2017. január 1., vasárnap

Kozmikus Közzététel – VII/7.

MÉLYEBB FELFEDÉSEK WILLIAM TOMPKINS-TÓL – Az adás vendége újra William Tompkins, aki újabb bepillantást ad számunkra a II. világháború alatt zajló titkos műveletekbe és az amerikai haditengerészet által összegyűjtött információkba. Szó lesz a bolygónkon elérhető információk földönkívüliek által történő manipulálásáról, a kémek által Németországból hazacsempészett titkos adatok feldolgozásáról és továbbításáról, valamint a náci Németország felbomlásáról, a személyzet Antarktiszra költözéséről és az USA-ba érkező német tudósok ipari és orvosbiológiai vállalatok feletti hatalomátvételéről.


Wilcock: David Wilcok vagyok, itt vagyunk a bennfentesek bennfentesével, Corey Goode-dal, aki kozmikus információk olyan hihetetlen gyűjteményével állt elő, amiből mostanra nagyon sok minden meg lett erősített 94 éves bennfentesünk, William Tompkins által. Ő egy II. Világháborús veterán, aki a Corey által elmondottakkal bámulatosan összecsengő dolgokat fedett fel előttünk.


Most kezdésként kisebb szemelvényeket foguk mutatni mindabból, amit Tompkins megosztott velünk azzal kapcsolatban, hogy mi mindent kell majd elfelejtenünk/újratanulnunk, ahogy haladunk a Teljes Nyilvánosságrahozatal felé.


FÖLDÖNKÍVÜLIEK ÁLTAL KIVÁLASZTVA


Tompkins: Az emberek bolygószerte, legalább 6000 éve, földönkívüliek befolyása alatt állnak: a drákonidák és a reptiliánok befolyása alatt. Fogták az információkat, amik végső soron a bolygó összes iskolájában megtalálhatók és módosították az információt. Az összes történelmi dokumentáció ebben az országban és a bolygó összes országában hazugságokat tartalmaz a csillagászatról, a matematikáról, hazugságokat a technológiai lehetőségekről, hazugságokat az univerzumról, amit csak akarsz. Oké? Mindenről hazudtak. A bolygó összes PhD-je, mindegy, hogy természettudományos, vagy orvosi területen szerezte, teljesen mindegy. Az összes könyv, amit a 6 év alatt elolvastak az egyetemen, mind hazugság. Nem mondták el nekik az igazat. Nem az igazságot tanították meg nekik.

Abban az időben (a II. Világháború kezdetén), 34 admirálisunk volt a Haditengerészetnél. Mindannyian Annapolis-ban, az USA Haditengerészeti Akadémiáján tanultak. Megtanultak mindent a Haditengerészetről, a történelemről, mindent a matematikáról, a csillagászatról, amit csak akarsz. És minden hazugság volt. Szóval kit választott ki Forrestal, a haditengerészeti miniszter erre a munkára?


Úgy tűnik, hogy Rico Botta nem amerikai volt. Ausztráliában született. A haditengerészeti miniszter egy ausztrál férfit választott, aki nem volt annyira fertőzött azoktól a hazugságoktól, amiket a reptiliánok tanítottak nekünk. Ő szabadabb volt.


A haditengerészeti miniszter pedig tisztában volt ezzel, mert északi típusú földönkívüliek léptek vele kapcsolatba - olyan emberek, akik megpróbáltak segíteni az USA-nak. Oké? Nagyon fontos megjegyezni.

Szóval, amikor kiválasztottak, nem mentem egyetemre. Nem kaptam meg a rossz információkat. Nem adták át nekem a rossz információkat. És ez volt az oka annak, amiért kiválasztottak, mert ismertem a Haditengerészetet, tisztában voltam, hogy milyen fenyegetésekkel nézünk szembe, de nem jártam egyetemre és így nem tettem szert az összes hazugságra. Nagyon fontos kiemelni ezt.

* * * * *

Wilcock: Nos, Corey, milyen érzéseid vannak az elhangzottakkal kapcsolatban? Tompkins itt egy elég merész, cowboy-jellegű kijelentést tett.

Corey: Ez közismert volt a programokban. Elég gyakran emlegették, hogy azok a fizikai modellek, amiket itt a bolygón használunk, nem pontosak és oka van annak, amiért nem lettek kijavítva. A programokban a bolygón használatostól eltérő hiperdimenzionális matematikai modellt használnak. Mi még mindig a kvantum és klasszikus fizikai modellnél tartunk, míg ők már mélyen benne járnak az elektromos-plazma univerzumon alapuló fizikai modell alkalmazásában, ami az igazi modell. A másik dolog, amit említett, hogy olyan embereket akartak, akik, hogy úgy mondjam, nem lettek megrontva a hamis oktatás által. Ez NAGYON GYAKORI volt a programokban. Ezért vettek be gyerekeket, mert ők még nem találkoztak a különböző vallási elképzelésekkel, társadalmi programozottsággal. Szóval az elméjük alapvetően üres volt, így könnyebben tudtak velük dolgozni

Hát nem érdekes, hogy a kormányzat tanulmányai azt mutatják, hogy ha a nyilvánosságra hozatal bekövetkezne, az a két csoport, amelyet a legkeményebben érintene, a vallásos emberek és a tudósok lennének? Gondolod, hogy a tudomány maga is egyfajta vallássá válhat?

