2017. szeptember 1., péntek

Kozmikus Közzététel – VIII/11.

ALKÍMIA ÉS AZ EGYSÉG TÖRVÉNYEMa Corey és David tolmácsolásában Az Egység Törvénye könyvek azon szövegrészeit vesszük górcső alá, amelyek az eredeti könyvek írásakor a szerzők döntése nyomán kimaradtak a végleges változatból. E kritikus jelentőségűnek ítélt szövegrészekben a kozmikus ciklus végére vonatkozó információkat találhatunk. Ennek megfelelően a mai epizódban 50 000 évvel ezelőtti eseményekről, a lemúriai kontinens elsüllyedéséről és a közelgő napvillanás hatásairól hallhatunk.


David Wilcock: Köszöntelek a Kozmikus Közzététel-ben. A műsorvezető David Wilcock vagyok, és itt van velem Corey Goode. A mai epizódban belemerülünk az alkímia és Az Egység törvényének rejtelmeibe. Az „alkímia” szó úgy tűnik, hogy az „Al Kemet” szóból származik, aminek jelentése „Egyiptom tudománya”. Nagyon sokan arra gondolnak, hogy ez az ólom arannyá változtatására vonatkozik, és annak ellenére, hogy talán létezik egy olyan gyakorlat, amelynek során ez lehetséges, de mégis, ez valamilyen módon a lélek átváltozásának felel meg: a Felemelkedés gondolatának, a fénytestnek, és hogy a fizikai test olyan, mint az ólom, a fénytest pedig olyan, mint az arany. Amíg a titkos űrprogramban voltál, találkoztál-e bármilyen információval erről az alkímiai transzmutációról?

Corey Goode: Nem láttam közvetlen információkat az alkímiáról, vagy ha igen, akkor nem keltette fel a figyelmemet. De minél többet tanulok az alkímiáról, egyre inkább rájövök arra, hogyan kapcsolódik mindez a Felemelkedés folyamatához.

Wilcock: Találkoztál-e valaha olyan információval, ami szerint lehetséges a fémeket átalakítani olyan módon, ahogyan azt az alkimisták tették?

Corey: Igen. Amikor a földönkívüli járművek reprodukcióit (ARV) építették, az űrhajómodellek alapját az a hajó képezte, amit azt hiszem a nácik adtak át nekünk. Felfedezték, hogy a repülő csészealj középső oszlopában higany vagy valamiféle gallium-fém található, és ez különböző irányba forgott különböző csövek belsejében és ehhez erős elektromos mezőt használtak. Ez részét képezte az elektrogravitáció folyamatának. Amikor megpróbáltuk megismételni a folyamatot, csak átlagos higanyt használtunk. Amikor nagyon erős elektromos mezőket adtak a higanyhoz, az végül arannyá változott. Olyan lett, mint egy korall. Az arany egy korall-szerű képződménnyé változott.

Wilcock: És ezt kémiailag letesztelték és megerősítették, hogy valóban arany, nem csak arany-szerű?

Corey: Igen. És ezt reprodukálták az egyik egyetemen – kis mennyiségű higanyhoz hozzáadtak nagyon erős elektromágneses mezőt és az egész arannyá változott.

Wilcock: Nos, egy másik érdekes nézőpont az, ha megnézzük a Földön lévő vortex-pontok fizikáját – a ley-vonalakat, és ehhez hasonlókat. Több bennfentesem is elmondta nekem, hogy ahhoz, hogy az alkímiai transzmutációt elvégezd és megfelelően működjön a Földnek egy természetes pontján, az egyik ilyen csomóponton kell lenned. Ezeken a területeken van valami a hely fizikájában, ami fogékonyabbá teszi e területeket arra, hogy ez megtörténhessen.


Corey: Ezek a csomópontok alapvetően portálok be- és kijáratai. Beszéltünk arról, hogy van egy rács a Föld körül és mindegyik ilyen csomópont egy bizonyos aspektussal rendelkezik, amelynek talán a kőhöz van köze, a kristálykőhöz, és ez egy elektromos kapcsolódást hoz létre az adott csomópont és a kozmikus hálózat között. A Föld forgása közben a különböző pontok – és ez függ attól, hogy a Naphoz viszonyítva hol helyezkedik el - ez az elektromos kapcsolat a legkisebb ellenálláshoz igazodva létrehoz egy ösvényt. A portál azon a csomóponton fog megnyílni, amely a legkisebb ellenállású ösvényre esik.

Wilcock: Tehát elképzelhető, hogy az ősi időkben élt emberek meg tudták határozni ezeket a pontokat a rácsról szerzett ismereteik és azon tudás alapján, hogy bizonyos bolygóegyüttállások aktiválják ezeket a portálokat, és hogy bizonyos időközönként ezeket munkára lehet bírni.

Corey: Nagyon úgy hangzik. Nyilvánvalóan erős elektromágnesesség kapcsolódik a portálokhoz, szóval ezek a helyszínek talán több célt is szolgálnak.

