2017. január 1., vasárnap

Kozmikus Közzététel – VII/17.

SZÖVETKEZÉS A KATONAI-IPARI KOMPLEXUM TITKOS ŰRPROGRAMJÁVAL – Miközben az alacsonyabb rangú titkos űrprogram csoportok a részleges közzététel megvalósítására törekszenek, lassan mégiscsak elkezdenek tudomást szerezni a magasabban rangsorolt haditengerészeti programok létezéséről. Corey Goode újabb helyzetjelentésében a katonai-ipari komplexum ezen űrprogram csoportjaival lezajlott találkozóiról fog beszámolni. Szó lesz a sokat emlegetett közzétételi dokumentumáradat megindulásáról, Donald Trump űrprogramhoz kötődő családi kapcsolatairól, továbbá megtudhatunk néhány olyan megdöbbentő részletet Corey személyes múltjáról, amelyek saját maga számára is csak a Gonzales által nemrégiben lefolytatott vizsgálat eredményeképpen váltak világossá.


Wilcock: Ez itt a Kozmikus Közzététel, David Wilcock vagyok, itt vagyunk Corey Goode-dal és egy újabb lenyűgöző helyzetjelentéssel. Minden további kommentár nélkül csapjunk is bele mindjárt a közepébe.


Nemrégiben azt állítottad, hogy kapcsolatba léptél a katonai-ipari komplexum titkos űrprogramjával. Pete Peterson elmondta nekem, hogy mostanában sok mozifilmben mutatnak be olyan hardvereket, amelyekkel ez a csoport rendelkezik. Ezeket nyíltan megmutatják nekünk, mint pl a "Bosszúállók" című filmben azt a bizonyos repülőgép-hordozó hajót. Mit tudsz a katonai-ipari komplexum azon csoportjáról, amely együttműködik Hollywood-dal azért, hogy felkészítsen bennünket azokra dolgokra, amiket elénk fognak majd tárni?


Corey: Nos, Sigmund és mindenki más szerint is, akikkel beszéltem, azt tervezik, hogy lassan felfedik az egyik titkos űrprogramot, ami – ahogy korábban is mondtam – a DIA, az NSA és a Légierő irányítása alatt áll. Azt tervezik, hogy megismertetik velünk azt a programot, amely tevékenységének nagy részét a Földtől számított kb 800 km-en belül bonyolítja. Űrállomásaik és személyzettel ellátott műholdjaik vannak e 800 km-es körzeten belül. Annak a zónának ezt a részét tartják irányításuk alatt.

Ronald Reagen saját, kézzel írott memoárjában – ami még elnökségének idején, 1985-ben jelent meg – elhintette, hogy tudomása volt arról, hogy akkoriban 300 embert tudtunk Föld körüli pályára állítani. Az űrsiklók befogadóképessége bizonyára sehol sem volt még ahhoz, hogy 300 embert tudjanak szállítani. Tulajdonképpen miről beszélt itt Reagen?

Erre a programra tett utalást. Ez a program rendelkezik néhány tisztességes méretű űrállomással. Személyzettel ellátott műholdjai vannak, amelyeken 3, 6, 8 ember teljesít szolgálatot illetve olyan emberek, akik ezeken a háromszög alakú űrhajókon szolgálnak. A személyzete és az ellátmánya cserélődik. Ez az az információ, amiről nemrégiben a jelenlegi elnökünk is tájékoztatást kapott. Egy nagyon alacsony szintű tájékoztatást kapott erről és ez nagyon feldúlta őt, ugyanis tisztában volt azzal, hogy csak egy alacsony szintű tájékoztatásban részesítették.

Okunk van azt hinni, hogy Trump nagybátyja szintén érintett a titkosított információk területén. Mit tudsz erről?

A nagybátyja - akit John G. Trump-nak hívtak - abban az időben professzor vagy tudós volt a Massachusetts-i Technológiai Intézetnél, és lényegében meghívták őt, hogy Tesla halála után az ingatlanjaiból segítsen elszállítani az ott lévő dokumentumokat és kutatási anyagokat. (Szerk. - John G. Trump elektromérnök, a rotációs sugárterápia és röngtentechnológiák kifejlesztője, a II. Világháború alatt az USA Légierejének radarszakértője volt, valamint a mai részecskegyorsítók első generációjához szükséges Van der Graaf-generátorok egyik kifejlesztőjeként ismert).


Úgyhogy ez nagyon jól megmagyarázza a jelenleg elnök néhány nemrégiben tett kommentárját. Ha emlékszünk a beiktatási beszédére, a végén említett néhány nagyon érdekes dolgot az eltitkolt technológiákkal kapcsolatban.

Országunk ismét gyarapodni és boldogulni fog! Új ezredév születésének vagyunk a tanúi, készen arra, hogy feltárjuk a világűr rejtelmeit, hogy megszabadítsuk a Földet a betegségektől és mozgósítsuk a holnap energiáit, iparát és technológiáit.”