Abszolút. Az életünket azzal töltjük, hogy minden tapasztalatot vagy információt, amit olyanoktól hallunk, akiket tisztelünk, szóval arra használjuk ezeket, hogy mint a homokszemeket belemorzsoljuk egy lencsébe, amit arra tartunk fenn, hogy az összes bejövő információt azon keresztül értelmezzük. Ezek mind hitrendszereket alkotnak. Vallásokat és a tudományt.

Igen. Tompkins említette a csillagászatot is. Mit gondolsz, hol maradt le a csillagászat?

Azt hiszem összességében ott, hogy a csillagászokat tudatlanságban tartják az elektromos-plazma univerzum modelljéről. A megfigyeléseik alapján kalkulációkat készítenek, de pontatlan matematikát használnak arra, hogy elvégezzék ezeket a számításokat.

Ha tudomásunkra jutna, hogy léteznek reptiliánok, mi történne?

Gyakran hallani, hogy "a történelmet a győztesek írják". Az irányítást kezükben tartó lények diktálják, hogy az alattvalók mit hallhatnak. És mindezt az irányítás végett teszik. Ha az embereket tudatlanságban tartod, visszaveti az embereket, ha nem olvashatnak... ezer évvel ezelőtt, vagy éppen néhány helyen még most is. Tudatlanságban tartod az embereket, így azok nem kezdenek el gondolkodni, vagy nem rendelkeznek azzal képességgel, hogy saját maguk végezzenek további kutatásokat. Azzal kell boldogulniuk, amit elmondanak nekik.

Amikor azt mondod, hogy "alattvalók", akkor azt arra érted, hogy az információs rendszerünkben, az oktatási rendszerünkben különböző gócpontok vannak, amiket manipulálni lehet? Az emberek manipulálva vannak - akár szándékosan, akár nem szándékosan - egy földönkívüli agenda révén, abban az értelemben, hogy milyen információk jutnak el az egyetemekig?

Igen. Sikerült rávenniük minket, hogy önmagunkat programozzuk a társadalmi normákon keresztül. Mi az amit a társadalom elfogad. Ez egy programozás. Egy irányítórendszer. Ugyanez zajlik az oktatási rendszerrel is.

Hogyan néz ki ez olyan más civilizációk esetében, akik ugyanezen a folyamaton mentek keresztül? Várhatóan mit fogunk látni, ha egyszer ez a tudásbeli embargó feloldásra kerül?

Ha emlékszel Micca-ra, aki az egyik közeli bolygó képviselője, ők már átestek azon a változáson, amibe mi éppen most kezdünk bele. Micca azt állította, hogy miután megkapjuk a teljes igazságot, vagy a teljes nyilvánosságrahozatal dokumentumáradatát – és miután átestünk a gyász öt szakaszához hasonló folyamaton, a tagadáson és ehhez hasonlókon - egy tudatosságbeli reneszánszon fogunk átesni. Azok a brilliáns emberek pedig, akik most azokat a matematikai egyenleteket írogatják, amikről azt gondolják, hogy annyira briliánsak és aztán odaadják nekik ezt a hiperdimenzionális modellt? Ők ettől függetlenül továbbra is briliáns elmével rendelkeznek majd. Fogják ezt a korrekt tudományt illetve matematikát és onnantól kezdve ezzel fognak dolgozni.

Hogyan fog megváltozni az univerzummal való kapcsolatunk, ha majd egyszer odaadják nekünk a helyes tudományt, a jelenlegi leredukált modell helyett? Hogyan fogunk kinézni tudatos, érző lényekként ebben az univerzumban?

Ha sok rejtélyt kiveszel az univerzumból, az mind intellektuálisan, mind pedig spirituálisan fel fogja erősíteni az embereket. Sokkal több tered lesz a fejlődésre.

Mit gondolsz, milyen hatása lesz a tudatunkra, ha egyszer a tudomány elnyomását megszüntetik? Hogyan fogunk másképp tekinteni a tudatosságra?

A tudatosság, azt hiszem, egy olyan pontig fog fejlődni, amikor – ha rendelkezni fogunk a helyes modellekkel, ha megtörténik a teljes nyilvánosságra hozatal, ha jobban fogjuk érteni az univerzum természetét – képesek leszünk megérteni a helyünket nem csak az univerzumban, hanem a bolygón és a különböző társadalmainkban is.

Gondolod, hogy sokkal inkább elfogadott lesz az, hogy a tudat valójában egy mező, és nem csak egy olyasmi, ami az agyunkban lokalizálódik?

