2016. október 1., szombat

Kozmikus Közzététel – VI/9.

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE ÉS A TITKOS ŰRPROGRAMAz Egység Törvénye könyvekben utalások találhatók a titkos űrprogramok létezésére. A mai adásban a könyv ezen szövegrészei kerülnek alaposabb vizsgálat alá...


Wilcock: A mai epizódban empirikus adatok alapján megpróbálunk igazolni néhány olyan dolgot, amiről Corey beszélt nekünk korábban. Ezt számos módon megtehetjük. Korábban készítettünk néhány epizódot, amiben William Henry az ősi művészetről beszélt, kék gömböket és kék avian-okat mutatott nekünk. Itt van új kiszivárogtatónk, William Tompkins, aki előállt és számos dolgot megerősített abból, amit Corey elmondott. Most pedig meg fogjuk nézni Az Egység Törvénye könyveket, amik hihetetlen megerősítéseket tartalmaznak mindarról, ami ebben a műsorban elhangzott. Amiről most fogunk beszélgetni, az sok ember számára észbontónak tűnhet majd. Ez pedig nem más, mint Az Egység Törvénye könyvek és a Corey által személyesen tapasztaltak közti korreláció mértéke.


Dr. Don Elkins és Carla Rueckert – Az Egység Törvénye könyvek kérdezője és médiuma

Először is kezdjük azzal, hogy az űrprogramban tudtak-e Az Egység Törvénye könyvekről, és ha igen, milyen véleménnyel voltak róla?

Corey: Igen, kétségkívül tudtak Az Egység Törvényéről. Bizonyos személyek számára követelmény volt, hogy elolvassák ez a művet. Nekem azt mondták, hogy ez egy negatív anyag, tartsam magam távol tőle. Én pedig pontosan ezt tettem. Azt hiszem a 2000-es évek elején már olvasható volt online és akkor belelapoztam és belenézegettem picit, de nagyjából ennyi. Soha nem ástam bele magam és nem olvastam el, mert valamiképpen arra programoztak, hogy ez olyasmi, amitől távol kell tartanom magam.

Beszéltünk más kiszivárogtatókkal is, akik tőlünk függetlenül igazolták ugyanezt, vagyis hogy a titkos űrprogramnak tudomása volt Az Egység Törvénye könyvekről. Úgyhogy ez általánosnak mondható.

És ha visszaidézzük, amit korábban mondtam, hogy a Titkos Űrprogram Szövetség kérdése az volt Raw-Tear-Eir felé, hogy te vagy-e...

...te vagy Ré Az Egység Törvényéből?

Corey: Így van.

És ő csak annyit válaszolt erre, hogy "Ré vagyok".

Corey: Azt mondta: "Raw-Tear-Eir vagyok" Mindössze ennyit mondott.

Az Egység Törvénye könyvekben minden feltett kérdésre a válasz mindig azzal a mondattal kezdődik: "Ré vagyok".

Így van. És Raw-Tear-Eir válasza eléggé összezavarta a hallgatóságot, mert az embernek olyan érzése volt, hogy "oké, nem akar válaszolni erre a kérdésre."

A mai epizódban a könyv egyik kitörölt részletével fogunk foglalkozni – tulajdonképpen egy egész ülésről beszélünk, méghozzá a 8. ülésről, ami 1981 január 16-án zajlott. Az egész ülés anyagát törölték Az Egység Törvényéből, mert Dr Don Elkins, a fickó, aki feltette a kérdéseket Ré-nek, nem tudta elképzelni, hogy az ülésen elhangzottak valóban lehetségesek. Egyszerűen elképzelhetetlennek tartotta mindezt... Azok az információk, amiket Az Egység Törvénye könyvben mondtak el neki a kormányunkról és a technológiáról, teljesen észbontó volt a számára. Egész egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy ez lehetséges és azt mondta: "Nagyon sok kérdést kell feltennünk, ha ez tényleg igaz. Úgyhogy legjobb lesz, ha kivesszük a könyvből." Tehát igazából ezt az űrprogramban szolgáló emberek sem olvashatták. Mindössze néhány évvel ezelőtt került ki a weboldalra, tulajdonképpen az ötödik könyv részeként. Javítom magam: az 1998-as kiadású ötödik könyv részeként. Ez volt az első alkalom, hogy bárki elolvashatta ezt. Ma már az egész hozzáférhető az interneten.
Oké, akkor nézzük is meg rögtön, hogy pontosan miről van szó:


AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE A TITKOS ŰRPROGRAMRÓL


8.2 Kérdező: Volt egy rész a tegnapi anyagban – ezt most fel fogom olvasni –, ahol azt mondod, „Előfordul bizonyos számú földreszállás. Valamennyi a saját népetek részéről, valamennyi az általatok orioniként ismert csoport részéről.” Első kérdésem, mit értesz azon, hogy „a saját népetek részéről”.

Amikor „földreszállás”-t emleget, akkor az ufo-król beszél. Nézzük meg mi volt erre a válasz:

Ré: Ré vagyok. Népetek birtokában van, ez idő/tér jelenben, annak a műszaki vívmánynak – amennyiben így fogalmaznátok –, amely képessé tesz olyan alakú és típusú járművek létrehozására és röptetésére, ami előttetek úgy ismert, mint azonosítatlan repülő tárgyak.”

