2016. július 1., péntek

Komikus Közzététel – V/4.

A FELEMELKEDÉS SZIMBIOTIKUS ÖSSZEFÜGGÉSEI – Az adásban ismét William Henry művészettörténész vendégeskedik, aki újabb példákat hoz a szakrális művészet területéről és olyan keresztény ábrázolásokat mutat be, amelyek Jézus mennybemenetelét, felemelkedését ábrázolják. Megismerkedhetünk a szakrális műalkotások néhány főbb szimbólumával, és megtudhatjuk azt is, hogy e képek elkészítését milyen cél motiválhatta az alkotók részéről. Az adásban bemutatott képeken emellett újból felbukkannak azok a bizonyos kék gömbök...


Wilcock: Itt vagyunk újra Corey Goode-dal, a bennfentesek bennfentesével, és újra csak itt van velünk a mitológiakutató és művészettörténész William Henry. Az egyik ok, amiért annyira kedvelem William munkásságát az, hogy nagyon rég óta mozog ezen a területen, igazi veteránnak mondható. De ami még ennél is fontosabb, hogy gyakorlati adatok alapján közelít a felemelkedés témájához. Nagyon sok olyan ember tevékenykedik ezen a területen, akik mindenféléről beszélnek és közben azt mondják: „én ennek meg ennek a lénynek az üzeneteit közvetítem". És mindeközben nincs egyetlen igazi viszonyítási pontjuk sem és semmilyen módon sem tudják bizonyítani, hogy amit mondanak, az igaz.

William, te viszont konkrét adatokkal dolgozol. Olyan dolgokat hozol elő, amiket meg lehet nézni, és amik mögött valós történelem húzódik meg. Beszéltél nekünk arról a képről, amin Jézus látható. Most térjünk vissza ehhez egy kicsit. A képen csillagokat látunk. Mit jelképeznek ezek a csillagok?

Henry: Nos, ezek a kozmoszt jelképezik. Az én olvasatomban, ha Jézust egy olyan kék gömbben látjuk, ami teli van csillagokkal, az a mi, jelenlegi szemszögünkből nézve azt jelenti, hogy az egy csillagkapu.


Ha áttanulmányozod az esszénusok könyveit, a holt tengeri tekercseket, de akár magát a Bibliát is vehetjük alapul, figyelemre méltó, hogy hány helyen hivatkoznak portálokra és átjárókra. Világos utalásokat találunk a mennybe vezető lépcsőkről. Szóval ez egyáltalán nem egy túlságosan elrugaszkodott ötlet. Ezekben a szövegekben valójában olyan lények leírása szerepel, akik égi birodalmakból csillagkapukon keresztül jönnek-mennek. Legalábbis a korabeli, rendelkezésükre álló kifejezések és szóhasználat alapján ezt lehet feltételezni. Ma azt mondanánk rájuk, hogy ezek féreglyukak. Beszélhetünk Calabi gömbökről, ha akarjuk, használhatjuk akár ezt a szakkifejezést is, de fogalmazzunk inkább egyszerűen.

(Szerk. - A fizikai online fogalomtár szerint: „CALABI-YAU alakzatok a húrelmélet által felvehető bonyolult geometriai formák, amelyek a hatdimenziós geometriai alakzatoknak egy sajátos matematikai osztálya. A CALABI-YAU terek lyukai nem csak a részecskecsaládokra hatnak, hanem arra is, hogy a keletkező részecskéknek milyen tulajdonságai lesznek. Közelítőleg arról van szó, hogy a speciálisat átszövő lyukak legtöbbször el is metszik egymást. A parányi húrok, amikor áthaladnak ezeken az összetett metszésvonalakon, jellegzetes rezgési mintázatokba rendeződnek; pontosan olyanokba, amelyek a megfigyelt részecskék tulajdonságait - tömeg, töltések, spin stb. - adják vissza.”)

Mivel az emberiség ma már - hála az olyan mozifilmeknek, mint a Csillagkapu, a Kapcsolat és a Csillagok között – rendelkezik azzal a fizikával, ami emögött van, és ezt most már képileg is ábrázolni tudjuk. Most már megvan a tudatosságunk ahhoz, hogy azt mondhassuk: "ok, utolértük azokat a szuperfejlett lényeket, akik a kozmoszban csillagkapukon, féreglyukakon, vagy éppen kék gömbökben utazgatnak." Merthogy ennek ez az egyik módja.

Wilcock: Corey, korábban azt mondtad, hogy a csillagkapu – vagyis a kék gömb – maga is egy élőlény.

Corey: Igen, a kék gömb annak az öt lénytípusnak az egyike, amik a Gömb Lény Szövetséget alkotják. Szóval, igen, ez egy magasabb denzitású lény, egy valódi élőlény.

Henry: Igen, egyet tudok érteni ezzel a felvetéssel.
Wilcock: Szóval, akkor ez olyan, mintha a gömbben tartózkodó személy illetve maga a gömblény között egyfajta szimbiózis lenne?

Corey: A belső földiek illetve a Kék Avian-ok is úgy magyarázták ezt nekem, hogy szimbiotikus kapcsolatban állnak az emberiséggel, a társteremtő tudatosságunkkal és tömegtudatosságunkkal.

Wilcock: Akik nézik a Wisdom Teachings című műsoromat, azok tudják, hogy egy egész sorozatot készítettem Wilhelm Reich-ről és a biológiai élet prekurzoráról felállított alapelgondolásáról. Én mindig úgy beszélek az életről, mintha az egy kvantummező hatása lenne. Az élet a kvantum-vákuumból csapódik ki. Nos, Reich tanulmányozta az éppen létrejövő életet amint sejtté alakul - ott ahol előtte egyáltalán nem létezett. Ez a legelső/eredeti formája. És mikroszkopikus méretben ez egy kék színű gömbként jelenik meg! Ebben a formában manifesztálódik először! És aztán ez a kék gömb egyesül a körülötte lévő vízzel vagy anyaggal és megformálja az életet ott, ahol előtte még nem is létezett.

Henry: Ez hihetetlen!

Corey: Még soha nem hallottam erről.

Wilcock: És ezzel el is érkeztünk a mikro és makró közti határvonalhoz, merthogy mit is mondtál korábban? Mekkora a Naprendszerünkben található legnagyobb ilyen gömb?

Corey: Lényegében az egész Naprendszerünk egy ilyen gömbben helyezkedik el.

Wilcock: Vagyis az egész külső védőkorlát tulajdonképpen egy gömb.

Corey: Igen.

Henry: Gondoljunk a sakti-ra, a sziddhi képességekre, amiből ugye összesen nyolc van: a vágyak azonnali manifesztációja (prākāmja), a láthatatlanság (antardhāna), és a képesség, amivel olyan nagyra tudod növeszteni magad, amekkorára csak akarod (mahima), illetve olyan kicsire tudsz zsugorodni, amilyen kicsire csak szeretnél (aṇimā), stb. Ezek mind részét képezhetik e lények tudati erejének...