Wilcock: Hallottál-e valaha bárkitől leírást erről a fajta alkímiai folyamatról? Volt-e bárki a titkos űrprogramban, aki nagyon benne volt a titkos társaságokban és ismerős volt számára az az elgondolás, hogy a test olyan, mint az ólom, amit el kell pusztítani, át kell alakítani?

Corey: Igen. Sok mérnök és tudós, akivel együtt dolgoztam, erősen benne volt ebben. Beszéltek ilyesféle dolgokról, de ez nem tartozott az én érdeklődési körömbe. Inkább más dolgokra fókuszáltam. És nyilvánvaló, hogy azokra a dolgokra emlékszem, amikbe leginkább beleástam magam. Ezek a titkos társaságok tudnak a misztériumtanításokról. És azt hiszem, hogy ezekben a misztériumtanításokban szerepel egy sokkal részletesebb kronológia arról, hogy mi történt valójában ezen a bolygón a legutóbbi néhány ciklus során.

Wilcock: Gondolod, hogy néhány szöveg, amelyet állítólag az egyiptomi Alexandriai könyvtárból vittek el a Vatikáni könyvtárba, információkat tartalmazhat erről?

Corey: Igen, minden bizonnyal. Az Alexandriai könyvtár esete úgy szerepelt az okostömbökön, hogy végső soron egy hamis zászlós művelet volt. A benne lévő összes információt elvitték és átkerült a Vatikánba. A világ számos különböző helyéről származó különböző kéziratokban olyan információk találhatók, amelyek egy napvillanásra, vagy valamiféle Nappal kapcsolatos eseményre utalnak.

Wilcock: Tehát annak ellenére, hogy oly sok vallásban és ősi spirituális tanításban ilyen sok információ maradt fenn erről a napvillanásról, sokkal több minden lehet, ami elveszett és amit a Vatikáni könyvtárban rejtegetnek.

Corey: Biztos vagyok benne, hogy nem csak azon az egy helyen vannak olyan iratok, amelyekben nagyobb részletességgel tárgyalják azt, hogy mi zajlik e folyamat közben.

Wilcock: Rendben. Most pedig szeretném, ha átnéznénk néhány idézetet Az Egység Törvényéből az „aratással” kapcsolatban. Az Egység Törvénye könyvekben általában az „aratás” szóval írják le ezt a folyamatot. Elmondtam már korábbi epizódokban, a „Wisdom Teachings” című műsoromban is, hogy ne akadjunk fenn annyira ezen, mert úgy tűnik, hogy az „aratás” nem más, mint amire a Bibliában, Máté evangéliumában hivatkoznak. Abban az áll: „ Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül...”

Corey: És tűzbe dobják őket.

Wilcock: Igen, az „aratás” metaforája. Szóval szeretném, ha felolvasnánk néhány dolgot Az Egység Törvényéből, mert sok ember kérte tőlünk, hogy tisztázzuk le ezt egy kicsit. Az Egység Törvénye nagyon rejtélyes. Először is, Corey, azok számára, akik nem látták az előző epizódokat, mit mondtak neked a lények, akikkel találkozni szoktál, mit mondtak neked, hogy milyen kapcsolat fűzi őket Az Egység Törvényéhez?

Corey: Azt mondták, hogy ők adták át az abban szereplő információt.

Wilcock: Ők lennének a Kék Avian-ok?

Corey: A Kék Avian-ok, igen. Amikor erről kérdeztem őket, azt mondták, ők hozták el nekünk ezt útmutatóként a tudatosságunk kitágításához.

Wilcock: Azt hiszem azt is mondtad, hogy amint elkezdted olvasni a könyvet, attól kezdve a szóhasználatuk megváltozott.

Corey: Igen. Kezdetben mindig nagyon rejtélyesek voltak velem. De alapvetően olyan nyelvet és olyan szavakat használtak, amelyeket általános jelleggel használsz, úgymond a saját lexikonodból származó szavakat. Ezt a fajta kommunikációt folytatják veled. És mikor végül elolvastam Az Egység törvényét, az egy teljesen új szótárt adott a számukra, amit a velem való kommunikáció során használhatnak. Egy kicsit kiszélesítette a kommunikációt, és így képes voltam többet megérteni abból, amit mondanak.

Wilcock: Csak hogy teljesen tisztán lássuk a dolgot, miután elolvastad a könyvet, elkezdtek olyan módon beszélni, mint Az Egység törvényében?

Corey: Elkezdtek úgy beszélni, igen, ugyanolyan hangnemben.

Wilcock: És ez folytatódott tovább?

Corey: Igen. A ritmus, az információ átadásának módja alapján korábban is hasonlóan beszéltek, de ezt követően az én nézőpontomból nézve a teljes nyelvet használták.

Wilcock: Mi volt a véleményük az eredeti Egység Törvénye könyvek minőségéről? Azt mondták róla, hogy pontosak? Azt mondták, hogy vannak benne hibák?