Nos, ez végső soron teljesen mellbe vágta Don-t. Egyáltalán nem számított erre a válaszra.

Sajnálatos, népetek társas memória komplexum vibrációs szintje számára, hogy ezek az eszközök nem az emberiség szolgálatában készülnek, hanem esetleges destruktív felhasználásra. Ez tovább rontja a társas memória komplexumotok vibrációs bekapcsolódását, egy olyan helyzetet teremtve, ahol sem a mások szolgálatára irányultak, sem az önmaguk szolgálatára irányultak nem juthatnak hozzá az energiához/ erőhöz, mely megnyitná a kapukat az intelligens végtelen felé a társas memória komplexum számára."

A könyv itt valójában azt mondja, hogy a titkos űrprogram hátráltatja a Felemelkedést. Nem könnyítik meg a helyzetet, sem a maguk számára, sem nekünk, merthogy nem osztják meg a technológiát velünk.

Így van. A technológiájuk segíthetne nekünk a fejlődésben.

Te viszont most azt mondod, hogy a Szövetség azt akarja, hogy ez a technológia elérhetővé váljon.

Teljes mértékben. Az a céljuk, hogy ezt a technológiát az emberiség rendelkezésére bocsássák, fajra, felekezetre és vallásra való tekintet nélkül, egyszerre, mindenki számára elérhetővé akarják tenni.

A fenti idézetből pontosan ez olvasható ki, hogy ha ez a technológia elérhető lenne, annak pozitív hatása lenne a Felemelkedés folyamatára.

Megváltoztatná a világot.

Pontosan.

"Márpedig ez a szüret leszűkülését eredményezi.”

Hát ez elég sokkoló. Azt mondja, hogy olyan mértékben kompromittálódtunk, hogy nem túlságosan nagy azoknak a száma, akikben elég szeretet van. Most pedig részletesebben is meg fogjuk vizsgálni ezt, és bámulatos, hogy mennyire megerősíti mindazt, amiről eddig beszéltél nekünk.

8.3 Kérdező: Ezek a járművek, amelyek a saját népünktől valók, olyan – mi úgy mondjuk – létsíkokból jönnek, amelyek nem inkarnáltak jelenleg? Hol van az ő bázisuk?"

Látszik, hogy Don-nak halvány fogalma sincs, hogy mire vonatkozott Ré válasza.

Ré: Ré vagyok. Amikről mi beszéltünk, azok a harmadik denzitásból valók, és népetek különféle társadalmi részlegei vagy szervezetei úgynevezett katonai komplexumának részei."

Nem használta az „ipari” szót. De ennek ellenére nem bámulatos? Azt a kifejezést használta: „katonai-komplexum”. Vagyis azt mondják, hogy fizikai emberek építenek azonosítatlan repülő objektumokat. Emlékszem rá, hogy a beszélgetés idején, 1981 körül a főáramlatú ufo-kutatás még egyáltalán nem foglalkozott ezzel a témával. Milyen volt a titkos űrprogram helyzete 1981-ben?

1981-ben vette kezdetét a Solar Warden program. Éppen akkor kezdett igazán beindulni. Ugyanakkor voltak már más programok is, amelyek a II. világháború előtt kezdődtek, és amelyek ekkor már nagyon-nagyon fejlettek voltak.

De 1981-re számos azonosítatlan repülő objektum volt a katonai-komplexumban.

Igen, így van.

Rendben, folytassuk tovább. Hallgasd meg ezt:

A bázisok különbözőek. Vannak bázisok – ahogy neveznétek – a víz alatt a ti déli tengereitekben a Bahama-szigetek közelében csakúgy, mint a Csendes-óceánotok különböző helyein a chilei határotok közelében a tengeren."

Ha-ha.

Elnevetted magad, amikor a Bahama-szigeteket említette. Kapcsolódik ez olyasvalamihez, amiről korábban hallottál?

Láttam a haditengerészet Bahamákon lévő vízalatti bázisainak térképét.

Ok. A Bahamákon. És mi a helyzet a chilei határ mellett lévővel, amely Dél-Amerika alsóbb részéhez van közelebb?

Tudok róla, hogy a hadseregnek vannak bázisai odalent, de nem tudom, hogy pontosan ki birtokolja ezeket. Lehet, hogy többnyire a német szakadár frakcióé.

Igen. Én is így gondolom, merthogy ők Dél-Amerikába menekültek. Ez tehát a vízalatti bázisokra vonatkozott. Na de nézzük meg ezt. Egészen hihetetlen, hogy mindez 1981 januárjában hangzott el.

Vannak bázisok a Holdon – ahogy hívjátok e mellékbolygót –, ahol jelenleg az újramegnyitáson dolgoznak.”

Bázisok, amelyeket újranyitnak?

A Holdon... a katonai-komplexum által.

Ahol jelenleg az újranyitáson dolgoznak.” Jelentheti ez azt, hogy ezek olyan bázisok, amelyek nem az övék és újra beüzemelték őket?

Nos, nem magyarázták meg, de én azt gondolom, hogy azt akarták ezzel mondani, hogy hatalmas ipari terjeszkedés folyik.

A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum által.

Azon gondolkodom, amit a Hold Műveleti Parancsnokságról (LOC) mondtál korábban. Tudomásod szerint történt valamiféle hatalmas fejlesztés a LOC bázison... ami a Reagan-adminisztráció alatt kezdődött?