Corey: … társteremtő manifesztációjuknak.

Wilcock: Ami a méretváltozást illeti, itt ugye egy holografikus univerzummal van dolgunk. Egy hologramban – fraktálban – mindegy hogy mennyire közelítesz a fraktálra, mindig ugyanazt a mintázatot fogod látni.

Henry: Igen. Például az a kifejezés, hogy "Jákob egy létrán mászott fel a mennybe" lényegében azt jelenti, hogy felemelkedett. Ugyanakkor az angol kifejezés (scale=skála) egy zenei kifejezés is egyben, ami a hangskálára utal, vagyis arra, hogy megemelte a rezgését. A lajtorján felmegy a mennyei birodalmakba, majd a létrafokokon lépdelve visszaereszkedik ide.

Wilcock: Na, és William, mi ebben a tanítás? Nyilvánvalóan te sokkal nagyobb szakértő vagy nálam, ami a Bibliát és más vallásos szövegeket illeti. Ez lenne az eredeti bukás – aminek során az élet meg lett teremtve ebből az isteni tökéletességből? És nekünk fel kell élednünk ebből a bukásból?

Henry: Igen, ez az ezoterikus nézőpont, a zsidó misztikusok nézőpontja, miszerint Ádám és Éva eredetileg fénylények voltak. És aztán ki lettünk űzve a Paradicsomból... Emlékezzünk a bibliai történetre, a Teremtés Könyvére: Éva evett a tudás gyümölcséből és emiatt kiűztek minket az Édenkertből. Jahve, az Ószövetség istene két dolgot tett. Először is az Édenkert keleti részére egy kaput állított fel, amin keresztül mi kimehetünk, és kerubokat tett a kapu két oldalára. A másik dolog pedig – amiről nagyon sokan megfeledkeznek – hogy bőrköntösöket készített az emberiségnek. A hagyományos értelmezés szerint ezek állati bőrből készültek, amivel ugye betakarhattuk a testünket. Az ezoterikus értelmezés szerint azonban a bőrköntös maga a testünket borító emberi bőr, mivelhogy eredetileg mi fénylények voltunk. Ragyogó, sugárzó, tökéletes lények. Ezt a kifejezést használták, mert kezdetben tökéletesek voltak.

Wilcock: Ez szerepel a Noé című filmben is, Russel Crowe-val a főszerepben.

Henry: Igen, a filmben odadobtak néhány mondatot erről.

Wilcock: Az Édenkert lakói eredetileg fénylények voltak.

Henry: Pontosan. Ez is kulcsfontosságú része ennek, mert aztán később Jézus – a második Ádám, akinek a küldetésének egyik része az volt, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan nyerjük vissza az eredeti fénytestünket és hogyan emelkedjünk fel - megmutatja nekünk, hogy hogyan is csináljuk ezt.

Corey: Megmutatja, hogy hogyan juthatunk ki innen:)

Henry: Így van és éppen ezért, Corey, hoztam egy képet a számodra. Nézzük meg és gondolkodjunk el rajta. Ez az ötödik században készült Olaszországban, Ravennában.

Wilcock: És ez egyáltalán nem egy kerti medence :)

Henry: Igen... Ezt felhőnek hívják. Na de ki látott már olyan felhőt, ami kék gömbnek nézett ki, ugye? Vagyis tulajdonképpen mit is látunk itt? A Földet? Érvelhetünk amellett, hogy ez a Föld bolygó, de igazából nem az. Ha visszamegyünk az előző epizódban tárgyalt egyiptomi képekhez, akkor azok azt mutatják meg nekünk, hogy ez a tudatosság gömbje, ami egyben egy szállítóeszköz is.

Corey: A tudatosság gömbje érdekes megfogalmazás ebben az esetben.

Wilcock: Corey, a gömb lények mondták-e valaha azt, hogy ezt az egészet csak nekünk csinálják, vagy az egész folyamat inkább galaktikus vagy intergalaktikus...

Corey: Ez az egész a helyi csillagklaszterünkben történik, ami kb 50 csillagot foglal magában. Ezek valamilyen formában, karmikusan kapcsolatba állnak velünk. Nemcsak valamiféle szimbiotikus kapcsolat van, hanem valamilyen kötődés is, hogy nekünk fel kell emelkednünk, így alapvetően ők is felemelkedhetnek és visszatérhetnek a Forráshoz.

Henry: Igen. Én a saját munkám során illetve a tibeti szivárványtest hagyományokban akadtam rá erre. Ugyanis a tibetiek azt tanítják, hogy ezeket a feltámadásra illetve felemelkedésre vonatkozó tanításokat - a szivárványtestre vonatkozó tanításokat - 13 csillagrendszerben tanítják, beleértve a miénket is. Ezek a lények jönnek-mennek a különböző csillagrendszerek között, valószínűleg egy féreglyuk-rendszeren keresztül. Szóval, ha belegondolunk, a Föld talán egyfajta kolónia lehet valamilyen föderációban – utálom használni a Star Trek-es kifejezést –, csillagrendszerek föderációjában, ahol ezeket a tanításokat tanítják. Úgyhogy a kérdés az – és Corey, te talán meg tudod ezt válaszolni – hogy ebben a láncolatban mi vajon a legerősebb láncszemnek minősülünk, vagy pedig inkább a leggyengébbek? Mi van akkor, ha nekünk kell az egész folyamat élére állnunk?

Corey: Nos, igen, nekünk kell az élre állnunk. A Kék Avianok egész üzenete arról szól, hogy nem azért vannak itt, hogy megmentsenek minket. Ők nem megmentők. Azért vannak itt, hogy egy üzenetet adjanak át nekünk. És nekünk fognunk kell ezt az üzenetet, meg kell változnunk és meg kell mentenünk önmagunkat...

Henry: Igen. Ez egészen hihetetlen... belegondolni abba, hogy össze vagyunk kötve 13 csillagrendszerrel... azt mondod, hogy 50 csillag? Több mint ötven?

Corey: Igen, a helyi csillagklaszter kb 50 csillagot tartalmaz.

Wilcock: Nos, William, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen hivatkozásokat tudsz felmutatni erről a 13 csillagrendszerről. Hol találkoztál ezzel?

Corey: Na, ez engem is érdekelne.

Henry: Igen, tudjátok, Kaliforniában voltam egy konferencián és egy párocska odajött hozzám. Elmondták, hogy mindketten a Harvard Hittudományi Iskolában szereztek PhD fokozatot és a szivárványtesttel kapcsolatos tanításokra specializálódtak. Elmondták nekem, hogy hitük szerint az emberi test úgy van megtervezve, hogy belefonódjon egy energiavortexbe (energiaörvénybe), ami öt színű szivárványfényre oszlik szét, hátrahagyva a hajat, a kézen és a lábon lévő körmöket, amik ugye nem tartalmaznak idegeket és nem tudnak átalakulni. Elmondták azt is, hogy korábban együttműködtek a 13-ik (vagyis az előző) Dalai Lámával, hiszen tibeti írásokat fordítottak és ennek a szakértői voltak. Ők is, sőt maguk a tibetiek is - hiszen ez a titkos tanaik közé tartozott - meg akarták tudni, hogy ha egyszer eléred a szivárványtest állapotot, akkor valóban el tudsz-e utazni ebbe a 13 másik csillagrendszerbe. Mindig is tudni szerették volna, hogy hogyan lehet oda eljutni.