Corey: Nem. Azt mondták, hogy a könyv pontos volt, és hogy a felvételt készítő emberek torzulásain jött át. Hatodik denzitású információ jött át egy alacsonyabb denzitású szűrőn. Ez a típusú dolog mindig előfordul - amit ők nem terveztek - hogy az emberek olyan szentírásként fogják majd kezelni, mint a Bibliát, mint ahogy azt néhányan tették, és hogy ők nem akarnak egy új vallást kifejleszteni, és hogy nekünk befelé kell fókuszálnunk ahelyett, hogy létrehoznánk ezeket a vallásokat.

Wilcock: Az egyik dolog, amiről biztos vagyok, hogy mostanra már számodra is ismerős, és amit sok olvasó is írt nekünk, hogy nem egyszerűen azért olvasod Az Egység Törvényét, hogy rájöjj, mi fog történni. Sok rejtett megállapítás található a könyvben, amit meg kell fejteni. A nézők kiszolgálása végett, szeretnénk átnézni, hogy pontosan mi áll a könyvben és utána beszélnénk róla a te ismereteid alapján, ami letisztázna néhányat Az Egység Törvényében szereplő dolgok közül. Nézzük is az első idézetet. Ezen a ponton Don Elkins-ék csak nemrégiben létesítettek kapcsolatot e lényekkel. Don a planetáris változásokról szeretne tudakozódni. Katasztrófákról. Arra számít, hogy ilyesféle esemény fog bekövetkezni. Nézzük meg:


A FÖLDI VÁLTOZÁSOK


1.9. Kérdező: Szólnál a várható planetáris változásokat illetően, amelyek fizikai valóságunkat érintik?

Ré: A változások nagyon, nagyon magától értetődők. Nekünk nincs dolgunk az Aratást előidéző feltételekkel.

Wilcock: Hát nem érdekes? Nem akarnak válaszolni a kérdésre. Az gondolják, hogy ez magától értetődő. A velük szerzett saját tapasztalataid alapján miért olyan közömbösek ezzel a témával kapcsolatban?

Corey: Amikor átadják az információt nagyon óvatosak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogunk reagálni rá, továbbá, hogyan fogjuk valószínűleg továbbítani ezt az információt a torzulásainkon keresztül. Szóval ők valószínűleg három-négy-öt lépéssel előre látják az információátadás folyamatát, mivelhogy másképpen látják az időt. Tehát egy más szintről tekintenek a dolgokra. Mi úgy látjuk a dolgokat, ahogy te és én – hogy az idő lineárisan történik. Miközben néznek minket, látják, hogy mi történt, látják, hogy mi fog történni és látják, hogy mi történik jelenleg. És abból, ami történik, kikövetkeztetik, hogy mi fog történni. Ők mindent egyszerre látnak. Az idő elég fura dolog számukra annak kapcsán, hogy megpróbáljanak kommunikálni velünk.

Wilcock: Szerinted miért hívnak bennünket mindig „tudat/test/lélek komplexumnak", ahelyett, hogy egyszerűen csak „személyt" mondanának?

Corey: Nem akarják, hogy az ego-ra fókuszáljunk. Azt akarják, hogy az egységre fókuszáljunk, arra, hogy sokkal inkább egy kollektíva részei vagyunk ahelyett, hogy egyetlen ego lennénk, amely minden másik ego-val harcol vagy versenyzik.

Wilcock: Tehát, ha a „test" szó csak az egyike annak a négy szónak, amellyel meghatároznak bennünket - miközben mi saját magunkat testként és egy elkülönült személyként látjuk - akkor szerinted az ő nézőpontjukból másként tekintenek ránk?

Corey: Igen. Ők mindhármat látják, amikor ránk tekintenek. Ahogy a velünk megtörténő időt, úgy minket is minden szinten látnak. Továbbá, ahogy nemrégiben mondtam, ők sokkal inkább a felsőbb énünk szintjén kommunikálnak velünk. Legnagyobb része ennek a felsőbb énünkkel történik. A felsőbb én dönti el, hogy az ego mit képes kezelni és hogy hogyan kellene az információt továbbítani az ego felé. A pozitív és magasabb denzitású lények azon a szinten kommunikálnak veled.

Wilcock: Szóval egész szintek vannak, amikhez mi normál esetben nem, vagy pedig alig férünk hozzá. Megpróbálnak-e valamilyen módon segíteni nekünk abban, hogy jobban hozzáférjünk saját magunk ezen részeihez?

Corey: Megpróbálnak segíteni bennünket abban, hogy újraintegráljuk magunkban e különböző részeket.

Wilcock: Rendben. A most következő idézetek nagyon jelentősek, mert ahogy bizonyára te is tudod, két éven keresztül Az Egység Törvénye könyvek íróinál éltem. Majdhogynem én vagyok az egyetlen ilyen személy. És amíg ott éltem, Carla felfedte előttem, hogy cenzúráztak néhány dolgot, amik aztán nem kerültek be az első négy könyv egyikébe sem, és nem kerültek be aztán az ötödik könyvbe sem, amelybe pedig állítólag minden beleraktak, ami kimaradt az első négy könyvből. Csak miután Tobey Wheelock újrahallgatta az eredeti hangszalagokat, végighallgatott és leírt mindent pontosan úgy, ahogy a szalagon hallotta, csak azután kerültek elő ezek az idézetek, amiket Carla – valamilyen okból kifolyólag – nagyon kellemetlennek ítélt meg és nem akarta beletenni a könyvekbe. Ezek a részek viszont nagyon sok mindent hozzátesznek, úgyhogy nézzük is meg őket, hogy Carla vajon miért nem akarta beletenni ezeket a könyvbe.