Ez az egyik olyan tudomány, ami el volt nyomva. Úgyhogy igen, ez fel fog tárulni előttünk.

Milyen személyes tapasztalataid vannak arról a tudományról, ami el volt nyomva azokban a programokban, amikben részt vettél?

Köztudott volt, hogy a Földön az emberi tudatosság ereje el van nyomva, mert a társteremtő tudatosságunk képes interakcióba lépni az anyaggal. Ugyanazok az emberek, akik irányításuk alatt tartják, hogy tudományos téren mit tanulhatunk, képesek irányítani bennünket... tulajdonképpen ez képezi a varázslatuk alapját. Létrehoznak egy katalizátort és ez azt fogja okozni, hogy manifesztáljuk valaminek a bekövetkeztét.

Mit gondolsz, mit fog történni, ha hozzáférhetünk ahhoz az elgondoláshoz, hogy csupán egyetlen tudat létezik az univerzumban? Milyen hatása lesz annak, ha mindez nyilvánosságra kerül?

Rájöhetünk arra, hogy mindannyian Egyek vagyunk. Nem különbözünk annyira és nem vagyunk annyira elválasztva egymástól, mint azt gondolnánk.

Rendben. A következő szegmensben több részletet tudhatunk meg azokról a csomagokról, amikről Tompkins röviden már említést tett a korábbi epizódokban. Nem igazán értettem a "csomag" kifejezés szemantikai mélységét egészen addig, amíg nem hallottam azt, ami most következik. Azt hiszem, ti is érdekesnek fogjátok találni.


NÉMETEK ÉS FÖLDÖNKÍVÜLIEK


Tompkins: Rájöttek, hogy Németországban az SS-nek és Hitlernek földönkívüliek adnak tanácsokat, hogy hogyan építsenek hatalmas űrhajóhordozó hajókat, hogyan építsenek hatalmas űrcirkálókat, hogy együttműködhessenek a reptilián-drákonida űrflottával.


Na most, úgy tűnik, mivelhogy magam is részese voltam ennek, hogy ez volt az első alkalom, hogy bárki az USA-ban tudomást szerzett arról, hogy földönkívüliek vannak a bolygónkon és lényegében együttműködnek Németországgal, megállapodásokat, jogi megállapodásokat kötöttek Hitler-rel.

Ott voltak a haditengerészeti kémeink, akik 1942-től a háború végéig a nap 24 órájában szolgálatban voltak. Abban az irodában dolgoztam. Az admirális szárnysegédje felébresztett éjfél után. A laktanyában megkopogtatta a vállam és csak annyit mondott: "Itt van." Felkeltem, gyorsan felöltöztem. A szárnysegéd átvitt engem a magas épületbe, a parancsnoki központba. Felmentünk az emeletre, egy kis irodába az épület tetején, nem a szokásos nagy parancsnoki műveleti helyiségbe, hanem egy kis irodába. Az admirális ült az asztalfőnél. A tiszt hátul. Én az admirális mellett ültem és mellettem ült a három kapitány közül az egyik. A gépíró az asztal másik végén ült. A tisztek perspektíva rajzokat, vázlatrajzokat hoztak a laboratóriumokban zajló különböző kutatásokról. Fényképeket készítettek németekről, akik ufo-k mellett álltak. Ezek közül néhány 12 m, néhány pedig 76 m átmérőjű volt.


Hogy egy kicsit távlatokba helyezzem a dolgokat, ezekből a dokumentumokból ún. „csomagokat” állítottunk össze. Ezek a típusú csomagok szerződések voltak az egész hadsereggel, a Haditengerészet összes légiszervezetének laboratóriumaival, az összes repülőgépipari vállalattal, orvosbiológiai kutató vállalatokkal szerte az Egyesült Államok területén. Mindenki kapott legalább egy csomagot. Voltak, akik 10-12 csomagot is kaptak tanulmányozásra. Ez ment a háború egész ideje alatt. Ebben a szerződésben az állt, hogy a tanulmány lefolytatása kötelező. Nem kérdezték meg tőlük, hogy "nos, érdekel benneteket?" Nem. Ez egy teljesen más típusú szerződés volt. Követelmény. És persze messze a "Szigorúan titkos" besorolás felett volt, de a dokumentumokra nem nyomtuk rá ezt a bélyegzőt. Szóval ezek a csomagok különböző információkat tartalmaztak, mondjuk a kommunikációról. Az összes lehetséges mérnökcsoport számára teljesen valószerűtlennek tűntek.

Vegyük pl a Northrop mérnöki tevékenységért felelős elnökét. A csomag, amit kaptatok, németül volt. Oké? Néhányuk hieroglifákkal íródott. Semmit sem találtál a csomagban, ami érthető lett volna számodra. Nem ismerted a matematikát. Nem ismerted az írást. Nem értetted a fényképeket. Nem értetted a nyers vázlatokat, amiket a haditengerészet tisztje készített.

