgy van a... néha szájbarágósan el kő magyarázni az hülőagyuaknak a dógokat... :)

  VálaszTörlés
 35. ...meg különben is az a fixa ideájuk támadt, hogy jobban szeretik a kutyahúst,
  nem tudom mé' jutnak ilyenek az eszembe aljzatkiegyenlítőzés és szinkronban plafonfestés közben. :)

  VálaszTörlés
 36. Így lesz jó rágós a gyíkvacsora.... :)

  VálaszTörlés
 37. Na akkó vacsira akik szeretnek olvasni is ;)G'G: Egy naplopó naplójából

  Kötve hiszem, hogy akad, akit nálam jobban érdekel a világ sorsa.
  Ez a hobbym. Mi a világ sora ? Tág fogalom. Legalább olyan tág,
  mint az én érdeklődésem és mint a szóban forgó világ. Érdekel a
  népek sora. Múltja, jelene és jövője mindennek. Tessék elhinni, hogy
  a gyerekekben sincs akkora boldogság., több izgalom és kíváncsiság
  a játékszerek szétszedésekor, mint bennem mikor a világot szedem ízekre.
  Nem is gondolok arra sokszor, hogyan is rakom újra össze. Miért gondolnék
  mindig én erre ? Nem is tudom mindig összerakni. Más se. Van ilyen is-
  szabad próbálkozni .De mindent tudni szeretnék. Az elmélet mögött a
  gyakorlatot szeretném és a gyakorlat mögött az elméletet. Nem mintha
  engem is megfertőzött volna a – gyakran locsogó – bölcselkedés, hanem
  azért , mert sokféle kategóriában vagy szellemi dimenzióban szeretnék
  gondolkodni. Persze tiszteletben tartom korom eszméit(hehe), átfogó alap-
  fogalmait , mert az ember csakis a korából nőhet ki, amiként a nővény sem
  nő ki talaj nélkül, puszta levegőből. Van család, van haza, vannak hazák,
  vannak földrészek, égtájak, légüres terek, napok és holdak és végtelen …. .
  De azért nagy dolog, hogy az egész lényegében mégiscsak belefér a tudatomba.
  …...........................................................................................------------------------ no ki találja el ki írta ? és hol hibáztam persze véletlenül.... ;9)

  VálaszTörlés
 38. Na még segítség a rejtvényhez :)

  …. . A tudatom pedig belefér a koponyámba, azaz néhány gilisztaszerű
  tekervénybe, és addig tudok az egészről, amíg szervezetemben bizonyos
  játékszabályoknak megfelelő módon folyik a cirkuszi előadás. Az ember
  agya következésképpen olyan óriási, mint az egész mindenség. Holdak és
  csillagok ülnek benne. Azért ez mégiscsak nagyszerűű dolog.
  Sokan azt mondják ; ne kurjongass !,- hiszen még a végtelenséget sem tudod
  elképzelni ! Ezek fantáziatlan emberek, akik még azt sem vették észre, hogy
  például a matematikában a végtelent egyetlen jellel jelölik és ezzel az irracionális
  fogalommal abszolút racionális műveletek végezhetők el. Nélkülük moccanni
  sem lehet. Az is nagy dolog ám, hogy az ember tudatában van annak, hogy a
  végtelent még érzékelni nemis tudja. Ez olyan szellemi inyencség , amely
  egyenesen megható. .... ;)

  VálaszTörlés
 39. ++++ .

  …. . a hősöknek időként cserélődik a szerepe , álruhában járnak, és sorsuk
  inkább kitalálható, mint bizonyítható . A szomszédomról se tudok semmi
  pontosat . Miért tudnék egy több száz halott uralkodóról többet, mint a
  szomszédomról ? A cselekedetei persze ! A csaledeteknek értéke és árfolyama
  vqan. Hossz és bessz van értékelésükben. Néha kontremin játék , mint általában
  a tőzsdéken szokás. …......... ;)

  VálaszTörlés
 40. Jaj Faci azt a lovaknak szokás ;) nem ? TIdő s szabadság az jobban hangzik...

  VálaszTörlés
 41. nos, akkó' ki leszen a nyertes az szépirodalmi kérdéskörben? Vagy guglizva sem megyen ? Pedig mindent leírtam hozzá, csak a szerző nevét nem. Nem baj akkor ma
  emeljük a téteket. ;)Majd megáttyuk ki a ki figyelmesen óvas. Ijnye kilóg a kapanyél a szájábú a vetőgép meg megette vagy az arató vagy cséplő vagy mindegyik sorban, hogy hatékonyabb legyen a parasztmeló... :)

  VálaszTörlés