LEMÚRIA ELSÜLLYEDÉSE


10.15 Kérdező: A civilizációk hajnalán elmélkedtem: Atlantisz és Lemúria, e kultúrák feltűnésén és eredetén.

Ré: Atlantisz és Lemúria civilizációja nem egy, hanem kettő. Nézzük először a Mu entitásokat.

Wilcock: Mielőtt továbbmennénk, mit érzel azzal az állítással kapcsolatban, hogy Atlantisz és Lemúria két külön dolog lett volna?

Corey: Abszolút így van. Igen, ez egy ideje már jól ismert tény a programokban.

Wilcock: Lemúria inkább a csendes-óceáni kultúra volt?

Corey: Igen, az általam látott információk alapján közel volt Ázsiához. Ez az információ már egy ideje ismert a közvélemény számára is.

Wilcock: Oké. Az alábbi sorok rögtön a közvetítéssorozat elejéről valók. Sok ülést tartottak és mindjárt az elején a következőt mondják:

Ezek némiképp primitív természetű lények voltak, ám igen fejlett spirituális torzulással rendelkeztek.

Wilcock: Saját utazásaid során találkoztál-e valamilyen mód primitív lényekkel, akik nagyon fejlett spirituális képességekkel rendelkeztek?

Corey: Nos, igen. Az történik, hogy amikor ezek a különböző lények spirituálisan fejletté válnak, akkor visszavonulnak a – mondjuk úgy – világi dolgoktól. Mint ahogy az emberek a spirituális térségekben, például Tibetben teszik manapság. Sokkal inkább arra fókuszálnak, hogy emeljék a tudatosságukat ahelyett, hogy a következő Ferrari-t építenék.

Wilcock: Talán nincs is szükséged technológiára, ha nagyon fejlett spirituális képességeid vannak?

Corey: Számukra nincs haszna ezeknek. Ők más dolgokra összpontosítanak.

Wilcock: Szóval itt vannak ezek a lények, akik spirituálisan nagyon fejlettek és valamiképpen primitívek. A szöveg így folytatódik:

E civilizáció a ciklus része volt, egy a ciklus elején – úgy hozzávetőleg 53 ezer évetekkel ezelőtt vett tapasztalás.

Wilcock: Ez a dátum nagyon érdekes számomra, több okból is. Mi is volt az az esemény az egyik időperiódusban - amit említettél –, ami pár ezer évvel tér el az 53 000 évvel ezelőtti adattól?

Corey: Abban az időszakban érkeztek a pre-adamiták. Néhány általam kapott információ alapján miután ők ideértek, volt valamiféle kataklizmikus ciklus, amiből ki kellett ásniuk magukat és aztán volt még egy további, ami kb 12 000 évvel ezelőtt következett be.

Wilcock: Szerinted lehetséges, hogy Lemúria egy nagyon fejlett spirituális funkcióval rendelkező, különálló kultúra volt, ami a pre-adamiták landolásával egyidejűleg létezett?

Corey: Igen. Azt hiszem mondhatjuk úgy, hogy számos emberi csoport volt itt a Földön. A Földet egy ideig, különböző időszakokban menekült zónaként használták. Vagyis embereket hoztak ide rövidebb vagy hosszabb időperiódusokra.

Wilcock: Nem gondolod, hogy elég bámulatos, hogy ez a dátum milyen közel esik ahhoz az időponthoz, amit az űrprogramban szolgáló emberek kaptak a pre-adamiták felbukkanásának időpontjáról?

Corey: Igen. Határozottan érdekes az egyezőség. Nem tudom, hogy a lemúriaiak és a pre-adamiták vajon kapcsolatba léptek-e egymással.

Wilcock: Van néhány állítás Az Egység Törvényében, miszerint ebben az időben problémák adódtak, amelyek ahhoz vezettek, hogy ez a katasztrófa szükségszerűvé vált. Nem mondják el, hogy mi volt ez a probléma, de ez áll a könyvben. És ez bámulatos, mert ez egy 53 000 éves időkeret.

Egy hasznos és ártalmatlan hely, mely az óceán fenekére került gömbötök tektonikus lemezeinek igazodása során, egy nem önmagukból eredő tevékenység révén.

Wilcock: Nos, ez sokkoló volt számomra és valamiképpen megmagyarázza azt, hogy Carla miért nem akarta, hogy ez benne legyen a könyvben, merthogy azt mondják, hogy hasznosak és ártalmatlanok voltak, de mégis elsüllyedtek, amikor a Föld egy hatalmas változáson ment keresztül és hogy ez nem a saját hibájukból történt. Mit gondolsz, miért kellett ennek a kataklizmának megtörténnie?