Említést tett technológiákról, amikbe beletartozhat pl a szabad energia, beletartozhat az életkor visszafordítása, vagy legalábbis a betegségek visszaszorítása, olyasmik, amik eléggé szokatlannak tűnhetnek. Cowboyokra jellemző módon tett ígéreteket a beiktatási beszédében. Az emberek azt mondhatnák erre: "Nos, igen, politikusok. Mindent eltúloznak." De vajon tényleg meghúzódhat-e valami ezen állítások mögött?

Ha azt vesszük, hogy a nagybátyja állítólag érintett volt az ilyen szabad energia-jellegű technológiákban, akkor talán a családja révén hallott bizonyos dolgokat arról, hogy a szabad energiát feltalálták és hogy ez elérhető. Szóval lehet, hogy már tudott minderről. És amikor megkapta a tájékoztatást, rájött, hogy a biztonsági tanácsadóitól nem kapta meg a teljes információt.

Elég biztosan állítod, hogy Trump azt hiszi, hogy amikor beszámoltak neki a katonai-ipari komplexum titkos űrprogramjáról, csak alacsony szintű információkat kapott.

Így van. Ezen az eligazításon nem beszéltek neki a szabad energiáról, a gyógytechnológiákról. Azonban azon információk alapján, amiket én kaptam, Trump kiküldött egy titkos elnöki memorandumot az Energiaügyi Minisztériumnak (Department of Energy) és más csoportoknak, amelyben azt kérvényezte, hogy a kb. 5700 titkosított szabadalomból 1000 titkosítását oldják fel. És azt hiszem, hogy néhányan talán nem tudnak erről, de legalább 5700 olyan szabadalom van, amelyet a nemzetbiztonság szempontjából károsnak ítélnek.

Miért akarna bárki feltalálni valamit azért, hogy aztán ezer meg ezer dolgot ne akarjanak megmutatni nekünk?

Azt hiszem ennek a mindenható dollárhoz van köze. A fejlett energiatechnológiák kiütnék az olajvállalatokat az üzletből. A fejlett gyógytechnológiák pedig a még nagyobb hatalommal bíró embereket – a gyógyszeripari konglomerátumokat – ütnék ki az üzletből.

Mi történt, amikor az elnök kérvényezte ezen szabadalmak titkosításának feloldását? Ez egy elég erőteljes és vakmerő lépésnek tűnik.

Igen. Egy tipikusnak tekinthető visszautasításban részesült, és ezek a csoportok azt mondták Trumpnak, hogy „kell még legalább 10 év, hogy készen álljunk minderre, de azonnal elkezdünk dolgozni rajta”.

10 év?

Igen.

Ez nevetséges.

Trump ezt azonnal visszautasította és azt mondta, hogy 3 éven belül akarja ezeket elérhetővé tenni.

Említetted Sigmund-ot és hogy talán elkezdett hinni abban, hogy amit mondasz, az igaz. Hajmintákat vett tőled. Bizonyságot nyert számára, hogy valóban jártál azokon a helyeken, amikről beszéltél. Hogyan kezelte azt a tényt, hogy amiről tudomásod van, az igaz? Mihez kezdett ezzel?

Püfölte a mennyezetet. Rendkívül feldúlt volt és nagyon feldúltan közeledett aztán a feljebbvalóihoz is és azt mondta nekik: "Figyeljetek. Úgy érzem nem mondtátok el nekem az összes információt." Néhányan elkezdtek aggódni, mert úgy érezték, hogy nem kapták meg az összes adatot. Így aztán megengedték Sigmund-nak, hogy elkezdjen vizsgálódni a Haditengerészet programjáról. A feljebbvalói engedélyezték neki, hogy belekezdjen ebbe a vizsgálatba, amihez ő neki is látott.

Milyen természetű ez a vizsgálódás?

Az a célja, hogy kiderítse a részleteket a Haditengerészet titkos űrprogramjáról. Arról a programról, amely sokkal aktívabb a Naprendszerünk külső részén, illetve más naprendszerekben. Tényleg meg akarták tudni a részleteket a Haditengerészet állítólagos titkos űrprogramjáról, mert ahogy elmondta nekem – és most egy kicsit finomítani fogok rajta, azt mondta: „Azt gondoltuk, mi vagyunk a dárda hegyénél, de rájöttem, hogy csak a kib****tt parti őrség voltunk.” És ezt egyáltalán nem azért mondta, hogy lehúzza a parti őrséget, hanem stratégiai értelemben. Azt gondolták magukról, hogy ők vannak a dárda hegyénél, őrködnek a bolygó biztonsága felett és megfigyelést folytatnak. Ehelyett lényegében csak olyan szerepet töltenek be, mint a parti őrség. Valójában a Haditengerészet titkos űrprogramjai és más programok vannak a dárda hegyénél.

Rendelkeznek-e olyasmivel, ami a Földtől számított 800 km-es sugáron kívül van?

Igen, vannak nagyon kis létesítményeik a Holdon és még távolabb, de nem kaptam megerősítést arról, hogy a létesítményeik hol vannak pontosan.

Van-e bármijük a Marson?

Pletykákat hallottam, de nem kaptam megerősítést erről.