Továbbá azt is elmondták, hogy látták az egyik előadásomat, amin egy ősi egyiptomi árkádsort mutattam be, amin több millió évek vannak jelölve és én arról azt állítottam, hogy féreglyukak láthatók rajta. Azt mondták, hogy abból megkapták a választ, hogyha egyszer eléred a szivárványtest állapotot, akkor a tested maga válik csillagkapuvá. Az lesz a féreglyuk és azon keresztül utazhatsz el ezekbe a csillagrendszerekbe.

De gondolkodjunk csak el egy pillanatra. Ha belemegyünk a világon fellelhető mitológiákba és szent tradíciókba, akkor azokból összeállítható egy elég szép lista. Itt az Orion csillagkonstellációról beszélünk, a Szíriuszról, a Plejádokról (Fiastyúk), a Nagy Medvéről (Ursa Major)... És most csak ötöt soroltam fel. De a tibetiek szerint van még nyolc másik. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy nem csak 13 van.

Corey: Így van. Ezen csillagrendszerek közül nagyon soknak több csillaga van... mint pl a Plejádoknak.

Henry: Úgyhogy ezek mind ismerős csillagrendszerek, amiket ha kimegyünk a szabad ég alá, meg tudunk nézni és rá tudunk mutatni, hogy "na az ott a Szíriusz, az meg a Nagy Medve", vagy...

Wilcock: ... az Alpha Centauri.

Henry: Pontosan. Az igazi üzenet a számunkra ebben az, hogy még akkor is, ha jelenleg földi emberi formában vagyunk, kapcsolatban állunk ezekkel a csillagrendszerekkel és be tudjuk hívni őket. Ugyanakkor én kedvelem az üzeneted és egyet is értek vele. Nekik ugyanannyira szükségük van ránk, mint ahogy nekünk is szükségünk van rájuk.

Wilcock: Az a kép, amit itt látunk, egy templom belsejében van?

Henry: Igen, ez a San-Vitale templom, az olaszországi Ravennában. És Jézust újra csak egy kék gömbön láthatjuk.


Wilcock: Az ott arany fólia?

Henry: Igen, ez egy mozaik. A kép mindkét oldalán angyalok állnak, jelezve, hogy itt égi lényekkel van dolgunk. Ők vagy Jézus kísérői, vagy pedig valamilyen „erőforrást” biztosítanak a számára. Szeretem használni a „feljavítás” szót, mert itt, a Gaia Tv-n futó műsoromban (The Awakened Soul) készítettünk egy epizódot a Hős útjáról, de a lélek perspektívájából vizsgálva. Az egész földi inkarnációnk célja az, hogy ezt a „feljavítást” megkapjuk.


Wilcock: Gondolod, hogy Jézus itt a töviskoronáját tartja a kezében? Pontosan mi van a kezében?

Henry: Az egy korona és egy gyűrű is egyben és ha nyomon követed a kozmikus gyűrű szimbólumot, akkor a zoroasztrizmusban is találkozhatsz vele.
Találkozhatsz vele a sumér ábrázolásokon is, ahol isten egy gyűrűt tart a kezében, amit a „kozmikus szuverenitás gyűrűjének” is neveznek. Mit jelent az, hogy „kozmikus szuverenitás gyűrűje”: hogy oda mehet, ott lehet, azt csinálhat, amit és ahol csak akar. Rendelkezni fog azzal a csengő vibrációval, ami szuverén lénnyé és kozmikus lénnyé teszi.


Corey: Olyan, mintha egy pecsét lenne.

Henry: Pontosan.

Corey: Egy királyi fenség, vagy mintha legalábbis valamilyen ehhez hasonló titulussal rendelkezne.

Henry: Pontosan. De ennek a fajta művészetnek ez a kulcsa. A kép készítőjének szándéka megint csak nem az volt, hogy egy statikus műalkotást mutasson be, hanem hogy egy meghívást nyújtson át. Abban hittek, hogy a kék gömb rezgése és a kozmikus szuverenitás gyűrűje közvetíthető és továbbítható a műalkotáson keresztül. Hogyan lehetséges ez? Nos, ez esetben itt valóságos gurukkal van dolgunk, szuperfejlett avatarokkal, akik képesek egy műalkotáson keresztül manifesztálni és ezt a rezgést sugározni tudják feléd. Ezért mondja az egyház, hogy: „ha az embereket egy műalkotás is képes eljuttatni oda, akkor mi szükség van ránk?” Vagyis nincs szükségünk az egyházra. Nincs szükségünk a papok hierarchiájára. Minden egyes embernek arra van szüksége, hogy megnyissa a szívét és mentálisan, pszichésen, spirituálisan és érzelmileg kapcsolódni tudjon ehhez és ekkor elkezdheti megemelni a saját rezgését.

Wilcock: Mit látunk a következő képen?

Henry: Nézzük csak. Oh, ez egy angyal egy kék gömbön. Vagyis egy égi lény a kozmoszban.


Wilcock: Úgy tűnik, mintha gömbök vennék körbe.

Henry: Így van, pontosan.

Corey: És ráadásul akkoriban nem hittek abban, hogy a Föld gömb alakú lenne, ugye?

Henry: Így van, nem hittek ebben.

Wilcock: Olyan, mintha a gömbök egész mátrixa jönne be.

Henry: Igen, olyan olvasata is lehet, hogy ezek csillagrendszerekkel állnak kapcsolatban illetve össze vannak kötve velük.

Corey: És mintha a gömbön belül azok spirálok lennének....

Wilcock: De Corey, azt is mondtad korábban, hogy nemrégiben egész seregnyi gömb érkezett a Naprendszerünkbe.

Corey: Igen, több száz, több ezer.

Henry: Wow!

Wilcock: Na ugye!

Henry: És ez pont itt van a képen, igen. Nézzünk meg egy másikat. Ezen az ikonon egy átváltozás látható és ez az esemény szerepel a Bibliában is. 
 

Rögtön azt követően, hogy Jézus megkeresztelkedik - hozzájut ezekhez az új képességekhez - az első dolog, amit tesz, hogy néhány tanítványának bemutat párat a képességeiből. Felviszi őket egy hegy tetejére és megmutatja magát fénylényként. Átváltozik, ami azt jelenti, hogy alakot vált - hús-vér emberből fénylénnyé változik. Szóval bemutatja nekik, hogy „hé srácok, íme egy kis előzetes abból, ami később jön majd. Meg fogom változtatni az alakomat, hogy lássátok, nektek is megvan ez a képességetek.” A leírások szerint a tanítványok azt mondják: „egy felhő megnyílt Jézus mögött.” A hagyományos nézőpont szerint ez szerepel a Bibliában. A mögötte lévő kék gömb tele van ragyogó fénnyel és a fény, ami a testéből árad, lényegében egy felhő.