Corey: Elmagyarázták nekem, hogy a Föld keresztülmegy ezen a felemelkedési folyamaton - mindenféle különböző változáson és folyamaton megy keresztül. Mi alapjában véve olyanok vagyunk, mint a bolhák a kutya hátán és a kutya egy Felemelkedésen megy keresztül és ezen minket is visz magával. Lemúria el lett árasztva vízzel, holott úgy tűnik, nem tettek semmit, ami engedélyezte volna egy ilyen típusú esemény bekövetkeztét. Elmondták nekem, hogy minden ciklus során vannak ilyen típusú kataklizmikus események. A Föld egyre növekvő fájdalmakon megy keresztül. Nem a Föld próbál meg megtisztulni tőlünk, hanem csak egyszerűen egy folyamaton megy keresztül. A Föld újra keresztülmegy a folyamaton e korszak végén, és hasonló dolgok fognak bekövetkezni – földrengések, cunamik, ehhez hasonlók. De ez nem emberi lényekre irányul. Nem arra irányul, hogy elpusztítsa az emberi lényeket. Egyszerűen csak a Föld keresztülmegy a saját folyamatán, miközben mi is rajta vagyunk a bolygón.

Wilcock: Nem csak egyszerűen ücsörgő kacsák vagyunk, akik várják a halált, ha jön a cunami. Hanem lehetséges valamiféle kozmikus mentőakció is.

Corey: Igen, nem feltétlenül lesz globális cunami. Különböző területeken különböző dolgok fognak történni.

Wilcock: Vagyis ezek a békés emberek Lemúriában nem feltétlenül haltak meg az özönvíz során. Lehetséges, hogy jóindulatú lények elköltöztették őket, így aztán nem kellett átélniük mindezt.

Corey: Attól függ. Ha annyira nagyon fejlettek voltak spirituálisan, akkor valószínűleg rendelkezhettek a távolbalátáshoz hasonló képességekkel és lehet, hogy a papjaik, vallásos embereik figyelmeztették őket.

Wilcock: Vagyis először evakuálhatták a területet.

Corey: Így van.

Wilcock: Oké. Nézzük, hogyan folytatódik a szöveg:

Útnak indították túlélőiket, akik eljutottak számos földre, melyeket Oroszországnak, Észak- és Dél-Amerikának neveztek. Az indiánok, akikkel némi együttérzésre jutottatok társas komplexum torzulásaitokban, ezeknek az entitásoknak a leszármazottjai.

Wilcock: Hát nem érdekes?

Corey: De az, különösen, hogyha visszautalunk a hopi indiánok legendáira. Beszélnek egy alámerülési pontról a Grand Canyon-ban, amelyen generációkon keresztül – nem tudják pontosan, hogy mennyi időn keresztül - hangyaemberek vitték le őket a föld alá, hogy megmeneküljenek a nagy kataklizmától. Ez nagyon jól beleillik a jelenlegi próféciáikba és tanaikba.

Wilcock: Nos, ha megnézzük az amerikai őslakos indiánokat vagy az ázsiaiakat, bizonyos hasonlóságok fedezhetők fel a megjelenésükben. A hagyományos magyarázata ennek az az elgondolás, hogy Alaszka és Oroszország között eredetileg egy földhíd terült el és hogy az amerikai kontinensre érkezők mindegyikének azon a földhídon kellett átjönnie.

Corey: Így van. Nemrégiben beszélgettem egy öreg Zuni indiánnal a hopi próféciákról és a beszélgetés során előjött ez a földhíd is. Azt mondta: „Nem, nem a földhídon jöttünk át. Hanem a föld alatt, barlangrendszereken át jöttünk. Az óceán alatt jöttünk ide. Nem egy migráció volt." Hanem a történeteik, a történelmük tele van több migráció történetével.

Wilcock: A meglepő dolog az, hogy ennek az első könyvben kellene szerepelnie, de nincs benne. Csak az elmúlt néhány évben kezdett ez lassan felbukkanni. Amikor nézed az idézeteket, az áll bennük, hogy van néhány kataklizmikus változás, ami be fog következni a korszak végén. De ezen idézetek nélkül nem igazán fogod tudni, hogy Az Egység Törvényében ezt mondják. És ha csak a könyvet olvasod, nem fogsz rátalálni. Rá kell menned a lawofone.info weboldalra, egyedül ott tudod elolvasni. Az idézet folytatódik. Ez a 21-ik ülés, 25-ik kérdése. Igen jó dolgokat tartalmaz a pre-adamitákról.

21.25 Kérdező: Csak hogy gyorsan felfrissítsem az emlékeimet – hány évvel ezelőtt szenvedte el Lemúria a katasztrófát?

Ré: Ré vagyok. Ez körülbelül 50 ezer évetekkel ezelőtt történt.

Wilcock: Vagyis pontosan 2 db 25 000 éves ciklus.

A kezdete körülbelül 53 ezer éve. A pusztulás az első főciklus utolsó kisciklusában lezajlott.