Azt mondod, hogy ezek nagyon kis létesítmények. Mekkora személyzet dolgozhat ezeken?

Nem hallottam a létszámról, de azt feltételezem, hogy talán legfeljebb 30 fő. Igen, ezek nagyon kis létesítmények.

Mit csinálhatnak ott? Mi lehet az ottlétük célja?

A megbízatásuk az, hogy védjék és felügyeljék a bolygót.

Vagyis megfigyelést folytatnak és katonai-védelmi előörsként szolgálnak.

Így van.

A katonai-ipari komplexum csoportja tehát a Légierőhöz tartozik. Ez a Légierő űrprogramban való részvételének kiterjesztése, vagy van a Légierőnek egy másik aspektusa is, amit titkos űrprogramnak neveznek?

Részt vesznek más programok más aspektusaiban, de bármin is dolgozzanak, azt az információt nem kommunikálják a katonai-ipari komplexum titkos űrprogramja felé, mert nekik nem kell, hogy tudomásuk legyen erről. Valójában amikor a katonai-ipari komplexum űrprogramja odakint tartózkodik az űrállomásain vagy körbe-körbe repked, azt mondják nekik, hogy bármi, amit repülni látnak és ami gyorsabb, mint amivel ők repülnek, azok a hajók csak olyan koncept hajók, amelyeket a társaik fejlesztenek.

Sigmund elkezdett felhasználni téged arra, hogy informáljon másokat, akik érdeklődtek az iránt, hogy vajon a Haditengerészet titkos űrprogramja valós-e?

Felkészített rá, hogy el fog kezdeni találkozókat szervezni köztem és különböző VIP tagok között. Úgyhogy tulajdonképpen felkészítettem magam erre. Amikor legutóbbi alkalommal itt jártam a műsor felvételein, te és én teljesen ledöbbentünk, amikor a hotelben, ahol megszálltunk, megláttuk, hogy éppen egy SAS fórumot tartanak „Emberi Űrrepülés és Felderítés Fórum” néven.


Igen és azt kell mondjam, hogy körbejárni és látni mindezt fizikai formában éppen előttem megtörténni, attól szó szerint felállt a szőr mindkét karomon.

Igen, és a videoblogom számára egy videót is készítettem erről. Felvettem az összes plakátot, amiket a folyosón helyeztek el a különböző energiatechnológiákról, meghajtásra szolgáló technológiákról, mindarról, amikről beszéltek ezen a konferencián. Szóval ez egy jelentős összejövetel volt.


Mi történt, amíg ez a találkozó létrejött? Valamilyen módon tervezett volt ez a katonai-ipari komplexum csoportjának részéről? Merthogy mi éppen akkor ott tartózkodtunk.

Ez elég érdekes, de azt gondolom, hogy már jó ideje tervezték ezt. Úgy tűnt, hogy be is vált, mert így beszélni tudtam néhány résztvevővel. Teljesen megdöbbentem, amikor korán reggel, amikor le kellett volna mennem a forgatásra, kopogtak az ajtómon és amikor kinyitottam, ott állt előttem egy ember. Üdvözölt és elmondott néhány információt, amelyek egyértelművé tették számomra, hogy kapcsolatban áll Sigmund csoportjával... ami teljesen készületlenül ért engem. Nem készültem arra, hogy eligazítást kell tartanom. Ott ültem egy melegítőben meg rövid ujjú pólóban. Megkérdezte, hogy nem tartanék-e egy eligazítást. Én meg azt feleltem: „Most rögtön?” És láttam, hogy négy másik ember is áll a folyosón, hárman közülük nem sokkal később be is jöttek a hotelszobámba, amitől nagyon ideges lettem. Az egyikük korábbi űrhajósként mutatkozott be, és elmondta, hogy űrsiklóküldetéseken repült. Nem ismertem fel. Kopaszodó fickó volt, egy szabadkőműves gyűrűvel az ujján. Beszéltem vele, továbbá egy fizikussal is, aki szintén ott volt. Mérnök fizikus volt. Emellett ott volt még egy másik ember is, aki a katonai-ipari komplexumhoz tartozott és sok kapcsolattal rendelkezett. Tájékoztattam őket, hasonlóan ahhoz, ahogy itt a Kozmikus Közzétételben is teszem kezdettől fogva. Mindannyian nagyon idegesen és feszülten néztek, amikor belekezdtem a történetbe. Nagyon kényelmetlenül érezték magukat.

Milyen kérdéseket tett fel a fickó és mit feleltél ezekre?

A legtöbb kérdést a mérnök-fizikus fickó intézte hozzám. Olyan kérdéseket tett fel, amelyek messze meghaladták az én kapacitásomat. És Kaaree elmondta nekem korábban, hogy segíteni fog engem ezeken a találkozókon, ha szükség lesz rá. Fogalmam sem volt, hogy hogyan fog ez testet ölteni. Azt gondoltam, hogy információkkal fog ellátni. Aztán lényegében hirtelen elkezdett rajtam keresztül beszélni és megválaszolta az összes kérdést. A fickó szemei egyre tágabbra nyíltak. És végül felállt, a levegőbe emelte a kezét és azt mondta: „Nem tudok elfogadni ebből semmit sem.” Aztán megfordult és kiviharzott a szobából.