Corey: Azok az emberek, akik átrepültek a Bermuda-háromszög felett, arról számoltak be, hogy kék színű ködöt láttak.

Henry: Igen. Ez egy nagyon fontos része a képnek, mert azt gondolom, hogy amikor a portál megnyílik, valamiféle köd bukkan elő belőle. Ezért gondolhatták azt, hogy ez egy felhő, mert valószínűleg még nem rendelkeztek a csillagkapu vagy féreglyuk koncepciójával.

Láthatod a két alakot a kép két oldalán. Az egyikük Mózes, a másikuk pedig Illés, akik hirtelen a semmiből manifesztálódnak. Így tehát nekik is felemelkedett lényeknek kell lenniük, akik ugyancsak rendelkeznek azzal a képességgel, amivel megjelenhetnek és eltűnhetnek, amikor csak akarnak. És valószínűleg ők maguk is kék gömbökben vannak.

Szóval ez egy nagyon fontos ábrázolás. És újra csak, a tanítás, amit a kép tartalmaz, nem más, mint hogy továbbítják az átalakulás vibrációját ezen a műalkotáson, ezeken az ikonokon keresztül. Szakrális portáloknak vagy szakrális tükröknek nevezték őket. Ezt a kifejezést használták az ehhez hasonló ikonokra.

Wilcock: Ennek az egésznek a fizikájáról gondolkodom. Dr John Searl kifejlesztett egy levitáló korongot, és forgó gyűrűk segítségével antigravitációt hozott létre. Ezt aztán később két orosz tudós, Roschin és Godin lemásolták és valódi levitációt hoztak létre.

(Szerk. - „Vitatható elektrogravitáció-kutató John Searl, egy angol elektrotechnikus. 1949-ben felfedezte, hogy egy kis feszültség (vagy elektromos mozgatóerő) indukálódott gyorsan forgó fémtárgyakban. A negatív töltés kívül volt, a pozitív töltés pedig a forgás középpontja körül. Arra következtetett, hogy a szabad elektronokat kidobta a centrifugális erő, így a központban pozitív töltés maradt.

1952-ben épített egy generátort, nagyjából 1 m átmérőjűt, ami ezen az elven alapult. Amikor szabad téren tesztelte, állítólag jelentős elektrosztatikus hatást hozott létre a közeli tárgyakon, amit sercegő hang és ózon illat kísért. A generátor ezután felemelkedett a földről, miközben tovább gyorsult, és kb. 17 m magasságig jutott, megszakítva a kapcsolatot a motorral. Rövid ideig ebben a magasságban lebegett, még mindig gyorsulva. Egy rózsaszínű fényudvar jelent meg körülötte, ami a körülötte levő légkör ionizáltságát jelezte. Azt is eredményezte a helyi rádióvevőkben, hogy azok saját maguktól megszólaltak. Végül, miután elért egy újabb kritikus forgási sebességet, gyorsan tovább emelkedett, és eltűnt a szem elől.

Searl kijelenti, hogy ő és kollégái egymás után megépítettek „levitáló korongjából” 50-nél több változatot különböző méretekben, és megtanulták, hogy kell azokat irányítani. Azt állítja, hogy a hatóságok üldözték őt, ami igazságtalan bebörtönzéséhez, valamint munkája nagy részének megsemmisüléséhez vezetett, így az egészet újra el kellett kezdenie. Az az állítása, hogy az 1970-es évek elején egyik repülő szerkezete többször is körberepülte a világot anélkül, hogy észlelték volna, egyáltalán nem növelte a hitelességét.

Bár Searl-t kirúgták szélhámosként az állásából, vannak jelzések, hogy a „Searl-effektus” lehet, hogy valódi rendellenességet tartalmaz. Két orosz tudós, V. V. Roscsin és S. M. Godin elvégzett egy kísérletet egy Searl-típusú generátorral, és 35%-is súlycsökkenést, lumineszkálást, ózon szagot, rendellenes mágneses mező hatásokat és hőmérsékletcsökkenést figyelt meg. Arra következtettek, hogy az ortodox, éter nélküli fizika nem képes megmagyarázni ezeket az eredményeket. Ilyen kísérletekben azonban a valódi gravitációs anomáliák elválasztása az elektrodinamikus hatásoktól nem könnyű feladat.”

Megfigyelték, hogy amikor beállítottak egy antigravitációs mezőt, úgynevezett "doménfalak" jöttek létre, vagyis buborékok.
Ezt követően aztán foghatsz egy termosztátot, vagy egy hőmérőt és meg tudod mérni a hőmérsékletben bekövetkező változásokat. A hőmérséklet egyre hidegebb lesz, ahogy haladsz a különálló falak közepe felé, pont, mint ahogy a képen is látható: a gömbökön belül újabb gömbök, amelyek egymástól egyforma távolságra helyezkednek el. Szóval ez lenne a jelenség mögött meghúzódó fizika. 
 

Ez az, amit itt valójában látunk - energiamezőket. Vagyis tudományos bizonyíték van rá, hogy ezek ilyen módon manifesztálódnak.

Henry: Azt gondolom, hogy ezeket a képeket szupermagas energiájú fizika kíséri. Ebben teljes mértékben igazad van. És ez egyenesen elvezet bennünket a kék gömbökhöz, mint a kozmoszban való utazás egyik módjához, mert ez megint csak egy meghívást tartalmaz arra, hogy kapcsolódjunk hozzájuk, emeljük meg a rezgésünket és változtassuk meg a formánkat. Mert ahogy a Biblia is mondja: "Hús és vér nem örökölheti a mennyek országát." Vagyis más formát kell felvennünk ehhez. És a kék gömb az a módszer, amivel ezt meg tudjuk valósítani.

Corey: És ez bizony megrémiszti az embereket. Azt gondolják, hogy ha leveted a bőröd, meghalsz. Át kell esni a halál fájdalmas folyamatán. A dolognak ez a része megijeszti az embereket.

Henry: Igen, és ezért is fontos része az üzenetnek a szolgálat, a szeretet és a megbocsátás, mert ezek révén emeljük meg a rezgésünket és kezdjük el felismerni, hogy: "oké, biztonsággal itt hagyhatom ezt a formámat, és beléphetek az evolúció következő szakaszába."

Wilcock: Nézzük a következő képet. Mit látunk itt?

Henry: Ez egy újabb átváltozás, vagyis ugyanaz a dolog, de nézzük meg mit tart Jézus a kezében.


Corey: Ezt a képet ugyanaz a művész festette? Ugyanabból az időből származik?