Igen. Ugyanakkor a Sötét Flotta bázisára is vonatkozhat. Továbbá volt számos más, kisebb előretolt létesítmény is, amelyeket nem igazán nevezhetünk bázisoknak.

De ez messze túlszárnyalt bármit, amire akkoriban az emberek gondolhattak.

Vannak bázisok itt-ott a szárazföldjeiteken."

Ez valószínűleg valamiféle mobil járműre, vagy mozdítható bázisra vonatkozhat. Lehetnek olyan bázisok, amiket vezetni lehet – mondjuk egy teherautóhoz hasonlóan?

Tudok róla, hogy vannak mobil parancsnoki központok.

Akkor valószínűleg erről beszélhettek.

És vannak bázisok, amennyiben így mondanátok, az egeteken."

Ez valószínűleg ugyanaz lehet.

Bolygó körüli pályára állított állomások?

Pályára állított állomások vagy parancsnoki állomások, amelyek lényegében űrhajók, és álcázva repülnek bizonyos területek felett és tartják a helyzetüket, hogy megfigyelést végezzenek és telemetriai jeleket továbbítsanak.

Ezek a ti népetek bázisai, igen sok, és ahogy mondtuk, a pusztítás potenciáljával rendelkeznek."

Itt megint csak a Holdon lévő bázisokról beszélnek. Azt mondják, hogy pályára állított űrállomások vannak odakint és nagyon sok van belőlük. Ez egészen hihetetlen. És ahogy itt láthattuk, a kérdező teljes mértékben elutasítja ezt. Egyszerűen nem tudja felfogni.

8.4 Kérdező: Honnan származnak az ezeket a járműveket irányító emberek? Kapcsolatba hozhatók a Föld valamelyik nemzetével? Mi az ő eredetük?

Ré: Ezek az emberek ugyanonnan származnak, ahonnan te vagy én. A Teremtőtől."

Ré itt egy kicsit talán arrogánsan fogalmaz.

Igen. Hiszen mindannyian Egyek vagyunk.

Nem ilyen kérdéseket akartak hallani, de most, 30-35 évvel később, mindez mégis nagyon fontossá válik.

Ahogyan a kérdést célzod, annak sekélyebb aspektusában, ezek azok az emberek a ti és mások kormányzatában, akik az általatok úgynevezett National Security* felelősei."

Megint csak, Don nem tudja elhinni, hogy abban az időben ez az űrprogram létezett, mert az ufológiában akkoriban semmilyen információ nem volt erről.

Azt hiszem, egészen az 1990-es évekig semmilyen információ nem került nyilvánosságra a titkos űrprogramról.

Igen, legalább az 1990-es évekig. Figyeljük meg, hogy azt mondja: „mások kormányzatában.” Mit tudunk a Globális Galaktikus Nemzetek Ligájáról? Tudjuk, hogy mikor vette kezdetét? Merthogy azt mondják, hogy voltak más kormányzatok, akik az űrben is érintettek voltak nemzetbiztonsági ügyekben.

Nos, ez vonatkozhat arra, ami az 1980-as években történt, de ugyanakkor utalhat mindez az ICC-re, a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumra is, amely számos ország vállalataiból jött létre.

Nézzük akkor tovább... Don-nak továbbra is komoly problémái vannak azzal, hogy elhiggye mindezt, különösen a vízalatti bázisok létezését.

8.5 Kérdező: Úgy értsem tehát, hogy e vízalatti bázisok az Egyesült Államok kezében vannak?

Ré: Ré vagyok. Így van.

8.6 Kérdező: Miként tett szert az Egyesült Államok ilyen járművek megépítését lehetővé tevő technológiára?

Ré: Ré vagyok. Volt egy tudat/test/lélek komplexum, aki népetek előtt a „Nikola” vibrációs hang komplexumként ismert."

Nyilvánvaló, hogy itt Nikola Tesla-ról van szó.

Az entitás elhagyta az illúziót, a fontos megértésekkel teli papírokat pedig elvitték a nemzeti rész-komplexum biztonságáért szolgáló tudat/test/lélek komplexumok."

Alapvetően itt arra utalnak, hogy volt valamiféle kapcsolódás Tesla-val. Megerősít ez valamit abból, amit te hallottál bennfentesként?

Igen, Tesla elektromos és elektromágneses kísérleteivel messze megelőzte a korát, halála után pedig minden dokumentált információját elvitték, titkosították és odaadták ezeknek a programoknak. De olyat nem hallottam, hogy az összes technológia az ő kutatásain alapult volna. Azt feltételezem, hogy a technológiát vagy visszafejtették vagy pedig a földönkívüliek ajándékba odaadták.

Ha hiszünk azoknak a szemtanuknak, akik azt állítják, hogy Tesla-nak volt egy repülő csészealja, akkor az ő dokumentumai révén lehetségessé vált megépíteni a Solar Warden-féle űrhajókat.

Így van. Hiszen elég tudósuk volt hozzá.


Nézzük tovább.

Így népetek az alaptechnológia titkának őrzője lett. Az általatok oroszoknak nevezett tudat/test/lélek komplexumok esetében a technológiát a Konföderáció egy tagja adományozta egy próbálkozás részeként, hozzávetőleg huszonhét évetekkel ezelőtt (1953-54), hogy információkat osszon meg és békét hozzon népeiteknek.”