Wilcock: Hát nem érdekes, hogy azt mondják, történnie kellett egy katasztrófának és ennek a katasztrófának az eredete kb 53 000 évvel ezelőttre nyúlik vissza? Ez olyan nagyon közel esik ahhoz az időponthoz, amit te és az embereid kiszámoltatok azzal kapcsolatban, hogy a pre-adamiták mikor hajtottak végre kényszerleszállást itt.

Corey: Így van. És a pre-adamiták kényszerleszállást hajtottak végre és már egy ideje itt voltak, és a jelentésekben az állt, hogy volt egy másik kataklizma is, amit túl kellett élniük és ki kellett ásniuk magukat belőle.

Wilcock: Hoagland fő bennfentese mondta azt, hogy miután a pre-adamiták ideértek, egy technológiailag nagyon fejlett civilizációt kellett felállítaniuk a mai Szahara-sivatag területén. Ha lemész a sivatag felszíne alá 12-120 méternyit, a civilizációjukból szó szerint több tonnányi maradványt fogsz találni, köztük nagyon-nagy méretű szobrokat.

Corey: Igen. Ezek határozottan szerepeltek az okostömbökön. Munkásokat küldtek ki, hogy alagutakat ássanak ki - egyszerűen csak kis alagutakat, amelyek nem voltak annyira szembetűnőek – és hogy ássanak olyan területeken, amelyeket az általuk kifejlesztett műholdas képalkotás segítségével vizsgáltak meg. És ez nagyon hasonló a mélyre behatoló távolsági képalkotó műholdakhoz, amelyeket arra használtak, hogy megnézzék az USA nyugati területeit olyan helyek után kutatva, ahová létesítményeket helyezhetnek el a hegyekben. Úgyhogy igen, képesek betekinteni nagyon mélyen a föld alá. És ilyesmiket találtak. Hallottam azt az információt a Szahara-sivatagról. Azt hiszem a Kozmikus Közzététel-ben is beszéltem róla, és hogy a szobrok közül néhány kissé afrikainak néz ki.

Wilcock: Egy érdekes dologra bukkantan, miközben kutatásokat végeztem, hogy megpróbáljam feltérképezni ezt a katasztrófát. Fizikai nyomokat kerestem és Amerikában létezik egy hatalmas kráter, amit Barringer-kráternek hívnak. Erről a kráterről azt tanították nekünk, hogy meteorbecsapódás következtében jött létre. Viszont az igazán őrült dolog ezzel kapcsolatban a következő: először is, a kráter alapvetően négyszög alakú. Ha megnézed felülről, a sarkai le vannak kerekítve, ami valamiféle geometriai energiamezőt jelez – ez nem olyasvalami, amit meteorok hoznak létre, mert a meteorkráter kör alakú lenne.


A másik fura dolog a Barringer-kráterrel kapcsolatban, hogy a homokja alatt fulgurit található. A fulgurit fosszilizálódott villám. Szóval sok tudós arra a következtetésre jutott, hogy ezt tulajdonképpen egy felrobbant szupervulkán okozhatta, továbbá – az elektromos univerzum modelljéhez hasonlóan – elektromos töltése volt, amely szó szerint fosszilizálta a homokot és a homok fosszilizálódott villámlássá változott e nagy szupervulkán felrobbanásakor. Geológiailag ez az esemény pontosan 50 000 évvel ezelőtt következett be.

Corey: Így van. És ez a nagy vulkáni robbanás plazmát és elektromosságot eredményezett. Különösen a hamuból származó por lehet elektromos töltésű.

Wilcock: A szakrális geometriát és a különböző bolygókon található rácsokat figyelembe véve szerinted lehetséges-e, hogy egy robbanás ilyen geometriai mintázatot hagyjon hátra és ne csak kör alakot, hanem egy olyan négyszög formát, mint amilyet itt látunk?

Corey: Igen. És ezt visszavezették, hogy valószínűsíthetően akkor következett be?

Wilcock: Igen, 50 000 évvel ezelőtt.

Corey: Tear-Eir megmutatta nekem, hogy amikor a Föld átmegy ezen az átalakuláson, szupervulkánok robbannak fel. A vulkanikus tevékenység megnő. A földrengések száma megnő. A viharok sokkal energikusabbá válnak. Szóval abból, amit elmondtak nekem, ez határozottan beleillik abba, ami a ciklusok során történik.

Wilcock: Létezhetett tehát egy szupervulkán, ami felrobbant és ugyancsak ez a kataklizma okozhatta azt, hogy ezzel egy időben a szárazföld besüllyedt a Csendes-óceán alá.

Corey: Pontosan.

Wilcock: Hogyan kapcsolódhat ez a két dolog egymáshoz?

Corey: Nos, annak a tünetei lehetnek, hogy valami nagyobb történik annál, minthogy a történések egymásra játszanának rá. Ha a földkéreg elkezd csúszni, az vulkánkitöréseket okozhat.

Wilcock: A napvillanás képes kiváltani ezt? Ha éppen erre az időre esik – 50 000 évvel ezelőtt, tehát pontosan akkor, amikor a napciklusnak véget kellett érnie – okozhatta ez, hogy szupervulkánok és cunamik jelentek meg a Csendes-óceánon egyazon időben?