Henry: Ugyanaz az időszak, de egy másik művész alkotása. Jézus ugyanúgy egy botot tart a kezében, mint azokon az egyiptomi képeken, amit az előző epizódban láthattunk. Én úgy hívom ezt, hogy a feltámadás pálcája. Ez egy bot, ami megnyitja a kapukat a mennyhez vagy a pokolhoz. Szóval beszélhetünk egy valódi tárgyról vagy technológiáról, vagy a tudatosság egy bizonyos szintjének szimbólumáról, amivel ezek a lények rendelkeztek. Jöhettek-mehettek, hol láthatóak voltak, hol pedig nem.

Corey: Úgy tűnik, mintha egy antenna lenne, valami, ami valamilyen rezgést küld vagy fogad.

Henry: Pontosan. Szóval újra csak egy skáláról beszélünk és a rezgésünk megemeléséről. És a kép azt mondja: „ehhez erre az eszközre van szükséged.”

Wilcock: Corey, talán te meg tudod erősíteni a következő állításom. Van egy bennfentes ismerősöm, aki földönkívüliekkel dolgozott együtt és 13 különböző Ufo mérnöki visszafejtésében vett részt és 8 különböző antigravitációs eljárással állt elő. Az egyik dolog, amit folyamatosan mondott nekem, hogy „David, mindig emlékezz rá: minél több technológiával rendelkezel, annál kevesebb technológiára lesz szükséged.” Lesz egy mindent egyesítő készüléked. És azt hiszem, hogy ez számodra nagyjából az okostömbökkel lehet egyenértékű.

Corey: Hát, ez még inkább igaz lehet azokra kőtáblákra, amikről kezdetben nem tudtuk, hogy micsodák valójában.

Wilcock: A belső földön?

Corey: Igen. Aztán végül kiderült róluk, hogy ez egyfajta technológia. Nem-földi eredetű lények arra akartak rávenni minket, hogy ezeket cseréljük el csecsebecsékért. És amikor rájöttünk, hogy micsodák valójában, leállítottuk a kereskedésüket.

Henry: Ez érdekes. Emlékeztet engem a „me” táblákra, amikre ősi sumér történetek kerültek fel. Az Anunnaki-k kereskedtek ezekkel a „me” táblákkal, a sorstáblákkal. Merthogy ezek kőből vannak, úgy szerepelnek a leírásokban, hogy kőből készültek. Néhányuk tartalmazza a felemelkedés titkait, a civilizáció titkát.

Corey: Lehet, hogy ezek a „me” táblák is technológiák voltak.

Wilcock: Igen, ez valószínűleg ugyanaz a dolog lehet, mert a kőtáblákkal kapcsolatban említetted a sztázisos állapotot.

Corey: Hát, igazából itt nem is maga a kőtábla a fontos, hanem a sztázis, és ez ugyanaz a technológia lehet.

Wilcock: Meg tudja változtatni az idő folyását és létre tud hozni egy időbuborékot.

Henry: Ehhez kapcsolódhat az is, hogy Mózesnek eredetileg kék zafír kövei voltak. Emlékszünk arra, hogy kétszer ment fel a Sínai-hegyre? Első alkalommal kék zafírtáblákon kapta meg a megvilágosító tanításokat. Aztán lejött a hegyről, meglátta, hogy közben az izrealiták az aranyborjút kezdték el imádni, és erre ő összetörte a kék zafír táblákat. Majd újra felment a Sínai-hegyre és lehozta a tízparancsolatot, a büntető törvénykönyvet. Úgyhogy ezek a kék zafírtáblák fontos jelentőséggel bírnak.

Az egyik legenda szerint az a tárgy, amit Mózes a Vörös-tenger kettéválasztáshoz használt, szintén kék zafírból készült. És ez olyan nehéz volt, hogy több ember kellett ahhoz, hogy egyáltalán fel tudják emelni. Nos, lehet, hogy igazából nem is fizikailag volt nehéz, hanem arra utalhat, hogy fejlett tudatossággal, tudattal működtethető technológia lehetett. Hiszen emberek nem tudják felemelni ezt a követ.

Corey: Nem tudtak bánni vele. Egyszerűen nem tudjuk kezelni azt az erőt.

Henry: Pontosan, nem tudunk bánni vele. Még nem tudjuk kezelni ezt az erőt. Úgyhogy ezeket a kék köveket eltüntették. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mindazok alapján, amit leírtál: miért éppen kék zafírból készülhetett? Hacsak nem volt valami kapcsolatuk ezekkel a kék gömbökkel.

Wilcock: Ha a kívülállók szemszögéből nézem, elég bizarr, hogy az egyiptomi festményeken ott van Hórusz vagy Ozirisz, és aztán most azt látjuk, hogy Jézust is pont ugyanezzel a dologgal a kezében ábrázolták.

Henry: Így van. Az emberek ha rápillantanak, talán vitába szállnának, és azt mondanák, hogy az bizony egy kereszt. Márpedig ez nem kereszt, mert az a kereszt, amire Jézust megfeszítették, sokkal nagyobb volt ennél. Úgyhogy ez inkább valami más lesz.


Wilcock: Alul ennek is "T" alakja van.

Henry: Igen. Szóval ez valami más. Egy képességnek, vagy tudatszintnek a szimbóluma és ez megegyezik azzal, amit Egyiptomban is láthattunk.

Na de, nézzük meg a következő képet. Újra csak a mennybemenetel jelenete látható, méghozzá a képnek az a részlete, ahol Jézus ragyogó fehér ruhát visel, jelezve, hogy ő egy fénylény. Látható a glória is a feje körül és újra csak egy kék gömbben van, e gömbön keresztül emelkedik fel. A kép a Krisztus utáni hatodik-hetedik századból való.


Wilcock: Ha azt mondod, hogy ez a hatodik században készült, akkor végső soron szinte alig néhány generációnyi idő telt el a kép megszületése illetve a képeken ábrázolt események konkrét lezajlása óta. Vagyis szájhagyomány útján terjedhettek, vagy eltitkolt dokumentumok is lehettek, amelyeket csak később olvashattak el.

Henry: Az is lehetséges, hogy sokkal több kép volt, mert ezt a korszakot a képrombolás időszakának is nevezték. Az Iszlám betört a hatodik században és ekkor e képeket bálványimádatnak nyilvánították.

Corey: Vagyis eretnekségnek.

Henry: Így aztán nagyon sokat elpusztítottak. És nem is igazán tudjuk felmérni, hogy ezzel mit is vesztettük. Mennyi képet és más kelléket pusztítottak el, amelyekből kiolvashatók lennének a felemelkedésre és különböző technológiákra vonatkozó utalások.

Corey: Ugyanazt tették, mint amit a spanyolok, amikor átmentek Dél-Amerikába.

Henry: Igen, igen. Szóval, micsoda veszteség a számunkra! Mégis azt gondolom, hogy manapság kezdjük egyre inkább visszaszerezni ezt. Elég példa áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy azokból végre elkezdjük összekötni a pontokat.

Wilcock: Nem tudom megállni, hogy ne kérdezzek rá - nem lehet az, hogy a kép vörös színű részein szárnyakhoz hasonló dolgokat látunk?


Henry: De, de, pontosan. Ezek lesznek azok az angyali lények, akik a mennyei, égi erőt és a repülés erejét szimbolizálják.