Itt most kaptunk egy időintervallumot. 27 év, vagyis kb 1953-54 körül és azt mondják, hogy itt van egy jóindulatú földönkívüli csoport, amely kapcsolatba lépett az oroszokkal.

Ez ugyancsak az az időszak, amikor jött egy jószándékú csoport és kapcsolatba lépett az Egyesült Államok katonai komplexumával és figyelmeztette őket annak az ösvénynek a veszélyeire, amin éppen haladnak és megpróbált segítséget adni nekik ahhoz, hogy letérjenek erről az ösvényről.

És pontosan erről beszél Az Egység Törvénye. Arról beszélnek, hogy találkoztak Eisenhower-rel, felajánlottak neki egy békés tervet, ő viszont visszautasította azt. Tehát világosan látszik, hogy nem csak az egyik félnek akartak kedvezni, hanem egyszerre mindkét oldalnak felajánlották a technológiát.

Volt erről elérhető információ...?

Nem. Semmilyen információ nem volt arról, hogy az oroszok 1953-ban ufo technológiát kaptak volna.

Nem volt internet, amin terjedhetett volna a hír.

Nem találtam erről semmilyen kutatást, ami megerősítette volna ezt, de az oroszok ugyebár versenyeznek az USA-val, így aztán nem fogják megosztani azt, hogy mi történt. De ahogy mindjárt látni fogjuk, a dolog igazán az oroszokkal sem jött össze.

Az ezen információkat kiadó entitások rosszul mérték fel a helyzetet, ám ezzel együtt is sok olyat tettünk e ciklus végén, szüretetek elősegítésére, amikből bizonyos fajta segítségek hiábavalósága bontakozott ki."

Szóval az oroszok is megkapták a technológiát. Nem békés célokra használták, hanem fegyvereket gyártottak. Tudomásod van-e arról, hogy az oroszoknak is megvoltak a maguk űrhajói az 1950-es években?

Igen. Azon információk alapján, amiket az Iratkapocs Hadművelet részeként kaptak, kifejlesztették a saját programjukat. Több különböző forrás segítségével fejlesztették a technológiájukat.

Beleértve a németeket is, ahogy mondtad.

Beleértve a németeket is, igen. Számos különböző típusú gömb-alakú űrhajót fejlesztettek és néhány más típusút is, amelyekkel már az amerikaiakat megelőzve repültek az űrben... Előttünk jártak. És ez nagyon aggasztotta a katonai frakciókat a titkos űrprogram kezdeti szakaszában. Volt nagyon sok fura incidens, amelyek hátráltatták a programunkat, és amelyeket nem értettünk. Nem jöttünk rá, hogy mi okozta ezeket. Volt néhány problémánk, amik alapján úgy tűnt, hogy valami megakadályozza azt, hogy olyan hamar tudjunk nekikezdeni a programnak, amilyen hamar csak lehet.

Érdekes, hogy a Konföderáció segített a fejlesztésben, azt remélve, hogy ezzel egy békés végkimenetelt segítenek elő. Látniuk kellett, hogy Oroszország potenciálisan ellensúlya lehet a Cabal-nak.

Ez a csoport valamilyen módon kapcsolatban áll Ré-vel?

Igen. A Konföderáció pozitív civilizációk szövetsége, amely próbálja elősegíteni a Felemelkedést és a pozitív végkifejletet.

Akkor ez minden bizonnyal egy közvetlen beavatkozás volt.

Igen. És elszúrták, mert az oroszok rossz célokra használták a technológiát.

Ez egy járulékos tényezője jelen időpontban az óvatosabb megközelítésünknek, még ha a vágy a hatalom feletti hatalomra nő is, és népeitek hívása nőttön nő is."

És hát ezért hagyták abba a leszállásokat is és az emberek felvitelét az űrhajókra úgy, ahogyan azt pl a jószándékú földönkívüliek tettek az 1950-es években a pozitív kontaktákkal. Itt megmagyarázzák, hogy nem fognak többet embereket felvenni az űrhajóikra. Ugyanakkor viszont tudjuk, hogy elrablások azért mégiscsak történtek. Don-nak továbbra is problémái vannak a megértéssel. Nézzük tovább.

8.7 Kérdező: Tanácstalan vagyok ezekkel a járművekkel kapcsolatosan, amelyeknek vízalatti bázisuk van. Ez a technológia elegendő minden más fegyverzet háttérbe szorítására? Képesek vagyunk repülni velük, vagy csak szállítási eszközök? Mi az energiaforrásuk alapmechanizmusa?"

Próbál rájönni, hogy ez vajon egy felsőbbrendű katonai erő-e itt a Földön. Még mielőtt hallanánk a választ, mit mondasz erre Corey?

Ezek a szakadár csoportok technológiái. Minden bizonnyal felfegyverzett űrhajók.

Még nem olvastad ezt a részt soha, igaz?

Igaz.

Szóval nem tudod, hogy mit fog erre válaszolni.

Úgy értem, elég nehéz ezt elhinni."

Egyfolytában problémát jelent neki elhinni ezt.

A kérdező egy ufo szkeptikus?

Nem, ő Dr. Don Elkins, aki egy nagyon tájékozott ufológus és PhD fizikus, aki már az 1950-es évek óta tanulmányozza a témát és a kérdések elhangzásakor az 1980-as években járunk. Vagyis akkor már 30 éve kutatta ezt a témát. És ekkor ezt a választ kapta:

Ré: Ré vagyok. Talán az elnevezése rossz e járműveknek némely esetben. Helyénvalóbb lenne haditechnikaként tekinteni rájuk."