Csak hogy tisztázzuk, te még mindig a saját hangodon beszéltél, nem a nő hangján.

Így van.

De az elmédben hallottad a szavait és aztán tolmácsoltad azokat.

Így van, igen.

Mi történt azt követően, miután kiviharzott a szobából?

Beállt egy ilyen feszült, „nem tudom, hogy most mi következik” szituáció. A másik két fickó tulajdonképpen kinevetett. Amúgy is majdnem a végére értem az eligazításnak, de a beszélgetésünk így egy kicsit lerövidült. Végül befejeztem az eligazítást a két fickóval, akik aztán felálltak és elmentek. A fickó, aki eredetileg bekopogott, kifelé menet azt mondta, hogy másnap estére tegyem magam elérhetővé, hogy beszélhessek még más emberekkel is. De úgy tűnik, hogy az eligazítás nem sikerült túl jól, mert másnap senki sem jött el, és a SAS konferenciának is vége szakadt. Egyszerűen mintha felszívódott volna.

Mi történt ezt követően, hogy hazatértél erről a találkozóról?

Mielőtt hazarepültem volna, egy kicsit furán éreztem magam. Még Boulder-ben voltam, amikor elkezdtem felköhögni valami nagyon fura fekete cuccot. És sokat. Nagyon furcsa volt. Soha sem történt még velem ehhez hasonló. És miközben repültem haza, volt egy hirtelen ereszkedésünk, amiről azt hittem, hogy valamiféle magassági betegséget idézett elő nálam és ennek köszönhető az állapotom. De aztán órákkal később hazaértem, és végül a sürgősségi osztályon kötöttem ki. A testem elkezdett furán fájni. Fájtak a végtagjaim és alig bírtam lélegezni. Ami igazán aggasztott, hogy a bal vállam, a csuklóm és a mellkasom is elkezdett fájni, úgyhogy bementem a kórházba, hogy megbizonyosodjam róla, nincs-e szívrohamom. Nagyon gyorsan rám adták az EKG-t és rájöttünk, hogy semmi baj a szívemmel. Kitettek a váróba én pedig eljöttem, miután pár másik ember is bejött oda, akik aztán kidobták a taccsot a folyosón. Úgyhogy az orvos tanácsa ellenére eljöttem.

Hogyan folytatódtak a találkozók ezt követően Sigmund-dal és az embereivel? Nyilvánvaló, hogy valamiféle támadást kaptál valakitől. Ez is egy magyarázat lehet a veled történtekre.

Ez nem Sigmund-dal volt kapcsolatos. Kaaree elmondta nekem, hogy volt valamiféle előre eltervezett támadás, valószínűleg beletettek valamit a vízbe vagy az ételbe – és Kaaree úgy gondolta, hogy ez nem lett volna rám ekkora hatással, ha nem lettem volna már eleve kimerült.

Megkérdezted erről Sigmund-ot?

Előkerült a téma. Azt mondta, hogy ehhez neki semmi köze és hogy vizsgálják az ügyet.

Mi történt a további találkozókkal, amiket Sigmund intézett neked? Beszéltél-e más emberekkel is? Hogyan zajlott le ez?

Igen. Nem beszélhetek a részletekről, hogy hol zajlott ez le, de nagyobb létszámú csoportokban összesen kb. 28 emberrel beszéltem. Elmondtam nekik ugyanazt, mint amit a hotelszobában a többieknek. Kaaree ezeken a találkozókon nem válaszolt egyetlen kérdésükre sem. Ez egy kicsit megijesztette a fickót.

Azonosította magát, miközben rajtad keresztül beszélt?

Igen.

Ez minden bizonnyal nagyon kényelmetlen lehetett egy olyasvalaki számára, aki nem találkozott még ilyesmivel.

Igen, a tudományos emberek számára. Nem lettek túl boldogok ettől. De amikor ezeket az eligazításokat tartottam, a 28-ból 13-an felálltak, kiviharzottak és nagyjából ugyanazt mondták: "Nem tudom elfogadni." Mások pedig úgy nézelődtek körbe-körbe, mintha egy átverés lenne az egész. Csóválták a fejüket, és néztek egymásra. Hülye vigyor ült ki az arcukra. Problémás volt számukra a kapott információ. De ennek ellenére udvariasak voltak. Ezt követően azt mondták a feljebbvalóiknak: "Micsoda időpocsékolás! Micsoda őrültség ez!" Szóval Sigmund azóta szünetelteti ezeket a találkozókat.

Mennyit tudnak ezek a fickók? Tudnak-e a katonai-ipari komplexum csoportjáról?

Igen.

Tudomásuk van-e földönkívüliekről? Tudomásuk van-e Atlantiszról és az Antarktiszról?

Nem, nem.

A pre-adamitákról?