Wilcock: Mint a szeráfok, vagy a kerubok.

Henry: Így van, így van. Térjünk is rá a következő képre, mert ez bizony elég provokatív. Bingeni Szent Hildegárd „A zafírkék ember” című képe.
Hildegárd leírta egyik élményét, amikor is ez a zafírkék ember egy kék fényvillanásból manifesztálódott előtte, pontosan úgy, ahogy arról korábban már beszéltünk és ő pedig meglátta ezt az alakot. A képen az látható, amint ez a kék ember sugározza felé ezt az energiát.


Bármikor, ha egy képen azt látod, hogy egy ember kezei ilyen módon – vagyis a néző felé - vannak kitárva, az azt jelenti, hogy energiát sugároz át. Hívhatod ezt reiki-nek, szentléleknek, akárminek. A szakrális művészetben azért vagyunk, hogy mi ezt visszatükrözzük. Ki kell tárnunk tehát a kezünket és kapcsolatot létesíteni, fogadni az energiát, kialakítani egy energetikai kapcsolódást, mert az alapelgondolás megint csak az, hogy mindannyian meg akarjuk emelni a tudatosságunkat és olyan tapasztalásokat akarunk szerezni, mint amilyenben neked volt részed, Corey.

Wilcock: Corey, szerinted lehetséges, hogy ha akarnák, a Kék Avian-ok meg tudnák változtatni az alakjukat úgy, hogy sokkal emberibbnek nézzenek ki?

Corey: Teljes mértékben. Még soha sem láttam erre példát, de igen, abszolút lehetséges. Úgy értem, ők magasabb denzitású lények. A semmiből manifesztálódnak előttem Kék Avianok képében. Valószínűleg meg tudnának jelenni emberi formában is, ha akarnának. De én magam még nem tapasztaltam ilyet.

Wilcock: Nos, a Kék Avian-ok megkértek téged, hogy olvasd el az Egység Törvénye könyveket, és azokban az áll, hogy ugyebár ők hatodik dimenziós lények, és azt mondják, hogy a hatodik denzitású lények csak kék gömbök formájában léteznek. Nincsen más alakjuk egészen addig, amíg ők nem akarják azt, hogy velük találkozva egy konkrét alakot láss... Szóval a képen is talán éppen egy ilyen gömb lényt láthatunk. Bingeni Szent Hildegárd személye nagyon fontos abból a szempontból is, hogy nagyon sok látnoki próféciája van, amiben előre megjósolta a közelgő felemelkedést és azokat a feltételeket is, amik e folyamat során előállnak itt a Földön. A próféciái egy szinten vannak Nostradamus-éval, Edgar Cayce-ével...

Corey: Mikor is volt ez pontosan?

Henry: Ő egy német misztikus volt a Krisztus utáni 15-16. században.

Wilcock: Igen. Nagyon sok olyan próféciája volt, amely azóta igaznak bizonyult. Előre látta a jövőt, látta, hogy milyen lesz a mostani civilizáció és előre megjósolta a felemelkedést is. És a képre nézve nagyon érdekes az, hogy Hildegárd azt mondta, hogy ez az alak meglátogatta őt. Ő pedig lerajzolta ezt a jelenetet.

Henry: Igen, rajzban örökítette meg ezt az élményt.

Wilcock: És ez a férfi egy kék gömbben érkezett hozzá....

Henry: Kék gömbben, ami koncentrikus gyűrűkből tevődik össze.

Wilcock: Őrületes!


Henry: Igen, ez ugyanaz az energetikai tapasztalás, és ez az ember meghívta őt, hogy csatlakozzon hozzá, és ő is részesüljön ebben a tapasztalásban.

Wilcock: Amikor először kezdtem el én magam is csatornázásokat (chanelling) végezni, kapcsolatba léptem az egyik ilyen kék gömb lénnyel és abban az időben egyfolytában Bingeni Szent Hildegárd gregorián énekeit hallgattuk. És amikor ezt a zenét hallod... olyan, mintha egy portál lenne. A zene lényegében egy portál.

Henry: Pontosan. Létrehoz egyfajta szakrális teret.

Corey: A zene megváltoztatja a rezgésedet.

Henry: Teljesen.

Wilcock: Igen. Viszont nekem fogalmam sem volt arról, hogy Hildegárdot meglátogatta egy ilyen angyali lény... Szóval, ez komolyan bámulatos.

Henry: Igen és ezzel a képpel szerette volna hangsúlyozni, hogy ez az ember egy kék gömbben érkezett és hogy valójában egy kék gömb lény.

Wilcock: Rendben. Nézzünk meg még egy képet, mert mindjárt kifutunk az időből.

Henry: Oké, itt látjuk azt az átváltozást, amit Jézus először bemutatott. Itt van, amire mindannyian képesek leszünk: eldobod a bőröd, fénylénnyé válsz és megnyitsz egy portált magad mögött. És aztán a felemelkedés során Jézus egy felhőbe emelkedik fel. Úgy írták le a Bibliában, hogy egy felhő segítségével emelkedett fel.


Az Apostolok Cselekedetei-ben található a lényeges rész. Abban írják le, hogy amint Jézus eltávozott, hirtelen két rendkívül rejtélyes és fehérbe öltözött ember jelent meg – akik mintha égi lények, vagy angyalok lettek volna - és így szóltak: "Galilea fiai, miért nézitek az eget?" És ahogy elmenni látod Jézust, ugyanígy fog visszatérni is. Ebben a felhőben jön és ebben a felhőben megy.

Wilcock: El kell mondanom a következőt, mert ez túl szép, hogy igaz legyen. Peter Lemesurier-nek, aki "A nagy Piramis rejtélyének megfejtése" című könyvet írta,
egész sorozatnyi könyve van, amiben megmagyarázza, hogy Galilea lényegében a mi jelenlegi, felemelkedés előtt álló, vagy éppen felemelkedő világunk metaforája.

Henry: Te jó ég! Hát ez hihetetlen.

Wilcock: Igen. Szóval Jézus úgy jön majd vissza, ahogy elment.

Henry: Így aztán Galilea fiai azok az emberek, akik végül fel fognak emelkedni... Azt az elgondolást, hogy a felemelkedésre szolgáló felhő valójában egy portál vagy kapu, a keresztény művészet valószínűleg Egyiptomból vehette át. Ráadásul ez a portál kék! Szóval itt láthatjuk Jézust, egy ívelő szivárványon, lába a zsámolyon, ebben a kék gömbben.


Wilcock: Nyilvánvaló, hogy közben pedig levitál.