Corey: Ó, igen. Nem csak plazma dobódik ki a Napból. Hatalmas elektromágneses hullámok is kidobódnak. Amikor az elektromágneses hullámok ideérnek, interakcióba lépnek a Föld elektromágnesességével és ilyenkor valaminek történnie kell. És ekkor történnek meg a földkéreg elmozdulásai, a földrengések, vulkánok törnek ki a súrlódás következtében, a viharok elkezdenek egyre energikusabbá válni, ahogy a Föld, mint egy dinamó, körbeforog ezekben a kozmikus energiákban és azokban az energiákban, amelyek behatolnak a Földbe.

Wilcock: Szeretnék előhozni egy igazán menő tudományos adatot így a műsor végén. Ez pedig a következő: az archeológusok körében elfogadott tény, hogy ha megnézzük azokat az emberi maradványokat, amelyek 50 000 évnél öregebbek, nem találunk ceremoniális, vallási-jellegű tárgyakat, nem találunk egyetlen fejlett eszközt sem. Valami történt 50 000 évvel ezelőtt. A tudósok elismerik, hogy spontán módon, világszerte történt valami 50 000 évvel ezelőtt. Az emberek elkezdtek vallási szokásokat felvenni. Elkezdtek művészetet létrehozni. Egyre fejlettebb eszközöket kezdtek készíteni. Elkezdtek bonyolultabb ruhákat, komplexebb fegyvereket készíteni. Kb 50 000 évvel ezelőtt valami nagy dolog történt a Földön mindenkivel.

Corey: A tudatmező kitágult. Hirtelen hozzáférésünk lett a tudatosság egy egészen új spektrumához. Amikor a denzitásokban felfelé mész, alapvetően a tudatosságban lépdelsz felfelé. A napvillanás bekövetkeztével egy hatalmas léptékű tudatosságbeli emelkedés történt.

Wilcock: Ez ugyancsak jelentheti azt, hogy amikor mindezt megelőzően a pre-adamiták először ide jöttek, nagyjából olyan lehetett a helyzet, mint a Majmok bolygójában. A bennszülött embereknek még csak alapszinten sem volt semmilyen nyelvük, vallási szokásaik, semmilyen fejlett szerszámkészítési metódusuk. Valóban eléggé primitívek voltak.

Corey: Könnyen lehet. Lehetséges, hogy éppen a ciklusok között voltak. Úgy hangzik, mint Lemúria és Atlantisz. Atlantiszon lehettek a pre-adamiták. A lemúriaiak pedig úgy tűnik, hogy messzire jutottak a spirituális fejlődésben.

Wilcock: Így van. És mindezek a feljegyzések elvesztek. Azok, amelyekkel pedig ma rendelkezünk azt sugallják, hogy más emberek a Földön nagyon-nagyon primitívek voltak.

Corey: Így van.


17 megjegyzés:

 1. Köszönöm a fordítást. Én 26 000 évre emlékszem és az 53 is közelebb van a 2x26hoz, de ez részletkérdés.
  Lehet, hogy a Nyugat-szaharai háború is ezért folyik...https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugat-szaharai_háború
  Sajnos én is így gondolom, hogy mi itt csak jövünk-megyünk a felszínen...a bolygó meg fejlődik a maga útján....

  VálaszTörlés
 2. Eppen nem regen fejeztem be Len Kasten - Idegen vilagrend konyvet. A reptilianokrol szol, es a tortelenmukrol, amit Len Kastennek, egy RobertMorning Sky nevu indian adott at. Ezt az informaciot ő nagyapjatol kapta, aki talalkozott, egy a Foldre zuhant foldonkivuli emberrel. A ferfi azt allitotta Morning Sky nagyapjanak, hogy az egben haboru dult, es az ellenseg lelotte a hajojat, igy kerult a Foldre, es itt ragadt. Az indian, es nehany tarsa informaciokat kapott a Csillagembertol, es Fold tortelenmerol, es a reptilianok tortenelmerol, akik az embereket teremtettek a Foldon. Len Kasten verioja szerint Lemuria a reptileke volt, mig Atlantisz az atlanoke, akik egy olyan bolygorol szarmaztak, amit a reptilek pusztitottak el. Kasten szerint egy idoben bekeben elt Lemuria es Atlantisz egymassal, de reptilek terveket szottek ellensegei ellen, es letrehoztak az ember-reptil hibrideket, amik embernek neztek ki teljesen, majd beepultek az atlanok tarsadalmaba, es belulrol kezdtek azt bomlasztani.Ez az egyik altalanos taktikajuk. Vegul mikor Az talnaok rajottek erre Elpusztitottak Lemuriat, de fegyvereik Atlantszit is vegul pusztulasba sodortak. Szoval kasten szerint Lemuriat a gonosz reptilek laktak, Atlantisz az atlanok. Corey egy teljesen mas verziot ad elo errol. Honnan tudhatjuk, hogy melyik igaz? Hogy melyik teved, vagy hazudik. Mindenki a sajat veriojat adja elo, de egyik sem tudja biztosan, es pontosan hogy mi tortent. Vagy az is lehet, valamelyik verzio igaz, de hogy melyik azt hogy dontsuk el. Annyi ilyen verzio kering minden masrol is. Mindenki a maga verziojat adja elo, amit o hallott, masoktol. Amit neki meseltek. Ki tudja mi az igaz?!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha jó megfigyelők vagyunk, láthatjuk, hogy még a jelenünkről is minden egyes embernek más a felfogása és kialakult meggyőződése. Ebből kiindulva érthető, hogy így volt ez a múltban is, hiszen mindenki azt lát amit látni képes.Éppen tegnap gondolkodtam el azon, hogy hiába vagyunk 7 milliárdan ezen a bolygón, mégis mindannyian a saját utunkat járjuk.Ahogy engem sem az érdekel mikor postára megyek például, hogy egy másik ember akivel az utcán találkozom hová megy és miért, úgy őt sem érdekli az én utam, tehát mindenki csak azt éli amire figyelmét fordítja, s mivel mindenki a saját útjára figyel 99%-ban (nem fog mások hatására nem bemenni dolgozni, vagy a posta helyett moziba menni), ebből levezethető, hogy minden ember saját fejlődésén munkálkodik a saját döntései alapján, ezért van saját elképzelése a világról amiben él.A könyveket is általában egy ember írja meg, s így csak annak az egy embernek a véleménye jut el az őt olvasókig.Hiába erőltetjük, nincs egységes gondolkodásmód például a magyar nép keretein belül sem, sőt alig találni két embert akik egységesen látnak mindent az életben.Ez csak akkor születne meg -talán - ha minden ember megvilágosodna (tudatosan élné isteni természetét, hogy ő szellem-lélek-test), mert akkor önmagából mindig az egységtudatot nyilvánítaná ki a világba.Ez emelné az emberiséget egy magasabb tudatszintre és létformába.Áldás rá!