Álljunk itt meg egy pillanatra. Szerinted ez pontos lehet, abban az értelemben, hogy minden egyes űrhajónk, amit a katonai-ipari komplexum épített különböző mértékben bár, de fegyverekkel van felszerelve?

Nem mindegyik, de a legtöbbjük igen... mondhatjuk, hogy fegyverrendszerekkel vannak ellátva.

Bámulatos.

A felhasznált energia a Föld légkörét polarizáló elektromágneses energia mezejéből való."

Azt hiszem, itt az elektrogravitációról beszélnek.

Pontosan.

Részecskesugarakról.

A fegyverzetnek két alapfajtája van: az egyik, amit az embertársaitok pszichotronikusnak mondanak, a másik, amit részecskesugárnak."

Pszichotronikus?

Igen! És tudod mit?

Kíváncsi vagyok, hogy ennek köze lehet-e ahhoz, amiről korábban beszéltünk, vagyis a technológiailag felerősített távolbalátáshoz és ennek fegyverként való felhasználásához.

Pontosan.

Ez az lenne?

A "pszichotronikus" azt jelenti: elektromosság, ami be van kötve az elmébe.

Hűha! A hajók többsége bioneurológiai interfésszel rendelkezik – mármint a fegyverrendszerek.

Itt lényegében arról van szó, hogy a "pszichotronikus" olyan technológiát jelent, amely képes irányítani az emberek elmeműködését. Technológia, amivel kiválthatják azt, hogy az emberek idegesek, feszültek legyenek, tömegpánikot idézhetnek elő, és ehhez hasonlók. 1981-et írunk. Hihetetlen. És részecskesugár-technológiát is emlegetnek.

Az e technológiában rejlő pusztító erő jelentős, de a fegyvereket már sok esetben felhasználták az időjárás megváltoztatására és a vibrációs változás felfokozására is, mely bolygótokat ez idő tájt körülöleli."

Éppen kérdezni akartam, hogy a HAARP-nak köze lehet-e ehhez.

Mit jelent valójában az, hogy "vibrációs változás"? Itt ők arról beszélnek, hogy a Föld meg fog változni. Ahogy a bolygó rezgése megváltozik, vulkánok és földrengések lesznek. Vagyis 1981-ben tökéletesen leírták a HAARP működését, az időjárás módosítását és azt, hogy mikrohullámokkal földrengések idézhetők elő a törésvonalakon. Tudsz-e arról, hogy vannak-e HAARP-típusú technológiák ezeken a pályára állított űrállomásokon vagy űrhajókon? Elő tudják-e ezt idézni pl űrhajókról?

Teljes mértékben.

A legtöbb ember azt gondolná, hogy ezek csak műholdak, amelyek a Föld felszínét pásztázzák.

Helyi időjárási eseményeket okozhatnak és földrengéseket válthatnak ki. Molekuláris változásokat okozhatnak a struktúrákban, amik katasztrofális meghibásodásokhoz vezethetnek. Nagyon sok mindenre képesek a pályára állított eszközeikkel.

Nagyon érdekes, ha megnézed pl Mel Gibson "Összeesküvés-elmélet" című filmjét. Mindjárt a film elején egy Föld körül keringő űrsikló lesugároz valamit, ami megváltoztatja az időjárást és irányítja az emberek elméjét.

Komolyan?

Ez ott van a filmben. És az egész Ré-anyag 1981-ból való – messze korábbról származik, mielőtt bárki elkezdett volna erről a témáról beszélni. És persze Don még mindig szédeleg ezt hallván.

8.8 Kérdező: Hogyan tudták ezt titokban tartani? Miért nem használják fel közlekedési eszközként a járműveket?"

Nos, ezt azért kérdezhette Don, mert ő maga pilóta volt. Ez volt a kenyérkereső foglalkozása.

Ré: Társadalmi felosztás-illúzióitok mindegyikének kormánya tartózkodik a hírveréstől, hogy a meglepetést fenntarthassa azok háborús akciója esetére, akiket társaitok az ellenségnek neveznek."

Figyeljük meg, hogy megint több kormányzatról beszélnek. Lényegében arról van szó, hogy a világ kormányai nem fogják elmondani nekünk ezt, mert aggódnak egy földönkívüli invázió miatt. Ezt a titkot meg akarják tartani egyfajta meglepetésként. Nem akarják, hogy balhézó földönkívüli csoportok megtudják azt, hogy rendelkezünk ezzel a technológiával – bázisokkal a Holdon, a tengerek alatt, Föld körüli pályára állított űrállomásokkal, felfegyverzett űrhajókkal. Szóval ezt mind meglepetésnek tartogatják arra az esetre, ha megszálló erők érkeznének.

De hiszen már tudtak erről.

De lehetnek olyan csoportok, akik akkor még nem tudták.

Igen. Betolakodók. Jöttek be olyanok, akik nem teljesen derítették fel a környéket.

Így van. Szerintem erre akart vonatkozni az iménti részlet.

8.9 Kérdező: Hány ilyen jármű van az Egyesült Államok birtokában?"

Na, ez nagyon fontos, merthogy itt viszont kimondja, hogy "Egyesült Államok".

Így van. Nem azt mondja, hogy "kormányok".