Henry: Közben pedig levitál, átszeli a mennyet ezekkel a koncentrikus gyűrűkkel, amik teli vannak fénnyel. Ha ez nem egy féreglyukra, vagy kék gömbre utaló jel, akkor nem tudom, mi más lehetne.29 megjegyzés:

 1. Azt mért nem most jelentek meg? 2000 éve buták voltak az emberek.

  VálaszTörlés
 2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 3. Ezek igazi megerősítő visszajelzések számomra! Meggyőződhettek róla, hiszen 2009-ben megírtam szellemi fejlődésem beavatási élményeit és olvasható mindenki számára a honlapomon. De, én festő is vagyok, s amit a festészetről írok benne, arra kaptam most először másoktól visszajelzést.Köszönöm.Én igaz, hogy 8D-ből jelentkező vöröses-narancs színű gömb alakú fénylény entitással kerültem kapcsolatba, amit megfestettem kívülről is belülről is, de amikor találkoztam A.J.Christiannal, rögtön felismertem, hogy ő egy kék gömbön keresztül érkezett és mikor megkérdezte, hogy miket festek manapság, spontán azt feleltem, hogy dimenziókapukat, portálokat. Ez 2005-ben volt és még abban az évben megfestettem őt, mert éreztem, hogy megmagyarázni nem tudom az embereknek, de ha megfestem, a SZEM képes egy pillanat alatt befogadni a kép rezgéséből az üzenetemet és amikor megérik rá a nézője, megérti, tudni fogja mi a teendője. Ide nem tudok képeket beilleszteni, de a honlapomon meglehet nézni e képeket. Csak azért írtam le, hogy tudjátok, mindig minden időkben jöttek olyan fénylények, akik újra meg újra, a kornak megfelelően, megfogalmazták és meg is festették és festik a fontos tudnivalókat, sokszor úgy, hogy az alkotója is csak azután ébred tudatára, miután már megfestette a képet.Jézusról is van egy hasonló írásom, mint amiket itt olvastam, sőt meg is festettem Jézus igazi küldetése címmel.Ezt is én egyedül fejtettem meg a Bibliát tanulmányozva és aztán isteni kinyilatkoztatások által. Áldás minden létezőre !
  http://www.gobelinfesto.hu/olajfestmenyeim/

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdvözlöm Ella! Sajnos a honlapját lehet hogy törölték, nem tudom a festményeket megnézni, pedig szerettem volna..!! Kêrem írjon nekem, hol láthatnám a festményeket? Üdvözlettel Teri

   Törlés
 4. Köszönöm a fordítást.
  ..."Corey: Lényegében az egész Naprendszerünk egy ilyen gömbben helyezkedik el....."
  Akkor mégis igazak a búrával kapcsolatos elgondolásoknak...
  ,,,'a láthatatlanság (antardhāna), és a képesség, amivel olyan nagyra tudod növeszteni magad, amekkorára csak akarod (mahima), illetve olyan kicsire tudsz zsugorodni, amilyen kicsire csak szeretnél"...népmesék
  ..."A Kék Avianok egész üzenete arról szól, hogy nem azért vannak itt, hogy megmentsenek minket. Ők nem megmentők. Azért vannak itt, hogy egy üzenetet adjanak át nekünk. És nekünk fognunk kell ezt az üzenetet, meg kell változnunk és meg kell mentenünk önmagunkat..."megint ugyanaz a lerágott csont...az emberiség 99%-a nem is tudja, hogy bármi baj lenne...legfeljebb panaszkodik a pénzszűke és az erőszak elharapódzása miatt.
  ...Vagyis nincs szükségünk az egyházra. Nincs szükségünk a papok hierarchiájára. Minden egyes embernek arra van szüksége, hogy megnyissa a szívét és mentálisan, pszichésen, spirituálisan és érzelmileg kapcsolódni tudjon ehhez és ekkor elkezdheti megemelni a saját rezgését. na hát ezt a rezgést zavarják, ki-hogy bírja...zenével zenei hatásokkal, háttérzajjal vagy "csak simán" a HAARP-pal  VálaszTörlés
 5. na odáig eljutottam , hogy "a bennfentesek bennfentesével" s már röhögőgörcsöt is kaptam, majd utána megóvasom hehe :) osztán véleményezem.

  VálaszTörlés
 6. Igen a zene egy kétélű fegyver...segíthet a felemelkedésben és rossz kezekben ugyanannyit árthat. A cabal "műveéői" nagyon is tisztában vannak ezzel
  "A zene lényegében egy portál.
  Henry: Pontosan. Létrehoz egyfajta szakrális teret.
  Corey: A zene megváltoztatja a rezgésedet."
  Nagyon nem mindegy, hogy mit hallgatunk zenének álcázva....

  VálaszTörlés
 7. kire milyen hatással van az függ a saját agyfejlesztéseitől is, pláne aki vette a fáradságos melót s megdolgozott érte magamagával s nem másokkal hehe, ha kétélű akkó visszafele is VÁG a g.

  VálaszTörlés
 8. Olvastam amúgy az Egység könyveket anno. asszem Ré vagy valami ilyen futott benne. s lsd-s üléseket tartottak ...ja jó könyvek, csak valami furcsa érzés volt bennem , most már értem miért...

  VálaszTörlés
 9. heje van annak , hogy ki hallgat,
  balga, szerencsétlen s ballaghat...
  no há' légy Te szerencsés,
  kivel ötszeáll a hatÓs Teremtés...
  .... . .és ?

  VálaszTörlés
 10. folytatása.....
  http://dumaodal.blog.hu/2016/08/06/olvasoi_keres_386#comment-form

  VálaszTörlés
 11. No mi a helyzet ? A megváltótok jól begugyolta magát, s azon töpreng, hogy ennyi xxx-el mégis mi a fenét kezdjen ?
  Ötlet ? Túlszaporodik a primitív Földromboló struktúra, így kinéz nektek egy kis kung-fu meg egyéb edzés. Városi puhányok előnyben, mert gondolom erősen izzadnak a súlyzók alatt most is ha mán' nekik nem kell dolgozni menni. Ugyi ?
  Kapjátok már össze magatokat skacok, oszt virítsatok valami ütős dumát , na.
  1001...meg egyebek leléptél a válasz elől ez nekem nem gyün be tesó.... :)

  VálaszTörlés
 12. Gondolod, hogy ha az Időd tudod,
  segít-e a bajban, s hogy adod-
  e az figyelmed, a mint, hogy ezt adhatod....
  így ha adsz, akkor kaphatod, a hatosod.

  Vagy kapálhatod is ha tudod...
  Osztán mikor már jól megunod,
  s fejedet már a homokba dugod...
  Elég ! ,-ebből ! ,- ordítod...