   Törlés
  2. Meglehet, hogy mindegyik verzió igaz, csak más-más "idővonalon"...

   Törlés
  3. ez szinte biztos....

   Törlés
  4. Ezen oldalakon is érdemes olvasgatni ez ügyben :

   http://szemradnandor.blog.hu/2018/01/27/tobb_siku_valosag#more13606941

   Törlés
 3. Nekem is megvan ez a fent említett Idegen világrend könyv. Nagyon jó, de hozzá kell tenni, hogy az Atlantiszra és Lemúriára vonatkozó információk nagyrészt Stewart Swerdlowtól vannak idezve. Morning Sky sajnos ezeket a részeket már nem fejti ki, illetve nem idéz tőle a szerző ide vonatkozólag.

  Tényleg sok a zavaró ellentmondás a múlttal kapcsolatban, ilyenkor talán azt lehet elfogadni, amiket a legtöbb helyen lehet olvasni, mert azert szerencsére egyezések is vannak. Például Lemúriával, illetve Mu-val kapcsolatban általában békés civilizációról lehet olvasni, ez tényleg teljesen szembemegy Swerdlow elméletével. De ha az ember utánajár, akkor azt is lehet itt-ott olvasni, hogy Atlantisz es Lemúria harcoltak egymással, viszont az előbbiek gerjesztették a háborúkat, Lemúria talán csak védekezni próbált. Tényleg nagy a káosz ezekben a témákban.

  Engem az is zavar, hogy a könyvben sokat emlegetett Szövetség vajon miért nem pusztította el a reptiliánokat? Hát, érdekes.

  VálaszTörlés
 4. Még azt is hozzá kell tenni, hogy több nagy katasztrófa is volt Atlantisz és Lemúria idején, tehát ez még csak fokozza a zavart.

  VálaszTörlés
 5. Nincsen tobb fele idovonal! Te is megszulettel, es kesz! Nem talan, meg lehet, meg nem szulettel meg, megszulettel, es annyi! Egyfele mult letezik, nem tobbfele. Csak senki nem tudja biztosan mi az. Mindenki a mastol hallot, olvasott sztorit meseli el. Es jo sok van beloluk.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Nincsen tobb fele idovonal!" ... mert ? Érvelés ? Annyit írtam "meglehet-..." Te meg állítod, hogy nincs.

   Törlés
  2. Az az ervelesem hogy egy barom vagy, es kesz. Kar, hogy nincs tobbfele idovonal, mert jo lenne egy amiben te meg se szulettel volna.

   Törlés
  3. Oké, ahogyan neked tettszik ... de egy roppant intelligens barom, azaz marha. Na, ha most könnyebb neked a primitív személyeskedés szintjén folytatni az érvelésedet akkor tedd azt... engem abszolút nem zavar.

   Törlés
  4. Na, ennyi ? BÍR-ka

   Törlés
 6. Amiről ő nem tud, arról tudni kár is...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igy is van! Rolad se tudok semmit!

   Törlés
 7. Egy ember- egy jelenpont(szingularitás) = egy téridővonal(spirál) - egy valóság ....(vagy nem ?)

  VálaszTörlés
 8. univerzum + multiverzum = omnniverzum / egy +sok = teljes
  (???)

  VálaszTörlés