Nem. Ők ezekről semmit sem tudnak. Nem kell, hogy tudjanak róla. Ők mérnökök. Csak azokról a programokról tudnak, amelyikkel közvetlenül foglalkoznak. És ezek a programok általában nem mennek tovább a katonai-ipari komplexum titkos űrprogram csoportjánál, amely alapvetően a Csillagháborús kezdeményezés keretén belül vette kezdetét.

Voltak-e további találkozóid a Titkos Űrprogram Szövetséggel a legutóbbi helyzetjelentésed óta?

Mióta először találkoztam Sigmund-dal és mióta elkezdett kutatni a Titkos Űrprogram Szövetség csoportjai után, azóta kerülik a feltűnést. Úgyhogy egyetlen olyan emberrel találkozom rendszeresen, aki a Titkos Űrprogram Szövetség része volt - Gonzales-szel. Eljön és felvesz engem a maják hajójára.

Mi az oka annak, hogy így bukkan fel? Mi a célja ezeknek a találkozásoknak?

Mióta a maják csoportjával van, erre a hatalmas, kőből készült űrhajóra teleportálnak fel.


És mi történik ilyenkor? Mi történik, amikor felmész hozzájuk?

Volt némi problémám az emlékezetemmel, ami miatt Gonzales aggódott. Legutóbb, amikor a maják hajóján voltam, odajött hozzám azzal 8-as számú biliárdgolyónak látszó kővel, amivel leszkennelte a fejemet, és aggódó arckifejezéssel nézett rám. Lassan rájöttem, hogy mi volt az oka az aggódásának.

Észrevette, hogy valami nagy és sötét titok lapul benned a múltaddal kapcsolatban, ami most elkezdett előtörni, és ezt te nagyon felzaklatónak találtad. Egy olyasvalamiről van szó, ami nagyon negatív hatással van az emlékezetedre és az egészségedre.

Így van. Talán sokan fel tudják idézni, hogy még mielőtt elkezdtem volna veled beszélgetni erről és még mielőtt megismertem volna Gonzales-t, a maják megjelentek a házamban egy szemműtétemet követően. Retinaleválásom volt, amit megműtöttek és a sebész azt mondta, hogy ez egyáltalán nem különbözik az "űrhajós szem"-nek nevezett jelenségtől. Háromszor kellett műteni, mire sikerült rendbe hozni.
Nagyon nyomasztó műtét volt és valamiképpen visszatértek az emlékeim, ami nagyon felzaklatott. Alapvetően majdnem az öngyilkosság határán táncoltam akkor és a maja csoport felvitt az egyik hajójára és elnyomott bennem nagyon sok emléket, amelyek kezdtek volna előtörni belőlem. Továbbá leválasztották rólam azt az úgymond "érzelmi energiát", ami bizonyos emlékekhez kötődött. Amikor megpróbáltam beszélni erről, egyfajta pánikrohamot kaptam. Azok a bizonyos elrejtett információk okozták ezeket a problémákat az emlékezetemmel. Gonzales elmagyarázta nekem, hogy arra a felfedezésre jutott, hogy én még két másik 20 és vissza programot is végigcsináltam... amikről egyáltalán semmi emlékem sem volt. Nagyon nehéz volt számomra elfogadni ezt. Rendkívül felzaklató. Gonzales tehát azon dolgozott, hogy segítsen enyhíteni az emlékezetemben előjövő problémákat, amelyek ezekből a másik 20 és vissza programokból származtak. Ugyanis valamiféle átszivárgás történt. Álmok formájában, amelyek nagyon sötétek voltak.

Ez azt jelenti, hogy voltak olyan 20 és vissza programban töltött szolgálataid, amelyek nem a Solar Warden keretein belül történtek?

Nem tudom... még nem ismerem ennek a részleteit. Ha azok annyira felzaklatóak, mint ahogy előbukkantak az álmaimban, akkor nem akarom feldolgozni azokat az információkat.

Tekintettel arra, hogy a majáknak nagyon fejlett technológiáik vannak, milyen metódust alkalmaztak, hogy meggyógyítsanak azokból a szörnyűséges dolgokból, amelyek visszatértek az elmédbe?

Rögtön a szemműtétem után azt tették, hogy továbbra is elnyomták annak a két 20 és vissza programnak az emlékeit. Egészen addig, hogy egyáltalán ne is emlékezzem rájuk. És ennek nem tervezett következményei lettek. A mód, ahogyan az elme részekre tagolja a dolgokat... szóval, valamiféle átszivárgás kezdődött el. Volt néhány emlék, amely az első 20 és vissza programomhoz kapcsolódott. És amikor megcsonkították azokat az emlékeimet, valami hiányzott. Az elmém próbálta kijavítani a hiányzó dolgokat, és elkezdtek problémák és felkavaró bevillanások jelentkezni. Eredetileg tehát fogták ezeket az emlékeket és még tovább nyomták el bennem. Most pedig, amikor felmegyek hozzájuk, megpróbálják enyhíteni a hatásokat. Ott van persze a szabad akarat is. Nem fogják teljesen megjavítani a különböző betegségeimet, de enyhítik őket, így folytatni tudom a küldetésem.

Voltak-e más találkozóid a Kék Avian-okkal és ha igen, mit mondtak neked?