Szóval kaptál egy dobozt nagyon csekély információval. Követelmény volt számodra, hogy fogd ezt a dobozt és foglalkozzál vele, de nem volt hozzá háttértudásod. Nem volt egyetlen könyved sem az adott témában, amit fellapozva kitalálhattad volna, hogy egyáltalán mi is ez. Még a kommunikációt sem ismerted. Lehet, hogy meghajtórendszer része volt. Szóval ezért volt ez annyira nehéz azoknak, akik a csomagokat kapták és megpróbálták kitalálni, hogy mi lehet ez. Igen, a németeknek és az SS-nek nagyon meredek volt a tanulási görbéje, de nekik ott voltak a járművek. Nekünk csak papírjaink voltak és néhány alkatrész. Úgy értem, nagyon nehéz volt az USA top embereinek fogni ezeket és eljutni odáig, hogy azt mondhassák: "Hogyan tudnám lemásolni ezt? Hogyan tudnék készíteni egy ilyet? Mi ez egyáltalán?"

* * * * *

Wilcock: Corey, az első dolog, amire felfigyeltem, miközben néztük ezt a bejátszást, hogy Tompkins azt mondta, hogy éjfélkor keltették fel, és felvitték arra a találkozóra, amelyen lényegében összeállították ezeket a csomagokat. Mit gondolsz, miért volt szükség arra, hogy az éjszaka közepén ébresszék fel ehhez... Úgy értem, nem volt ott valamilyen biztonsági szoba, ahová felmehettek volna akár napközben is? Miért volt erre szükség?

Corey: Valószínűleg a kém biztonsága érdekében. Akkor akarták őt behozni, amikor csak az általános feladatokat ellátó éjszakai személyzet van jelen. Ez megkönnyítette számukra, hogy becsempésszék ezt a személyt az épületbe.

Vagyis az emberek nem láthatták meg őt. Így kevesebb esély kínálkozott arra, hogy kikémleljék.

Így van.

Oké. Tompkins említette, hogy ezeknek az embereknek miket sikerült kihozniuk a náci Németországból a II. Világháború ideje alatt. Fényképeket katonákról, akik 12-76 m átmérőjű ufo-hoz hasonló űrhajók mellett állnak. Kíváncsi vagyok, hogy vajon megmaradtak-e ezek a dokumentumok és te személyesen láttál-e ezek közül bármit, amíg a programokban dolgoztál?

Igen, ilyesmik szerepeltek az okostömbökön. De azokból, amiket ő itt elmondott, nagyon sok információ nem volt összefüggő. Egyszerűen csak véletlenszerűen oda voltak vetve. Nagyon sok információt átolvastál és nem értetted őket. Voltak fényképek. Nagyon sok fénykép volt németekről és űrhajókról.

Említett hieroglifákat is és nagyon sok néző talán most csodálkozik azon, hogy ez vajon miért lehetett. Mik lehettek ezek a hieroglifák?

A hieroglifák talán biztonsági kódok lehettek, de ebben az esetben úgy hangzott, mintha senki sem értette volna őket. Szóval nagy valószínűséggel ezek nem-földi eredetű írások, valamiféle ikonográfiák lehettek.

Vagyis talán olyasmi, amit egy kém készíthetett egy kémkamerával. Lefényképezhetett valamit, ami egy földönkívüli űrhajón szerepelt. Talán még ő sem tudta, hogy mi az, és egyszerűen csak kicsempészte az információt. Valami ilyesmi lehetett?

Így van. Igen. Apró információmorzsák. Akkoriban még nem voltak számítógépes terminálok, amikhez odamehettél és letölthettél valamit egy pendrive-ra és visszavihetted volna a feljebbvalóidnak. Nagyon óvatosnak kellett lenniük. De csak apró információmorzsákhoz jutottak hozzá és olyasmikhez, amik ábrák, diagramok lehettek. Ezeket aztán visszavitték, odaadták az embereiknek. És ha szóban semmit sem tudtak elmondani ezekkel a diagramokkal kapcsolatban, akkor egyszerűen vissza kellett fejteniük ezt a diagramot.

Tudomásod szerint léteznek-e olyan földönkívüliek, akik valamiféle hieroglifákhoz hasonló nyelvet használnak?

Igen. A legtöbb írott nyelv olyan rovásszerű jelekből áll, amik hieroglifáknak látszanak. És egy karakter vagy szimbólum a kontextustól függően különböző dolgokat jelenthet. És egy karakter elég sok mindent jelenthet. Eléggé korlátozva vagyunk azzal, hogy a mi karaktereink egyszerre csak egy dolgot jelentenek.

Tompkins említette, hogy orvosbiológiai csoportok is kaptak ilyen csomagokat. Szerinted miért?

Nos, a reptiliánok nagyon korán átadták a genetika irányítását a németeknek...

Ezt nem teljesen értem.