Nem azt mondja, hogy "katonai-ipari komplexum". És ebben az időben ugyancsak létezett már a szakadár civilizáció – a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum. 1981 körül milyen régóta létezett ez?

Elég rég óta. Nagyon sok technológiát fejlesztettek ki és kitalálták, hogy hogyan tudnák ezeket elterjeszteni néhány újonnan létrehozott programban.

1981-ben még az Amerikai Egyesült Államok irányította a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumot?

Nem az USA irányította a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumot. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum a katonai komplexum különböző országokból származó, különböző vállalatainak nyugdíjba vonult tagjaiból álló igazgatótanácsokból tevődik össze, akik olyan döntéseket hoznak, amelyekről az amerikai kormányzatból senkinek, vagy legalábbis csak nagyon keveseknek lehet tudomása.

Lehet azt mondani, hogy az egyetlen dolog, ami amerikaiak irányítása alatt állt, azok az alacsonyabb rangú katonai űrprogramok voltak?

Igen.

Ok. Én is ezt gondoltam. Abból, amit a könyvben mondanak, úgy tűnik, hogy 1981-ben az egyetlen, amit az amerikaiak közvetlenül irányításuk alatt tartottak, azok a robotikus, személyzet nélküli, fegyverzettel felszerelt hajók voltak.

8.9 Kérdező: Hány ilyen jármű van az Egyesült Államok birtokában?

Ré: Ré vagyok. Az Egyesült Államoknak 573 ilyen van jelenleg. Ezt a számot folyamatosan bővítik."

Hogyan áll ez össze mindazzal, amiről te hallottál?

Nem túl nehéz elképzelni, hogy ezek között drón-ok is voltak, amelyekkel már a korai szakaszban is rendelkeztek. Nagyon sok tényezőt kellett leküzdeniük a külső űrben az űrhajósok és az űrprogram embereinek védelme érdekében, így aztán elképzelhető, hogy nagyon nagy számban léteztek személyzet nélküli űrhajók.

8.10 Kérdező: Mi a csúcssebessége ezeknek a járműveknek?

Ré: Ré vagyok. A járművek sebessége egyenlő a Föld energiájának négyzetével.”

Ez egy nagyon fura dolog, amit nem igazán magyaráztak el. Így aztán nem tudjuk pontosan, hogy mi lehet ez, kivéve talán azt, hogy a Föld körüli energiamezőre vonatkozik.

Ez a mező változó. A határ körülbelül fele a fénysebességnek, ahogy nevezitek. Ez a tervezés tökéletlenségeiből adódik."

Az alacsonyabb szintű űrprogramokból ismersz -e olyan drónt, amely nem képes túljutni a fénysebesség felén, amíg keresztül nem halad a - mondjuk úgy – Kozmikus Hálózaton?

Igen. A kezdeti szakaszban olyan űrhajókkal rendelkeztünk, amelyek nem 20-30 perc alatt jutottak el a Marsra, hanem órákba tellett nekik. Ehhez technikai jellegű problémákat kellett megoldanunk és néhány tudományos áttörésnek is be kellett következnie, mielőtt elértük a szuperluminális (fénysebességet meghaladó) sebességet.

8.11 Kérdező: Ez a fajta eszköz megoldhatná az energiagondok nagy részét, már ami a közlekedést illeti?

Ré: Ré vagyok. A jelenleg a földi emberek birtokában lévő technológia képes lenne megoldani valamennyi korlátot, amely társas memória komplexumotokat a tapasztalás e jelen nexusában sújtja."

Egy ez bámulatos kijelentés. Egyetértesz ezzel?

Ez egy nagyon igaz kijelentés. Ezt tényként tudom mondani a saját tapasztalataim alapján.

Mindenféle problémánk van. Ott van a Föld körüli pályán keringő űrszemét, ami problémát jelent, ha többször is ki akarunk járkálni az űrbe. Ott van az olajszivárgás. Hatalmas műanyag szemétdombok keringenek az óceánokban, amelyeket meg kell tisztítanunk. Ott a radioaktív hulladék...

És ez még nem minden, hiszen... Emberek halnak meg olyan betegségekben, amikben nem kellene meghalniuk. Emberek élnek olyan helyeken, ahol nincs víz. Az úgynevezett energiaválság, amiről a tv-ben hallasz - ezeknek nem kellene létezniük. Ezek az én olvasatomban mind az emberiség ellen elkövetett bűnök, amik annak ellenére történnek meg, hogy a technológia elérhető lenne.

Bámulatos, hogy minderről már 1981-ben beszéltek a könyvben. Senki sem látta ezeket a részeket, amíg meg nem jelent az 5-ik könyv 1998-ban. És már akkor ott volt benne.

Igen... valóban bámulatos. Bárcsak Don feltehetett volna más kérdéseket is, mert akkor kaptuk volna néhány használható választ a jelenlegi időkre is.

-

Szerk: John Lenard Walson videó- és fényképfelvételei lehetséges titkos űrprogramokhoz tartozó űrhajókról:


11 megjegyzés:

 1. Köszönöm a fordítást.
  Igen ezek az emberiség ellen elkövetett bűnök. Nem is érdekel, hogy megbüntetik-e őket, csak már eltakarodnának.