Igen. A Tear-Eir-rel folytatott találkozóim drámaian lelassultak. Ilyen már korábban is előfordult. Hullámzó. Legutóbb Tear-Eir elmondta nekem, hogy mint faj, egy nagyon fontos három éves időablakba léptünk be, és mi, mint faj teremtjük meg azt a valóságot, amelyet együtt fogunk megtapasztalni. Ez a három éves időablak nagyon fontos – az, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk a teljes nyilvánosságra hozatalért, nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy tömegmeditációkat végezzünk, bármi olyasmit, ami beindíthatná a századik majom effektust a tudatalattink többi részében.

Érdekes, hogy három évet emlegetsz, mert Jacob, a másik bennfentesem - aki nagyon-nagyon tájékozott a titkos űrprogramokban, de nem mondott el nekem mindent, amiről tudomása van - nagyon sokat beszél 2020-ról. Ez egy olyan kulcsfontosságú időablak, amelyet folyamatosan emlegetett. És ez pontosan az, amit te is mondasz.

Igen, 2020. Gonzales viccelődött is velem a 20/20-as víziókról és hogy 2020 egy nagyon fontos részét képezi az átmenetnek. Szóval 2020-nak mindenféleképpen nagy jelentőséget tulajdonítanak.

Tekintettel arra, hogy Tear-Eir ennyire specifikusan utalt erre, és ahogy már több epizódban is beszéltünk arról, hogy valamiféle napvillanást várunk, mindez azt sejteti, hogy ez a villanás minden bizonnyal nem fog megtörténni 2020 előtt. Kimondhatjuk ezt?

Igen, ezzel egyetértek.

De a 2020 és 2024 közti időablak, merthogy azt is mondtad, hogy hozzáadtak még egy évet... Tudnál beszélni erről egy kicsit? Mit gondolsz, mit fog történni a 2020 körüli időperiódusban?

Nem vagyok biztos abban, hogy pontosan mi fog történni, hacsak az nem, hogy mi, emberek valamiféle döntést fogunk hozni abban az időperiódusban. Ez fontos. Nagyon sok csoport, akik megpróbálták összezavarni a dolgokat, most visszaülnek a helyükre. Úgyhogy a labda most a mi térfelünkön pattog. Hogy hogyan fog ez folytatódni, az nagyrészt azzal van kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk feldolgozni ezeket az új információkat, és hogyan fogunk reagálni rájuk.

Nyilvánvaló, hogy kirajzolódott egy mintázat a részleges nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban. Tom DeLonge, a többszörös Grammy-díjas Blink 182 – vitathatatlanul az 1990-es évek egyik legnagyobb rockzenekarának - énekese azt mondja, hogy 10 különböző katonai bennfentessel találkozott. A WikiLeaks által kiszivárogtatott dokumentumok tulajdonképpen megerősítették, hogy valóban sor került ezekre a találkozókra és azt is, hogy kikkel találkozott.


És most, hogy kijött az általa írt "Sekret Machines" (Titkos gépezetek) sorozat második könyve - amiben a náci harangról és mindenféle hasonlókról ír - alapjában véve úgy tűnik, hogy ez a katonai-ipari komplexum űrprogramjáról akar szólni. Mi történik ezzel a kezdeményezéssel az általad felszínre hozott információk fényében?


Azt hiszem, hogy hallgatólagosan tovább folytatják ezt a részleges közzétételi narratívát, de ugyanakkor közben keményen vizsgálják az új információkat is, amelyek hatással lehetnek a katonai-ipari komplexum űrprogramjának részleges nyilvánosságra hozatalára.

Ugyanolyan mértékben támogatják Tom DeLonge kezdeményezését most is, vagy azóta ez megváltozott?

A felszínen igen, továbbra is folytatják, de - különösen az irányító struktúrában - tudni akarják, hogy milyen eredménnyel zárul az a kutatás, amit Sigmund folytat. Nagyon érdeklőek afelől, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye.

A Wikileaks által nyilvánosságra hozott Vault 7 dokumentumokat nagy felhajtás előzte meg, amikor is mindenféle kódolt tweet-ek jelentek meg és az emberek megpróbáltak rájönni, hogy mik lehetnek ezek. Elég nagy visszhangot váltott ki a dolog. És aztán mindez nyilvánosságra került és kiderült, hogy az egész a CIA-ról szól. Azt mondják, hogy 8700 dokumentum van benne. Mi láthatunk, ha a Vault 7 dokumentumokra tekintünk, illetve várható-e, hogy több ilyen dolog kerül majd nyilvánosságra?

Igen. Hivatalosan elmondták nekem, hogy annak a dokumentumáradatnak a nyilvánosságra hozatala, amiről itt ebben a műsorban is beszéltünk, végre komolyan kezdetét vette. Nagyon kényelmetlen információk egész halmaza fog kikerülni az internetre. És még mielőtt időnk lenne megemészteni ezt, már jönni is fog egy újabb köteg. És aztán egy még újabb – közte olyanokkal is, amiket a Cabal saját maga fog kiteregetni erről-arról, de semmi olyan jelentős nem lesz benne, mint amit a Szövetség fog majd kiszivárogtatni. Szóval az elején járunk ennek a dokumentumáradatnak és hamarosan sokkal több fog érkezni.