Amikor állítólag a DNS-t felfedezték 1953-56 körül, akkor ez már jól ismert tény volt a programokban, és a tudósok genetikai mérnökséget alkalmaztak már jóval a DNS állítólagos felfedezése előtt is. Nagyon sok esetben katonákon tesztelték ezeket.

Gondolod, hogy az orvosbiológiai csomagok részben hozzájárulhattak a klónozás technológiájának fejlesztéséhez?

Abszolút, igen. A klónozási technológiát azért kaptuk, hogy – pont mint a Star Wars-ban - létrehozzunk egy katonai erőt ágyútölteléknek. Hogy ha elveszítettél ezekből a katonákból pár ezret, nem számított olyan nagy ügynek.


Ez olyasvalami, ami lényegében lehetővé teszi számodra, hogy nyomtatni tudj egy élő organizmust? Mint amikor nincs időd kivárni, hogy egy egyedet kihordjanak és 20 év alatt felnőjön?

Nos, ezeket időmezőkben is növesztik. Meg tudják csinálni, hogy úgy nézzen ki, mintha egy zigóta pár óra alatt teljesen kifejlődött emberré változna. De maga a zigóta abban a mezőben ezt 20 évnek tapasztalja meg.

Felgyorsítják az időt.

Így van.

(Szerk - Alex Collier egy 1990-es évek közepén elhangzott előadásában (The Grey Agenda) így írta le a klónozás folyamatát, amelyet elmondása szerint a Szürkék adtak át a jelenleg élő emberiségnek:

Mi a különbség egy dublőr és egy klón között? A dublőr többé-kevésbé egy olyan személy, aki úgy viselkedik, mint egy másik személy és akit kozmetikailag úgy változtattak meg, hogy úgy nézzen ki, mint az a bizonyos személy. A klón viszont egy szintetikus biológiai organizmus, holografikusan beillesztett memória komplexummal. 1953-ban Watson és Crick felfedezték a kettős spirálú DNS molekula szerkezetét. Az ezt követő 25 évben számos fejlesztés született, kémcsőben tesztelt csecsemők, mesterséges mikrobák, mesterségesen legyártott klónok és számos lény pontos másolatai. Ezeket a másolatokat más helyszínek mellett az oregoni Mount Hood, az Új-Mexikóban lévő Sandia laboratórium és a marylandi Fort Meade létesítményeiben készítették ártó szándékú földönkívüliekkel együttműködve. Egy organikus klónt létre lehet hozni és be lehet programozni, amire csak akarjuk. Ezek nem emberek, hanem egyfajta „komputerizált állatok”, amelyek úgy néznek ki és úgy cselekszenek, mint az emberek. Mint minden ember által készített dolog, egy másolat sohasem lehet tökéletes és kisebb eltérések mutatkozhatnak.

Az első sikeres klónt 1957 júniusában állították "szolgálatba". Ezekbe a klónokba az agy mintájára lemodellezett biológiai komputert helyeztek be. A Kaiser Aluminum and Chemical Corporation nagyban hozzájárult e technológia kifejlesztéséhez. Olyan számítógépek léteznek, amelyek szinte bármi olyanra képesek, amire egy emberi lény. Továbbá ember által készített biológiai számítógépek tartalmaznak egy plazma-szerű anyagot, amely egy bélrendszerszerű bevonatban cirkulál, amely lehetővé teszi, hogy a klón teljes mértékben meg tudja javítani saját magát. Ahhoz, hogy egy klón képes legyen szimulálni egy "emberi lény"-t, a viselkedését kell utánoznia és ez a képesség az agy programozottságától függ. Ezt a programozást háromdimenziós hologramok segítségével végzik el. Ezt a folyamatot nyilvánvaló, hogy felfedezték Novoszibirszk-ben, Oroszország "tudományos fővárosában", ahol pontosan rájöttek arra, hogyan is működik az agy. Ez a felfedezés kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy hihető klónokat készítsenek. Egy ultrahangos agyi hologramot kell szerezni arról az emberről, akit szimulálni akarunk. Ez az eljárás nem jár fájdalommal az adott személy számára, és a legtöbb ember, akit szimulálnak, nem is tud róla, hogy ezt tették vele. A biológiai számítógép, a klónozott "agy" aztán az eredeti forrásalanyból származó holografikus agyi hologramban rögzített adatok alapján formálódik. Más szóval, végy egy képet, vetítsd bele a klónba és engedd a klónban lévő agynak, hogy pontosan úgy növekedjen, mint az eredeti forrás modell. A test már eleve adott, az agy pedig ebbe nő bele. Ezt a technológiát a Szürkék adták át nekünk. Ők képesek az egész folyamatot 90 nap alatt elvégezni és előállítani egy hihető klónt egy felnőtt emberi egyedről. Csupán három sejtre van szükségük az eredeti testből ahhoz, hogy egy klóntestet növesszenek, amibe aztán később az agy belenőhet.