  VálaszTörlés
 2. Látom működik a cenzúra az oldalon 1000. Mi bánt haver, hogy valaki gondolkodik is? 3x törlöd ki amit írok, pedig pusztán egy kérdést vetettem fel

  VálaszTörlés
 3. Hát nem tudom.Szerintem az ufók nem akarták felfedni igazán magukat.A cikket olvasva nem erőltették meg magukat.Sőt inkább durcásan elmentek innen.Miért nem most próbálkoznak? Most már van internet ,mindenki zsebébe egy kamera ma már nehezebb lenne eltitkolni.De miért a kormányokkal vettél fel a kapcsolatot? A kormányok nem értünk vannak? Hiába a köztársaság te csak azt mondod meg ki uralkodjon felettünk.Sima embereket kellet volna elvinniük,de ehelyett megszakították azt is.Nem így kellet volna ezt megoldani,az időzítés is tök rosz volt, 2vh után mit hittek az ufók most komolyan? Hogy kapunk egy fejlett technológiát és nem a saját hazánk védelmére használjuk majd? Máshogy csináltam volna én ezt,ami azért vicces mert most akkor ki a fejlett és értelmes civilizáció? Mi vagy ők?

  VálaszTörlés
 4. " Köszönöm az alázatos munkájukat"

  VálaszTörlés
 5. 3-as, teljesen igazad van! Én sem értem ezeket a dolgokat. Ma már modern technikai eszközökkel rendelkezünk, és nem lehetne ezeket a dolgokat csak úgy elsumákolni.
  Vittek el "sima", civil embereket elég szép számmal, de ők sajnos civil, átlagos emberként nem tudták elérni azt az áttörést, amit akartak volna tőlük a földönkívüliek. Érdekes, hogy ennyire nem voltak képben a földi helyzetet illetően? Aztán persze rájöttek, hogy az itteni, a földi kormányok nem az emberek, nem a nép, tehát nem a mi érdekeinket képviselik. Lehetséges, hogy valóban nem is akarták magukat felfedni? Az atombombáink viszont túlságosan zavarták őket ahhoz, hogy hallgassanak.
  Nyilván ma is mindent elkövetnének a vezetők az elhallgatásra és a lejáratásra, de azért még tehetnének néhány próbát az idegenek. Ráadásul most már több mint 70 évvel a 2. világháború után a világbéke szerepe erősen felértékelődött. Attól, hogy a vezetőink rossz célokra használták fel az általuk átadott technikákat, még nem kellene "durcáskodniuk", - hogy én is ezt a kifejezést használjam. Különbséget kellene tudniuk tenni a vezetők és az irányítottak között. Úgy tűnik, hogy nem valami jó a helyzetfelismerő képességük. Azt is látniuk kellene, hogy az ő segítségük nélkül a Föld és az emberiség jó eséllyel nyílegyenesen a vesztébe rohan.
  Amiket most leírtam, az természetesen a jó szándékú idegenekre vonatkozik.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Amiket most le írtál az nem vonagkozik semmilyen jó szándékú lényre mert nincs ilyen.Inkább legyenek semlegesek ;) De olyan hogy jó és rosz nincs.Inkább rosz és semleges.Jó azért nincs mert leszarják hogy mi van veled.Ilyen tessék lássék megpeóbálták dologgal el is intéztek mindent.Ők mindent megtettek alapon ennyi tellet.Figyelj azt nem mondhatod rájuk hogy meg se próbálták de az akarástól messze vannak ;) Most komolyan a titkos űrprogramunkon múlik hogy felemelkedünk e vagy sem?Könyörgöm semmit nem csinál a titkos űrprogram ami ezt gátolná.Ez csak egy kusta kifogás.De ha zavarja őket tegyék ök a nyílvánosság elé ennyi.De nem.Szóval baromság ez az egész.Senki se akar semmit minden marad ilyen.Igazából 1000 évünk nincs hátra,azt meg könnyű kívárni.Minek erőlködjenek már.Sőt azon se lepődnék meg ha csak a bolygónk kell nekik.Vagy a bolygónk miatt segítenek.Nem értünk vannak itt,több ezer éve ezek az állapotok vannak,miért most vannak itt? Azért mert most tudjuk elpusztítani ezt a szar földet.