Várható-e, hogy ha majd a por leülepszik, valamiféle új pénzügyi rendszer áll fel? Lesz-e gazdasági összeomlás?

Nem láttam semmilyen információt egy küszöbön álló összeomlásról. Számomra úgy hangzott, hogy amíg nem történik valamiféle közzététel, addig mindent stabilan tartanak. Szóval a jövő egy pontján több mint valószínű, hogy lesz valamiféle változás a pénzügyi rendszerben, mivelhogy fel lesz tárva, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszer teljes mértékben tisztességtelen.

Amikor a pénzügyi váltás megtörténik, annak milyen hatásai lesznek egy átlagember számára?

Egy sokkal egyenlőbb játéktér lesz kialakítva. Ez a cél. Egy egyenlőbb játéktér a különböző országok számára, hogy elkezdhessenek interakcióba lépni egymással. Remélhetőleg, amikor eljutunk erre a pontra, ugyancsak lesznek olyan technológiáink, amelyeket megoszthatunk majd ezekkel az országokkal, és amelyek együtt közelebb visznek bennünket egy új érához.

Ha ezeket a technológiákat feloldják a titkosítás alól, hogyan fog az megtörténni? Más szóval, hivatalosan fogják bejelenteni őket, vagy egyszerűn csak előbukkannak majd?

Valószínűbb, hogy ezek egy dokumentumáradat során fognak kikerülni. És aztán a hivatalosságok zavarodott arckifejezéssel el fogják ismerni vagy éppen tagadni fogják ezek létezését. Ezt az információt kaptam erről.


17 megjegyzés:

 1. Köszönöm a fordítást.
  A nyilvánosságra hozatal szerinem is folyik...viszont az, hogy mi is érünk el vele, az nem tiszta. Eddig úgy néz ki, semmit...a szabad- vagy többletenergiát előállító szerkezetek leírását hiába tették fel a netre, én biztosan nem tudom megcsinálni és az alapanyagokat sem tudom hozzá megvenni...Felfedik, hogy 800 km-es körzetben disznózik a haditengerészet...sokan életükben nem ültek még repülőn sem...nem tudják, mit kezdjenek vele. A földi nyomorukból ki sem látnak..(testi, lelki, anyagi nyomor).A pénzügyi rendszer újraindítását, egyenlőBB...feltételek kialakítását is igen szerencsétlennek tartom...fennáll a veszély, hogy rövid időn belül megint vérszívássá fajul a dolog...
  Az írás január 1-én kelt...Trump akkor még látszhatott jófiúnak...azóta Szíriát megtámadta. Most nem tudom, ki a jó vagy nem rossz...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. nem január 1. ez friss cikk, csak nincs beállítva a dátum.

   Törlés
 2. http://rejtelyekszigete.com/hazugsagban-elt-eletunk-egy-ebreszto-video-mely-utan-te-maskepp-tekintesz-vilagra/

  VálaszTörlés
 3. amit írnak a helyzet javításáért folytatott dolgokról,mind szép és jó...azt mondják, lekapcsolták a HAARP-ot, de a chem trailek vígan cikáznak a mi egünkön IS...

  VálaszTörlés
 4. mindig hangsúlyozzák a változást, felemelkedést elősegítő közös meditáció által megnövekedett erőt. még mindig úgy látszik, hogy a többség tudata annyira le van nyomva, hogy azt sem képes észlelni, hogy lenyomták. A 440 Hz-es zenék nagyon segítik ezt az állapotot fenntartani...DE sehogy nem értem a nálunk fejletteb lények lelkiismeretét...bátran elnézik, hogy a Föld élőlényeit nyomorban tartsa egy maréknyi elmebajos, sátánista szörnyeteg. Mindenre be tudtak idomítani bennünket. Nem kell, hogy bármi különöset tegyenek. Megesszük, kiirtjuk egymást, letaroljuk a természetet.
  Annak a pár embernek , aki felfogta, hogy mi is történik, a változás iránti óhaja nem elegendő? A Föld összes élőlényét gyötrik, sanyargatják. Azt sem tudják, hogy segítséget kellene kérni, ha néhány tudja is, honnan kérje azt...? És ha mégis kéri, ki hallgatja meg és végül ki hajlandó segíteni? Kik azok, akik nem takaróznak a szabad akarattal? Nagy bénáskodást látok.