Bár az agyi hologram automatikusan lemásolja az eredeti személy memóriáját, a klón agyának egyes részei eltérhetnek az egész holografikus mintázattól. Vagyis a klónagyba beletehetsz olyan információkat, amelyek nem voltak benne az eredeti személy agyában. Ennek egy programozható biológiai komputerizált agy lesz az eredménye, és a klón lényegében mindent tudni fog, amit az eredeti személy tud. Be lehet őket programozni öngyilkos akciókra, vagy olyan küldetésekre, amely a normál ember számára veszélyes lenne, pl különleges küldetések az űrben vagy éppen az időben. Vagy lehet őket használni arra, amire egyébként szokták is használni őket – a világ kormányaiba történő szemtelen behatolásokra. Vegyük például Carter elnök esetét, akinek 1979 július 5-én beszédet kellett volna tartania energiaügyekkel kapcsolatban. A beszédet lemondták és a házi-klón Carter családot elküldték Camp David-be. Az eredeti Carter klón "kiégett".... 1979 július 11-én a The Wall Street Journal jelentette, hogy Carter elnök idegösszeomlást kapott. Klónok önmagukban nem szoktak idegösszeomlást kapni, de egy bizonyos módon instabillá válhatnak. Július 15-én, vasárnap Carter megtartotta a beszédét és két nappal később, július 17-én az egész elnöki kabinet és a Fehér Ház vezetősége lemondott, mindannyian egyszerre. Ezt a történetet Morenae-től hallottam, és ő azt kérte, hogy emlékezzünk erre. Más országokban ez a kormány bukását jelentette volna, de nem az Egyesült Államokban. A Carter-klónok kezdetben nagyon sok problémát okoztak, mert nagyon sok instabilitás volt az általunk eredeti Carter-ként ismert emberi lény agyában. Nemrégiben egy új típusú klónt hoztak létre. Ezt "genetikai szintetikusnak" nevezik. A program, amiben genetikai szintetikusok vesznek részt 1980 novemberében kezdődött a CIA révén és az NSA-vel együttműködő Szürkék működtetik. Szarvasmarhákból kinyert bizonyos szövetek transzmutációjának felhasználásával állítják elő őket. Ez az eljárás azoknak a kísérleteknek az eredményeiből nőtt ki, amik 1959-ben kezdődtek. Na most, mi az eső dolog, ami eszedbe jut erről? A szarvasmarha csonkítások.”)

A másik dolog, ami például a Richard Dolan-féle ufo-kutatókat dadogásra késztethetné, hogy Tompkins azt mondja, hogy ezek a dokumentumok nem voltak "titkosított" bélyegzővel ellátva.

Ez nagyon is általános eljárás volt. Így kell letagadni az információkat.

Ezt nem igazán értem.

Tegyük fel, hogy miközben ezeket a csomagokat kézbesíti, autóbalesetet szenved és elveszíti az eszméletét. Valaki odamegy az autóhoz, és megtalálja a csomagot. Nagyon érdekes és nagyon furcsa információkat fog találni benne. Rá van ütve a bélyegző, hogy "Szigorúan titkos" vagy akármilyen másmilyen jelölés, ami legitimálja azt, ami a csomagban van és legitimálja azt, hogy ez egy hírszerzési anyag. Nagyon sok hírszerzési anyagot kézbesítettek anélkül, hogy bármiféle osztályozás lett volna rajta.

Sok dokumentum volt az okostömbökön, amiken nem szerepelt a "titkosított" megjelölés?

Nagyon ritkán láttam ilyen megjelöléseket rajtuk. Dátumozás vagy aláírás és ehhez hasonlók szerepeltek, de nem sok "titkosított" vagy "Szigorúan titkos" bélyegzést láttam rajtuk.

Akkor miért titkosították egyáltalán a dokumentumokat? Gondolták, hogy túl sok ember kezén megy át, és aggódni kezdtek a kiszivárogtatás miatt?

Igen. A dokumentumok kezelése céljából látták el bélyegzővel ezeket a dokumentumokat . Azt mondták: "oh, ezzel óvatosan kell bánnom, mert az van ráírva, hogy óvatosan bánjak vele."

Rendben. Most pedig meg fogunk mutatni neked még egy bejátszást. Ez a filmrészlet a hivatalos náci kormányzat felbomlásáról szól a II. Világháború végén és arról az érdekes történelmi kérdésről, hogy mi történt pontosan azokkal az emberekkel, akik földönkívüliekhez, magasan fejlett technológiákhoz férhettek hozzá és mindahhoz a tudáshoz, amit később alkalmazni tudtak a titkos űrprogramban.


HOVÁ MENTEK A NÉMETEK?