   Törlés
 6. Próbálkoznak...most is próbálkoznak...és a próbálkozás épp azt jelenti, amit...vagy sikerül vagy nem...most éppen a vagy nem szakaszban vagyunk.., jól hangzik, hogy magunkat kellene felszabadítani...jó, ha ez a 300 000 felébredett ember nem alszik vissza, mert hát a másik oldal ezen is dolgozik...mindenestre, könnyű azt mondani 7,5 milliárd földi embernek, hogy ne bénázzatok, szabadítsátok már fel magatokat...nem takaríthatjátok meg ezt az energiát...ezek a szellemi korlátok nagyon erősek és az ellenség is láthatatlan...és hát ugye...legtöbben még mindig a hatalom oldalán állnak...azt nézik le, aki nem lyukaszt jegyet, azt utálják, aki nem fizet adót, mert elhitették velük, hogy nekik azért nehéz, mert más kivonta magát az uga alól...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem látom a próbálkozást.Néha dobnak egy üzit helyzetjelentés címen de mióta mennek ezek az üzenetek azóta azoknak a tartalmuk nem változott.Mindig hamarosan meg nagyon közel van az "áttörés"!? 5éve hamarosan megy basszus,meg milyen áttörés? Ember ha felfedik magukat akkor ott az áttörés,nem értem mire értik ezt a baromságot.Ha annyira akarják már felfedték volna magukat,nem sunnyi módon a HÁTUNK MÖGÖTT tárgyalgagni a kormánnyal.Ennyi erővel ők most a köztársaság értelmét tették semmisé ugyan is minden kormányzati találkozó nyílvános.Ha Orbán papa Trumpal találkozik az is nyílvános,max a beszélgetés tartalma nem.Jogunkban áll róla tudni ha az ufók tárgyalgatnak rólunk szerintem.Na mindegy másmilyenek vagyunk mint ők.De nem érzem sem a változást se azt hogy ők komolyan gondoljál e eszt.Mindig a kifogásokkal jönnek,mondják azt hogy nem érdekel különös képpen a sorsotok és kész.Nem kell a kifogás mert már hányok.Mindig ez megy hogy késleltetik ez meg az miatt.Az áttörés 2016-ra lett bemondva,most már 2017.Jövőre 2018 úgyhogy haladunk az idővel.A végén már 2200at írunk de semmi nem lesz.Illetve de majd megoldjuk addigra mi a dolgokat.A technológiát nem lehet titokban tartani sokáig.Az utóbbi 30 évben is mennyit változott a világ MI ÁLTALUNK! 30 éve mondtad volna hogy beszélhetsz valakivel úgy hogy nincs is melleted? Nem ma meg mennyi mód van rá.Lehet akár milyen cabal meg sötég erők ezeket a változásokat mi okozzuk és nem tudnak ellene semmit se tenni.A felhasználói eszközök is fejlődnek amiket mi fejlesztjük ki.Ott az okostelefon például.Jövőre az s8ban már íriszolvasó meg újlenyomatolvasó lesz holott eddig egy James Bond filmben láthattuk.Egyszerűen fejlődünk,az űrbe ki jutunk magunk is előbb utóbb,az az ufókon múlik hogy velük vagy sem.De jelenleg azt tapasztalom hogy nélkülük fog ez megtörténni.Persze nem feltétlen lesz békés a dolog,lehet lesznek háborúk abból kifolyólag hogy a napendszer a miénk ők meg minek vannak itt alapon lesznek dolgok.De jelenleg a helyzetet így látom.A cikk az 50es évekről ír,hát hol volt az már.

   Törlés
 7. Most jöttem csak rá....Cobra árulja a kívánságteljesítő, felébresztő, gyógyító, kiprogramozó Cintamani köveket az oldalán. Valaki egy csomó pénzt adott, hogy a Déli Sarkra vigyenek ebből egy jókora darabot, hogy kifejthesse kedvező hatását. De ezeket itt a Földön bányászták...tehát már az elejéről fogva itt kellett volna érezni a hatásukat...persze lehet, hogy a Déli Sarkra juttatva erősebb a hatása...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Van egy nagy átverés az egész és mint minden ez is a pénzről szól.Corey meg a könyveit árulgatja amit a GAIA TV vagy mi a franc a neve,na minden müsorában promózza a könyveit.Sok angyalos spirituális izés oldalon meg ott van a nagy PayPal támogatási lehetőség ahol utalhatsz PÉNZT nekik.Minden ilyen oldal csak átverés és a pénzről szól.Egyedül azok az oldalak nem (mint ez is) amik csak másolják vagy fordítják le az eredeti oldalról a dolgokat és teszik közzé.De minden "eredeti" oldal hát igen mindeggyiken vam Shop meg PayPal vagy csomó reklám.Egyszerűen amiben pénz van,és ezek lennének a spirituálisan fejlett emberek,látszik hogy jószándékból teszik tényleg...Sajna ez van,egyyzerűen azért van ilyen sok oldal mert mindenki aki tehette felszállt erre a vonatra.Sok ember még midig nagyon naív ebben a világban.Az voltam én is de csodákban nem hiszek már,de főleg nem az emberekben.Amúgy is lehet látni hogy mennyire széthúzás van.Az eggyik valami Ashtarról prédikál meg a galagtikus föderációról.Másik a titkos űrprogram meg az avianok.A harmadik meg az angyalokról meg ilyen baromságokról.Jönnek a kövekkel hogy vedd meg mert ez segít az energiákban.Mi van? Ha valaki segíteni akar akkor az tesz is érte.Nem ezen múlik hogy isten vagy az UFÓk segítenek e hanem az ő akaratukon múlik ez.Egész egy időhúzás hogy meditálj meg hasonlók azt ha még sem történik semmi akkor rá fogják arra hogy nem meditáltak elegen,nincs meg a kritikus tömeg meg ilyenek.Undorító.Igazszágot is hogy tegyen az ember,elmész három blogra és mindeggyik teljesen máshogy írja le a dolgokat,tökre más szemszögből.Az egyik a fizikai ufók,másik szellemi lényekkel meg hasonlók.

   Törlés
  2. valami készül a háttérben az biztos. Csak nem tudni, mi sül ki belőle...A pénzrendszert is űjra akarják indítani...persze sok az alku és megalkuvás is...Nem látják, hogy a "rosszfiúk" csak időt akarnak nyerni, amit csakis a mi sanyargatásunkra használnak..Trump a "jófiúk" közül való...naponta órákat adnak neki nemzetközi kapcsolatokból...Putyin is ugyanazon az oldalon áll már évek óta...

   Törlés