  VálaszTörlés
 5. Az a helyzet, hogy sem Corey Goode, sem D. Wilcock nem megvilágosodott, Isten-tudatosságban létező ember.Ezért az ego nagyon befolyásolja őket. A hírnév megállította őket a megvilágosodás útján és ha egy ember nincs állandó kapcsolatban magasabb Énjével, akkor nem képes tisztán látni, 100%-osan emlékezni és megfogalmazni mindazt amit lehet, hogy álmában tényleg megélt. Én csak akkor fogom 100%-ban elfogadni a szavaikat, amikor látni fogom, hogy Szívből élnek, a Teremtővel egységben, Isten-tudatosan. Addig elolvasom, mint minden információt, de csak 40%-ára vagyok vevő. Én tudom, hogy minden sky-fi filmben is kiszivárogtatnak új technológiákat, ezért is nézem meg őket, de ezek az itt elhangzott infók sem többek.S aki képes volt valaha trollkodni (Corey Goode mesélte egy alkalommal magáról) annak én már nem tudom elfogadni a meséit. Majd egyszer kiderül mi az igazság velük kapcsolatban, reklámozzák a könyveiket, vagy szívből tudatni szeretnék velünk az igazságot.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. david wilcock régebben sokkal nagyobb arcú volt, kicsit vissza is vett magából, persze ez még mindig túl sok...corey goode-nak viszont épp most nyílt ki a csipája...szerintem

   Törlés
  2. Ella Lehner te sem vagy az....

   Törlés
  3. Csak ismétlésképpen....én éppen a békesség kedvéért maradok névtelen...az indulatokat csak személyhez lehet kötni, amit a (nick)neve is képvisel...egy névtelent nehéz leanyázni vagy visszaléptetni a fejlettségi fokán...szerintem...

   Törlés
 6. Ki hiszi azt még el hogy valaki is az emberiség javát akarná a földi irányításból?? Nemlehettek akkora naivak mint a himalaja!!!!
  Dübörög a háborúskodás a profit biznisszel aztán ti pedig a szabad energiát emlegetitek a mostani emberiségnek az új technológiákkal?! Egyből fegyver lenne belőle utána pedig a gazdagok ezt adnák el csillagászati összegekért mondván akinek drága maradjon a réginé hiszen azt is mennyien használták. Ide ego nélküli emberiség kellene nem a technokrata bunkó mindent eltipró nézet!

  VálaszTörlés
 7. 20:24.
  Nem a földi, hanem a földönkívülit a beavatkozás szükségességéről van szó.
  Ezektől már senki semmit nem vár...
  Közben figyelem a többi hasonló oldalt is
  Cobra már sokat visszavett az örömujjongásból.
  Az esemény bekövetkeztének idejét sem köti valami közeli időponthoz, már néhány évről beszél...Érdekes, ahogy david rockefelleről beszél. Azt mondja, hogy valóban meghótt és elkapták valamelyik asztrális síkon és most viszik a központi napba...ez azt jelentheti, hogy megy a lecsóba, a nagy visszakeveréses őjrahasznosításba...

  VálaszTörlés
 8. Minél többet olvasok erről, annál inkább arra gondolok, hogy a mi életünk talán még hosszabb, mint a nálunk sokkal fejlettebb lényeké...CSAKHOGY nem egy folyamatos hosszú út a miénk, hanem a karmacsapda meg a megszámlálhatatlan sokszor 20 és vissza miatt ugyanazokat a rémálomszerű szakaszokat ismételtetik kinyuvadásig...a földi élet a legtöbb ittélőnek nem a kellemes tartalmáról ismert...szétgyötörnek bennünket (az ittélők összességét tekintve.)

  VálaszTörlés
 9. a faji megkülönböztetést, a vallásokat, a különböző nyelveket, az országonkénti felosztást és elkülönítést mind azért találták ki, hogy könnyebb legyen harcbavinni a földlakókat egymás ellen. Más bolygókon ismeretlen az, hogy azonos fajok, mint itt az EMBER...egymás ellen harcoljanak...DE, ha azt mondják, hogy ez ilyen hajú és szemű és bőrű... és magasabbrendű, ...míg a másik másmilyen szemű, hajú, orrú,vallású, akkor az már lehet alacsonyabbrendű, akit el lehet vagy kell nyomni. Ezzel oriási gyűlöletet keltettek az embercsoportok között, akik ebben a hatalmas gyűlöletben szavesen ölik le egymást...mások háborúiban...vagy éppen éheztetik őket, mert olyan hülyék, hogy nem tudnak enni meg inni...

  VálaszTörlés
 10. Szeretnék megosztani mindenkivel egy friss videót, amelyben smaly seven a magyar cobra portál szerkesztője és Czeke András beszélgetnek egymással a cobra által már említett új gyógyító technikai eszközökről, amelyek szépen lassan hozzánk is megérkeznek és használatba fognak kerülni, úgy látszik.

  Tavaszi szél vizet áraszt: https://m.youtube.com/watch?v=UfRRGuN4zE8

  VálaszTörlés
 11. https://www.youtube.com/watch?v=WiM7pwWmU9k&feature=em-uploademail

  VálaszTörlés
 12. https://www.youtube.com/watch?v=WiM7pwWmU9k&feature=em-uploademail

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, találni a neten egy talicska leírást, akár anyagjegyzékkel...ott elakad a dolog, hogy legkevesebb többszázezer , de inkább millióhoz közeli áron lehet beszerezni....aztán meg ki szereli össze...ha te magad nem tudod, akkor szívességből többszázezerért találsz jóbarátot, aki összekalapálja neked...ez még mindig az adtak is meg nem is esete...

   Törlés