Tompkins: A háború végére Németország már át lett költöztetve – nem a föld alá, hanem a hegyek belsejébe. Azt a szót, hogy "földalatti" nem kellene használnunk. Németországszerte és a megszállt országokban a németek tucatnyi olyan, különböző típusú földönkívüli jármű tömeggyártásába kezdtek, amiket a drákonidák adtak át nekik. Szóval ezek tömeggyártás alatt álltak, nem csak prototípus-féleségeket készítettek. Tömeggyártás folyt rabszolgatáborokban több száz hatalmas, hegyek belsejébe épített létesítményben. 80 %-át ezeknek 6 hónappal a háború vége előtt elköltöztették. Mindent levittek az Antarktiszra és ott folytatták tovább a gyártásukat.


A tengeralattjáróik segítségével juthattak le ezekre a helyekre.


Hatalmas teherszállító tengeralattjárókat építettek, óriási méretű tengeralattjárókat, hogy minden cuccot levigyenek az Antarktiszra. Szóval a tengeralattjárók a víz alatt lementek ezekbe az alagutakba. Átmentek ezeken az alagutakon és eljutottak egy tóhoz, ahol ezek a létesítmények, tengerészeti bázisok és városok voltak - és több ezer ember.

Aztán az Iratkapocs Hadművelet részeként kaptunk embereket, akik kétség kívül segítettek.


Bejöttek és tulajdonképpen átvették a repülőgépipari vállalatokat és orvosbiológiai kutató vállalatokat. Az Apollo-küldetések járművei lényegében a németek interkontinentális ballisztikus rakétáinak egyik tanulmányán alapultak, amelyeket New York és az USA nagyvárosai ellen akartak felhasználni. Csak egyszerűen nem jutottak már el abba fázisba a háború végén.


Német orvosbiológiai kutatók is jöttek az Iratkapocs művelet részeként. És elkezdtek ott dolgozni, mint pl a Scripps Research-nél, ami orvosi kutatásokkal foglalkozik, továbbá a keleti parti, kutatással foglalkozó vállalatoknál.


Elkezdtek ott dolgozni. Elkezdtek felbukkanni ezeknél a szervezeteknél. És aztán átvették ezeket a műveleteket és nagyon ügyesen és diplomatikusan megvalósították azokat az orvosi vizsgálatokat, amelyek földönkívüli civilizációk embereitől származnak és amelyeket a galaxisban több ezer, több százezer év óta végeznek. Lehet, hogy csak nemrégiben jöttek ide, de több mint 6000 éve vesznek részt ebben. És mi csak most kezdünk átkukucskálni a kerítésen, tapogatózni és próbáljuk kitalálni, hogy mi folyik itt. Jelenleg ez az, ahol tartunk.

* * * * *

Wilcock: Tompkins több száz gyárlétesítményt említett. Mellőzte a "földalatti" kifejezést és azt mondta, hogy "hegyekbe épített" bázisok. Azt mondta, hogy a több száz létesítményben, amiben a fejlett drákonida űrhajókat gyártották, rabszolgamunkát alkalmaztak. Ezek sokkoló megállapítások. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e erősíteni azt, amit itt hallottunk.

Corey: Nem tudok több százról, de nagy számban voltak ilyen barlang-szerű létesítmények a hegyek belsejében Európa megszállt területein. Nem hallottam arról, hogy drákonidák adták volna ezeket a németeknek. Annyit mondtak, hogy ezek mind a németek műveletei voltak, ki kellett ásniuk őket... vagyis, ezek kiásott alagutak voltak, amihez rabszolgamunkát vettek igénybe. Ezeket a barlangokat ki kellett vésni.

A másik dolog, amit nagyon érdekesnek találok, hogy ez mind kapcsolódik ahhoz a háborúhoz, amit a nácik vívtak. Mert ezek közül egyetlen hajó sem jelent meg jelentős számban ténylegesen a II. Világháború során, kivéve azokat, amikkel az "ufóharcos" (Foo Fighters) amerikai pilóták találkoztak a háborúban. Szerinted a németek miért fejlesztettek fejvesztve a II. Világháború kellős közepén egy olyan technológiát, ami nem lett felhasználva a II. Világháború során?

A drákondiák akarták, hogy megépítsék ezeket a űrhajókat, hogy a németek a drákonidák oldalán repülhessenek és csatákat vívjanak.

De hol?

Kint az űrben. Átadták a technológiát a németeknek, méghozzá okkal. És aztán a németeknek az ő iránymutatásuk mellett kellett működniük. Amikor megkapták a technológiát, bizonyos iránymutatásokat kellett követniük, amelyeket a reptiliánok diktáltak. És a reptiliánok manipuláltak nagyon sok mindent abból, ami a bolygó felszínén zajlott, háborúkat, meg ehhez hasonlókat. Ez egyfajta planetáris menedzsment volt a részükről. Jobban érdekelte őket, hogy a mi bolygónkon kívül végezzenek hódításokat. És tudott dolog, hogy meghódított fajok is harcoltak az oldalukon. Említettem a magas északi típusúaknak kinéző csoportot, akiknek magas homloka, hat ujja volt, és akik gyakran láthatók a Naprendszerünkben, amint együttműködnek a drákonidákkal. Feltételezhető, hogy ők ugyanolyanok lehetnek, mint a mi bolygónkon a Sötét Flotta – egy csoport, akiket vagy leigáztak, vagy megállapodást kötöttek a reptiliánokkal és az ő oldalukon kezdtek harcolni.