  Akkor gondolj majd arra :
  - hogy aki kapja marja a marka,
  hogy mint az ifjú növény sárban sarja:
  Talán lehet, hogy nem is ezt akarta.
  Mert ha Szerette volna s így ment a dolga:
  Nem lesz SOHA! ,- senki szolgája !

  cím és forrás a szerkesztőnél, ja meg a költő is :)

  ....- te figyuzzá'mán'tessókám
  - mi van vasse ?
  ..- a tudatalatti az nem egy sötét folt vagy terület?
  ..- bakker maj' d'an jó'kiderítsük hehe ;)

  VálaszTörlés
 13. Istentől vagy teremtőtől vagy nevezzük akárhogy,lehet kérdezni valahogy? Csak egy igen vagy nem választ várnék el! Nem ezzel a témával kapcsolatban bár ez is ilyen istenes téma.Szóval lehetséges a kommunikáció? Bármilyen módon de leginkább igen vagy nem válasz lenne a legjobb meg csak egy kérdésem lenne.Valaki ért ebhez? Vagy nem is létezik?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Erre a kérdésedre nehéz röviden és egyértelműen válaszolni.:)

   Igen létezik egy legfelső Teremtő erő, energia, tudat, amivel/akivel a lelkünkön keresztül kapcsolatba tudunk lépni.Erre azonban csak kevesen képesek ezen a Földön.Nekem sajnos nincsenek meg a szükséges képességeim ehhez, de vannak köztünk páran, akik értenek a lélek olvasáshoz valamilyen szintig.Az angyali lények ugyanis fény nyelven (a lélek nyelvén) kommunikálnak velünk.Mi pedig a lelkünkön(szívünkön) keresztül érzékelhetjük, hogy mit akarnak üzenni nekünk.A legfontosabb dolog, amit Istenről tudnunk kell, hogy mi mindannyian az Ő megtestesülései vagyunk, magunkban hordozzuk a Teremtő tiszta fény esszenciáját, ami a lélek.Amennyiben kétségeink vannak az életünkben, hogy mi volna a helyes, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit tenne ilyenkor a Szeretet.Isten ugyanis maga a testet öltött szeretet!

   Ezen a linken megtekintheted egy parapszichológus blogját, aki a halálközeli élménye után talált rá Istenre.Talán a segítségedre lehet.:)

   http://lendvaykati.gportal.hu

   Törlés
 14. folytatások :
  http://dumaodal.blog.hu/2016/08/08/ujkor_350#comment-form

  VálaszTörlés
 15. neked kérdező igen a válasz ha többet várnál el az már más minőségű egy ne s ég et garantálna

  VálaszTörlés
 16. ennél gyorsabban lehetne szerinted ?

  VálaszTörlés
 17. és ilyenkor van az, hogy nem frissít s nem kapja el az ariadné fonalát a delikvens...

  VálaszTörlés
 18. riad né ez tettszik hehe

  VálaszTörlés
 19. pedig elmondható , hogy ha vallóban tudsz befele magadba figyelni, akkor a kérdés pillanatában ott a válasz. de aztán tellik az idő vagy folyik s már azt sem tudod megen hol vagy s melyik kérdésnél is tartasz ? De reggel mindig új nap virrad s majd az választ ad.

  VálaszTörlés
 20. háááát nem is tudom hehe;)

  VálaszTörlés
 21. Szeretnék megosztani mindenkivel egy gyönyörű szép idézetet, ami magában foglalja az élet lényegét:

  "Te Vagy!

  Te vagy, ki bennem élsz, kiben élek én e földön.Te vagy Isten akarata!Te teljesíted be utad által a teremtés igazságát, Atyánk jóságát.Te vagy, ki hiszel és ellenállsz, szeretsz és tagadsz.Minden te vagy, mert benne létezel, s mit teszel önmagad szava.Te vagy a központ, a szív, az élet centruma.Benned teljesedhet ki az élet, ha utat engedsz áradásának.A mozgás nem áll meg, folyamatos.S ha nem veszed észre, hogy te is haladsz vele, elmulasztod az út során megélhető élményeket.Te vagy, ki tanulsz és fejlődsz, te vagy, ki kérted ezt.S te vagy, ki mindezt megkapta!Fogd hát és fordítsd hasznodra az áldást.Létezz a szeretet hullámain, haladj a fény sodrában, mert te vagy, ki megteheted.Te vagy, ki hozod a fényt, s csak te vagy, ki feltárhatod mások előtt lelked sugarát.Te vagy, ki adhatsz és segíthetsz.Te vagy, ki kérdezel, s te vagy a válasz.Érezd hát, az Univerzum is te vagy!Minden benned, s te bennem.Nincs más Egy!Ezért vagy te minden, mi lenni szeretnél, mire vágysz, mit gondolsz, vagy érzel.Magadban találj meg, s megtalálsz a világban.Magadban láss, s mindenhonnan visszatekintek.Magadban szeress, s szeretetem árad reád a teljességből.Szeresd magad, a szeretetet!Ezt az áradó szeretetet szeresd mindenkiben, mi én vagyok, s te vagy.A szeretetet szeresd mindenkiben, mert az Isten.Lásd a lényeget, mi elrejtve csak annak tárul fel, ki szeretettel lát, s szeretettel szeret.Minden lélek szeretet, minden szeretet Isten.Szeresd Istened, s szeretsz mindent.Ha így teszel, az életed vezeti a szeretet.S mást nem kell tenned, mint elfogadod e vezetést, s követed szavát, mi szívedből szól.Te vagy, ki megteheted, te vagy, ki választhatod.Szeretetből vagy, szeress hát!Meglásd, áradása felemel, s méltó helyre tesz.Te vagy, ki én vagyok, mert a szeretetben nincs különbség.Lásd, halld, érezd!A szeretet áradása fogjon körbe, s sugározza szívetek fényét, mert ragyogása felér az Égig!"

  Jézus

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm. Tényleg szép.

   Törlés
  2. Csodálatos volt! Köszönöm szépen hogy olvashattam!

   Törlés
 22. aha ;) ez mind szép és jó , szív megszállottaknak szinte ideális az ív. :)na hova is ? Ja a mennyekbe, ßeße.

  VálaszTörlés
 23. Na szép! Istennel is mért nem lehet kapcsolatba lépni? Ez olyan mint ha szarnék a nem létező gyerekemre...Mindegy igazából utálok élni ezen senki se tud segíteni.Anyám miatt nem teszem csak meg.

  VálaszTörlés
 24. Nos itt az a helyzet , hogy állandóan kapcsolatba lenni s nem észrevenni a furcsa. Ebből levezetve az egyenletet nem nehéz kitalálni miről beszélek. Mert ki az isten kérdezte s ki az isten felele meg eme egydumára. Élni az Életért szükségszerű s nem csak magadért. Eccerűbben fogalmazva: játszani is tudni kő megen gyerekek, másgasabb sezmponytbú ennyi az meló csak! nem a munka maga de a munka magaddal is. ;)

  VálaszTörlés
 25. "Wilcock: Akik nézik a Wisdom Teachings című műsoromat, azok tudják, hogy egy egész sorozatot készítettem Wilhelm Reich-ről és a biológiai élet prekurzoráról felállított alapelgondolásáról. Én mindig úgy beszélek az életről, mintha az egy kvantummező hatása lenne. Az élet a kvantum-vákuumból csapódik ki. Nos, Reich tanulmányozta az éppen létrejövő életet amint sejtté alakul - ott ahol előtte egyáltalán nem létezett."

  Egyszerüen fogalmazva az ÉLETERŐ= Prána

  Nekem a szöveg túlkreált (nem magyar)szavaitól a képek többett mondanak el!

  VálaszTörlés