Nem tudom megállni, hogy ne hozzam fel ezt, de egyetemi tanulmányaim során hallgattam egy olyan tantárgyat, amely a megtévesztően egyszerű "Modern társadalomtudományok" névre hallgatott és az egyik órán a kormányzati összeesküvésekről esett szó. A professzorom azon az órán elmagyarázta nekem, hogy Hitler tankjait a Ford Motor Company készítette. Hitler repülőit a Boeing készítette. Amikor a németországi üzemeket lebombázták, olyan állítólagos amerikai vállalatok építették újjá őket, amelyek állítólag a nácik ellen harcoltak. Szóval számomra ez úgy hangzik, mintha a II. Világháború során titokban az amerikai ipar állította volna elő a hadianyagot mindkét oldal számára... Viszont a németek mintha igazából arra a másik háborúra koncentráltak volna és egyáltalán nem a II. Világháborúra.

Pontosan. Így van. Ez sokkal inkább egy kozmikus művelet volt, semmint a bolygón zajló világháború.

A drákonidákat érdekelte, hogy a nácik vajon megnyerik vagy elveszítik a II. Világháborút?

Ezek a lények egy hosszú időre szóló játékot játszanak. A háború talán valamilyen célt szolgált a számukra. Hogy megnyerik-e vagy sem... erre mi egy emberi perspektívából tekintünk. Ők egy hosszú időre szóló játékot játszanak. Minden egyes dolog, amit felhasználnak, felállítja az alapokat a következő lépéshez. Számomra úgy hangzik, mintha a II. Világháború során megpróbálták volna a németeket egy olyan szituációba terelni, amiben szükségük lett a drákonidák segítségére. Közel kerültek a vereséghez. Kezdettől fogva tudták, hogy ha egyszer az amerikaiak bejönnek, onnantól kezdve nincsenek túl jó kilátásaik. Szóval a németeknek volt egy tervük, de a drákonidáknak vagy a reptiliánoknak egy sokkal nagyobb tervük volt, aminek mindez csak egy icipici részét képezte.

Tompkins említette, hogy amikor a náci Németország elkezdett felbomlani és az Iratkapocs Hadművelet részeként elkezdték átszállítani a német tudósokat Amerikába, szóval mi történt akkor az orvosbiológiai dolgokkal kapcsolatban? Tompkins világosan utalt rá, hogy amikor a németek átjöttek, majdhogynem azzal vette kezdetét az egész gyógyszeripar, titokban, az átszállított nácik révén. Kíváncsi vagyok, hogy vajon mi lehetett a németek terve a II. Világháborútól kezdve a gyógyszeripari vállalatok kiépítésével. Miért akarja a Negyedik Birodalom irányítani a gyógyszeripart? Mi lehet a céljuk ezzel?

Amikor az egész farmakológiát te irányítod... úgy értem, az emberek olyannyira megbíznak a piruláikban... Ki tudja, hogy egyáltalán milyen hatást fejt ki egy pirula bennünk? Segít elnyomni a tudatosságunkat? Nem értem, hogy miért csinálják ezt. Nem ismerem a részleteket. Ez egy többrétegű agendának tűnő program.

Gondolod, hogy az elnyomott tudománynak részét képezheti az is, hogy bizonyos dolgokra léteznek természetes gyógymódok, és a gyógyszeripar úgy tesz, mintha ő tudna egyedüli megoldást kínálni ezekre – mint pl a depresszióra, ADD-re (hiperaktivitás, figyelemzavar), ehhez hasonlókra?

Abszolút. A bolygó megad számunkra mindent, amire csak szükségünk van orvosi, pszichológiai, trauma-jellegű problémák meggyógyításához. Ott van minden a dzsungelekben, amiket mi felégetünk. És talán éppen ez az egyik oka annak, amiért felégetjük őket.6 megjegyzés:

 1. Ezen az oldalon már csak ismétlések lesznek? Kár.

  VálaszTörlés
 2. Még annyit hozzátennék, hogy a gyógymódok nem a dzsungelekben vannak, hanem bennünk.Az emberi tudat rendelkezik az öngyógyítás képességével, hiszen teremtő, mint a TEREMTŐ!

  VálaszTörlés
 3. Well, the Reptilians handed over genetics to the Germans very early on. I think . . . *hand over = átad :)

  VálaszTörlés
 4. A hosszútávú játék nagyon lényeges dolog, hiszen minden, az egész mesterséges rendszer eköré épül...a háborúk, a begyógyszerezés, a fogyasztói társadalom, a politika, a különböző versenyek pedig a mi gumicsontunk...vagy sírhatunk-nevethetünk a sorozatokon...

  VálaszTörlés